Sale!

Van DUPLOMATIC Italy đại lý phân phối Việt Nam

$65.00 (Giá tham khảo)

Duplomatic MS cũng là công ty mẹ của Tập đoàn Duplomatic International bao gồm Continental Hydrangics, Hydreco Hydralik và Till Hydraulik. Kể từ năm 2020, Duplomatic MS là công ty Ý duy nhất được chứng nhận là Trung tâm năng lực IO-Link. Duplomatic MS Vietnam – CTC Co.,Ltd

Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Duplomatic MS là chuyên gia về các giải pháp thủy lực và điều khiển chuyển động từ năm 1952. Van Duplomatic đại lý Việt Nam là một công ty sáng tạo cung cấp các giải pháp kỹ thuật về điều khiển chuyển động và tự động hóa trong các ứng dụng công nghiệp. Đại lý phân phối sản phẩm Duplomatic MS tại Việt Nam công ty TNHH Châu Thiên Chí gồm:
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve
Bơm thuỷ lực Duplomatic Hydraulic Pump
Công tắc áp suất Duplomatic Pressure switches
Lọc phần tử Duplomatic Filter element
Van điều khiển lưu lượng tác động kép Duplomatic Double-acting throttler flow control valves
Van mô-đun giảm áp Duplomatic Flow restrictor modular valves
Van hạn chế dòng chảy Duplomatic Flow restrictor valve
Van một chiều Duplomatic Check Valve
Duplomatic Power unit Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Xi lanh khí nén Duplomatic pneumatic cylinder
Xi lanh thuỷ lực Duplomatic Hydraulic Cylinder
Solenoid Valve DS3-S4/11N-A230K1
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-TA/11V-D24K7/W7
Van Duplomatic đại lý Việt Nam Solenoid Valve DS3-TA/11V-D24K7/W7
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve RQM3-P6/A/M/60N-A230K1
Solenoid Valve DS3-RK/11N-D24K1 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Duplomatic Solenoid Valve DS3-SA23/11N-D24K1
Cảm biến áp suất Duplomatic Analogic pressure transducers PTH-400/20E1-K10
Van điều khiển áp suất Duplomatic Pressure control valves pilot operated RQ5-P6/41
Bơm thuỷ lực Duplomatic Pump GP3F-0394R97F/20N+GP1R-0061RF/20N
Công tắc áp suất Duplomatic Pressure switches PST6/21N-K1/K
Cartridge relief valves CRQ6/M1/12
Modular check valves MVPP-SA/50
Duplomatic Pressure reducing modular valves MZD-2/50
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-S3/11N-D24K1
Lọc phần tử Duplomatic Filter element FRTE-200-P10S/10
Filter element FRTE-012-P10S/10 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Solenoid Valve DS3-S3/10N-D24K1/CPK
Duplomatic Filter element FRTE-100-P10S/12
Coil 24VDC for valve DS3-S3/10N-D24K1
Duplomatic Solenoid Valve DS5-S2/12N-A230K1 With CHM5-D/10N
Van điều khiển lưu lượng tác động kép Duplomatic Double-acting throttler flow control valves RS-2 1/4″
Duplomatic Coil 24VDC for valve DS3 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van mô-đun giảm áp Duplomatic Flow restrictor modular valves QTM7-D/10N/S
Pressure reducing modular valves PZM7-P5/10/N/S
Duplomatic Pressure reducing modular valves PZM7-PA5/10/N/SV
Pressure control valve RQM3-P6/A/60N-D24K1
Công tắc áp suất Duplomatic Pressure switches PST6/21N-K1/K
Duplomatic Solenoid Valve DS3-S4/11N-D24K1 (Replaced obsolete DS3-S4/11N-SD24K1)
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DL3-S1/10N-D24K1
FPMD40 CP-20 39/14 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Solenoid Valve DS5-S4/12N-D24K1, 24VDC
Cuộn dây Coil C25.4-A230K1/11
Flow restrictor valve MERS-SB/50
Check Valve MVPP-SB/50 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van Điện Từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-S3/11N-A110K1 (110V50Hz/120V60Hz)
Van hạn chế dòng chảy Duplomatic Flow restrictor valve MERS-SB/50
Van một chiều Duplomatic Check Valve MVPP-SB/50
Cuộn dây điện từ Duplomatic Solenoid Coil C25.4-A230K/11
Solenoid Valve DT03-3A /D08 /10 /24VDC current
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DSE3G-CZ26/31N-E1K11B/CM LP 1303 + 23.50 x 2 solenoid CM (Replaced obsolete DSE3G-Z26/30N-E1K11/B/CM)
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DT03-3C-D08/10-24VCC
Solenoid Valve DS3-TA /11N-D24K1 /CM
Flow Valve RS4 /30 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Lube Oil Pump VPPL-046PC5-ROOS/20N Code: 3162000511
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS5-RK/12N-D220K1
BOBINA C31-D220K1/22 1903555
Amplifier EDM-M252/20E0
Bơm thuỷ lực Duplomatic GP2-0208R97F/20N
Bơm thuỷ lực Duplomatic GP2-0095R97F/20N
VPPM-029PCX-R55S/10N000 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm thuỷ lực Duplomatic VPPM-029PQC-R55S/10N000
IGP3-008-R01/10
LV/E1-127-M12-SC
Van Duplomatic đại lý Việt Nam PST6/21N-K1/K
PSP6/21N-K1/K
CRQ4/12 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Lọc thuỷ lực Duplomatic FRTE-034-P10S/10N
VD5-W3/30 – Khớp nối Coupling MP Filtri SGEA51FS300
Van điện từ Duplomatic DL5B-TB/10N-D24K1
DS3-SA2/11N-D24K1
DS3-TA/11N-D24K1 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van điện từ Duplomatic DS3-RK/11N-D24K1
DS3-S3/11N-D24K1
MRQ4-SP/51
DS3-RK/11N-D24K1
DSC3-SA1/11V
Van điện từ Duplomatic DS3-SA23/11N-D24K1
CRQ6/12
RSN5/30 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
FSI-TB100-M90S/10-0
FSI-TB034-M90S/10-0
FPHE-100-H05S/10N
PSP6/21N-K1/K
PSP6/21N-K1/K
PST6/21N-K1/K
FPHE-114-H05S/10N
VD5-W3/30 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
CRQ4/12
FRTE-034-P10S/10N
VR2-I1/32/V
VD5-W1/30
VD5-W3/30
VD4-W1/30 1/2″
VD4-W0/30 (SENZA MOLLA)
VD6-W1/30 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
RQ3-P5/41
CRQ5/12
CRQ6/12 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-S4/11N-A110K1
Solenoid Valve DS3-TA/11N-A10K1
Hydraulic Valve CRQ5/M1/12/V
DIGITAL AMPLIFIER EDM-M112/20E0
Bơm thuỷ lục Duplomatic Hydraulic pump GP3-0264R97F/20N
Flow Control valve RPC1-16/CT/41
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-RK1/11N-D24K1
Solenoid Valve DS3-S3/11N-D24K1 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm thuỷ lục Duplomatic Hydraulic pump GP3-0264R97F/20N
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DSC3-SA1/11V
Hydraulic Valve S3-P0/20/V
Pressure control valve Bơm thuỷ lục Duplomatic DZCE5G-140/30N-IE/E1K11/B
Solenoid coil BOBINA C22S3-D24K1/11
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-S4/11N-D24K1
Solenoid Valve DS3-S1/11N-D24K1 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm thuỷ lục Duplomatic Hydraulic pump GP3-0264R97F/20N
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS5-RK/12N-D220K1
BOBINA C31-D220K1/21
Pressure control valve PST4/21N-K1/K
BOBINA C22S3-D24K1/11
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS5-TB/12N-D24K1
BOBINA C31-D24K1/21 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-SA23/11N-D24K1
Hydraulic pump GP2-0095R97F/20N
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS5-TA/12N- (Pls check coils voltage)
Bơm thuỷ lục Duplomatic Hydraulic pump GP3-0264R97F/20N
Bơm thuỷ lục Duplomatic Hydraulic pump GP2-0140R97F/20N
Bơm thuỷ lục Duplomatic Hydraulic vane pump PVD56H/30 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm thuỷ lục Duplomatic Hydraulic vane pump PVD72H/30
Bơm thuỷ lục Duplomatic Hydraulic pump GP3-0264R97F/20N
Directional Control Valve RQM5-P5/A/60N-D24K1
Pressure control valve PST6/21N-K1/K
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-RK/11N-D24K1
Solenoid Valve DS3-SA2/11N-D24K1
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-TA/11N-D24K1
Solenoid Valve DS3-TA/11N-D00 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm thuỷ lục Duplomatic Hydraulic pump VPPM-046PC-R55S/10N000
Solenoid Valve DS5-RK/14N-D220K1
Pressure control valve RQM5-P6/A/M/60N/CM
Bơm thuỷ lục Duplomatic Hydraulic pump IGP3-008-R01-10
Bơm thuỷ lục Duplomatic Hydraulic pump IGP3-010-R01-10
Pressure control valve RPC3-CT3/RC/M/43 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS5-RK/20N-D220K1
Bơm thuỷ lục DuplomaticHydraulic pump IGP6-064-R
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-S4/11N-D24K1
Bơm thuỷ lục Duplomatic Hydraulic pump IGP5-032-R01-10
Bơm thuỷ lục Duplomatic Hydraulic pump VPPM-046PC-R55S/10N000 With Electric Motor 30Kw IE2
FLOW RESTRICTOR VALVE MERS-D/M/50
VR5-I1/32
MZD3/50
MVPP-D/50
MZD5/50 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
RSN5/30
PST4/21N-K1/K
S3-P0/20/V
FLOW CONTROL VALVES RSN-6* (SINGLE ACTING)
FLOW CONTROL VALVES RS-6 * (DOUBLE ACTING)
MCD6-SP/51 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
MCD6-DT/51
PRM5-AT350/10N (Replaced obsolete RQ4M6-SAT/51)
PRESSURE REDUCING VALVE DZCE5RG-210/30N-IE/E1K11/B
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-S3/11N-D24K1 (Replaced obsolete MD1D-S3/55)
Solenoid Valve RQ3-P4/41
FRTE-012-P10S/10N Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm thuỷ lực Duplomatic Hydraulic pump GP3-0264R97F/20N
Pressure reducer PZM7-PA5/10N/S
Flow control valve QTM7-D/10N/S
Pressure reducer PZM7-P5/10N/S
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-S9/11N-D24K1
Solenoid Valve DL3-S2/10N-D24K1
Lube Oil Pump GP20140R97F20N Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Solenoid Valve RPCED1-4/C/52-24
PRESSURE REDUCING VALVES DZCE5G-210/32N-IE/E1K11/B
Plug DIN standard ECA/B/10 with coil C14L3-D24K1/10 (Part for Valve DL3-S3/10N-D24K1)
Hydraulic pump VPPL-022-PC5-00-S-20N
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-S3/11N-D24K1
Solenoid Valve DS3-SA2/11N-D24K1
Hydraulic pump VPPM- 029PCX-R55S/10N000
S3-P0 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van Duplomatic đại lý Việt Nam RQ3-P5/41
Van điều khiển lưu lượng Duplomatic Flow control valve QTM7-D/10N/S
Pressure reducing valve PZM7-P5/10/N/S
Van điện từ Duplomatic DS3-SA2/11N-D24K1
DS3-S3/11N-D24K1
PST6/21N-K1/K Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
GP2-0095R97F/20N
LV/E1-2000 cod. 0771120 (Pls supply nameplate)
LV/E1-127-M12-SC
Van điện từ Duplomatic DS3-SA2/11N-D24K1 (DS3 SA2/ION D24K1)
CRQ6/12 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Filter element FRTE-012-P10S/10
Lọc Duplomatic Filter element FRTE-200-P10S/10
Van điện từ Duplomatic DS3-RK/10N-D24K1 cod.: 3411500065
MRQ4-SP/51 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hydraulic Single pump IGP3-008-R01/10
Van điện từ Duplomatic DS3-TA Full model: DS3-TA/11N-D24K1
GP2-0208R97F/20N
Solenoid Valve DS3-S9/**N-D24K1/F with Soft switch for two solenoid
Filter element FRTE-012-P10S/10
Filter element FRTE-200-P10S/10
Amplifier EDM-M244/30E0 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Flow control valve RPC3-CTS/43
DOUBLE-ACTING THROTTLE FLOW CONTROL VALVE RS-6 * 1″
DOUBLE-ACTING THROTTLE FLOW CONTROL VALVE RS-7 * 1 1/4″
PROPORTIONAL BALANCING VALVES DZCE5G-300/32N-IE/E0K11C
Solenoid Valve DS3-SA2/11N-D24K1
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-S3/11N-D24K1
Flow restrictor valve MERS-D50 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Solenoid Valve DSE3G-CZ26/31N-E1K11B/CM LP 1303 + 23.50 x 2 solenoid CM (Replaced obsolete DSE3G-Z26/30N-E1K11/B/CM)
Van điều khiển lưu lượng Duplomatic Flow Valve DOUBLE ACTING RS4 /30
Solenoid Valve DS5-S7/14N-D24K1 (Replaced obsolete PSS-S7/12N-DOO Pmax 320bar)
Solenoid Valve RQM5-P5/A/60N-D24K1
Amplifier EDM-M244/30E0
Hydraulic pump RV1P-040PC-R55S/10N
Valve RPC2-CTN/31 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Pressure reducing modular valves PZM7-P5/10/N/S
Flow restrictor modular valves QTM7-D/10N/S
Sequence valves S3-P0/20/V
Pressure control valves pilot operated RQ3-P5/41
Hydraulic pump RV1P-040PC-R55S/10N
Solenoid Valve RQM5-P5/A/60N-D24K1
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-SA2/11-D24K1
Amplifier EDM-M252/30E0 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Solenoid Valve DS3-TA/11N-D24K1
Solenoid Valve RQM7H-P7/D/60N-D24K1 include MCI6S (Duplomatic Code: 1231841)
Solenoid Valve DSPE10-C500/11N-EE/D24K1/A335 include PZM3 (Duplomatic Code: 3833109301)
DOUBLE-ACTING THROTTLE FLOW CONTROL VALVE RS-7 * 1 1/4″
Proportional balancing valves with OBE DZCE5RG-210/**N-IE/E1K11/B (Replaced obsolete DZCE5RG-210/32N-IE/E1K11/B) Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hydraulic pump GP3-0264R97F/20N
Pilot operated proportional valves + OBE DSPE8G-C300/31N-II/E0K11B
Pilot operated pressure control proportional valves + OBE PRE10G-350/32N-E0K11/B
Axial-piston pump VPPL-016PC5-R00S/20N
Axial-piston pump VPPL-016PC5-R00S/20N
Flow control valve RPC 1-30/CT/41 Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Van điều khiển lưu lượng Duplomatic Flow control valve RPC 1-30/CT/41
Valve DSP10H-S1/20N-EE/D24K1 H = High pressure with base valve
Van điện từ Duplomatic Solenoid Valve DS3-TA/11N-D24K1
Solenoid Valve RQM5-P5/A/60N-D24K1 – Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Duplomatic Cylinder HC2 – Cylinder HCK2
Duplomatic cylinder HC2F-160/90-235-K3-S-11/20/SP – Code: 1680533
Duplomatic Cylinder HC2F-125/70-2175-K0-S-21/2/20 PN: 1615191
Duplomatic Cylinder HC2F-100/45-2115-K0-S-21/2/20 PN: 1615664
Duplomatic Cylinder HC2F-100/56-2365-K0-S-21/2/20 – 1615894
Duplomatic Cylinder HC2F-100/45-100-K0-S-11/2 – Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Duplomatic Cylinder HC2F-50/36-500-K3-S-22/20
Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-2425-K0-S-11/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-2300-K0-S-41/2/20 – 1615222
Duplomatic Cylinder HC2F-50/36X-250-K3-S-22/20
Duplomatic Cylinder HC2F-125/70-2175-K0-S-41/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-50/36-250-K3-S-22/20
Duplomatic Cylinder HC2F-100/56-2365-K0-S-41/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-63/45-225-K0-S-21/2/20 – Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Duplomatic Cylinder HC2F-125/56-2250-KO-S-11/2/20 – Code: 1615038
Duplomatic Cylinder HC2F-63/45-0560-K0-S-11/20
Duplomatic Cylinder HC2F-125/56-1925-K0-S/11/1/20
Duplomatic Cylinder HC2F-125/56-1950-K0-S-21/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-2175-K0-S-11/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-125/90-1200-K2-S-11/1/20/SP
Duplomatic Cylinder HC2F-125/90-1200-K2-S-11/1/20/SP
Duplomatic Cylinder HC2F-100/56-2350-K0-S-41/2/20 – Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Duplomatic Cylinder HC2F-100/56-2365-K0-S-41/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-80/36-0300-K0-0-11/20
Duplomatic Cylinder HC2F-50/36X-250-K3-S-22/20
Duplomatic Cylinder HC2F-125/56-2250-K0-S-11/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-FP22-63/36-0340-K3-0-22/20
Duplomatic Cylinder HC2F-50/36X-250-K3-S-22/20
Duplomatic Cylinder HC2A-125, HC2C-125, HC2D-125, HC2F-125
Duplomatic Cylinder HC2F-63/28-0350-K0-S-22/20 – Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Duplomatic Cylinder HC2F-125/70-2000-K0-S-21/2/2
Duplomatic Cylinder HC2F-63/45-225-K0-S-21/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-125/90-1200-K2-S-11/1/20/SP-LSF- 90
Duplomatic Cylinder HC2F-100/45-100-K/20
Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-2175-K0-S-11/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-1400-K0-S-11/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-125/56-1950-K0-S-21/2/20 – code 1615212
Duplomatic Cylinder HC2F-125/70-2000-K0-S-21/2/20 – Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Duplomatic Cylinder HC2F-40/28-100-K3-S-22/20
Duplomatic Cylinder HC2F-125/90-1200-K2-S-11/1/20/SP
Duplomatic Cylinder HC2F-63/28-0350-K0-S-22/20
Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-2175-K0-S-11/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-1400-K0-S-11/1/20 – Code: 1614833
Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-2425-K0-S-11/2/20
Duplomatic Cylinder HC2C-150/70-75-K–S-11/20
Duplomatic Cylinder HC2F-200/110-1650-K0-21/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-50/36-0320-K0-0-11/20 – Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Duplomatic Cylinder HC2F-125/70-2000-K0-S-21/2/20
Duplomatic Cylinder HC2F-63/36-620-K3-S3
Duplomatic Cylinder HC2F-50/28-200-K3-S3
Duplomatic Cylinder HC2A-40/28-200-K3-S3
Duplomatic Cylinder HC2F-160/70-2425-K0-S-11/2/20

Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Duplomatic MS tại Việt Nam
Duplomatic MS Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Brand

DUPLOMATIC

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.