Sale!

Van áp suất High Pressure đại lý Việt Nam

$410.00 (Giá tham khảo)

Van, phụ kiện và ống áp suất cao được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, giao hàng trong thời gian ngắn nhất và được định giá phù hợp để giúp bạn kiếm tiền… đó là trọng tâm của HiP trong suốt lịch sử hơn 65 năm của chúng tôi – Bình áp suất High Pressure. Chúng tôi, công ty TNHH Châu
Thiên Chí cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng có khả năng xử lý áp suất lên tới 150.000 psi và có
lượng hàng tồn kho dồi dào cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển nhiều mặt hàng trong
cùng ngày. Ngoài các van áp suất cao, chúng tôi còn cung cấp một dòng hoàn chỉnh các lò phản ứng
và bình chịu áp lực cũng như một dòng hệ thống bơm và van dụng cụ mở rộng.

Van côn High Pressure 15-11AF1
High Pressure 15-11AF2 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van thuỷ lực High Pressure 10-11AF4
High Pressure 10-11AF6
High Pressure 15-12AF1
High Pressure 15-12AF2
Van High Pressure 10-12AF4
High Pressure 10-12AF6 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure 15-13AF1
High Pressure 15-13AF2
High Pressure 10-13AF4
High Pressure 10-13AF6
High Pressure 15-2AM1
Van côn High Pressure 15-7AM1
High Pressure 15-22AF2 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure 15-23AF2
High Pressure 10-24AF6
High Pressure 15-24AF2
High Pressure 15-21AF1-B
Van High Pressure 10-21AF4-B
High Pressure 15-21AF2-C
High Pressure 10-21AF6-C – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure 15-51AF2
High Pressure 10-41AF6
High Pressure 10-61AM4
High Pressure 15-63AF2
High Pressure 10-61AF4
Van côn High Pressure 10-11NFA
High Pressure 10-11NFB
High Pressure 10-12NFB – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van, Phụ Kiện & Ống High Pressure
Van, phụ kiện và ống côn High Pressure
Van, phụ kiện và ống NPT High Pressure
Van, phụ kiện và ống áp suất trung bình High Pressure
Van, phụ kiện và ống áp suất cao High Pressure
Van, phụ kiện và ống áp suất cực cao High Pressure
Van vận hành bằng không khí High Pressure
Van bi và Van bi dưới biển High Pressure
Van giảm High Pressure
Van kim chặn và chảy máu High Pressure
Sản phẩm dầu khí High Pressure
Sản phẩm hydro High Pressure
Phụ kiện High Pressure
Đa tạp tiêu chuẩn và tùy chỉnh High Pressure
Van công nghiệp High Pressure
Đồng hồ đo áp suất High Pressure
Dụng cụ High Pressure
Van nhiệt độ cực cao High Pressure
Thông tin van High Pressure
Sản phẩm và hệ thống máy bơm High Pressure
Máy bơm điều khiển bằng không khí hiệu suất cao dòng T High Pressure
Máy bơm điều khiển bằng không khí Sprague High Pressure
Máy tăng áp khí Sprague High Pressure
Hệ thống điện đóng gói High Pressure – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hệ thống bơm điện eTensifier High Pressure
Hệ thống điều khiển máy bơm tự động PT2020 High Pressure
Bộ tăng cường thủy lực: 150.000 psi High Pressure
Máy phát điện bơm áp lực bằng tay High Pressure
Lò phản ứng & Bình chịu áp lực High Pressure
Hướng dẫn lựa chọn lò phản ứng High Pressure
Lò phản ứng vòng chữ O dòng OC High Pressure
Lò phản ứng đóng kín gioăng High Pressure
Lò phản ứng đóng chốt High Pressure
Lò phản ứng lá cỏ ba lá High Pressure
Đóng vòng chữ O của lò phản ứng “R” High Pressure
Lò phản ứng loạt hình ống High Pressure
Lò phản ứng vi mô dòng “MS” High Pressure
Lò phản ứng dòng “MB” High Pressure
Thủy lực Staffordshire High Pressure
Bộ nguồn căng bu-lông High Pressure
Gói năng lượng thử nghiệm Hydro điều khiển bằng không khí High Pressure
Thiết bị áp suất riêng biệt High Pressure
Ống cao áp chất lượng – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Phụ kiện và máy ghi biểu đồ High Pressure
Cơ sở kiểm tra áp suất High Pressure

High Pressure 20-2LM12
High Pressure 20-24LF12
High Pressure 20-24LF9
High Pressure 20-21LF6-U
Van côn High Pressure 20-21LF9-U
High Pressure 20-21LF12-U – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van High Pressure 20-21LF12-B
High Pressure 20-21LF9-B
High Pressure 20-21LF16-C
High Pressure 20-21LF9-C
High Pressure 20-61LM12
High Pressure 20-61LM9
High Pressure 20-63LF6
High Pressure 20-63LF4 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure 20-61LF6
High Pressure 20-61LF9
High Pressure 20-3LM9
High Pressure 20-3LM12
High Pressure 10-LM16-8
High Pressure 10-LM16-12
High Pressure 15-LM24-6 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure 30-11HF2
Van côn High Pressure 30-11HF4
High Pressure 30-11HF6
High Pressure 30-11HF9
High Pressure 30-11HF16
High Pressure 30-12HF4-R
Van High Pressure 30-12HF6-R
High Pressure 30-12HF9-R – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure 30-12HF16-R
High Pressure 40-11HF9
High Pressure 40-12HF9
High Pressure 40-14HF9
Bình áp suất High Pressure 40-12HF9-R
High Pressure 60-11HF2
High Pressure 60-11HF4
High Pressure 60-11HF6 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure 60-11HF9
High Pressure 60-12HF4-R
High Pressure 60-12HF6-R
Van côn High Pressure 60-12HF9-R
High Pressure 60-2HM2
High Pressure 60-22HF6
High Pressure 40-23HF9 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure 60-24HF6
High Pressure 60-21HF9-U

High Pressure RTHF2
High Pressure RTHF4
High Pressure RTHF6
High Pressure RTHF9 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure RTXF4
High Pressure RTXF6
High Pressure 2-LF4
High Pressure 2-LF6
Công cụ High Pressure 2-LF9
High Pressure 2-HF2 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure 2-HF4
High Pressure 2-HF6
High Pressure 2-HF9
High Pressure 2-XF4
High Pressure 2-XF6
High Pressure 2-MLF4
High Pressure 2-MLF6 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure 2-MLF9
High Pressure 2-MHF2
High Pressure 2-MHF4
Công cụ High Pressure 2-MHF6
High Pressure 2-MHF9
High Pressure 2-MXF4
High Pressure 2-MXF6
Phụ kiên High Pressure 15-21AF1
High Pressure 15-21AF1AF2 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure 10-21AF1AF4
High Pressure 10-21AF1AF6
High Pressure 15-21AF1LF4
High Pressure 15-21AF1LF6
High Pressure 15-21AF1LF9
High Pressure 15-21AF1LF12
High Pressure 15-21AF1LF16
High Pressure 15-21AF1HF2 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure 15-21AF1HF4
High Pressure 15-21AF1HF6
High Pressure 15-21AF1HF9
High Pressure 15-21AF1HF16
High Pressure 15-21AF1XF4
High Pressure 15-21AF1XF6
Phụ kiên High Pressure 15-21AF1NFA
High Pressure 15-21AF1NFB – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure 15-21AF1NFC
High Pressure 15-21AF1NFD
High Pressure 10-21AF1NFF
High Pressure 10-21AF1NFH

High Pressure S-216-JR-20
High Pressure S-216-JNR-20
Bơm điều khiển khí High Pressure S-216-J-30
High Pressure S-216-JN-30 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure S-216-JR-30
High Pressure S-216-JNR-30
High Pressure S-216-J-035
High Pressure S-216-JN-035
High Pressure S-216-JR-035
High Pressure S-216-JNR-035
High Pressure S-216-JB-035
High Pressure S-216-JBN-035 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure S-216-JBR-035
High Pressure S-216-JBNR-035
High Pressure S-216-J-060
High Pressure S-216-JN-060
High Pressure S-216-JR-060
High Pressure S-216-JNR-060 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure S-216-JB-060
Bơm điều khiển khí High Pressure S-216-JBN-060
High Pressure S-216-JBR-060
High Pressure S-216-JBNR-060
High Pressure S-216-JD-6.8
High Pressure S-216-JD-34 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure S-216-JD-36
High Pressure S-216-JD-60*
High Pressure S-216-JS-10
High Pressure S-216-JSN-10
High Pressure S-216-JS-20
Bơm điều khiển khí High Pressure S-216-JSN-20
High Pressure S-216-JS-30 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure S-216-JSN-30
High Pressure S-216-JBS-35
High Pressure S-216-JBSN-35
High Pressure S-216-JBS-60
High Pressure S-216-JBSN-60
High Pressure S-216-JBS-100
High Pressure S-216-JBSN-100
High Pressure S-216-JBS-101 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure S-216-JBSN-101
High Pressure S-216-JBS-125
High Pressure S-218-GJC-45
High Pressure S-218-GJC-65
High Pressure S-218-200D
High Pressure SM-3
High Pressure P45 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Ngoài các sản phẩm tiêu chuẩn, chúng tôi còn cung cấp dòng sản phẩm van và phụ kiện hoàn chỉnh dùng cho ngành dầu khí sử dụng khí chua (H2S). Đối với các ứng dụng liên quan đến các loại khí đặc
biệt, chất lỏng ăn mòn và nhiệt độ/điều kiện khắc nghiệt, chúng tôi sẽ tạo ra các sản phẩm của mình
bằng cách sử dụng các hợp kim kỳ lạ và phần mở rộng nhiệt độ, cũng như thiết kế và xây dựng giải
pháp đáp ứng các yêu cầu chính xác của bạn, chẳng hạn như các ống góp tùy chỉnh phổ biến của
chúng tôi. Sự cống hiến để làm hài lòng những khách hàng trung thành của chúng tôi là động lực thúc
đẩy sự phát triển liên tục của chúng tôi, bao gồm cả việc chúng tôi vượt qua cột mốc 4 triệu van áp
suất cao và phụ kiện được xuất xưởng.

High Pressure 112-5.75-5
High Pressure 81-5.75-10
Bơm chuyên dụng High Pressure 68-5.75-15
High Pressure 50-5.75-30
High Pressure 37-5.75-60
High Pressure 31-5.75-75
High Pressure 25-5.75-100 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bình áp suất High Pressure OC-1*
High Pressure OC-3*
High Pressure OC-5
High Pressure OC-7
High Pressure OC-9
High Pressure OC-11
High Pressure OC-13 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure OC-15
High Pressure OC-17
High Pressure OC-19
High Pressure OC-21
High Pressure OC-23
Bình áp suất High Pressure OC-25
High Pressure OC-27 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure OC-29
High Pressure OC-31
High Pressure OC-33
High Pressure OC-35
High Pressure GC-1
High Pressure GC-3
High Pressure GC-5 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure GC-7
High Pressure GC-9
High Pressure GC-11
High Pressure GC-13
High Pressure GC-15
Bình áp suất High Pressure GC-17
High Pressure GC-19 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure GC-21
High Pressure GC-23
High Pressure GC-25
High Pressure GC-27
High Pressure GC-29
High Pressure GC-31
High Pressure GC-33 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure GC-35
High Pressure BC-1
High Pressure BC-2
High Pressure BC-3

High Pressure MS-1
High Pressure MS-2 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure MS-3
High Pressure MS-4
High Pressure MS-5
High Pressure MS-11
High Pressure MS-12
Bình áp suất High Pressure MS-13
High Pressure MS-14 – High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
High Pressure MS-15
High Pressure MS-16
High Pressure MS-17
High Pressure MS-18
High Pressure MS-19
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm High Pressure tại Việt Nam
High Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Brand

High Pressure Equipment

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.