Sale!

Động cơ Electro Adda Italy tại Việt Nam

$3,268.00 (Giá tham khảo)

Động cơ Electro Adda giá tốt nhất tại Việt Nam duy nhất tại công ty TNHH Châu Thiên Chí 
– C SERIES Electro Adda Motor: Squirrel cage three-phase asynchronous motors
Squirrel cage three-phase asynchronous brake motors
– G SERIES Electro Adda Motor: Squirrel cage three-phase asynchronous generators
– CR SERIES Electro Adda Motor: Wound rotor (slip ring) three-phase asynchronous motors
– PE SERIES Electro Adda Motor: Explosion-proof squirrel cage three-phase asynchronous motors Atex directive
– W SERIES Electro Adda Motor: Water cooled squirrel cage three-phase asynchronous motors
– MR SERIES Electro Adda Motor: Squirrel cage three-phase asynchronous motors for roller tables
– TH, MAR SERIES Electro Adda Motor: Squirrel cage three-phase asynchronous motors
– S SERIES Electro Adda Motor: Squirrel cage three-phase asynchronous motors for high temperatures
– A SERIES Electro Adda Motor: Open drip proof motors and generators
– VE SERIES Electro Adda Motor: Asynchronous motors

Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]

Mã: Động cơ Electro Adda Italy Danh mục: Từ khóa: ,

Động cơ Electro Adda Việt nam được thành lập vào năm 1948 bởi hai anh em sinh đôi Antonio và Luigi Riva, Electro Adda đã có thể phát triển, mở rộng danh mục sản phẩm tập trung vào động cơ điện cho mọi thị trường và dịch vụ, nhắm đến khách hàng quốc tế trong khi vẫn duy trì bản sắc là một doanh nghiệp gia đình (hiện là doanh nghiệp thứ ba). thế hệ) cũng như quyết tâm duy trì sản xuất tại Ý.

Động cơ điện Electro Adda CA 63-a
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor MOT.3~FC90SFE-4 Nr.: B3404415
1.1kw 4pole B5 V.230/400 +/-10% Hz.50 IP55 cl.F klixon 150°C, no paint, SKF bearings, brake AC90MD/MS, S1. IC411 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor MOT.3~FC90LFE-4 Nr.: B3404417
1.5kw 4pole B5 V.230/400 +/-10% Hz.50 IP55 cl.F klixon 150°C, no paint, SKF bearings, brake AC90MD/MS, S1. IC411, double shaft (rear shaft 12×18)
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor MOT.3~FC100LFE-4 Nr.: B3404430
3kw 4pole B5 V.230/400 +/-10% Hz.50 IP55 cl.F klixon 150°C, no paint, SKF bearings, brake AC100MD/MS, S1. IC411 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor 3Phase Type: FC90LFE-4 B5 1,5Kw S/Nr.: B5400877 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor 3Phase Type: FC160LFE-4 B5 15Kw S/Nr.: B5400371 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor 3Phase Type: FC90L-4 B5 1,5Kw S/Nr.: B5203803 or B5203806 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor 3Phase Type: FC100L-4 B5 2,2Kw S/Nr.: B5202848
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor 3Phase Type: FC90S-4 B5 1,1Kw S/Nr.: B4214113
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor 3Phase Type: FC100LFE-4 B5 3Kw S/Nr.: B5400784 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor 3Phase Type: FC250MT-4 B5 55Kw S/Nr.: B4218333 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor 3Phase Type: C180LTFECCL-4 B5 22Kw S/Nr.: B4404294 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor 3Phase Type: FC90FES-4 B5 1,1Kw S/Nr.: B4403249 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor 3Phase Type: C315M-8 B5 75Kw S/Nr.: B4216406
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor 3Phase Type: C160LFELCL-4 B5 15Kw S/Nr.: B4404019 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor 3Phase Type: FC80FE-4 B5 0,75Kw S/Nr.: B4401835 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor 3Phase Type: FC132M-4 B5 7,5Kw S/Nr.: B4218029
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor 3Phase Type: FC180LT-6 B5 15Kw S/Nr.: B5204317
Electric motor 3Phase Động cơ điện 3 phase Electro Adda Type: FC225M-6 B5 30Kw S/Nr.: B5204586
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor 3Phase Type: FC90L-6 B5 1,1Kw S/Nr.: B5200537
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor 3Phase Type: FC112MT-2 B5 4Kw S/Nr.: B4218905
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor 3Phase Type: FC132SFE-4 B5 5,5Kw with brake S/Nr.: B1402363 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor 3Phase Type: FC100L-4 S/Nr.: B5203302
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor 3Phase Type: FC132MFEACL-4 S/Nr.: B5401465
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor FC132M kw.5.5 4 pole B5 V.380/660/50 CL. H/F IP 55 , thermistor 150°C, RAL7030 ZETAG, forced cooling, encoder RHI594 1024, flange and shield cast iron, suitable for inverter (cod. 4.885094.B) S/N.: B6221422 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric brake motor FC132SFECCL kw.5.5 4 pole B5 V.380/660/50 CL. H/F IP 55 , thermistor 150°C, brake K7 DC V.380 AC, RAL7030 ZETAG, forced cooling (cod. 4.885092.G) S/N.: B6405479 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor C132M kw.5.5 6 pole B3 V.380/660 Hz. 50 IP 55 cl.F IE1 IC411 S1 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Kit forced ventilation RH40M MOT.3~RH40M-4DK.4C1R , No.:B2219597, 0.38kW Part for Electric motor Động cơ điện 3 phase Electro Adda C280ST 4 pole 70kW
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor C200LT 6 pole 22kW B3 V.380/660/50 IP 55 cl.F, terminal box on the right side, thermistor, suitable for inverter, encoder RHI594 1024 HTL, forced ventilation, ral 7030 ZETAG (cod. 5.091644.V) Serial number: B2219381
Kit forced ventilation suitable for s/n B2219381 Part for Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~C200LT-6 , No.:B2219381, 22kW
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Electric motor C280ST 4 pole 70kW B3 V.380/660/50 IP 55 cl.F, terminal box on the right side, thermistor, suitable for inverter, encoder RHI594 1024 HTL, forced ventilation RH40M, insocoat NDE bearing, ral 7030 ZETAG (cod. 5.035429.N) Rif serial number B2219597 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Kit forced ventilation with Cooling fan standard Part for Electric motor Động cơ điện 3 phase Electro Adda C132M kw.5.5 6 pole B3 V.380/660 Hz. 50 IP 55 cl.F IE1 IC411 S1
Kit forced ventilation with Cooling fan standard Part for Electric motor Động cơ điện 3 phase Electro Adda : C250MT-4 , No.: B9218099, IEC34-5; 55KW; 380/660V; 100.5/58A; 50Hz; 1471rpm; B3 ; ∆/Y; CosPhi: 0.9; F; S1; IP55 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Motor FC132S kW 1.5kW 6 poles V.230/400.50 ins. Class H IP 55 special flange and shaft as serial number A8023033
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~ FTA71/4 0.55kW B5 V.230/400.50No.: C4119665
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~ FTA71/4 0.37kW, B5 V.230/400.50 No.: C5340487
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~ FTA71/4 0.25kW, B5 V.230/400.50 No.: C4119647
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~ FC90S-4 1.1kW, B5 V.220/380.50 with klixon No.: B4214113 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~ FC90LFE-4 1.5kW, B5 V.230/400.50 with klixon and brake No.: B5400877 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~ FC100LFE-4 3kW, B5 V.230/400.50 with klixon and brake No.: B5400784 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Electric motor Động cơ điện 3 phase Electro Adda Type: FTA132S kW 5.5 4 poles mounting B5 V.230/400.50 With PTC thermistors Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Replaced obsolete Động cơ điện 3 phase Electro Adda TFC 132S-4 5.5kW, No.: 1003045013
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Motor type C180MTFECCL with DC brake K8/D V.230
kW 18.5 4 poles B3 V.400/690.50 insulation class H protection IP 55 three phase forced ventilation and bimetallic as serial number A8302515
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Motor type C225ST as s/n B4212903 kW 37 4 poles B3 V.380/660.50 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
forced ventilation encoder RHI594 thermistors right terminal box
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~C180LTFECCL-6 as S/n B3401633 kW 15 6 poles B3 V.380/660 HZ 42.2 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
class F/B IP 55 top terminal box with DC brake K8D V.380 PTC and heaters V.220
Aluminum fan Encoder RHI593 HTL + RHA608
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Motor type C200LT as s/n B3205015
kW 22 6 poles B3 V.380/660.50 class F/B IP 55 right terminal box
PTC thermistors and heaters V.220 Lubricators Forced ventilation and encoder RHI594 HTL
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Motor C112MFECCL with DC brake V.380
kW 4. 4 poles B3 V.380/660.50 F/B IP 55 right terminal box Heaters V.220 aluminum fan
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Motor MR280M kW 15 6 poles B3 V.380 HZ 7.76 Protection IP 65 F/B Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Top terminal box Inverter duty with insulated bearing PTC thermistors and heaters V.220
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~C180LTFECCL-6 as S/n B3401633
kW 15 6 poles B3 V.380/660 HZ 42.2 class F/B IP 55
top terminal box with DC brake K8D V.380 PTC and heaters V.220 Aluminum fan Encoder RHI593 HTL + RHA608 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Motor type C200LT as s/n B3205015
kW 22 6 poles B3 V.380/660.50 class F/B IP 55 right terminal box PTC thermistors and heaters V.220 Lubricators Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Forced ventilation and encoder RHI594 HTL
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Motor MR280M as s/n B3206981
kW 15 6 poles B3 V.380 HZ 7.76 Protection IP 65 F/B Top terminal box
Inverter duty with insulated bearing PTC thermistors and heaters V.220
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Motor type C250MT as s/n: B3204546 kW 37 6 poles B3 V.380/660.50 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
F/B IP 55 right terminal box Thermistors and heaters V.220 With lubricators
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Motor type C180LT as s/n:: B3205562
kW 15 6 poles B3 V.380/660.50 F/B IP 55 right terminal box Heaters V.220 with lubricators
Kit forced ventilation Động cơ điện 3 phase Electro Adda type FC63/2 as s/n:: B3401679
Part for motor FC160MFECCL Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Motor MR280M as s/n B3206981
kW 15 6 poles B3 V.380 HZ 7.76 Protection IP 65 F/B Top terminal box
Inverter duty with insulated bearing PTC thermistors and heaters V.220
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Motor MR280M as s/n B3206981
kW 15 6 poles B3 V.380 HZ 7.76 Protection IP 65 F/B Top terminal box
Inverter duty with insulated bearing PTC thermistors and heaters V.220
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Motor type FC112MFECCL as s/n B8404256
kW 4 4 poles mounting B5 V.220/380.50 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
ins. cl. H protection IP 55 with DC brake K5 V.380
with forced ventilation – encoder RHI594 thermistors
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Motor type C355LX as s/n B7203100
kW 280 6 poles mounting B3 V.380 DELTA HZ.37.7
ins. cl. F protection IP 55 top terminal box with forced ventilation – encoder 861 107256
thermistors and heaters V.220 inverter duty Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Motor type C315L as s/n B7203101
kW 90 6 poles mounting B3 V.380 DELTA HZ.37.8
ins. cl. F protection IP 55 top terminal box with forced ventilation – encoder RHI594
thermistors and heaters V.220 inverter duty insulated bearing
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Motor type C225ST as s/n B8218151 kW 37. 4 poles B3 V.380 DELTA 50 HZ Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
PTC thermistors right terminal box Forced ventilation – encoder RHI594 – lubricators
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Motor type C200L as s/n B8206254 kW 30. 4 poles B3 V.380 DELTA 50 HZ Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
H/F IP 55 top terminal box PTC thermistors External forced ventilation Insulated bearing Prepared for encoder RHI594 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Kit forced ventilation Part for Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~C225ST-4 N.:B6213151 37kW 400/690V 50Hz 1470rpm Termistori Ventforzata Trifase
Kit forced ventilation Part for Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~FC132S-4 N.:B6213763 5.5kW 400/690V 50Hz 1440rpm Termistori Ventforzata Trifase
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~FC90L/4 N.:B3205127 2.2kW 230/400V 50Hz 1390rpm
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~ C132M kW 7.5 4 poles B3 V.380/660.50
H/F IP 55 right terminal box Inverter duty With lubricators
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~FC63-2 N.: B8401474 0.37kW 2 poles V.220/380.50 class H/F Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~C200L-4 N.:B8206254
kW 30 4 poles B3 V.380/660.50 class H/F top terminal box
PTC thermistors and prepared for encoder RHI594
Insulated bearing and forced ventilation Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~FC71/4 N.:B8206254 kW 0.37 4 poles V.220/380.50 class H/F Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~FTAP63/4 N.:C7815346
kW 0.25 4 poles single phase forced ventilation Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~FC80-4 N.:B2217677
kW 0.55 4 poles B5 FC80 V.230/400.50 IP 55 class F Heaters V.220 A.T.+45°C
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~C280ST-4 N.: B8218729
kW 75 4 poles B3 IE2 motor V.400 delta HZ 50 IP 55 top terminal box 3+3 PTC thermistors
Insulated bearing Encoder RHI 594 HTL Forced ventilation S3 60%
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~FMR132M/4 No.: B8221921 100kgs 4kW 39.5Hz 380v 1150rpm Thermistors-X Inverter 7.346740.X-Tropical Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~MR180L/4 No.: B8222855 285kgs 15kW 39Hz 380V 1150rpm Thermistors-Tropical 7.346710.H-X Inverter
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~C180LT-4 No.: B8218051 22kW 380V 50Hz 1465rpm Tropicalizzato 7.331432.Q-Termistori Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~MR132M/4 No.:B8222847 100kgs 4kW 380V 39Hz 1150rpm Thermistors-Tropical 7.346709.V-X Inverter
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~C315M as Nr.B7209891
kW 132. 6 poles B3 V.380 DELTA HZ 50 IP 55 top terminal box
Inverter duty with insulated bearing PTC – heaters V.220
Forced ventilation and encoder RHI594 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~C355L as Nr.B7210000
kW 250. 6 poles B3 V.380 DELTA HZ 50 IP 55 top terminal box
Inverter duty with insulated bearing PTC – heaters V.220
Forced ventilation and encoder 861 107256-1024 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~C355LX as Nr.B7209998
kW 300. 6 poles B3 V.380 DELTA HZ 37.7 IP 55 top terminal box
Inverter duty with insulated bearing PTC – heaters V.220
Forced ventilation and encoder 861 107256-1024
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~C315M as Nr.B7209891
kW 132. 6 poles B3 V.380 DELTA HZ 50 IP 55 top terminal box
Inverter duty with insulated bearing PTC – heaters V.220
Forced ventilation and encoder RHI594 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~C355L as Nr.B7210000
kW 250. 6 poles B3 V.380 DELTA HZ 50 IP 55 top terminal box
Inverter duty with insulated bearing PTC – heaters V.220
Forced ventilation and encoder 861 107256-1024
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~C355LX as Nr.B7209998
kW 300. 6 poles B3 V.380 DELTA HZ 37.7 IP 55 top terminal box
Inverter duty with insulated bearing PTC – heaters V.220
Forced ventilation and encoder 861 107256-1024
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~FC160MFECCL like s/n B3401678 kW 11 4 poles V1 V.380/660.50 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
class H/B IP 55 DC brake V.380 PTC, heaters V.220, external forced ventilation, encoder RHI594
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~C250MT kW 37 6 poles B3 V.380/660.50
F/B IP 55 Right terminal box Aluminum fan – PTC and heaters V.220 With regreasing
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Motor type C225ST as s/n B8218151
kW 37. 4 poles B3 V.380 DELTA 50 HZ PTC thermistors right terminal box Forced ventilation – encoder RHI594 – lubricators Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Motor type C250MT as s/n B5202042
kW 55  4 poles  B3  V.380/660.50 F/B  IP 55  top terminal box IE2 inverter duty PTC+heaters+encoder RHI594+forced ventilation Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Motor type C280ST as s/n B3200533
kW 75  4 poles  B3  V.380/660.50 F/B  IP 55  top terminal box IE2 inverter duty with insulated bearing PTC+heaters+encoder RHI594+forced ventilation
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~C280ST-4 N.: B8218729
kW 75 4 poles B3 IE2 motor V.400 delta HZ 50 IP 55 top terminal box 3+3 PTC thermistors Insulated bearing Encoder RHI 594 HTL Forced ventilation S3 60%
Kit forced ventilation Động cơ điện 3 phase Electro Adda FC63/2 as s/n:: B3401679 Part for motor FC160MFECCL Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Brake type K5 V.380 Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~FC112MFECCL-4 N.:B8401472 4kW 220/380V 50-60Hz 1420rpm Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~ C160LFECCL as s/n: B7405222 kW 7.5 8 poles B3 V.380.50 brake K8 V.380 PTC and encoder RHI594 1024 HTL Top terminal box
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~ C315M-4 as s/n: B9212743 kW 200 4 poles B3 V.380 HZ 50 DELTA Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Terminal box position on the left Insulation class………F Degree of protection IP55
external forced ventilation INVERTER supply with isolated bearing Encoder RHI594 9-30V 2048 HTL With PTC thermistors 150°C Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~FC180L Ref. B7220455 kW 15 6 poles B5 V.380/660.50 F/B protection IP55 With bimetallic
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~ FC180L-6 No.: B7220455 Termoprotettori Bimet. C43562233 -EFF.91.2% 15kW 380/660V 50Hz 981rpm
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~C250MT kW 37 6 poles B3 V.380/660.50 Ref. B3204546
Class F/B IP 55 Right terminal box PTC and heaters V.220 Aluminum fan Regreasing devices
Kit forced ventilation with Cooling fan standard Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda C250MT-4 No.: B9218099, IEC34-5; 55KW; 380/660V; 100.5/58A; 50Hz; 1471rpm; B3 ; ∆/Y; CosPhi: 0.9; F; S1; IP55)
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Type: MOT.3~ FC 112M-4 B5 No.: B0710-009 5875 4kW 220/380V 50/60Hz 1420rpm Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Electro Adda Type: MOT.3~ FC 100L-4 B5 No.: B0707-061 6656
3kW 220/380V 50/60Hz 1410rpm
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~ C180LTFECCL6 15kw s/n B3401633
Mounting B3 V.380/660 HZ 42.2 F/B IP 55
Top terminal box Aluminum fan PTC and heaters V.220 DC brake K8/D V.380
With encoder RHI593 HTL + RHA608 HSC 85015230
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~ FC80-4 s/n. B2217677
kW 0.55 4 poles B5 V.230/400.50 heaters V.220 A.T. +45°C HSC 85015100
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~ C315MN kW 132 4 poles B3 V.380 Delta 50 HZ Ref. D1008630 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
PTC thermistors Aluminum fan
Top terminal box Shaft 39NicrMo3
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~ C315MN kW 132 4 poles B3 V.380 Delta 50 HZ Ref. D1008630 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
PTC thermistors Aluminum fan
Top terminal box Shaft 39NicrMo3 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ điện 3 phase Electro Adda MOT.3~ C315MN kW 132 4 poles B3 V.380 Delta 50 HZ Ref. D1008630 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
PTC thermistors Aluminum fan Top terminal box Shaft 39NicrMo3

 

Động cơ điện 3 phase Electro Adda CA 63-b
Motor Electro Adda CA 71-a
Electro Adda động cơ điện CA 71-b Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Electro Adda động cơ 3 pha C1A 80-a
Động cơ Electro Adda C1A 80-b Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện Electro Adda C1A 90S
Motor Electro Adda Việt Nam C1A 90L
Electro Adda động cơ điện một chiều C1A 100L
Electro Adda động cơ 3 pha C1A 112MT-a
Electro Adda động cơ 3 pha C1A 112MT-b
Động cơ Electro Adda C1A 132S-a Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ điện Electro Adda C1A 132S-b
Motor Electro Adda C1A 132M Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Electro Adda động cơ điện C1A 160MT-a
Electro Adda động cơ 3 pha C1A 160MT-b
Electro Adda động cơ 3 pha C1A 160L
Động cơ Electro Adda Việt Nam C1A 180MT
Động cơ điện Electro Adda C1A 180LT
Motor Electro Adda C1A 200LT-a Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Electro Adda động cơ điện C1A 200LT-b
Electro Adda động cơ 3 pha C1A 225MT
Động cơ Electro Adda C1A 250MT Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện Electro Adda C1A 280ST
Motor Electro Adda C1A 280MT
Electro Adda động cơ điện C1A 315ST
Electro Adda động cơ 3 pha C1A 315M
Electro Adda động cơ 3 pha C1A 355LT
Động cơ Electro Adda Việt Nam CA 63
Động cơ điện Electro Adda CA 71
Motor Electro Adda CA 80 Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Electro Adda động cơ điện CA 90S Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Electro Adda động cơ 3 pha CA 90L
Electro Adda động cơ 3 pha CA 100L
Động cơ Electro Adda CA 112MT

Động cơ Electro Adda C2A 315M-a
Động cơ Electro Adda C2A 315M-b Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ Electro Adda C2A 315M-c
Động cơ Electro Adda C2S 355L
Động cơ điện Electro Adda C2S 355L-a
Motor Electro Adda C2S 355L-b
Electro Adda động cơ điện C2S 355L-c
Động cơ Electro Adda C2S 355Lx-b
Động cơ Electro Adda C2S 355Lx-c Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ Electro Adda C2A 355L-a
Động cơ điện Electro Adda C2A 355L-b
Motor Electro Adda C2A 355L-c Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Electro Adda động cơ điện C2A 355Lx-a
Động cơ Electro Adda C2A 355Lx-b
Động cơ Electro Adda C2A 355Lx-c Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ Electro Adda C2A 355Lx-d
Động cơ Electro Adda C2A 400Lx-a
Động cơ điện Electro Adda C2A 400Lx-b
Motor Electro Adda C2A 450Lx-a
Electro Adda động cơ điện C2A 450Lx-b
Động cơ Electro Adda C2A 500Lx-a
Động cơ Electro Adda C2A 500Lx-c
Động cơ Electro Adda C2A 71 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ điện Electro Adda C2A 80
Motor Electro Adda C2A 90S
Electro Adda động cơ điện C2A 90L
Động cơ Electro Adda C3A 80-a Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ Electro Adda C3A 80-b
Động cơ Electro Adda C3A 90S
Động cơ Electro Adda C3A 90L
Động cơ điện Electro Adda C3A 100L
Motor Electro Adda C3A 112M
Electro Adda động cơ điện C3A 132S-b
Động cơ Electro Adda C3A 132S-b
Động cơ Electro Adda C3A 160M-a
Động cơ Electro Adda C3A 160M-b
Động cơ Electro Adda C3A 160L Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện Electro Adda C3A 180L-T Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Motor Electro Adda C3A 200LT
Electro Adda động cơ điện C3A 200L
Động cơ Electro Adda C3A 225MT
Động cơ Electro Adda C3A 250MT
Động cơ Electro Adda C3A 280ST
Động cơ điện Electro Adda C3A 280MT
Motor Electro Adda C3A 315S Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Electro Adda động cơ điện C3A 315Ma

Động cơ Electro Adda CA 200LT-2 FE-a
Động cơ điện Electro Adda CA 200LT-2 FE-b
Motor Electro Adda CA 225MT-2 FE
Electro Adda động cơ điện CA 280ST-2 FE
Động cơ Electro Adda CA 280MT-2 FE
Động cơ Electro Adda CA71-4 FE-a Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện Electro Adda CA71-4 FE-b
Motor Electro Adda CA80-4 FE-a
Electro Adda động cơ điện CA80-4 FE-b Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ Electro Adda CA90S-4 FE
Động cơ Electro Adda CA90L-4 FE
Động cơ điện Electro Adda CA100L-4 FE-a
Motor Electro Adda *CA100L-4 FE-a Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Electro Adda động cơ điện CA100L-4 FE-b
Động cơ Electro Adda *CA100L-4 FE-b
Động cơ Electro Adda CA112MT-4 FE 4
Động cơ Electro Adda *CA112MT-4 FE
Động cơ điện Electro Adda CA132S-4 FE
Motor Electro Adda *CA132S-4 FE
Electro Adda động cơ điện CA132M-4 FE-a
Động cơ Electro Adda *CA132M-4 FE-a
Động cơ Electro Adda CA132M-4 FE-b Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ Electro Adda *CA132M-4 FE-b
Động cơ Electro Adda CA160MT-4 FE Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện Electro Adda *CA160MT-4 FE
Motor Electro Adda CA160L-4 FE 15
Electro Adda động cơ điện *CA160L-4 FE
Động cơ Electro Adda CA180MT-4 FE
Động cơ Electro Adda *CA180MT-4 FE
Động cơ Electro Adda CA180LT-4 FE
Động cơ điện Electro Adda *CA180LT-4 FE
Motor Electro Adda CA200LT-4 FE Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Electro Adda động cơ điện CA225ST-4 FE
Động cơ Electro Adda CA225MT-4 FE
Động cơ Electro Adda CA250MT-4 FE
Động cơ Electro Adda CA280ST-4 FE
Động cơ Electro Adda *CA280ST-4 FE
Động cơ Electro Adda CA280MT-4 FE Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện Electro Adda *CA280MT-4 FE
Motor Electro Adda CA 71-6 FE-a
Electro Adda động cơ điện CA 71-6 FE-b
Động cơ Electro Adda CA 80-6 FE-a
Động cơ Electro Adda CA 80-6 FE-b Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ điện Electro Adda CA 90S-6 FE
Motor Electro Adda CA 90L-6 FE Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Electro Adda động cơ điện CA 100L-6 FE

Electro Adda động cơ điện C3A 160M-6 FE
Động cơ Electro Adda C3A 160L-6 FE
Động cơ Electro Adda C3A 180L-6 FE
Động cơ điện Electro Adda C3A 200LT-6 FE-a
Motor Electro Adda C3A 200L-6 FE-b Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Electro Adda động cơ điện C3A 225M-6 FE
Động cơ Electro Adda C3A 250M-6 FE
Động cơ Electro Adda C3A 280ST-6 FE Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ Electro Adda C3A 280MT-6 FE
Động cơ điện Electro Adda C3A 100L-8 FE-a
Motor Electro Adda C3A 100L-8 FE-b
Electro Adda động cơ điện C3A 112M-8 FE
Động cơ Electro Adda C3A 132S-8 FE Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ Electro Adda C3A 132M-8 FE
Động cơ Electro Adda C3A 160M-8 FE Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ Electro Adda C3A 160L-8 FE
Động cơ điện Electro Adda C3A 180L-8 FE
Motor Electro Adda C3A 200L-8 FE
Electro Adda động cơ điện C3A 225M-8 FE
Động cơ Electro Adda C3A 250M-8 FE
Động cơ Electro Adda C3A 280ST-8 FE
Động cơ Electro Adda C3A 280MT-8 FE Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ điện Electro Adda CA71FE-a
Motor Electro Adda CA71FE-b Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Electro Adda động cơ điện CA80FE-a
Động cơ Electro Adda CA80FE-b
Động cơ Electro Adda CA90SFE
Động cơ điện Electro Adda CA90LFE
Motor Electro Adda CA100LFE-a Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Electro Adda động cơ điện *CA100LFE-a
Động cơ Electro Adda CA100LFE-b
Động cơ Electro Adda *CA100LFE-b
Động cơ điện Electro Adda CA112MTFE
Motor Electro Adda *CA112MTFE Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Electro Adda động cơ điện CA132SFE
Động cơ Electro Adda *CA132SFE
Động cơ Electro Adda CA132MFE
Động cơ Electro Adda *CA132MFE
Động cơ Electro Adda CA160MTFE
Động cơ điện Electro Adda *CA160MTFE
Motor Electro Adda CA160LFE Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Electro Adda động cơ điện *CA160LFE
Động cơ Electro Adda CA180MTFE
Động cơ Electro Adda *CA180MTFE Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ Electro Adda CA180LTFE
Động cơ điện Electro Adda *CA180LTFE

Động cơ Electro Adda CA 71-4 FECCL-b Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ Electro Adda CA 80-4 FECCL-a
Động cơ Electro Adda CA 80-4 FECCL-b Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ điện Electro Adda CA 90S-4 FECCL
Motor Electro Adda CA 90L-4 FECCL
Electro Adda động cơ điện CA 100L-4 FECCL-a
Động cơ Electro Adda CA 100L-4 FECCL-b
Động cơ Electro Adda CA 112MT-4 FECCL
Động cơ Electro Adda CA 132S-4 FECCL
Động cơ Electro Adda CA 132M-4 FECCL-a
Động cơ điện Electro Adda CA 132M-4 FECCL-b Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Motor Electro Adda CA 160MT-4 FECCL Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Electro Adda động cơ điện CA 160L-4 FECCL
Động cơ Electro Adda CA 180MT-4 FECCL
Động cơ Electro Adda CA 180LT-4 FECCL
Động cơ Electro Adda CA 200LT-4 FECCL
Động cơ Electro Adda CA 225ST-4 FECCL
Động cơ điện Electro Adda CA 225MT-4 FECCL
Motor Electro Adda CA 250MT-4 FECCL
Electro Adda động cơ điện CA 280ST-4 FECCL
Động cơ Electro Adda CA 280MT-4 FECCL
Động cơ Electro Adda CA 315ST-4 FECCL Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ Electro Adda CA 315M-4 FECCL-a
Động cơ điện Electro Adda CA 315M-4 FECCL-b
Motor Electro Adda CA 315M-4 FECCL-c Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Electro Adda động cơ điện CA 63-6 FECCL
Động cơ Electro Adda CA 71-6 FECCL-a
Động cơ Electro Adda CA 71-6 FECCL-b Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ Electro Adda CA 80-6 FECCL-a
Động cơ Electro Adda CA 80-6 FECCL-b
Động cơ điện Electro Adda CA 90S-6 FECCL
Motor Electro Adda CA 90 L-6 FECCL
Electro Adda động cơ điện CA 100L-6 FECCL
Động cơ Electro Adda CA 112MT-6 FECCL
Động cơ Electro Adda CA 132S-6 FECCL Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ Electro Adda CA 132M-6 FECCL-a
Động cơ điện Electro Adda CA 132M-6 FECCL-b
Motor Electro Adda CA 160MT-6 FECCL Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Electro Adda động cơ điện CA 160L-6 FECCL
Động cơ Electro Adda CA 180LT-6 FECCL
Động cơ Electro Adda CA 200LT-6 FECCL-a
Động cơ Electro Adda CA 200LT-6 FECCL-b
Động cơ Electro Adda CA 225MT-6 FECCL
Động cơ điện Electro Adda CA 280ST-6 FECCL
Motor Electro Adda CA 280MT-6 FECCL Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Electro Adda động cơ điện CA 315ST-6 FECCL Download Datasheet Drawing Catalogue Price list

Động cơ Electro Adda C3A 200L-2 FECCL-b
Động cơ điện Electro Adda C3A 225MT-2 FECCL
Motor Electro Adda C3A 250MT-2 FECCL
Electro Adda động cơ điện C3A 280ST-2 FECCL
Động cơ Electro Adda C3A 280MT-2 FECCL Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ Electro Adda C3A 315ST-2 FECCL
Động cơ Electro Adda C3A 315M-2 FECCL-a Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ điện Electro Adda C3A 315M-2 FECCL-b
Motor Electro Adda C3A 315M-2 FECCL-c
Electro Adda động cơ điện C3A 80-4 FECCL-b
Động cơ Electro Adda C3A 90S-4 FECCL
Động cơ Electro Adda C3A 90L-4 FECCL
Động cơ Electro Adda C3A 100L-4 FECCL-a Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ điện Electro Adda C3A 100L-4 FECCL-b
Motor Electro Adda C3A 112M-4 FECCL Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Electro Adda động cơ điện C3A 132S-4 FECCL
Động cơ Electro Adda C3A 132M-4 FECCL-a
Động cơ Electro Adda Việt Nam C3A 132M-4 FECCL-b
Động cơ Electro Adda C3A 160M-4 FECCL
Động cơ điện Electro Adda C3A 160L-4 FECCL
Motor Electro Adda C3A 180MT-4 FECCL Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Electro Adda động cơ điện C3A 180L-4 FECCL
Động cơ Electro Adda C3A 200L-4 FECCL Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ Electro Adda C3A 225ST-4 FECCL
Động cơ điện Electro Adda C3A 225M-4 FECCL
Motor Electro Adda C3A 250M-4 FECCL
Electro Adda động cơ điện C3A 280ST-4 FECCL
Động cơ Electro Adda C3A 280MT-4 FECCL Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ Electro Adda C3A 315S-4 FECCL
Động cơ Electro Adda C3A 315M-4 FECCL-a
Động cơ điện Electro Adda C3A 315M-4 FECCL-b
Motor Electro Adda C3A 315M-4 FECCL-c Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Electro Adda động cơ điện C3A 90S-6 FECCL
Động cơ Electro Adda C3A 90 L-6 FECCL
Động cơ Electro Adda C3A 100L-6 FECCL Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ Electro Adda C3A 112M-6 FECCL
Động cơ điện Electro Adda C3A 132S-6 FECCL
Motor Electro Adda C3A 132M-6 FECCL-a
Electro Adda động cơ điện C3A 132M-6 FECCL-b
Động cơ Electro Adda C3A 160M-6 FECCL Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Động cơ Electro Adda C3A 160L-6 FECCL Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Động cơ Electro Adda C3A 180L-6 FECCL
Động cơ điện Electro Adda C3A 200LT-6 FECCL-a
Motor Electro Adda C3A 200L-6 FECCL-b
Electro Adda động cơ điện C3A 225M-6 FECCL
Động cơ Electro Adda C3A 250M-6 FECCL Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Động cơ Electro Adda Italy tại Việt Nam
Electro Adda Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]

Brand

ELECTRO ADDA

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.