Sale!

Động cơ giảm tốc STM tại Việt Nam

$380.00 (Giá tham khảo)

Động cơ giảm tốc STM tại Việt Nam Công Ty TNHH Châu Thiên Chí phân phối tất cả các sản phẩm động cơ STM, hộp số STM, động cơ giảm tốc STM, hộp giảm tốc STM giá cạnh tranh nhất thị trường.
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất – Hotline: 0909.119.181 ([email protected])

 

Động cơ giảm tốc STM tại Việt Nam – STM Spa sản xuất nhiều loại hộp số và động cơ giảm tốc nhất và rộng nhất. S.T.M. nhóm cung cấp các giải pháp kỹ thuật hàng đầu trong mọi lĩnh vực cơ khí nhẹ và nặng theo yêu cầu cụ thể của người dùng. Đây là một liên minh xuất sắc cho phép khách hàng không chỉ dựa vào các sản phẩm công nghệ cao mà còn dựa vào kiến thức về sản phẩm và các chiến lược tiếp thị phù hợp.Toàn bộ dòng sản phẩm của chúng tôi dành cho điều khiển và truyền tải điện được thể hiện thông qua một chính sách duy nhất: công nghệ cao cho những sản phẩm thành công.
Hộp số STM AR 25/2
STM Gear motor AR 25/3
STM hộp số AR 32/1
STM động cơ giảm tốc AR 35/2
Hộp số STM AR 35/3 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]

Hộp số STM EX 3503 SN1 64 200B5 – M1
i = 64.48
P1 = 81.87kW – STM Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Output speed = 21.71 rpm
Output shaft = 120mm
Tmax =75000Nm
Input Flang = IEC 200
Mounting position B3
Coupled with động cơ điện Motor 3Phase 4 poles 30kW 50Hz
Hộp số STM Gearbox Type: RXO1/814/BS/9.52/ECE-VE/Ts/M6-s-DT2-LFP3
*NON-STD. DESIGN
Painting RAL 5010 type 3 ISO 12944 – C5I-M
As Cod.: 7712250033 – STM Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
First fill lubricating oil excluded

Hộp số STM WORM GEARBOXES Type: WMI 90
Ratio 1/10 – mounting position M1
PAM 100 – B5 (*) to confirm before order
Gearbox RMI 110 D 1/40 P90B5 *42 (24X200) (OIL M3)
(Noted: Only gearbox – without the output shaft and the chain wheel.)
Gearmotor – STM Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hộp số giảm tốc STM Gearbox PMF 63/2 F1 *25 1/16,9 80B14 M1 Lubrificato, Cod. 2090002331
Motor 3Phase Kw1,1/4/B14 VL8034 V230/400 50Hz
Hộp số STM Gearbox CGMI 40/63 I1 1/280 G 71B14 LFA
Hộp số giảm tốc STM Gearmotor AMF3 60/2 1/25,3 100B5 M1 with Oil ATEX Z21 II GD T4 with Electric Động cơ điện Motor Kw3/4P/B5 TN100B4 IE2 ATEX Z21 II GD T4
Hộp số STM Gearbox RMI 85 FL 1/40 90B5 SIN
As No.: 2106823466
Hộp số STM Helical bronze gear
Code: CORONA 63/1, *25STD – STM Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
(Part for Hộp số STM Type: RMI 63P M1 , ratio: 1/56, Code: 2103912151, WO: 53040252)
Hộp số STM Gearbox RMI 110 D 1/40 P90B5 *42 (24X200) (OIL M3)
(Noted: Only gearbox – without the output shaft and the chain wheel.)
Hộp số giảm tốc STM Gearmotor AMP 60/1 1/3,6 100B5 M1 With oil with Motor Kw4/4/B5 112M4
Hộp số giảm tốc STM Gearmotor AMP 50/2 1/6,3 90B5 M1 With oil
with Motor Kw2,2/4/B5 90L24
Hộp số STM Gearbox EX 803 FB 85.8 250/38 M1 AS3731 RAL5010 – NO OIL
Code: 2230010191 – STM Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hộp số STM Gearbox Type: EX 8503 SN1 76,1 LA26 M1 WITH OIL
Cod.2230061821
Hộp số STM Gearbox Type: EX 8503 SN1 76.1 LA26 M1
free of oil red bottom
Code: 2230061821

Hộp số giảm tốc STM RMI70 FL 1/28 M1
Ratio: 1/28
Code: 2106412626
Date: 10/2019
OL/WO: 19032554
Filled Oil: Shell Omala S4 WE, Viscosity: ISO VG-320, Type: CLP-PG-Synthetic
Hộp số STM AR 40/1
Hộp số STM AR 41/2
Hộp số STM AR 41/3
Hộp số STM AR 45/2
Động cơ STM AR 45/3
Động cơ STM AR 50/1
Động cơ STM AR 50/2
Gear motor STM tại Việt Nam AR 50/3
STM AR 55/2
STM Gear motor STM STM AR 55/3
Động cơ STM AR 60/1
Động cơ STM AR 60/2
STM Gear motor AR 60/3 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
STM động cơ giảm tốc AR 70/2
STM Gear motor AR 70/3
STM động cơ giảm tốc AR 80/1
STM AR 80/2
STM AR 80/3
STM động cơ giảm tốc AR 90/2
AR 90/3
STM động cơ giảm tốc AR 100/1
STM AR 100/2
STM động cơ AR 100/3
STM AR 110/2
STM AR 110/3 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
STM động cơ AR 120/2
STM AR 120/3
STM AR 140/2
STM động cơ AR 140/3
STM P 32
STM P 40
STM P 50
STM P 60
STM P 80
STM P 100
STM F1 32
STM F1 40
STM F1 50
STM F1 60
STM F1 80
STM F1 100 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Hộp số STM F2 32
Hộp số STM F2 40
Hộp số STM F2 50
Hộp số STM F2 60
Hộp số STM F2 80
Hộp số STM F2 100
STM F3 32
STM F3 40
STM F3 50
STM F3 60
STM F3 80
STM F3 100

Hộp số STM Gearbox Type: RXO1/814/BS/9.52/ECE-VE/Ts/M6-s-DT2-LFP3
*NON-STD. DESIGN
Painting RAL 5010 type 3 ISO 12944 – C5I-M
As Cod.: 7712250033
First fill lubricating oil excluded
STM F4 32
STM F4 40
STM F4 50
STM Gearmotor F4 60
STM F4 80
Hộp số hành tinh STM F4 100
STM P 25
STM P 35
STM P 41
STM P 45 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Hộp số STM P1 25
Hộp số STM P1 35
Hộp số STM P1 41
Hộp số STM P1 45
STM P2 25 – 35 – 41 – 45
Động cơ STM F1 25
STM F1 35
STM F1 41
STM F1 45 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
STM Gearbox F2 25
STM F2 35
STM F2 41
STM F2 45
Động cơ STM F3 25
STM F3 35
STM F3 41
STM F3 45
Hộp giảm tốc STM P/F 25
STM P/F 35
STM P/F 41
STM P/F 45
STM P 50 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
STM P 60
Hộp số giảm tốc STM P 80
STM P 100
STM P 120
Hộp số tải nặng STM F. 50
STM F 60
STM F 80
Hộp giảm tốc STM F 100
STM F 120
STM P/F 50
STM P/F 60 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
STM P/F 80
Hộp giảm tốc STM P/F 100
STM P/F 120
STM P/F 50
STM P/F 60
STM P/F 80
STM P/F 100
STM P/F 120
STM P 55
STM P 70
STM F 55
STM F 70 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
STM P/F 55
STM P/F 70
STM P 90
STM P 110
STM P 140
STM F. 90 – 110 – 140
Hộp số trục vuông STM P/F. 90 – 110 – 140
STM SR 80 – 90 – 110 – 140
Hộp số STM OR 63
STM OR 71
STM OR 80
Hộp số STM OR 90
STM OR 100
STM OR 112 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Hộp số STM OR 125
Động cơ hộp số STM OR 132
Gearbox STM OR 140
STM OR 150
Hộp số STM OR 160
STM OR 170
Động cơ TM OR 180
Hộp số STM OR 190
STM OM 63
STM OM 71
Động cơ STM OM 80
STM OM 90
STM OM 100 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Hộp số STM OM 112
STM OM 125
Động cơ STM OM 132
STM OM 140
Hộp số STM OM 150
STM OM 160
Động cơ phanh STM OM 170
STM OM 180
STM OM 190
Hộp số STM OC 63
STM OC 71
Động cơ STM OC 80
STM OC 90
Hộp số giảm tốc STM OC 100
STM OC 112 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
STM OC 125
Hộp số STM OC 132
STM OC 140
Gear motor STM OC 150
STM OC 160
Hộp số STM OC 170
STM OC 180
OC 190
Hộp số STM OM 63
Hộp số STM 71
Hộp số STM 90
Hộp số STM 112
STM OMP 63 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
STM Gear motor OMP 71
Gearmotor STM 90
Gearmotor STM 112
Hộp số STM OMP P 63
STM OMF P 71
Hộp số STM 90
Hộp số STM 112
Động cơ giảm tốc STM OMF 71
STM OMF 90
STM OMF 112
STM OMP F1 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
STM OMP F2 63
Hộp số STM OMF F1
Hộp số hành tinh STM OMF
Hộp số STM OMP F2 71
Gearbox STM OMP F2 90
Gearbox STM OMP F2 112
Gearbox STM OC 63
Gearbox STM OC 71
Gearbox STM OC 90
Gearbox STM OC 112
Gearbox STM OCP 63
Hộp số STM OCP 71
Hộp số STM OCP 90
Hộp số STM OCP 112
Động cơ hộp số STM OCP P 63
STM OCF P 71 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
STM OCF P 90
Động cơ xoay chiều STM OCF P 112
STM OCP F1 63
Hộp số giảm tốc STM OCP F2 63 Made in Italy
STM hộp số OCF F1
STM hộp số OCF F2 71
STM hộp số OCF F1 90
STM hộp số OCF F1 112
STM hộp số OCF F2 90
STM hộp số OCF F2 112 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
STM hộp số OR 63
STM hộp số OR 71
STM hộp số OR 90 Download datasheet
STM hộp số OR 112
STM hộp số ORP 63
STM ORP 71
STM ORP 90
STM ORP 112
STM hộp số ORP P 63
STM hộp số ORF P 71 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
STM hộp số ORF P 90
STM hộp số ORF P 112
STM hộp số ORF 71
STM hộp số ORF 90
STM hộp số ORF 112
STM ORP F1 63
STM ORP F2 63
STM ORF F1
STM ORF F2
STM ORF F2 71 STM ORF F2 90
STM ORF F2 112
STM OM 80 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
STM OM 100
Động cơ điện có phanh STM OM 125
STM OM 140
STM OM 160
STM OM 180
STM Gear motor OMP 80
STM Gear motor OMP 100
STM Gear motor OMP 125
STM OMP 140 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
STM Gear motor OMP 160
STM Gear motor OMP 180
Động cơ STM OMF 80
STM Gear motor OMF 100
STM Gear motor OMF 125
STM Gear motor OMF 140
STM Gear motor STM OMF 160
Động cơ giảm tốc STM OMF 180
STM OMF F1 80 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
STM OMF F2 80
Biến tần STM OMF F1 100
STM OMF F1 125
STM OMF F1 140
Động cơ điện 3 phase STM OMF F1 160
STM OMF F1 180
STM OMF F2 100
Hộp giảm tốc STM OMF F2 125
STM OMF F2 140
STM OMF F2 160
STM OMF F2 180

Hộp số giảm tốc RMI70 FL 1/28 M1. Xuất xứ: S.T.M – Ý. Ratio: 1/28. Code: 2106412626. Date: 10/2019. OL/WO: 19032554. Filled Oil: Shell Omala S4
Hộp số STM OR 80 STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Hộp số STM OR 100
Hộp số STM OR 125
Hộp số STM OR 140
Hộp số giảm tốc STM OR 160
Hộp số STM OR 180
Hộp số giảm tốc STM ORP 80
Hộp số STM ORP 100
Hộp số STM ORP 125
Hộp số STM ORP 140
Hộp số STM ORP 160
Hộp số STM ORP 180
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm động cơ hộp số STM tại Việt Nam
STM Gearmotors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]

Brand

STM

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.