Sale!

Động cơ điện MT Motori Elettrici

$779.00 (Giá tham khảo)

M.T. Motori Elettrici là một công ty trẻ của Ý thiết kế và sản xuất nhiều loại động cơ điện. Công ty cam kết đổi mới và dịch vụ khách hàng. Năm 2021, M.T. Motori Elettrici trở thành một phần của tập đoàn Tramec, giúp công ty có thể cung cấp cho khách hàng của mình nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn, lắp đặt miễn phí 24/7
Hotline: 0909.119.181 – Email: [email protected]

Mã: Động cơ MT Motori Elettrici Danh mục: Từ khóa:

M.T. Motori Elettrici là một công ty trẻ đã lấy sự năng động và linh hoạt làm kim chỉ nam chính, đồng thời khẳng định mình trên thị trường động cơ với bí quyết riêng cũng như các giải pháp công nghệ tiên tiến và hiệu quả.
Kể từ năm 1994, M.T. Motori Elettrici thiết kế và sản xuất nhiều loại động cơ điện một pha và ba pha, động cơ phanh, có và không có phanh cố định, cũng như một loạt trống cơ giới mới. M.T. Motori Elettrici có thể cung cấp động cơ điện lắp ráp hộp số (gearmotors) theo thông số kỹ thuật của khách hàng.
Động cơ không đồng bộ ba pha Motori Elettrici TN 55A
Động cơ Motori Elettrici TN 56A
Motori Elettrici động cơ TN 56B
Động cơ không đồng bộ ba pha Motori Elettrici TN 56C
Động cơ điện Motori Elettrici TN 63A MT Motori Elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Motori Elettrici động cơ TN 63B
Động cơ không đồng bộ ba pha Motori Elettrici TN 63C
Động cơ Motori Elettrici TN 71A
Motori Elettrici động cơ TN 71B
Motori Elettrici động cơ TN 71C
Động cơ không đồng bộ ba pha Motori Elettrici TN 80A
Động cơ Motori Elettrici TN 80B MT Motori Elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Motori Elettrici động cơ điện TN 90S
Motori Elettrici động cơ TN 90L
Động cơ không đồng bộ ba pha Motori Elettrici TN 100A
Động cơ Motori Elettrici TN 100B
Motori Elettrici động cơ TN 112A
Motori Elettrici động cơ TN 112B
Động cơ không đồng bộ ba pha Motori Elettrici TN 112C
Động cơ Motori Elettrici TN 132SA MT Motori Elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Motori Elettrici động cơ TN 132SB
Motori Elettrici động cơ TN 132MC
Động cơ không đồng bộ ba pha Motori Elettrici TN 132MD
Động cơ Motori Elettrici TN 160MA
Motori Elettrici động cơ TN 160MB
Motori Elettrici động cơ TN 160L
Động cơ không đồng bộ ba pha Motori Elettrici
Động cơ Motori Elettrici TN 200LA
Motori Elettrici động cơ TN 200LB MT Motori Elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ Motori Elettrici MN 56A
Động cơ một pha Motori Elettrici MN 63A
Động cơ Motori Elettrici MN 63B
Motori Elettrici động cơ MN 63C

Động cơ phanh ba pha không đồng bộ Motori Elettrici TF 63A
Động cơ Motori Elettrici TF 63B
Motori Elettrici động cơ TF 63C MT Motori Elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Motori Elettrici động cơ TF 71A
Động cơ phanh ba pha không đồng bộ Motori Elettrici TF 71B
Động cơ Motori Elettrici TF 71C
Motori Elettrici động cơ TF 80A
Motori Elettrici động cơ TF 80B
Motori Elettrici động cơ TF 90S
Động cơ phanh ba pha không đồng bộ Motori Elettrici TF 90L
Động cơ Motori Elettrici TF 100A MT Motori Elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Motori Elettrici động cơ TF 100B
Motori Elettrici động cơ TF 112A
Motori Elettrici động cơ TF 112B
Động cơ phanh ba pha không đồng bộ Motori Elettrici TF 112C
Động cơ Motori Elettrici TF 132SA
Motori Elettrici động cơ TF 132SB
Motori Elettrici động cơ TF 132MC
Motori Elettrici động cơ TF 132MD
Động cơ phanh ba pha không đồng bộ Motori Elettrici TF 160MA
Động cơ Motori Elettrici TF 160MB MT Motori Elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Motori Elettrici động cơ TF 160L
Motori Elettrici động cơ TF 180M
Động cơ phanh ba pha không đồng bộ Motori Elettrici TF 200LA
Động cơ Motori Elettrici TF 200LB
Động cơ phanh một pha Motori Elettrici MF 56A
Động cơ Motori Elettrici MF 63A
Motori Elettrici động cơ MF 63B MT Motori Elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ phanh một pha Motori Elettrici MF 63C
Động cơ Motori Elettrici MF 71B
Motori Elettrici động cơ MF 71C
Motori Elettrici động cơ MF 80B
Động cơ phanh một pha Motori Elettrici MF 80C
Động cơ Motori Elettrici MF 90S
Motori Elettrici động cơ MF 90L
Động cơ phanh một pha Motori Elettrici MF 90LB
Động cơ Motori Elettrici MF 100A MT Motori Elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ phanh một pha Motori Elettrici XF 56A
Động cơ Motori Elettrici XF 63A
Motori Elettrici động cơ XF 63B

Động cơ phanh mô men xoắn Motori Elettrici TFP 132SA
Động cơ Motori Elettrici TFP 132SB MT Motori Elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Motori Elettrici động cơ TFP 132MC
Động cơ phanh mô men xoắn Motori Elettrici TFP 132MD
Động cơ Motori Elettrici TFP 160MA
Motori Elettrici động cơ TFP 160MB
Động cơ phanh mô men xoắn Motori Elettrici TFP 160L
Động cơ Motori Elettrici TFP 180M
Motori Elettrici động cơ TFP 200LA
Motori Elettrici động cơ TFP 200LB MT Motori Elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ phanh mô men xoắn một pha Motori Elettrici MFP 63A
Động cơ Motori Elettrici MFP 63B
Motori Elettrici động cơ MFP 63C
Động cơ phanh mô men xoắn một pha Motori Elettrici MFP 71B
Động cơ Motori Elettrici MFP 71C
Motori Elettrici động cơ MFP 80B
Động cơ phanh mô men xoắn một pha Motori Elettrici MFP 80C
Động cơ Motori Elettrici MFP 90S
Motori Elettrici động cơ MFP 90L
Động cơ phanh mô men xoắn một pha Motori Elettrici MFP 90LB
Động cơ Motori Elettrici MFP 100A MT Motori Elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ phanh mô men xoắn Motori Elettrici XFP 63A
Động cơ Motori Elettrici XFP 63B
Motori Elettrici động cơ XFP 63C
Động cơ phanh mô men xoắn Motori Elettrici XFP 71B
Động cơ Motori Elettrici XFP 71C
Motori Elettrici động cơ XFP 80B
Động cơ phanh mô men xoắn Motori Elettrici XFP 80C
Động cơ Motori Elettrici XFP 90S MT Motori Elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Motori Elettrici động cơ XFP 90L
Động cơ phanh mô men xoắn Motori Elettrici XFP 90LB
Động cơ Motori Elettrici XFP 100A
Động cơ phanh mô men xoắn ba pha Motori Elettrici DFP 63A
Động cơ Motori Elettrici DFP 63B
Motori Elettrici động cơ DFP 71A
Motori Elettrici động cơ DFP 71B
Động cơ phanh mô men xoắn ba pha Motori Elettrici DFP 80A
Động cơ Motori Elettrici DFP 80B
Motori Elettrici động cơ DFP 90L MT Motori Elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ phanh mô men xoắn ba pha Motori Elettrici DFP 90LL

Động cơ phanh cố định một pha Motori Elettrici MFS 100A
Động cơ phanh cố định một pha Motori Elettrici XFS 63A
Động cơ Motori Elettrici XFS 63B
Motori Elettrici động cơ XFS 63C
Động cơ phanh cố định một pha Motori Elettrici XFS 71B
Động cơ Motori Elettrici XFS 71C
Motori Elettrici động cơ XFS 80B MT Motori Elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ phanh cố định một pha Motori Elettrici XFS 80C
Động cơ Motori Elettrici XFS 90S
Motori Elettrici động cơ XFS 90L
Động cơ phanh cố định một pha Motori Elettrici XFS 90LB
Động cơ Motori Elettrici XFS 100A
Động cơ phanh cố định ba pha Motori Elettrici DFS 63A
Động cơ Motori Elettrici DFS 63B
Motori Elettrici động cơ DFS 71A
Động cơ phanh cố định ba pha Motori Elettrici DFS 71B
Động cơ Motori Elettrici DFS 80A MT Motori Elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Motori Elettrici động cơ DFS 80B
Motori Elettrici động cơ DFS 90L
Động cơ phanh cố định ba pha Motori Elettrici DFS 90LL
Động cơ Motori Elettrici DFS 100A
Motori Elettrici động cơ DFS 100B
Motori Elettrici động cơ DFS 112A
Động cơ phanh cố định ba pha Motori Elettrici DFS 132S
Động cơ Motori Elettrici DFS 132M
Motori Elettrici động cơ DFS 160M MT Motori Elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ phanh cố định ba pha Motori Elettrici DFS 160L
Motorized drums Motori Elettrici RM 72
Motorized drums Motori Elettrici RM 80
Motorized drums Motori Elettrici RM 113
Motorized drums Motori Elettrici RM 135
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm động cơ Motori Elettrici tại Việt Nam
MT Motori Elettrici Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Brand

MT Motorielettricia

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.