Sale!

Đại lý bơm bánh răng Marzocchi tại Viêt Nam

(1 đánh giá của khách hàng)

$100.00 (Giá tham khảo)

Marzocchi Pompe Micro Gear Pumps 0.25 – 0.5 Series

Displacement: 0.19 to 1.5 cc/rev.
Max. continuous pressure: 190 to 230 bar
Max. Intermittent pressure: 210 to 250 bar
Max. peak pressure: 230 to 270 bar *
Max. speed: up to 7000 rpm.

Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]

Mã: Đại lý bơm bánh răng Marzocchi Danh mục: Từ khóa: ,

Đại lý phân phối bơm bánh răng MARZOCCHI Italy tại VIỆT NAM – Công ty TNHH Châu Thiên Chí – Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về giá, thời gian giao hàng và đầy đủ CO&CQ chính hãng.

Marzocchi Micro Gear Pumps 0.25 – 0.5 Series – Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ Đại lý phân phối bơm bánh răng Marzocchi Pompe Italy tại Việt Nam

Marzocchi Gear Pump 1P-D-4,2 Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bơm Marzocchi ALP2-D-13-FG
Bơm Marzocchi ALP2-D-16-C0-FG
Bơm Marzocchi ELI3-D-33.3-C0-A-N
Bơm Marzocchi ALP2-D-22-C0-FG
Bơm Marzocchi ALP2-D25-C0-FG
Bơm Marzocchi ALP2-D-30-C0-FG
Bơm Marzocchi ALP2-D-40-C0-FG
Bơm Marzocchi ALP3-D60-C0-FG
Bơm Marzocchi ALP3-D-30-C0-FG

Đại lý bơm bánh răng MARZOCCHI – Marzocchi Gear Pump REV K1P-R-1.6-X-G
Marzocchi Gear Pump ALPP2-D-10
Marzocchi Gear Pump GHP3-S-66-MU
Marzocchi Gear Pump ALP2A-D-16
Marzocchi Gear Pump GHP2A-S-22
Marzocchi Gear Pump GHP2A-D-10-FG
Marzocchi Gear Pump GHPI3-60 Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Marzocchi Gear Pump GHP2-D-30
Marzocchi Gear Pump GHP2-D-16
Marzocchi Gear Pump GHP1-D-5
Marzocchi Gear Pump ALP1-D-4-C0-FG
Marzocchi Gear Pump ALP2A-D-25-FG
Marzocchi Gear Pump ALP2A-D-13-S1
Marzocchi Gear Pump ALP2A-D-13-FG
Marzocchi Gear Pump ALP2-D-20
Marzocchi Gear Pump ALP2-D-25
Marzocchi Gear Pump ALP2-D-30
Marzocchi Gear Pump ALP2-D-34 Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Marzocchi Gear Pump ALP2-D-10-C0-FG
Marzocchi Gear Pump ALPP2-D-20
Marzocchi Gear Pump ALPC2A-D-20/20-S2-FG-FG
Gear Pump ALP3-D-30
Marzocchi Gear Pump ALP3-D-60
Marzocchi Gear Pump ALP3-D-94-C0-FG
Marzocchi Gear Pump ALPA3-D-80
Gear Pump 0.25-D-36
Marzocchi Gear Pump 1P-D-1,6
Marzocchi Gear Pump 1P-D-6,7
Marzocchi Gear Pump ALPA2-D-16 + ALPP2-D-16
Gear Pump ALP2A-D-20-FG Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Gear Pump GHP1A-D-7-FG
Marzocchi Gear Pump K1P S 11,5 G
Gear Pump ALP2A-D-50-C2
(Casappa equivalent PLP20.31,5-D-0-49-S1-L-OD/OC-N-EL-FS)
Gear Pump ALP2-D-9-T3
(Casappa equivalent PLP20.6,3-D-0-82-E2-L-EA/EA-N-EL-FS )
Gear Pump ALP2-D-16-T3
(Casappa equivalent PLP20.11,2-D-0-82-E2-L-EA/EA-N-EL )
Gear Pump ALP2A-D-12-FG
(Casappa equivalent PLP20.8-D-0-31-S1-L-GD/GD-N-EL )0.25 D 18
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 D 24 Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Marzocchi Gear Pump 0.25 D 30
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 D 36
Bơm thuỷ lực  Marzocchi 0.25 D 48
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 D 60
Marzocchi Gear Pump 0.25 D 0,50
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 D 0,75
Marzocchi Gear Pump 0.25 D 1,00
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 D 1,30 Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bơm thuỷ lực  Marzocchi 0.25 D 1,60
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 D 2,00
Marzocchi Gear Pump K 0.25 D 18
Bơm bánh răng Marzocchi K 0.25 D 24
Marzocchi Gear Pump K 0.25 D 30
Bơm bánh răng Marzocchi K 0.25 D 36
Marzocchi Gear Pump K 0.25 D 48
Bơm bánh răng Marzocchi K 0.25 D 60
Marzocchi Gear Pump K 0.25 D 0,50
Bơm bánh răng Marzocchi K 0.25 D 0,75 Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bơm thuỷ lực  Marzocchi K 0.25 D 1,00
Bơm bánh răng Marzocchi K 0.25 D 1,30
Marzocchi Gear Pump K 0.25 D 1,60
Bơm bánh răng Marzocchi K 0.25 D 2,00
Marzocchi Gear Pump 0.25 D 18 KA
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 D 24 KA
Bơm thuỷ lực  Marzocchi 0.25 D 30 KA
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 D 36 KA
Marzocchi Gear Pump 0.25 D 48 KA
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 D 60 KA
Bơm thuỷ lực  Marzocchi 0.25 D 0,50 KA
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 D 0,75 KA
Marzocchi Gear Pump 0.25 D 1,00 KA
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 D 1,30 KA Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Marzocchi Gear Pump 0.25 D 1,60 KA
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 D 2,00 KA
Marzocchi Gear Pump U 0.25 D 18
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 D 24
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 D 30
Marzocchi Gear Pump U 0.25 D 36
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 D 48
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 D 60
Marzocchi Gear Pump U 0.25 D 0,50
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 D 0,75 Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 D 1,00
Marzocchi Gear Pump U 0.25 D 1,30
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 D 1,60
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 D 2,00
Marzocchi Gear Pump UK 0.25 D 18
Bơm thuỷ lực  Marzocchi UK 0.25 D 24
Bơm bánh răng Marzocchi UK 0.25 D 30
Marzocchi Gear Pump UK 0.25 D 36
Bơm thuỷ lực  Marzocchi UK 0.25 D 48 Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bơm bánh răng Marzocchi UK 0.25 D 60
Marzocchi Gear Pump UK 0.25 D 0,50
Bơm thuỷ lực  Marzocchi UK 0.25 D 0,75
Bơm bánh răng Marzocchi UK 0.25 D 1,00
Marzocchi Gear Pump UK 0.25 D 1,30
Bơm thuỷ lực  Marzocchi UK 0.25 D 1,60
Bơm bánh răng Marzocchi UK 0.25 D 2,00
Marzocchi Gear Pump U 0.25 D 18 KA
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 D 24 KA
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 D 30 KA
Marzocchi Gear Pump U 0.25 D 36 KA Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 D 48 KA
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 D 60 KA
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 D 0,50 KA
Marzocchi Gear Pump U 0.25 D 0,75 KA
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 D 1,00 KA
Marzocchi Gear Pump U 0.25 D 1,30 KA
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 D 1,60 KA
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 D 2,00 KA
Marzocchi Gear Pump 0.25 D 18 G RO
Bơm thuỷ lực  Marzocchi 0.25 D 24 G RO
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 D 30 G RO
Marzocchi Gear Pump 0.25 D 36 G RO Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bơm thuỷ lực  Marzocchi 0.25 D 48 G RO
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 D 60 G RO
GENEGLACE Plake Ice Generator Type: F250-SBF, Serial No.: 195940 F250, Fluid: R717, Date: 08/11/2019
GENEGLACE Bevel gear unit – Orbital Silo S3 With Discharge Auger Code: 02 859 984 Item 129
GENEGLACE Universal joint code 02 295 060 Item 116
Boot code 02 295 061
GENEGLACE Top central shaft SI TC 121 code 02 804 067 Item 121
GENEGLACE Reduction adapter 28/30 SO TC 127 code 02 804 068 Item 129
GENEGLACE Bevel gear unit cover SO TC 130 code 02 295 205 item 130
GENEGLACE Bevel gear unit screw SO TC 132 code 02 804 055 item 130
GENEGLACE Flap SO TC 140 code 02 804 031 item 140
GENEGLACE Hinge SO TC 141 item 141 Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
GENEGLACE Central tube casing SO TC 142 code 02 295 204 item 142
GENEGLACE Flap holder SO TC 146 code 02 804 028 item 146
GENEGLACE Angle SO TC 147 code 02 804 026 item 147
GENEGLACE Flap bracket SO TC 169 code 02 804 057/58 item 169
GENEGLACE Counter flap brake SO TC 170 code 02 804 056 item 170
GENEGLACE Rubber flap SO TC 171 item 171 Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
GENEGLACE Extraction auger shaft SO TC 178 code 22 295 069 item 178
GENEGLACE Extraction auger SO TC 179 code 22 295 070 item 179
GENEGLACE Central tube S2 SO TC 230 code 22 295 301 item 230
GENEGLACE Central shaft S2 SO TC 231 code 22 295 302 item 231
GENEGLACE Central tube S3 SO TC 236 code 22 295 201 item 236
GENEGLACE Central shaft S3 SO TC 237 code 22 295 202 item 237
GENEGLACE Top Central tube S4 SO TC 240 item 240
GENEGLACE Bottom Central tube S4 SO TC 241 item 241
GENEGLACE Central shaft S4 SO TC 242 item 242
GENEGLACE Top Central tube S5 SO TC 243 code 02 295 203 item 243
GENEGLACE Bottom Central tube S5 SO TC 244 code 02 295 203 item 244
GENEGLACE Central shaft S5 SO TC 245 code 02 295 206 item 245
GENEGLACE Lock-nut HM20 item HM20
GENEGLACE Lock-nut HM16 item HM16

Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 D 0,50 G RO Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bơm thuỷ lực  Marzocchi 0.25 D 0,75 G RO
Marzocchi Gear Pump 0.25 D 1,00 G RO
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 D 1,30 G RO
Bơm thuỷ lực  Marzocchi 0.25 D 1,60 G RO
Marzocchi Gear Pump 0.25 D 2,00 G RO
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 D 18 G RO
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 D 24 G RO
Marzocchi Gear Pump U 0.25 D 30 G RO
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 D 36 G RO
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 D 48 G RO Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Marzocchi Gear Pump U 0.25 D 60 G RO
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 D 0,50 G RO
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 D 0,75 G RO
Marzocchi Gear Pump U 0.25 D 1,00 G RO
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 D 1,30 G RO
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 D 1,60 G RO
Marzocchi Gear Pump U 0.25 D 2,00 G RO Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Đại lý phân phối bơm bánh răng MARZOCCHI tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Marzocchi pumps Vietnam distributor – CHAU THIEN CHI CO.,LTD: Pump head, Motor, Rotor, Stator, Cover, Shaft, Bushes, Flap, Gland packing, Spring, O-Ring, Mechanical seal, Coupling…
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 R 18
Bơm thuỷ lực  Marzocchi 0.25 R 24
Marzocchi Gear Pump 0.25 R 30
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 R 36
Bơm thuỷ lực  Marzocchi 0.25 R 48
Marzocchi Gear Pump 0.25 R 60
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 R 0,50
Bơm thuỷ lực  Marzocchi 0.25 R 0,75 Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Marzocchi Gear Pump 0.25 R 1,00
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 R 1,30
Bơm thuỷ lực  Marzocchi 0.25 R 1,60
Marzocchi Gear Pump 0.25 R 2,00
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 R 18 KX
Bơm thuỷ lực  Marzocchi 0.25 R 24 KX
Marzocchi Gear Pump 0.25 R 30 KX
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 R 36 KX
Bơm thuỷ lực  Marzocchi 0.25 R 48 KX
Marzocchi Gear Pump 0.25 R 60 KX
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 R 0,50 KX
Bơm thuỷ lực  Marzocchi 0.25 R 0,75 KX
Marzocchi Gear Pump 0.25 R 1,00 KX Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 R 1,30 KX
Bơm thuỷ lực  Marzocchi 0.25 R 1,60 KX
Marzocchi Gear Pump 0.25 R 2,00 KX
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 R 18 VN KX
Bơm thuỷ lực  Marzocchi 0.25 R 24 VN KX
Marzocchi Gear Pump 0.25 R 30 VN KX
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 R 36 VN KX
Bơm thuỷ lực  Marzocchi 0.25 R 48 VN KX
Marzocchi Gear Pump 0.25 R 60 VN KX Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 R 0,50 VN KX
Bơm thuỷ lực  Marzocchi 0.25 R 0,75 VN KX
Marzocchi Gear Pump 0.25 R 1,00 VN KX
Bơm bánh răng Marzocchi 0.25 R 1,30 VN KX
Bơm thuỷ lực  Marzocchi 0.25 R 1,60 VN KX
Marzocchi Gear Pump 0.25 R 2,00 VN KX
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 R 18
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 R 24
Marzocchi Gear Pump U 0.25 R 30
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 R 36
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 R 48 Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Marzocchi Gear Pump U 0.25 R 60
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 R 0,50
Marzocchi Gear Pump U 0.25 R 0,75
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 R 1,00
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 R 1,30
Marzocchi Gear Pump U 0.25 R 1,60
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 R 2,00
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 R 18 KX Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Marzocchi Gear Pump U 0.25 R 24 KX
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 R 30 KX
Đại lý bơm bánh răng MARZOCCHI Marzocchi Gear Pump U 0.25 R 36 KX
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 R 48 KX
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 R 60 KX
ITALPROGETTI SpA TEMPERATURE/HUMIDITY T232BT-2-0-0-0-L
BOTTALE A FOLLONARE 3X2SUPER
Nr.: 0156-06-08-448 25kW 380V 50Hz
Kampken fischer Model: A-RKE-1½/1-150-71-71
Beta-80-SOS-M-2550-834-1200-2SA-1, S/N.:65530
Beta-80-SOS-M-2250-2296-2720-4SA-1, S/N.: 65808
BST LD-425-XS SN: 148394_1148 2014/25 Vers: AA 24V 0.15A
BST EMS18/100/4-21/16-5/C Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
BST EMS 18/50/2.45/16-5/C SPA-1-121
BST EKR500 Unit PLUS, BC04662, S/N.: 142744
CCD Camera Keiyo AT-2731Tx ( DW-709s) ; 201 WW 09215313 Wifi camera
Caproni Type: 10C2.5X056, 12/12 Pn=250 bar, n=1500rpm
CS INSTRUMENTS GMBH & Co. KG 06955001 0022
VA 500 flow sensor, with RS 485
interface (Modbus-RTU)
with analogue output 4…20mA and pulse output (galvanically separated)
Knoll Maschinenbau GmbH Pump body 32-48-T Material no.: 14522
CS INSTRUMENTS GMBH & Co. KG 06955001 0011
VA 500 flow sensor, with RS 485
interface (Modbus-RTU)
with analogue output 4…20mA and pulse output (galvanically separated)
KINETROL valve GU9 9NU. UK 0518 BUILT 2009 Pmax = 7bar(100psi) 103-700EL-1000 X 03082-Neu
Hillmar Industries DISC BRAKE ASSEMBLY TDB-14-3 LEFT HAND
Part No.: 378-316-03819B
Serial No.: ES00629
Model: ES-201-06 Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Hillmar Industries FORCE (N) 2000 , STOROKE(mm) 60 , VOLTAGE(V)415/3/50 , CURRENT(A) 2.3FLA
Bơm Marzocchi pump ALP1-S-13-G0-FG
Bơm Marzocchi pump ALPP1-D-7-D50
Bơm Marzocchi pump ALPP1-D-7-P507 Code: 107280383

JOB Number: 425-200-00928/966JB
Form Number: 401437D
KUEENLE Type: DSA 100 L x 8 KT RAL 9005 H #23530
No.: 3909 449798 04
HOHNER Encoder Electrical encoder EL-S-1012
P/N: 08K4-021S-0100
Analog output
Resolution up to 12 bits
Protection class IP64 according to DIN EN 60529
Connection with cable (cable length available)
Encoder + Binder Conn 100PPR – EZ2903-02
P/N: EZ2903-02
HOMA Hochstromtechnik GmbH & Co KG
LASER LAMP,LEE MODEL LKA-3330 P/N: LL4462S
LIM-TEC ZBM20-500-F0-ST-SC-FCP
InterPump Group S.P.A
Pratissoli Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Made in Italy
Model: KE28H
Spec: RPM=1450; kW/Cv=18,4/25;
L. min/GPM=61/16,1; bar/PSI=150/2170
Spec: Code: 36713401, KIT 2001
Spec: Code: 36713301, KIT 2000
Spec: Code: 91847700
Spec: Code: 70040309
Spec: Code: 90362600
Spec: Code: 70080370
Spec: Code: 90275000 Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Spec: Code: 70216370
Spec: Code: 90275500
Spec: Code: 90275800
Spec: Code: 70100351
Spec: Code: 70211570
InterPump Group S.P.A
Pratissoli
Model: RX1/200
InterPump Group S.P.A
Pratissoli Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Model: SX2
InterPump Group S.P.A
Pratissoli
Model: N1
LTi Type: SC34.0300.0011.0000.0-JW Software: V 201.10-00
LUX rotary joint EQB2L(20L) 3/4″
LUX rotary joint EQB2R(20R)3/4″
LUX rotary joint EQB5R(40R)1-1/2″
LUX rotary joint F0A-3 No.: 1-614010
LUYANG 41K25GN-CP
LUYANG 51K40GN-CP Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
MAGTROL INC HYSTERESIS BRAKE Model HB-140M-2 P/N. 003602
Maple Systems HMI5043L HMI,4.3″ LCD 480X272,600MHZ,2COM,ETHERNET
Maple Systems 7431-0104 ASSY-CABLE,CONFIG,CAT5E,350MHZ,CROSSOVER,5′
Maple Systems 7444-0040-10 ASSY-CABLE,9S/232/DIN8,10′ (ML1000)
MASCOT Control valve Model GFLO
Tag No: V1LBU30 AA 201
MBA Instruments GmbH MBA820ZEN1-K00250-A-XXXX
Art.-No.: 1213909
Dinel Flow Switch SPKM-15 G1/2″ 250VAC 5A
Motomeccanica Srl Gearbox type: 3K320/SE 02747007 Ratio: 72.98 S/N.: 8217/1
NORKA TSD00200158-25.22dNm
NORKA MFR100 ASF20 Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Northman PS-230-20-250V
Northman SWH-G02-C4-A110-10
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 R 0,50 KX
Marzocchi Gear Pump U 0.25 R 0,75 KX Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 R 1,00 KX
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 R 1,30 KX
Marzocchi Gear Pump U 0.25 R 1,60 KX
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 R 2,00 KX
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 R 18 VN KX
Marzocchi Gear Pump U 0.25 R 24 VN KX
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 R 30 VN KX
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 R 36 VN KX
Đại lý bơm bánh răng MARZOCCHI Marzocchi Gear Pump U 0.25 R 48 VN KX
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 R 60 VN KX Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 R 0,50 VN KX
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 R 0,75 VN KX
Marzocchi Gear Pump U 0.25 R 1,00 VN KX
Bơm bánh răng Marzocchi U 0.25 R 1,30 VN KX
Marzocchi Gear Pump U 0.25 R 1,60 VN KX
Bơm thuỷ lực  Marzocchi U 0.25 R 2,00 VN KX
Đại lý phân phối bơm bánh răng MARZOCCHI Made in Italy tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Marzocchi pumps Vietnam distributor – CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Marzocchi Gear Pumps Vietnam distributor | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]

Brand

MARZOCCHI

1 đánh giá cho Đại lý bơm bánh răng Marzocchi tại Viêt Nam

  1. CHAU THIEN CHI CO.,LLTD

    ok

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.