Sale!

Bơm thủy lực CASAPPA chính hãng Italy

$208.00 (Giá tham khảo)

CASAPPA S.p.A. đại lý chính hãng cung cấp các dòng sản phẩm
Bơm bánh răng thủy lực và động cơ có thân chịu lực cao
Máy bơm và động cơ bánh răng thủy lực bằng nhôm có cấu trúc hai mảnh
Bơm bánh răng thủy lực và động cơ có kích thước tổng thể giảm
Động cơ bánh răng thủy lực cho ứng dụng chăm sóc cỏ
Máy bơm đôi PLP20/10 – Hai máy bơm trong một thân máy
Nhóm động cơ/bơm
Bơm bánh răng thủy lực cho động cơ

CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Mã: Bơm bánh răng CASAPPA chính hãng Danh mục: Từ khóa: , , ,

CASAPPA S.p.A. luôn dành sự quan tâm lớn đến khía cạnh đạo đức và coi tính hợp pháp, trung thực là điều kiện thiết yếu để thực hiện các hoạt động của mình. Bơm thuỷ lực CASAPPA đại lý tại Việt Nam công ty TNHH Châu Thiên Chí. Khi thực hiện các hoạt động của mình, CASAPPA S.p.A. có ý định tuân thủ, ngoài các luật và quy định hiện hành, cả các nguyên tắc và tiêu chuẩn đạo đức cao được minh họa trong Quy tắc đạo đức này.
Việc sử dụng phương pháp tiếp cận có đạo đức trong các hoạt động của công ty có tầm quan trọng cơ bản đối với hiệu quả hoạt động và uy tín của công ty vì nó liên quan đến khách hàng, nhà cung cấp, cổ đông và nói chung hơn là toàn bộ bối cảnh kinh tế nơi công ty hoạt động.
CASAPPA S.p.A. có ý định biến kiến thức và sự đánh giá cao các giá trị đạo đức mà công ty đã áp dụng thành lợi thế cạnh tranh.

W0080156  Bơm bánh răng CASAPPA Việt Nam WSP20.11,2D0-****-LGD/GD-N-EL-P-FS
W0080166  CASAPPA S.p.A.  WSP20.16D0-****-LGE/GD-N-EL-P FS CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
W0080182  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  WSP20.4D0-**S7-L**/BC-S7-N-P FS
W0080238  CASAPPA S.p.A.  WSP20.14D0-**S7-L**/EA-S7-N-EL-P FS
W0080242 Bơm dầu nhớt CASAPPA S.p.A.  WSP20.20D0-**S7-L**/EA-S7-N-EL-P FS
W0080287 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  WSP20.9D0-****-LGD/GD-N-P FS
W0080291  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  WSP20.11,2D0-****-LGD/GD-N-P FS
W0080295  CASAPPA S.p.A.  WSP20.14D0-****-LGE/GD-N-P FS
W0080297 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  WSP20.16D0-****-LGE/GD-N-P FS
W0080303  CASAPPA S.p.A.  WSP20.20D0-****-LGE/GD-N-P FS
W0080318  CASAPPA S.p.A.  WSP20.6,3S0-****-LBE/BC-V-P FS (PAL)
W0080320  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  WSP20.8S0-****-LBE/BC-V-P FS (PAL)
W0080326  CASAPPA S.p.A.  WSP20.16S0-****-LBE/BC-V-P FS
W0080330 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  WSP20.6,3D0-****-LBE/BC-N-P FS
W0080332  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  WSP20.6,3S0-****-LBE/BC-N-P FS CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
W0080338  CASAPPA S.p.A.  WSP20.8S0-****-LBE/BC-N-P FS
W0080344  CASAPPA S.p.A.  WSP20.14D0-****-LBE/BC-N-P FS
W0080352  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  WSP20.20D0-****-LBE/BC-N-P FS
W0080463  CASAPPA S.p.A.  Bơm bánh răng WSP20.6,3S0-****-LOC/OC-N-P FS
W0100018 Bơm dầu CASAPPA S.p.A.  WSP10.2,5 D0-81E1-LBB/BA-N
W0100020 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  WSP10.3,15 D0-81E1-LBB/BA-N
W0100024  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  WSP10.4 D0-81E1-LBB/BA-N
W0100028  CASAPPA S.p.A.  WSP10.5 D0-81E1-LBB/BA-N
W0100034  CASAPPA S.p.A.  WSP10.5,8D0-81E1-LBB/BA-N
W0100039 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  WSP10.6,3 D0-81E1-LBB/BA-N
W0100059  CASAPPA S.p.A.  WSP10.10 S0-30S0-LOC/OB-N
W0100063  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  WSP10.2 S0-81E1-LGC/GC-N
W0100064  CASAPPA S.p.A.  WSP10.2D0-81E1-LGC/GC-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
W0100262  CASAPPA S.p.A.  WSP10.5S0-81E1-LGD/GD-N
W0100395  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  WSP10.10S0-36R9-LOC/OB-N
W0140008  CASAPPA S.p.A.  WSP10.3,15 D0-81E1-LBB/BA-N-A-FS
W0140020 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  WSP10.6,3 D0-81E1-LBB/BA-N-A-FS
W0140028  CASAPPA S.p.A.  WSP10.2 D0-81E1-LGC/GC-N-A-FS
W0140063  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  WSP10.2 S0-30S0-LOB/OA-N-A-FS
W0180004  CASAPPA S.p.A.  WSP10.2D*-88V6-LBB/BA-N-P-FS
W0180008  CASAPPA S.p.A.  WSP10.3,15 D*-88V6-LBB/BA-N-P-FS
W0180012  CASAPPA S.p.A.  WSP10.4 D*-88V6-LBB/BA-N-P-FS
W0180020  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  WSP10.6,3 D*-88V6-LBB/BA-N-P-FS
W0180024  CASAPPA S.p.A.  WSP10.8 D*-88V6-LBB/BA-N-P-FS
W0180030  Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  WSP10.2 D*-88V6-LGC/GC-VPIR/TV-N-P-FS
W0180061  CASAPPA S.p.A.  WSP10.2 S*-88V6-LOB/OA-N-P-FS CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
W0200004 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  WSP30.27D0-32S5-LOF/OD-N
W0200012  CASAPPA S.p.A.  WSP30.38D0-32S5-LOG/OF-N
W0200044  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  WSP30.27D0-83E3-LED/EB-N
W0200048  CASAPPA S.p.A.  WSP30.34D0-83E3-LED/EB-N
W0200088 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  WSP30.43D0-04S5-LED/EB-N
W0200092  CASAPPA S.p.A.  WSP30.51D0-04S5-LED/EB-N
W0200112  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  WSP30.22D0-83E3-LBU/BU-N
W0200116  CASAPPA S.p.A.  WSP30.27D0-83E3-LBU/BU-N
W0200390  CASAPPA S.p.A.  WSP30.51D0-04S5-LMD/MC-N
W0200400  CASAPPA S.p.A.  WSP30.38D0-04S5-LMD/MC-N
W0200480  CASAPPA S.p.A.  WSP30.73S0-83E3-LEF/ED-N
W0200550  CASAPPA S.p.A.  WSP30.27D0-AFWE-LED/EB-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
W0200554 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  WSP30.34D0-AFWE-LED/EB-N
W0200556  CASAPPA S.p.A.  WSP30.38D0-AFWE-LED/EB-N
W0240000  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  WSP30.22D0-83E3-LED/EB-N-A
W0240004  CASAPPA S.p.A.  WSP30.27D0-83E3-LED/EB-N-A
W0240008 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  WSP30.34D0-83E3-LED/EB-N-A
W0240016  CASAPPA S.p.A.  WSP30.43D0-83E3-LED/EB-N-A
W0240020  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  WSP30.51D0-83E3-LED/EB-N-A
W0240024  CASAPPA S.p.A.  WSP30.61D0-83E3-LED/EB-N-A
W0240060  CASAPPA S.p.A.  WSP30.73D0-84E4-LEF/ED-N-A
W0240063  CASAPPA S.p.A.  WSP30.82S0-84E4-LEF/ED-N-A
W0240104 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  WSP30.82D0-04S5-LEF/ED-N-A
W0240118  CASAPPA S.p.A.  WSP30.51S0-83E3-LOG/OF-N-A
W0240158  CASAPPA S.p.A.  WSP30.61D0-83E3-LGF/GF-N-A
W0280000  CASAPPA S.p.A.  WSP30.22D0-65M6-LED/EB-N-P CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
W0280008  CASAPPA S.p.A.  WSP30.34D0-65M6-LED/EB-N-P
W0280012  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  WSP30.38D0-65M6-LED/EB-N-P
W0280016  CASAPPA S.p.A.  WSP30.43D0-65M6-LED/EB-N-P
W0280020 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  WSP30.51D0-65M6-LED/EB-N-P
W7000021  Bơm bánh răng CASAPPA WSP20.14-LGE/GD/20.14-LGD-S7 D/FS
W7000027 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA WSP20.14-LGE/GD/20.6,3-LGD-S7 D/FS
W7000119  CASAPPA WSP20.11,2/20.4 D/FS
W7000123 Bơm dầu nhớt CASAPPA WSP20.14/20.11,2 D/FS
W7000133  CASAPPA WSP20.16/20.14 D/FS
W7000135  Bơm bánh răng CASAPPA  WSP20.16/20.11,2 D
W7000151  CASAPPA WSP20.20/20.8 D/FS
W7000167  CASAPPA WSP20.25/20.8 D/FS CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
W7000202  CASAPPA WSP20.14/20.16 D/FS
W7000235  Bơm bánh răng CASAPPA WSP20.16-LGE/GD/20.11,2-LGD/GD D/FS EL
W7000255  CASAPPA WSP20.20-LGE/GD/20.8-LGD/GD D/FS-E
W7000613  CASAPPA WSP20.11,2-LGD/GD/20.11,2-LGD/GD D/FS
W7000620  CASAPPA WSP20.14-LGE/GD/20.14-LGE/GD D/FS
W7000633  Bơm bánh răng CASAPPA WSP20.16-LGE/GD/20.14-LGE/GD D/FS
W7000840  CASAPPA WSP20.16-03S1-LBE/BC/20.6,3-LBE/BC V S/FS(PAL)
W7001251 Bơm dầu nhớt CASAPPA WSP20.20-54B5-LBE/BC/20.8-LBE/BC D/FS
W7040217  CASAPPA   WSP20.16/20.6,3-51/10.2 D-FS CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
W8000601  CASAPPA   WSP30.27-LGF/GF/20.8-LGD/GD S/FS

7994167F Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP30.73-16Z0-56/30.51 B-(2)
79941712  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.27-67/KP20.14 D
79941715  CASAPPA S.p.A.  FP30.27-67/KP20.4 S
79941716 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.27-67/KP20.14 S
79941770  CASAPPA S.p.A.  FP30.17-67/KP20.16-LGE/GD D
79941772  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.17-67/KP20.20-LGE/GD D
79941809  CASAPPA S.p.A.  FP30.34-67/KP20.20-LGE/GD D
79941854  CASAPPA S.p.A.  FP30.61-67/KP20.4-LGD/GD S
79941890  CASAPPA S.p.A.  FP30.34-T2-67/KP20.11,2 D CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
7994192J  CASAPPA S.p.A.  FP30.17-16Z0-LGE/GE-67/KP20.11,2-LGD/GD D (2)
7994192K  CASAPPA S.p.A.  FP30.17-16Z0-LGE/GE-67/KP20.11,2-LGD/GD S (2)
7994192P  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.27-16Z0-LGE/GE-67/KP20.11,2-LGD/GD D(2)
7994192Z  CASAPPA S.p.A.  FP30.27-16Z0-67/KP20.11,2-LGD/GD S (2)
79942850 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.51-16Z0/30.34 B (2)
79943339  CASAPPA S.p.A.  FP30.27-67/PLP20.8-EL S
79943369  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.43-67/PLP20.6,3 D-EL
79943374 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP30.34-67/PLP20.11,2 S-EL
79943378  CASAPPA S.p.A.  FP30.43-67/PLP20.6,3 S-EL
79943401  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.51-67/PLP20.20-EL D
79943408  CASAPPA S.p.A.  FP30.61-67/PLP20.4-EL D CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79943419  CASAPPA S.p.A.  FP30.61-67/PLP20.16-EL S
79943875  CASAPPA S.p.A.  FP30.34-16Z0-67/PLP20.16-LGE/GD D-EL (2)
79943899 Bơm dầu nhớt CASAPPA S.p.A.  FP30.51-16Z0-67/PLP20.20-LGE/GD D-EL (2)
79944100  CASAPPA S.p.A.  FP30.34-16Z0-LED/EB-67/PLP20.20 D-EL (2)
7994410Y  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.34-16Z0-LGE/GE-67/PLP20.14-LGE/GD S5-EL (KS) VNR01
79944148  CASAPPA S.p.A.  FP30.38-16Z0-LED/EB/PLP20.16-L**/EA-N7 D/FS-EL (2)
79944153  CASAPPA S.p.A.  FP30.43-16Z0-LGF/GF-81/KP20.16-LGD-N5 D/FS (2)
79944154  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.43-16Z0-LGF/GF-81/KP20.16-LGD-N5 S/FS (2)
79944156  CASAPPA S.p.A.  FP30.34-16Z0-LED/EB-81/PLP20.20-L/EA D/FS-EL (2)
79944166  CASAPPA S.p.A.  FP30.51-16Z0-67/KP20.20 D (2) CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79944310  CASAPPA S.p.A.  FP30.43-16Z0-67/KP20.20 S (2)
799443TZ  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.34-16Z0-67/KP20.6,3-LGD/GD D (2)
799443U0 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP30.34-16Z0-67/KP20.6,3-LGD/GD S (2)
79945500  CASAPPA S.p.A.  FP30.43-67/PLP20.4 D
79945530  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.82-67/PLP20.25 S
79948210  CASAPPA S.p.A.  FP40.133-77Z0/40.133/30.51 S
79948860 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.133-34S8-52/KP20.14-LGE/GD D1
79949943  CASAPPA S.p.A.  FP40.151-06S8/40.151/40.109/40.63 D
79950126  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40.133-06S8-52/KP20.11,2-LGE/GD D
7995037A  CASAPPA S.p.A.  FP40.109-34S8/KP20.11,2-LGE/GD D CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
7995037C  CASAPPA S.p.A.  FP40.133-34S8-52/KP20.11,2-LGE/GD D
79951150  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40.73-06S8-52/PLP20.25-EL D
79952067  CASAPPA S.p.A.  FP40.133-76Z0-LGH/GF-52/PLP20.16-LGE/GD S/FS-L
79952AMC  CASAPPA S.p.A.  FP40.73-16Z0-52/PLP20.20 S-L (2)
80000002 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP40.73-06S6-LSF/OG-CSL/40.133-LSF/SE-CSC D1
80000003  CASAPPA S.p.A.  KP40.151-06S8-LMF/ME-CSL/40.121-LMF/ME-CSC D
80000006  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP40.87-06S8-LMF/ME-CSL/40.63-LME/MD-CSC D
80000042 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  KP40.151-06S8-LMF/ME-CSL/40.151-LMF/ME-CSC D1
80000057  CASAPPA S.p.A.  KP40.63-06S8-LME/MD/40.63-LME/MD D
80000059  CASAPPA S.p.A.  KP40.109-06S8-LMF/ME/40.63-LME/MD D
80000116  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP40.87-06S8-LMF/ME/40.63-LME/MD D-V
80000124  CASAPPA S.p.A.  KP40.87-85E5-LMF/ME/40.87-LMF/ME D
80000229  CASAPPA S.p.A.  KP40.73/40.73 D CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
80000346  CASAPPA S.p.A.  KP40.151-34S8-CSL/40.63-CSC D
80010572  CASAPPA S.p.A.  KP40.109-06S8-LMF/ME-CSL/40.109-LMF/ME-CSL/40.63-LME/MD-CSC S
80023100  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP40.121-85E5-CSL/30.34-CSL/30.43-CSC S
80023400  CASAPPA bơm dầu  KP40.109-06S8-LEG/ED-43-CSL/30.34-LED/EB-CSL-M4/30.34-LED/EB-CSC D
80025015  CASAPPA S.p.A.  KP40.63-06S8-LME/MD-CSL/30.27-LMC/MB-CSL/30.27-LMC/MB-CSC S CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
80025079  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP40.151-06S8-LMF/ME-CSL/30.56-LME/MD-CSC S
80030010  CASAPPA S.p.A.  KP40.87-CSC/PLP20.25 S/FS-EL
80030172 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP40.73-06S8-LME/MD-CSC/PLP20.20 D/FS-EL
80030178  CASAPPA S.p.A.  KP40.87-06S8-LMF/ME-CSC/PLP20.20 D/FS-EL
80030498  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP40.73-06S8-LGG/GF-CSC/PLP20.25 D/FS-EL
80040258  CASAPPA S.p.A.  KP40.109-06S8-LMF/ME-CSL/30.73-LME/MD-CSCS
80040684  CASAPPA S.p.A.  KP40.87-85E5-CSL/30.27-CSC D
80040799  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP40.87-06S8-LMF/ME-CSL/30.61-LME/MD-D-V
80040817 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  KP40.87-06S8-LMF/ME-CSC/20.20 AV-D-V FS
80055081  CASAPPA S.p.A.  KP40.109-CSC/20.16 D/FS CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
RSEM0012 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HALF COUPLING PUMP SIDE GE 19/24/28-82
RSEM0013  CASAPPA S.p.A.  HALF COUPLING MOTOR SIDE GE 28
W0000005  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  WSP20.4S0-82E2-LEA/EA-N
W0000006  CASAPPA S.p.A.  WSP20.6,3D0-82E2-LEA/EA-N
W0000008  CASAPPA S.p.A.  WSP20.8D0-82E2-LEA/EA-N
W0000009  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  WSP20.8S0-82E2-LEA/EA-N
W0000010  CASAPPA S.p.A.  WSP20.11,2D0-82E2-LEA/EA-N
W0000011  CASAPPA S.p.A.  WSP20.11,2S0-82E2-LEA/EA-N
W0000012  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  WSP20.14D0-82E2-LEB/EA-N
W0000013  CASAPPA S.p.A.  WSP20.14S0-82E2-LEB/EA-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
W0000014  CASAPPA S.p.A.  WSP20.16D0-82E2-LEB/EA-N
W0000016  CASAPPA S.p.A.  WSP20.20D0-82E2-LEB/EA-N
W0000017  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  WSP20.20S0-82E2-LEB/EA-N
W0000018  CASAPPA S.p.A.  WSP20.25D0-82E2-LEB/EA-N
W0000022  CASAPPA S.p.A.  WSP20.9D0-82E2-LEA/EA-N
W0000029 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  WSP20.6,3S0-95B6-LBE/BC-N
W0000033 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  WSP20.8S0-95B6-LBE/BC-N
W0000035  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  WSP20.11,2D0-95B6-LBE/BC-N
W0000037  CASAPPA S.p.A.  WSP20.11,2S0-95B6-LBE/BC-N
W0000039  Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  WSP20.14S0-95B6-LBE/BC-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

79918352  CASAPPA S.p.A.  KP30.61-84E4-LGG/GF/30.61-LGG/GF-67/20.14-LGE/GE D
79918490  CASAPPA S.p.A.  KP30.22-A8K9-LGF/GF-45/PLP20.3,9-LGD-N7 D/FS-L CSC
79918500  CASAPPA S.p.A.  KP30.22-A8K9-LGF/GF-45/PLP20.8-LGD-N7 D/ FS-L CSC
79918530  CASAPPA S.p.A.  KP30.51-A8K9-LMD/MC-45-CSC/PLP20.16-LMB/MA D/FS-L
79918950  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.43-04S3-LGF/GF-45/PLP20.20-LGE/GD D/FS-EL CSC
79918976  CASAPPA S.p.A.  KP30.34-04S3-81/PLP20.20-LEA-N7 D/FS-L
79919014  CASAPPA S.p.A.  KP30.34-67/PLP20.4-EL D
79919018  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.34-67/PLP20.8-EL D
79919022  CASAPPA S.p.A.  KP30.34-67/PLP20.14-EL D
79919058 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.43-67/PLP20.14-EL D
79919060  CASAPPA S.p.A.  KP30.43-67/PLP20.16-EL D CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79919070 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA  KP30.51-67/PLP20.6,3-EL D
79919072  CASAPPA KP30.51-67/PLP20.8-EL D
79919074  Bơm bánh răng CASAPPA KP30.51-67/PLP20.11,2-EL D
79919076  CASAPPA KP30.51-67/PLP20.14-EL D
79919078 Bơm thuỷ lực CASAPPA  KP30.51-67/PLP20.16-EL D
79919080  CASAPPA  KP30.51-67/PLP20.20-EL D
79919086  Bơm bánh răng CASAPPA KP30.61-67/PLP20.16 D-EL
79919092  CASAPPA S.p.A.  KP30.61-67/PLP20.11,2-EL D
79919094 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.61-67/PLP20.14 D-EL
79919095  CASAPPA S.p.A.  KP30.61-67/PLP20.14-EL S
79919096  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.61-67/PLP20.16-EL D-VGR01
79919097  CASAPPA S.p.A.  KP30.61-67/PLP20.16 S-EL CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79919098 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  KP30.61-67/PLP20.20-EL D
79919104  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.43-LED/ED/PLP20.6,3 D
79919112  CASAPPA S.p.A.  KP30.73-67/PLP20.14-EL D
79919114 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.73-67/PLP20.16-EL D
79919115  CASAPPA S.p.A.  KP30.73-67/PLP20.16-EL S
79919172  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.43-04S3-67/PLP20.20 D-EL
79919174  CASAPPA S.p.A.  KP30.51-04S3-67/PLP20.20 D-EL
79919175 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.51-04S3-67/PLP20.25-EL S
79919180  CASAPPA S.p.A.  KP30.61-04S3-67/PLP20.20-EL D
79919208  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.27-04S3-67/PLP20.16 D/FS-EL
7991921U  CASAPPA S.p.A.  KP30.51-05S3-67/PLP20.20 S-EL CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79919240  CASAPPA S.p.A.  KP30.73-84E4-LGG/GF-67/PLP20.16-LGE/GD-ELD
79919241  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.73-84E4-LGG/GF-67/PLP20.16-LGE/GD-ELS
79919280  CASAPPA S.p.A.  KP30.61-84E4-LEF/ED/30.43-67/ PLP20.20-EL S
79919302 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  KP30.38-05S3/30.34 D
79919355  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.43-04S3/30.27-67/PLP20.8 S-EL
79919357  CASAPPA S.p.A.  KP30.43-04S3/30.27-67/PLP20.16 S-EL
799193MU  CASAPPA S.p.A.  KP30.24-A8K9-LMD/MB-45-HSC/PLP20.11,2-LOC-N7 D/FS-L
79919500  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.38-04S3/30.27 D
79919510  CASAPPA S.p.A.  KP30.34-04S3/30.34 D CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79919524  CASAPPA S.p.A.  KP30.27-04S3-LGF/GF/30.27-LGF/GF S
79919527  CASAPPA S.p.A.  KP30.34-04S3-LGF/GF/30.34-LGF/GF D
79919951  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.43-04S3-LMD/MC/30.27-LMC/MB D
79919976  CASAPPA S.p.A.  KP30.27-32S3-LOF/OD/30.27-LOF/OD S
79920450 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.27-04S3/30.27-67/PLP20.16- VPIF140 D EL
79920570  CASAPPA S.p.A.  KP30.27-04S3/30.27-67/PLP20.16-EL D
7992067T  CASAPPA S.p.A.  KP30.34-LGF/GF/30.34-LGF/GF-67/PLP20.14-LGE/GD S-EL
79920755 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.38-05S3-LMC/MB-CSL/30.34-LMC/MB-55/20.25 D
79922100  CASAPPA S.p.A.  KP30.73-84E4-67/PLP20.14-EL D
79922102  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.73-84E4-67/PLP20.16-EL D
79923010  CASAPPA S.p.A.  KP30.34-67/PLP20.20-51/10.5 S/FS-L
79927900 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  KP30.34-04S3-67/PLP20.16-VPIF140 D EL
79929279  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.27-67/20.11,2 D
79929281  CASAPPA S.p.A.  KP30.27-67/20.14 D
79929291  CASAPPA S.p.A.  KP30.34-67/20.4 D CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79929299  CASAPPA S.p.A.  KP30.34-67/20.14 D
79929301 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.34-67/20.16 D
79929303  CASAPPA S.p.A.  KP30.34-67/20.20 D
79929311  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.38-67/20.6,3 D
79929313  CASAPPA S.p.A.  KP30.38-67/20.8 D
79929321  CASAPPA S.p.A.  KP30.38-67/20.20 D
79929331 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.43-67/20.8 D
79929333  CASAPPA S.p.A.  KP30.43-67/20.11,2 D
79929335 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.43-67/20.14 D
79929339 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  KP30.43-67/20.20 D
79929341  CASAPPA S.p.A.  KP30.43-67/20.25 D Bơm bánh răng CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79929345  CASAPPA S.p.A.  KP30.51-67/20.4 D
79929351  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.51-67/20.11,2 D
79929353  CASAPPA S.p.A.  KP30.51-67/20.14 D
79929355 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.51-67/20.16 D
79929371  CASAPPA S.p.A.  KP30.61-67/20.14 D
79929373 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.61-67/20.16 D
79929375  CASAPPA S.p.A.  KP30.61-67/20.20 D
79929391 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.73-67/20.16 D
79929393  CASAPPA S.p.A.  KP30.73-67/20.20 D
79929395 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.73-67/20.25 D
79929557  CASAPPA S.p.A.  KP30.73-84E4-67/20.14 S
79930002  CASAPPA S.p.A.  KP30.51/30.22 D CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79930003  CASAPPA S.p.A.  FP20.25-LGE/GD/20.16-LGE/GD S
7993000B Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.34-LGF/GE/30.38-LGF/GF S
7993000O  CASAPPA S.p.A.  KP30.31-A8K9-KSL/30.31-KSC D
7993000P Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.73-LGG/GF-CSL/30.73-LGG/GF-CSC S
79930011  CASAPPA S.p.A.  FP20.31,5-LGE/GD/20.25-LGE/GD D
7993001D  CASAPPA S.p.A.  KP30.27/30.27/30.27 S
79930076 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.27-04S3-67/20.14 D
79930096  CASAPPA S.p.A.  KP30.34-04S3-67/20.16 D
79930108 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.38-04S3-67/20.14 D
79930133  CASAPPA S.p.A.  KP30.43-04S3-67/20.16 S
79930150 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  KP30.51-04S3-67/20.16 D
79930990  CASAPPA S.p.A.  KP30.27-05S3-67/20.20 D
7993106K Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.51-05S3-67/20.11,2 S CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79931302  CASAPPA S.p.A.  KP30.38-LGF/GF-67/20.14-LGE/GD D
79931410 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.61-LGG/GF-67/20.14-LGE/GD D
79931414  CASAPPA S.p.A.  KP30.61-LGG/GF-67/20.16-LGE/GD D
79931415 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.61-LGG/GF-67/20.16-LGE/GD S
799315CS  CASAPPA S.p.A.  KP30.73-A5K9-LGG/GF-55-CSL/20.8-LGD/GD D
7993302Z  CASAPPA S.p.A.  KP30.56-04S3-LME/MC-CSL/20.8 D/FS
79933036 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.56-04S3-LME/MC-CSL/20.11,2 D/FS-VNR01
7993303H  CASAPPA S.p.A.  KP30.56-32S3-LGG/GF-CSL/20.20-LGE/GD D/FS
7993348A Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.61-LEF/ED-55-CSL/20.16-LEA-N5 D
799334CA  CASAPPA S.p.A.  KP30.51-A5K9-LGG/GF-45-BSC/PHP20.16-LGE/GD-N6 D/FS (KHN)
79933600  CASAPPA S.p.A.  KP30.61-04S3-LGG/GF-55/20.11,2-LGD- N5 D CSL
79933620 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.73-04S3-LGG/GF-55-CSL/20.16-L/GD-N5 D
79933630  CASAPPA S.p.A.  KP30.34-A8K9-LBM/BL-55-CSL/20.31,5-LGE/*OA/*OB-P3-26-150 D (DGR) CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79933650  CASAPPA S.p.A.  KP30.61-A8K9-LME/MD-55-CSL/20.16-LEA-N5 S
79933656 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.61-04S3-LEG/GF-55-CSL/20.16-LGD-N5 D
7993369E  CASAPPA S.p.A.  KP30.22-A8K9-LMD/MB-55-CSL/20.20-LGD-N5 D-V-ASOLE
79933996  CASAPPA S.p.A.  KP30.61-A5K9-55-CSL/20.16 D/FS
79935021 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.38-67/20.14 D/BZ
79935600  CASAPPA S.p.A.  KP30.61-32S3-LOH/OG-67/20.8-LOC/OC D
79935893 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.61-04S3-LOH/OG-67/20.11,2-LOC/OC D
79936100  CASAPPA S.p.A.  KP30.43-A8-67/20.8 D Bơm dầu CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79936150 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.43-A8-67/20.8-LGD/GD D
79936170  CASAPPA S.p.A.  KP30.51-08-67/20.11,2-LGD/GD D
79936276 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.43-A8-67/20.8-LGD/GD D-V
79936278  CASAPPA S.p.A.  KP30.43-A8-67/20.11,2-LGD/GD D-V
79936282 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.61-A8-67/20.11,2-LGD/GD D/V
7993632Y Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  KP30.27-67/20.20/20.20/20.8 D/FS
79936448 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.43-67/20.14/20.16 D/FS
79937089  CASAPPA S.p.A.  KP30.27-A8K9-LGF/GE-45-HSC/PLP20.14-LGE/GD/PLP20.11,2-LGD/GD S/FS-L (bbbL TALE)-VNR01
79937100  CASAPPA S.p.A.  KP30.31-A8K9-LOF/OD-45-HSC/PLP20.16-LOF/OC/20.16-LOF/OC D/FS-L CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79937191 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.27-04S3-67/PLP20.16/20.16 S/FS
7993752H  CASAPPA S.p.A.  KP30.38-A5K9-LGF/GF-CSL-55/20.11,2-LGD/GD/20.8-LGD/GD D/FS
79937545  CASAPPA S.p.A.  KP30.43-A8K9-LME/GF-55/20.31,5-L**/GE-N5/20.25-LGE/GD-S4-CSL D/FS (TRX)
79937687 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP30.61-84E4-LGG/GF/30.61-LGG/GF-67/PLP20.14-LGE/GD S/E
79937750  CASAPPA S.p.A.  KP30.27-LGF/GF/30.27-LGF/GF-67/PLP20.14- LGE/GD-EL D
79937751 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP30.27-LGF/GF/30.27-LGF/GF-67/PLP20.14- LGE/GD-EL S

71007265  CASAPPA S.p.A.  HDP30.51-33-LGF/GF/30.51-LGF/GF S
73000001 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP35.112/30.27 D
73000002 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  HDP35.125/30.22 D
73000007  CASAPPA S.p.A.  HDP35.80-06S8/30.34 D
7300000D  Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP30.22-LGF/GE-97/KP20.4 D
7300000E  CASAPPA S.p.A.  HDP30.17-32/KP20.8 S2 CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
7300000F Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP35.71/30.34-97/KP20.14 D/FS-L
7300000K  CASAPPA S.p.A.  HDP35.125/PLP20.20-LMB/MA S/FS-L
7300000L Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP35.50/35.50/PLP20.14 D/FS-EL
7300000M  CASAPPA S.p.A.  HDP30.82/KP20.14 D1
7300000N Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP35.90/35.50/30.27 D
7300000P  CASAPPA S.p.A.  HDP30.22/KP20.4 D
73001502 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP30.22/30.22-97N6 D
73001508  CASAPPA S.p.A.  HDP30.27/30.27-97N6 D
73001522 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP30.43/30.22-97N6 D
73001532  CASAPPA S.p.A.  HDP30.43/30.43-97N6 D
73001542  CASAPPA S.p.A.  HDP30.51/30.51-97N6 D CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
73001580  CASAPPA S.p.A.  HDP35.90/30.61-97N6 D
73001590 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP35.63/35.63-61G0 D
73001610  CASAPPA S.p.A.  HDP35.90-05S5-LMF/ME/30.34-LMB-G1 D
73008830  CASAPPA S.p.A.  HDP30.43-04S3-LMC/MB-97/PLP20.25-L/GD-N7 S/FS-L
73406214 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP30.22-97/PLP20.14 D4/FS-L
73406960  CASAPPA S.p.A.  HDP30.34-34S8-97/KP20.6,3-LGE/GD D2-VNR01
73407200 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP30.73-05S3-LGG/GF-97/KP20.20-LGE/GD D
73408090  CASAPPA S.p.A.  HDP30.61-LGG/GF-97/PLP20.14-LGE/GD D EL- FS
73408322 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP30.27-97/PLP20.11,2 D/FS-L
73408347  CASAPPA S.p.A.  HDP30.43-97/PLP20.16 S/FS-EL
73408350 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP30.43-97/PLP20.14-EL D/FS
73408458  CASAPPA S.p.A.  HDP30.73-97/PLP20.31,5 D/FS-EL CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
73409000  CASAPPA S.p.A.  HDP30.43-05S8-97/PLP20.14 D/FS-L
73410314 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP30.51-97/PLP20.11,2/20.11,2-L S/FS
73411336  CASAPPA S.p.A.  HDP30.22-97/PLP20.14/20.14 D4/FS-L
73415494 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP30.27-06S8-97/PLP20.8 S2-L
73848010  CASAPPA S.p.A.  HDP30.51-33/30.51/30.51 D
73848011 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  HDP30.51-33/30.51/30.51 S
73848776  CASAPPA S.p.A.  HDP30.34-05-LME/MB/30.34-L**/MB-M1/30.22 D
73848785 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP30.38/30.27/30.22 D
73848902  CASAPPA S.p.A.  HDP30.61/30.61/30.34 D
73851100  CASAPPA S.p.A.  HDP30.51-06S8-LGG/GF/30.51-LGG/GF/30.34-LGF/GE S2
73856950 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP30.51-LGG/GF/30.43-LGG/GF/30.34-LGG/GE/30.17-LGE-M8-D-V
73857210  CASAPPA S.p.A.  HDP30.38-05/30.27/30.27/30.27 D
74300250  CASAPPA S.p.A.  HDP30.43/30.43-65M0 D CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
74305100  CASAPPA S.p.A.  HDP30.27-LME/MB/30.22-LMB-M1-97/PLP 20.11,2-VPIR/TS D/FS L
74306773 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP30.43/30.34-97/PLP20.14 D-EL
74306775  CASAPPA S.p.A.  HDP30.43/30.43-97/PLP20.14 D-L
74307602  CASAPPA S.p.A.  HDP30.27-L**/GE-M1/30.27-LGG/GE/30.34-L**/GE-M8 D
76140009 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP35.80/35.40 S
76140481  CASAPPA S.p.A.  HDP35.63/35.63 D
76140482 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP35.50/35.50 D
76140483  CASAPPA S.p.A.  HDP35.50/35.50 S
76140484 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP35.63/35.50 D
76140487  CASAPPA S.p.A.  HDP35.80/35.80 D CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
76140491 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  HDP35.71/35.71 D
76140494 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP35.80/35.71 D
76140499  CASAPPA S.p.A.  HDP35.100/35.50 D
76140500  CASAPPA S.p.A.  HDP35.100/35.63 D
76140504 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP35.100/35.100 D
76140515  CASAPPA S.p.A.  HDP35.112/35.90 D
76140531  CASAPPA S.p.A.  HDP35.125/35.90 D
76140535 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP35.125/35.112 D
76151087  CASAPPA S.p.A.  HDP35.90/35.50 S1
76151424 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP35.125-34/35.90 D
76151517  CASAPPA S.p.A.  HDP35.90-34/35.90 D1 CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
76152100  CASAPPA S.p.A.  HDP35.50-LMF/MD/35.50-LMD-F1 D
76152884  CASAPPA S.p.A.  HDP35.50-34-LMF/MD/35.50-LMD-F1 D
76152893 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP35.63-34S5-LMF/MD/35.63-L/MD-F1 S
76399020  CASAPPA S.p.A.  HDP35.50/30.22 D
76399050 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP35.50/30.27 S
76399066 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  HDP35.63/30.22 S
76399604  CASAPPA S.p.A.  HDP35.80-LMF/MD/30.22 D CF8
76400019 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP35.90/30.27 S
76400020  CASAPPA S.p.A.  HDP35.90/30.34 D
76400034 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP35.100/30.34 S
76400073  CASAPPA S.p.A.  HDP35.100/30.17 S1
76400093 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP35.90/30.17 D1 CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
76400130  CASAPPA S.p.A.  HDP35.100-CF8/30.51 D
76400329  CASAPPA S.p.A.  HDP35.90/30.51 D/V
76400331 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP35.90/30.61 D/V
76400736  CASAPPA S.p.A.  HDP35.100/35.100/30.51 D
76400780  CASAPPA S.p.A.  HDP35.63-LOH/OG/35.63-LOH/OG/30.27-LOF/OD D
76400786 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP35.80-LGL/GH/35.71-LGH/GG/30.43-LGG/GFD (CRM)
76409600  CASAPPA S.p.A.  HDP35.80-LMF/MD/30.17-L/MB-G1 D4
76410530  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP35.71-04S4-LMF/MD/30.43-LMC-G1 D2
76410803 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  HDP35.63-34/30.34 D
76411220  CASAPPA S.p.A.  HDP35.71-04S5-LMF/MD/30.43-LMC-G1 D2
76415810  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP35.71-05S5-LMF/MD/30.43-L/MB-G1 D2
76416446  CASAPPA S.p.A.  HDP35.63/30.22/30.22 D CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
76416910  CASAPPA S.p.A.  HDP35.90-LGL/GH/30.17-LGF/GE/30.22-LGF/GE D1-VNR01
76416914 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP35.80-06S8-LGL/GH/30.34-LGF/GE/30.22-LGF/GE D1-VNR01
76420600  CASAPPA S.p.A.  HDP35.63-06S8-LGG/GF/30.34-LGG/GF/30.27 -LGE-M1 D (COR)
76501500  CASAPPA S.p.A.  HDP35.80-LSE/SD/35.63-LSF/SD/30.17-LSB- G8 S
76704720 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP35100-96/PLP20.14-LGE/GD/20.4-LGD-S7
76706226  CASAPPA S.p.A.  HDP35.63-34-98/PLP20.20 D/FS-L
76706510 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP35.50/30.34/30.34-97/PLP20.14/20.14 D/FS-L
76707400  CASAPPA S.p.A.  HDP35.71/30.34/30.43-97/PLP20.6,3 D/FS-L
76707570 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP35.50/35.50/30.34-97/PLP/20.14/20.14 D/FS-L
76716930  CASAPPA S.p.A.  HDP35.90-33S5-LGL/GH/30.34-LGF/GE/KP20.20-LOD/OC D2
76720101 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  HDP35.50-98/PLP20.14-LGE/GD S/FS-L
76720112  CASAPPA S.p.A.  HDP35.63-98/PLP20.14-LGE/GD D/FS-L
76720116  CASAPPA S.p.A.  HDP35.80-98/PLP20.14-LGE/GD D/FS-L
76720119  CASAPPA S.p.A.  HDP35.71-98/PLP20.16 D/FS-L CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
76720125  CASAPPA S.p.A.  HDP35.80-98/PLP20.16 S/FS-L
76730210  CASAPPA S.p.A.  HDP35.90-98/KP20.20 D/FS
76735000  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  HDP35.63/35.63-98/PLP20.25-H6 D-L
76735410  CASAPPA S.p.A.  HDP35.100-98/PLP20.14-LGE/GD/20.4-L/GD-S7 D/FS-EL
79900002 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP20.20/20.20/20.4 D/FS
79900003  CASAPPA S.p.A.  KP20.25-12-LGE/GD/20.20-LGE/GD S/FS
79900005  CASAPPA S.p.A.  KP20.16-LGE/GD/20.16-LGE/GD D/FS
79900007 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP20.25/20.25/20.14 D/FS
7990000A  CASAPPA S.p.A.  KP20.20-04S5-LBE/BC/20.6,3-LBE/BC D/FS
79908078 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  KP20.20-03S1/20.14-Z2 D/FS
79908225  CASAPPA S.p.A.  KP20.25-04S5-LGE/GD/20.16-LGE/GD S/FS
79908227 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP20.25-04S5-LGE/GD/20.20-LGE/GD S/FS
79908231  CASAPPA S.p.A.  KP20.16-04S5-LGF/GE-20.16-LGF/GE-S/FS CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79908254  CASAPPA S.p.A.  KP20.25-04S5-LMC/MB/20.20-LMC/MB D/FS-AV (ATL)
79908390  CASAPPA S.p.A.  KP20.20-03S2-LMB/MA/20.8-LMA/MA D/FS
79908459 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP20.20-03S1-LGE/GD/20.6,3-LGD/GD D/FS
79908606  CASAPPA S.p.A.  KP20.25-03S1-LOD/OC/20.6,3-LOC/OC D/FS
79908713  CASAPPA S.p.A.  KP20.11,2/20.11,2 D/FS V
79908807 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP20.8/20.8 D/FS BZ
799088CC  CASAPPA S.p.A.  KP20.11,2-03S1-LMA/MA/20.8-LMA/MA D/FS
79909069  CASAPPA S.p.A.  KP20.16-03S1/20.6,3 S/FS
79909071 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP20.16-03S1/20.11,2 S/FS
79909200  CASAPPA S.p.A.  KP20.4-LGD/GD/20.4-LGD/GD D/FS
79909221 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP20.14-LGE/GD/20.14-LGE/GD D/FS
79909280  CASAPPA S.p.A.  KP20.6,3/20.4 D/FS CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
79909299 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP20.8/20.8 D/FS
79909313 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  KP20.11,2/20.11,2 D/FS
79909317 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP20.11,2/20.6,3 D/FS
79909326  CASAPPA S.p.A.  KP20.14/20.4 S/FS
79909327 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  KP20.11,2/20.4 D/FS
79909330  CASAPPA S.p.A.  KP20.14/20.6,3 S/FS
79909331 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  KP20.14/20.6,3 D/FS
79909333  CASAPPA S.p.A.  KP20.14/20.8 D/FS

6882693  CASAPPA S.p.A.  FP40.73S0-06S8-LGF/GE-**J*-N-A
6882694 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.87D0-06S8-LGG/GF-**J*-N-A
6882696  CASAPPA S.p.A.  FP40109D0-06S8-LGG/GF-**J*-N-A CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6882697  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40109S0-06S8-LGG/GF-**J*-N-A
6882699  CASAPPA S.p.A.  FP40133S0-06S8-LGH/GF-**J*-N-A
6882702 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.151D0-19T1-LGH/GF-**J*-N-A
6882703 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP40151S0-19T1-LGH/GF-**J*-N-A
6882704  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40.73D1-06S8-LOF/OD-**J*-N-A
6882728  CASAPPA S.p.A.  FP40133D0-06S8-LOH/OF-**J*-N-A
6882846 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.63D1-06S8-LGF/GE-78A2-N-A
6882847  CASAPPA S.p.A.  FP40.87D1-06S8-LGG/GF-78A2-N-A
6882848 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40.87S1-06S8-LGG/GF-78A2-N-A
6882849  CASAPPA S.p.A.  FP40.63S1-06S8-LGF/GE-78A2-N-A
6882850  CASAPPA S.p.A.  FP40151S1-06S8-LGH/GF-78A2-N-A
6882852  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40133S1-06S8-LOH/OF-78A2-N-A
6882853  CASAPPA S.p.A.  FP40.73S1-06S8-LOF/OD-78A2-N-A CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6882854  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40109S0-06S8-LOG/OF-78A2-N-A
6882855  CASAPPA S.p.A.  FP40133D1-06S8-LOH/OF-78A2-N-A
6882856 Bơm dầu nhớt CASAPPA S.p.A.  FP40.87S0-06S8-LOG/OF-78A2-N-A
6882857  CASAPPA S.p.A.  FP40133D0-06S8-LOH/OF-78A2-N-A
6882858  CASAPPA S.p.A.  FP40151S1-06S8-LOH/OF-78A2-N-A
6882859 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40151S0-06S8-LOH/OF-78A2-N-A
6882860  CASAPPA S.p.A.  FP40.63D*- * *-LOF/OD- *A2-N-P
6882861  CASAPPA S.p.A.  FP40.63S*- * *-LOF/OD- *A2-N-P
6882862 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.73S*- * *-LOF/OD- *A2-N-P
6882863 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP40.73D*- * *-LOF/OD- *A2-N-P
6882868 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40133D*- * *-LOH/OF- *A2-N-P
6882869  CASAPPA S.p.A.  FP40133S*- * *-LOH/OF- *A2-N-P CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6882870 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40151S*- * *-LOH/OF- *A2-N-P
6882890  CASAPPA S.p.A.  FP40.63D*- * *-LGF/GE-*A2-N-P
6882900 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.63S*- * *-LGF/GE- *A2-N-P
6882910  CASAPPA S.p.A.  FP40.73D*- * *-LGF/GE- *A2-N-P
6882920  CASAPPA S.p.A.  FP40.73S*- * *-LGF/GE- *A2-N-P
6882930 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40.87D*- * *-LGG/GF- *A2-N-P
6882940  CASAPPA S.p.A.  FP40.87S*- * *-LGG/GF- *A2-N-P
6882959  CASAPPA S.p.A.  FP40109D*- * *-LGG/GF- *A2-N-P
6882960 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40109S*- * *-LGG/GF- *A2-N-P
6882970  CASAPPA S.p.A.  FP40133D*- * *-LGH/GF- *A2-N-P
6882980 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40133S*- * *-LGH/GF- *A2-N-P
6882990  CASAPPA S.p.A.  FP40151D*- * *-LGH/GF- *A2-N-P
6882998 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40151S*- * *-LGH/GF- *A2-N-P-BZ
6883000  CASAPPA S.p.A.  FP40151S*- * *-LGH/GF- *A2-N-P CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6883010 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40.87S*- * *-LOG/OF- *A2-N-P
6883011  CASAPPA S.p.A.  FP40109D*- * *-LOG/OF- *A2-N-P
6883012 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40109S*- * *-LOG/OF- *A2-N-P
6883236  CASAPPA S.p.A.  FP40.63D*- * *-LOF/OD-78A2-N-I
6883237 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40.63S*- * *-LOF/OD-78A2-N-I
6883238  CASAPPA S.p.A.  FP40.73D*- * *-LOF/OD-78A2-N-I
6883241 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.63D*- * *-LGF/GE-78A2-N-I
6883242  CASAPPA S.p.A.  FP40.63S*- * *-LGF/GE-78A2-N-I
6883244 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40.73S*- * *-LGF/GE-78A2-N-I
6883247  CASAPPA S.p.A.  FP40109D*- * *-LGG/GF-78A2-N-I
6883248 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40109S*- * *-LGG/GF-78A2-N-I
6883249 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP40133D*- * *-LGH/GF-78A2-N-I
6883250  CASAPPA S.p.A.  FP40133S*- * *-LGH/GF-78A2-N-I
6883251 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40151D*- * *-LGH/GF-78A2-N-I
6883252  CASAPPA S.p.A.  FP40151S*- * *-LGH/GF-78A2-N-I CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6884922 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40.63D*- * *-LGF/GE-**J*-N-I
6884924  CASAPPA S.p.A.  FP40.73D*- * *-LGF/GE-**J*-N-I
6884925  CASAPPA S.p.A.  FP40.73S0- * *-LGF/GE-**J*-N-I
6884927 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.87S*- * *-LGG/GF-**J*-N-I
6884931  CASAPPA S.p.A.  FP40.133S*- **-LGH/GF-**J*-N-I
6885095 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40.63B0-19T1-LGF/GE-N
6885096  CASAPPA S.p.A.  FP40.73B0-19T1-LGF/GE-N
6885097 Bơm dầu nhớt CASAPPA S.p.A.  FP40.87B0-19T1-LGG/GF-N
6885098  CASAPPA S.p.A.  FP40109B0-19T1-LGG/GF-N
6885099  CASAPPA S.p.A.  FP40133B0-19T1-LGH/GF-N
6885100 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40151B0-19T1-LGH/GF-N
6885268  CASAPPA S.p.A.  FP40.63D0-06S8-LGF/GE-N
6885270  CASAPPA S.p.A.  FP40.73D0-06S8-LGF/GE-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6885272 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40.87D0-06S8-LGG/GF-N
6885275 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP40109S0-06S8-LGG/GF-N
6885277  CASAPPA S.p.A.  FP40133S0-06S8-LGH/GF-N
6885278 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40151D0-06S8-LGH/GF-N
6885279  CASAPPA S.p.A.  FP40151S0-06S8-LGH/GF-N
6885304  CASAPPA S.p.A.  FP40.63D1-06S8-LGF/GE-N
6885306 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40.73D1-06S8-LGF/GE-N
6885308  CASAPPA S.p.A.  FP40.87D1-06S8-LGG/GF-N
6885310  CASAPPA S.p.A.  FP40.109D1-06S8-LGG/GF-N
6885311 Bơm dầu nhớt CASAPPA S.p.A.  FP40109S1-06S8-LGG/GF-N
6885312  CASAPPA S.p.A.  FP40.133D1-06S8-LGH/GF-N
6885314  CASAPPA S.p.A.  FP40.151D1-06S8-LGH/GF-N
6885330 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40.87D0-06S8-LOG/OF-N
6885340  CASAPPA S.p.A.  FP40.87S0-06S8-LOG/OF-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6885350  CASAPPA S.p.A.  FP40109D0-06S8-LOG/OF-N
6885412  CASAPPA S.p.A.  FP40.63D1-34S8-LGF/GE-N
6885415 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40151S1-34S8-LGH/GF-N
6885418  CASAPPA S.p.A.  FP40.87S1-34S8-LGG/GF-N
6885424 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.151D1-34S8-LGH/GF-N
6885432  CASAPPA S.p.A.  FP40.109D1-34S4-LGG/GF-N
6885459 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40109R0-06S8-LGG/GF-N
6885460  CASAPPA S.p.A.  FP40133R0-06S8-LGH/GF-N
6885469  CASAPPA S.p.A.  FP40.109S0-06S8-LGG/GF-N-CF8
6885484 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP40.73S1-06S8-LGF/GE-N-CF8
6885485 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP40.87S1-06S8-LGG/GF-N-CF8
6885486  CASAPPA S.p.A.  FP40109S1-06S8-LGG/GF-N-CF8
6885534 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40133D2-34S8-LOH/OF-N
6885602  CASAPPA S.p.A.  FP40.151S2-34S8-LGH/GF-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6885634 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40133S0-06S8-LOH/OF-N-CF8
6886452  CASAPPA S.p.A.  FM40.73R0-34S8-LGE/GF-N Motor
6886458  CASAPPA S.p.A.  FM40.109R0-34S8-LGF/GG-N Motor
6886519  CASAPPA S.p.A.  FM40109S2-34S8-LOF/OG-N Motor
6886535 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FM40133R0-06S8-LGF/GH-N-CF8 Motor
6886580  CASAPPA S.p.A.  FM40109R0-19T1-LGG/GF-N Motor
6886587  CASAPPA S.p.A.  FM40133R0-19T1-LGG/GG-N Motor
6886598 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FM40133R0-06S8-LOG/OG-N Motor
6886601  CASAPPA S.p.A.  FM40109R0-06S8-LGF/GG-N Motor
6886603  CASAPPA S.p.A.  FM40.73R0-06S8-LGE/GF-N Motor
6886604  CASAPPA S.p.A.  FM40.87R0-06S8-LGF/GG-N Motor
6886624 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FM40151R0-34S6-LGF/GH-N Motor
6890200  CASAPPA S.p.A.  S/FL CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
68902710 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.22-LGF/GF-52/10.3,15-LGC/GC- S/FS-L
68902758  CASAPPA S.p.A.  PLP30.38-LGF/GF-52/10.3,15-LGC/GC S/FS-L
68902761 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.38-LGF/GF-52/10.5-LGC/GC D/FS-L
68902793  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51-LGF/GF-52/10.5-LGC/GC D/FS-L
68902971 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.43-52/10.4 D/FS-L
68902975  CASAPPA S.p.A.  PLP30.38-52/10.6,3 D/FS-L
68903943 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.34-A8-LEO/EN-52/10.6,3-LGD/GD D/F S-L
68904325  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51-32S5-LOG/OF-52/10.2,5-LOB/OA D/FS-L-V
68904328  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51-32S5-LOG/OF/10.2-LOB/OA D/FS-L-V
6890900  CASAPPA S.p.A.  SFL/P
6891050 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  SFL 7/3P
6891060  CASAPPA S.p.A.  SFL 7/4P CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6891100 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  SFL 7/3
6891120 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  SFL 7/4
6892200 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  SML
6892300  CASAPPA S.p.A.  SML 4
6892600 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  SL 9
6892620  CASAPPA S.p.A.  SL 9/CF
6893000  CASAPPA S.p.A.  SR 9
6893020  CASAPPA S.p.A.  SML 9R
6900000  CASAPPA S.p.A.  MO22-1 DIN 9611 (MA-M2) DIS.OB-0181 Coupling / Kupplung
6900520  CASAPPA S.p.A.  MA22-1 DIN 9611 (MA F1) DIS.OB-0182 Coupling / Kupplung
6900535 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  MO06-1 DIN 9611 (MA M 06) Coupling / Kupplung
6900536 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  MA06-1 DIN 9611 (MA F 06) Coupling / Kupplung
6900580 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  MA22-1 DIN 9611 P (MA F1P) Coupling / Kupplung
6917900  CASAPPA S.p.A.  D13/1/M Schwitch / Schalter CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6917910  CASAPPA S.p.A.  D13/1/M/S Schwitch / Schalter

6876368 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.43S0-04S3-LGE/GE-N
6876369  CASAPPA S.p.A.  FP30.51D0-04S3-LGF/GF-N
6876370  CASAPPA S.p.A.  FP30.51S0-04S3-LGF/GF-N
6876371 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.61D0-04S3-LGF/GF-N
6876372  CASAPPA S.p.A.  FP30.61S0-04S3-LGF/GF-N
6876374 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.73S0-04S3-LGF/GF-N
6876377 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP30.22D0-04S3-LGE/GE-N
6876386  CASAPPA S.p.A.  FP30.27D0-04S3-LOD/OD-N
6876391 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.43S0-04S3-LOF/OD-N
6876393  CASAPPA S.p.A.  FP30.51S0-04S3-LOF/OE-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6876395  CASAPPA S.p.A.  FP30.61S0-04S3-LOF/OE-N
6876402 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.61D0-33S3-LGF/GF-N
6876404  CASAPPA S.p.A.  FP30.73D0-33S3-LGF/GF-N
6876438 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.82S0-19T1-LNF/NF-N
6876440  CASAPPA S.p.A.  FP30100S0-19T1-LNG/NG-N
6876452  CASAPPA S.p.A.  FP30.61B0-16Z0-LGF/GF-N (2)
6876456  CASAPPA S.p.A.  FP30.82B0-16Z0-LGG/GG-N (2)
6876467 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.61D0-43T0-LGF/GF-N
6876468  CASAPPA S.p.A.  FP30.61S0-43T0-LGF/GF-N
6876544 Bơm dầu nhớt CASAPPA S.p.A.  FP30.34D1-04S3-LOD/OD-N
6876561  CASAPPA S.p.A.  FP30.34S0-32S3-LOD/OD-N
6876563  CASAPPA S.p.A.  FP30.43S0-32S3-LOF/OD-N
6876806  CASAPPA S.p.A.  SFP30.82B5-16Z0-(P)-LGF/GF-N VRS01
6876807  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  SFP30.73B5-16Z0-(P)-LGF/GF-N VRS01
6877593  CASAPPA S.p.A.  FP30.51S1-32S3-LGF/GF-N
6877634  CASAPPA S.p.A.  FP30.73D0-33S3-LOG/OF-N
6877636 Bơm dầu nhớt CASAPPA S.p.A.  FP30.61S0-33S3-LOF/OE-N
6877637  CASAPPA S.p.A.  FP30.73S0-33S3-LOG/OF-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6877650 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP30.17D0-19T2-LGD/GD-N
6877660  CASAPPA S.p.A.  FP30.27D0-19T2-LGE/GE-N
6877680  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.43D0-19T2-LGE/GE-N
6877700  CASAPPA S.p.A.  FP30.61D0-19T2-LGF/GF-N
6877740 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  APL61B0-13T1-N
6877741  CASAPPA S.p.A.  APL82B0-13T1
6877749 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  APL61B0-43T0-N
6877750  CASAPPA S.p.A.  APL82B0-43T0-N
6877751 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  APL100B0-43T0-N
6877752  CASAPPA S.p.A.  APL125B0-43T0-N
6877760  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  APL61B0-19T1-N
6877761  CASAPPA S.p.A.  APL82B0-19T1-N
6877762  CASAPPA S.p.A.  APL100B0-19T1-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6877763  CASAPPA S.p.A.  APL125B0-19T1-N
6877765 Bơm dâu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  APL61B0-44T0-N
6877767  CASAPPA S.p.A.  APL100S0-A2Z0-LGF/GF-N VNR01
6877772 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.17D0-19T1-LGE/GE-65M2-N-A
6877781  CASAPPA S.p.A.  FP30.34D0-19T2-LGE/GE-67N2-N-A
6877782 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.17S0-19T1-LGE/GE-65M2-N-A
6877792  CASAPPA S.p.A.  FP30.27D0-19T1-LGE/GE-65M2-N-A
6877794 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.27D0-83E3-LGE/GE-65M2-N-A
6877802  CASAPPA S.p.A.  FP30.27S0-19T1-LGE/GE-65M2-N-A
6877812 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.34D0-19T1-LGE/GE-65M2-N-A
6877818  CASAPPA S.p.A.  FP30.38S0-19T1-LGE/GE-65M2-N-A
6877822  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.34S0-19T1-LGE/GE-65M2-N-A
6877832  CASAPPA S.p.A.  FP30.43D0-19T1-LGE/GE-65M2-N-A CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6877837 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP30.43D0-19T1-LED/EB-65M2-N-A
6877838  CASAPPA S.p.A.  FP30.43S0-19T1-LED/EB-65M2-N-A
6877840 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.51S0-19T1-LED/EB-65M2-N-A
6877842  CASAPPA S.p.A.  FP30.43S0-19T1-LGE/GE-65M2-N-A
6877852 Bơm dầu nhớt CASAPPA S.p.A.  FP30.51D0-19T1-LGF/GF-65M2-N-A
6877862  CASAPPA S.p.A.  FP30.51S0-19T1-LGF/GF-65M2-N-A
6877872 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.61D0-19T1-LGF/GF-65M2-N-A
6877882  CASAPPA S.p.A.  FP30.61S0-19T1-LGF/GF-65M2-N-A
6877888 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.73D0-19T1-LGF/GF-65M2-N-A
6877893  CASAPPA S.p.A.  FP30.82D0-19T1-LGG/GF-65M2-N-A
6877903  CASAPPA S.p.A.  FP30.82S0-19T1-LGG/GF-65M2-N-A
6877908 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.27D0-19T2-LGE/GE-65M2-N-A
6877910  CASAPPA S.p.A.  FP30.34D0-19T2-LGE/GE-65M2-N-A
6877912  CASAPPA S.p.A.  FP30.43D0-19T2-LGE/GE-65M2-N-A CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6877917  CASAPPA S.p.A.  FP30.61D0-19T2-LGF/GF-65M2-N-A
6877921  CASAPPA S.p.A.  FP30.82D0-19T2-LGG/GF-65M2-N-A
6877934 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP30.27S0-16Z0-LGE/GE-67N2-N-A-(2)
6877935  CASAPPA S.p.A.  FP30.17D0-16Z0-LGE/GE-67N2-N-A-(2)
6877940 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.51S0-16Z0-LGF/GF-65M2-N-A-(2)
6877941  CASAPPA S.p.A.  FP30.43D0-16Z0-LGF/GF-81N5-N-A-(2)
6877942 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.43S0-16Z0-LGF/GF-81N5-N-A-(2)
6877943  CASAPPA S.p.A.  FP30.51S0-16Z0-LGF/GF-81N5-N-A-(2)
6877944 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.34D0-16Z0-LED/EB-81N7-N-A-(2)
6877945  CASAPPA S.p.A.  FP30.38D0-16Z0-LED/EB-81N7-N-A-(2)
6877946 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.34D0-16Z0-LGE/GE-67N2-N-A-(2)
6877948  CASAPPA S.p.A.  FP30.27D0-16Z0-LGE/GE-67N2-N-A-(2)
6877949 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.43D0-16Z0-LGE/GE-67N2-N-A-(2)
6877954  CASAPPA S.p.A.  FP30.73S0-16Z0-LGE/GE-65M2-N-A-(2)
6877964  CASAPPA S.p.A.  FP30.61D0-16Z0-LGF/GF-65M2-N-A-(2) CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6877987  CASAPPA S.p.A.  FP30.34B0-16Z0-LGE/GE-**J*-N-A-(2)
6877991  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.43B0-16Z0-LGE/GE-**J*-N-A-(2)
6877993  CASAPPA S.p.A.  FP30.51B0-16Z0-LGF/GF-**J*-N-A-(2)
6877997 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.61B0-16Z0-LGF/GF-**J*-N-A-(2)
6877999  CASAPPA S.p.A.  FP30.73B0-16Z0-LGF/GF-**J*-N-A-(2)
6878001 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.82B0-16Z0-LGG/GG-**J*-N-A-(2)
6878005  CASAPPA S.p.A.  FP30.17D0-19T1-LGE/GE-67N2-N-A
6878015 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.17S0-19T1-LGE/GE-67N2-N-A
6878025  CASAPPA S.p.A.  FP30.27D0-19T1-LGE/GE-67N2-N-A
6878035 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.27S0-19T1-LGE/GE-67N2-N-A
6878045  CASAPPA S.p.A.  FP30.34D0-19T1-LGE/GE-67N2-N-A
6878046  CASAPPA S.p.A.  FP30.34D0-19T1-LED/EB-67N2-N-I CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6878048  CASAPPA S.p.A.  FP30.38D0-19T1-LGE/GE-67N2-N-A
6878049  CASAPPA S.p.A.  FP30.38S0-19T1-LGE/GE-67N2-N-A
6878055  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.34S0-19T1-LGE/GE-67N2-N-A
6878065  CASAPPA S.p.A.  FP30.43D0-19T1-LGE/GE-67N2-N-A
6878075 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.43S0-19T1-LGE/GE-67N2-N-A 
6878080  CASAPPA S.p.A.  FP30.51S0-19T1-LED/EB-81N7-N-A
6878085 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.51D0-19T1-LGF/GF-67N2-N-A
6878095 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP30.51S0-19T1-LGF/GF-67N2-N-A
6878105  CASAPPA S.p.A.  FP30.61D0-19T1-LGF/GF-67N2-N-A
6878115  CASAPPA S.p.A.  FP30.61S0-19T1-LGF/GF-67N2-N-A
6878117  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.73S0-19T1-LGF/GF-67N2-N-A
6878118  CASAPPA S.p.A.  FP30.51B0-16Z0-LGF/GF-65M2-N-A-(2)
6878120 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.27B0-19T1-LGE/GE-**J*-N-A
6878121  CASAPPA S.p.A.  FP30.34B0-19T1-LGE/GE-**J*-N-A
6878122  CASAPPA S.p.A.  FP30.38B0-19T1-LGE/GE-**J*-N-A
6878123 Bơm dầu nhớt CASAPPA S.p.A.  FP30.43B0-19T1-LGE/GE-**J*-N-A
6878124  CASAPPA S.p.A.  FP30.51B0-19T1-LGF/GF-**J*-N-A CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6878125 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP30.61B0-19T1-LGF/GF-**J*-N-A
6878126 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.73B0-19T1-LGF/GF-**J*-N-A
6878127  CASAPPA S.p.A.  FP30.82B0-19T1-LGG/GG-**J*-N-A
6878143  CASAPPA S.p.A.  FP30.82D0-19T1-LGG/GF-67N2-N-A
6878144 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.82S0-19T1-LGG/GF-67N2-N-A
6878148  CASAPPA S.p.A.  FP30.27S0-04S3-LGE/GE-65M2-N-A
6878151 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.34D0-19T2-LED/EB-67N2-N A
6878153  CASAPPA S.p.A.  FP30.43D0-19T2-LED/EB-67N2-N-A
6878155  CASAPPA S.p.A.  FP30.51D0-19T2-LED/EB-67N2-N A
6878157  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.43D1-04S3-LOF/OD-65M2-N-A
6878158  CASAPPA S.p.A.  FP30.17D2-04S3-LGE/GE-65M2-N-A
6878159 Bơm dầu nhớt CASAPPA S.p.A.  FP30.27D0-04S3-LGE/GE-65M2-N-A
6878160  CASAPPA S.p.A.  FP30.17S2-04S3-LGE/GE-65M2-N-A
6878161  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.34D0-04S3-LGE/GE-65M2-N-A
6878162  CASAPPA S.p.A.  FP30.34S0-04S3-LGE/GE-65M2-N-A
6878165 Bơm nhớt CASAPPA S.p.A.  FP30.51D0-04S3-LGF/GF-65M2-N-A
6878167  CASAPPA S.p.A.  FP30.61D0-04S3-LGF/GF-65M2-N-A CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6878173  CASAPPA S.p.A.  FP30.51S0-05S3-LGF/GF-67N2-N-A
6878175 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.43S0-33S3-LGE/GE-65M2-N-A
6878177  CASAPPA S.p.A.  FP30.61S0-05S3-LGF/GF-67N2-N-A
6878178  CASAPPA S.p.A.  FP30.61D0-05S3-LGF/GF-67N2-N-A
6878179 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.82S0-05S3-LGG/GF-67N2-N-A
6878180  CASAPPA S.p.A.  FP30.17S2-04S3-LGE/GE-67N2-N-A
6878181 Bơm dầu CASAPPA S.p.A.  FP30.17D2-04S3-LGE/GE-67N2-N-A
6878184  CASAPPA S.p.A.  FP30.27S0-04S3-LGF/GE-67N2-N-A
6878185 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.27D0-04S3-LGE/GE-67N2-N-A
6878186  CASAPPA S.p.A.  FP30.27S0-04S3-LGE/GE-67N2-N-A
6878188  CASAPPA S.p.A.  FP30.17D2-32S3-LGE/GE-65M2-N-A
6878189 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.27D0-33S3-LGE/GE-67N2-N-A
6878202  CASAPPA S.p.A.  FP30.17D*- * *-LGE/GE- *M2-N-P CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6878212  CASAPPA S.p.A.  FP30.17S*- * *-LGE/GE- *M2-N-P
6878222 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.27D*- * *-LGE/GE- *M2-N-P
6878224  CASAPPA S.p.A.  FP30.27D*- * *-LGF/GE- *M2-N-P
6878232  CASAPPA S.p.A.  FP30.27S*- * *-LGE/GE- *M2-N-P
6878242  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.34D*- * *-LGE/GE- *M2-N-P
6878252  CASAPPA S.p.A.  FP30.34S*- * *-LGE/GE- *M2-N-P
6878262 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.43D*- * *-LGE/GE- *M2-N-P
6878272  CASAPPA S.p.A.  FP30.43S*- * *-LGE/GE- *M2-N-P
6878282 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP30.51D*- * *-LGF/GF- *M2-N-P
6878292  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.51S*- * *-LGF/GF- *M2-N-P
6878302  CASAPPA S.p.A.  FP30.61D*- * *-LGF/GF- *M2-N-P
6878304 Bơm dầu CASAPPA S.p.A.  FP30.73D*- * *-LGF/GF-*M2-N-P
6878312  CASAPPA S.p.A.  FP30.61S*- * *-LGF/GF- *M2-N-P
6878320  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.34D*- * *-LOD/OD- *M2-N-P
6878369  CASAPPA S.p.A.  FP30.34S*- **-LED/EB-67N2-N-I
6878399 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  FP30.17D*- * *-LGE/GE-67N2-N-I
6878400  CASAPPA S.p.A.  FP30.17S*- * *-LGE/GE-67N2-N-I
6878401 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.27D*- * *-LGE/GE-67N2-N-I
6878402  CASAPPA S.p.A.  FP30.27S*- * *-LGE/GE-67N2-N-I CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6878404 Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP30.34S*- * *-LGE/GE-67N2-N-I
6878405  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.34D*- * *-LGE/GE-67N2-N-I
6878408  CASAPPA S.p.A.  FP30.51D*- * *-LGF/GF-67N2-N-I
6878411 Bơm  dầu CASAPPA S.p.A.  FP30.38D*- **-LGE/GE-67N2-N-I
6878424  CASAPPA S.p.A.  FP30.27S*- * *-LGE/GE-77M2-N-I
6878741  CASAPPA S.p.A.  FP30.17D*- * *-LGE/GE-65M2-N-I
6878742  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.17S*- * *-LGE/GE-65M2-N-I
6878743  CASAPPA S.p.A.  FP30.27S*- * *-LGE/GE-65M2-N-I
6878745  CASAPPA S.p.A.  FP30.34D*- * *-LGE/GE-65M2-N-I
6878746  CASAPPA S.p.A.  FP30.34S*- * *-LGE/GE-65M2-N-I
6878747  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP30.43D*- * *-LGE/GE-65M2-N-I
6878748  Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  FP30.43S*- * *-LGE/GE-65M2-N-I
6878749  CASAPPA S.p.A.  FP30.51D*- * *-LGF/GF-65M2-N-I CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6878750  CASAPPA S.p.A.  FP30.51S*- * *-LGF/GF-65M2-N-I
6878759  CASAPPA S.p.A.  SFP35.100B5-16Z0-(P)-LGF/GF-N VRS01
6878761 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  SFP35.90B5-16Z0-(P)-LGF/GF-N VRS01
6878765  CASAPPA S.p.A.  SFP35.112B5-16Z0-(P)-LGG/GG-N VRS01
6878780 Bơm dầu CASAPPA S.p.A.  FP40.63D0-19T1-LGF/GE-N
6878790  CASAPPA S.p.A.  FP40.63S0-19T1-LGF/GE-N
6878800 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40.73D0-19T1-LGF/GE-N
6878824  CASAPPA S.p.A.  FP40.151S0-77Z0-LGH/GF-N (2)
6878900  CASAPPA S.p.A.  FP40.73S0-19T1-LGF/GE-N
6878978 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  FP40.63D1-06S8-LOF/OD-N

68305683  Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter element CASAPPA S.p.A.  PLP30.34-A8U3-LGF/GE/30.27-LGF/GE S
68305712  CASAPPA S.p.A.  PLP30.34-A8U3/30.27 D CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
68305716  CASAPPA S.p.A.  PLP30.38-A8U3/30.22 D
68305729  CASAPPA S.p.A.  PLP30.43-A8U3/30.34 S(CSG)
68305764 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.27-LGG/GE/30.22-LGG/GE D
68305819  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51-32S5/20.20 D/FS-L
6858700  CASAPPA S.p.A.  BAP32.40D0-16Z0-PGF/GE-N
6858701 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  BAP32.40S0-16Z0-PGF/GE-N
6858720  CASAPPA S.p.A.  BAP32.50D0-16Z0-PGF/GE-N
6858721  Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter CASAPPA S.p.A.  BAP32.50S0-16Z0-PGF/GE-N
6858740 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  BAP32.63D0-16Z0-PGF/GE-N
6858741  CASAPPA S.p.A.  BAP32.63S0-16Z0-PGF/GE-N
6858760 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  BAP32.71D0-16Z0-PGF/GE-N
6858761  CASAPPA S.p.A.  BAP32.71S0-16Z0-PGF/GE-N CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6858764 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  BAP32.80D0-16Z0-PGF/GE-N
6858765  CASAPPA S.p.A.  BAP32.80S0-16Z0-PGF/GE-N
6858800  CASAPPA S.p.A.  BAP32.40D0-19T1-PGF/GE-N
6858820 Bơm dầu CASAPPA S.p.A.  BAP32.50D0-19T1-PGF/GE-N
6858821  CASAPPA S.p.A.  BAP32.50S0-19T1-PGF/GE-N
6858840 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  BAP32.63D0-19T1-PGF/GE-N
6858881  Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter CASAPPA S.p.A.  BAP32.80S0-19T1-PGF/GE-N
6858900 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  BAP37.80D0-16Z0-PGG/GF-N
6858901  CASAPPA S.p.A.  BAP37.80S0-16Z0-PGG/GF-N
6859000 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  BAP37.110D0-16Z0-PGG/GF-N
6859001  CASAPPA S.p.A.  BAP37.110S0-16Z0-PGG/GF-N
68600020 Bơm dầu CASAPPA S.p.A.  PLP30.27-A8U3-LBM/BL/20.14-LBE/BC D/FS-L
6860005  CASAPPA S.p.A.  LVP 90D-06S7-LMF/QD-N-RP0-E
6860007 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-33S5-LME/QC-N-RP0-E-U7
6860010  CASAPPA S.p.A.  LVP 90S-06S7-LSF/VD-N-LS2 CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6860011  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LMD/QB-N-RN (60/2750)
6860015 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-33S5-LME/QC-N-RN1-E (73/1450)
6860017  Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter CASAPPA S.p.A.  LVP 48D-33S5-LME/QC-N-RN1-E (50/1450)
68602801 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.22/20.4 D/FS-L
68602805  CASAPPA S.p.A.  PLP30.22/20.8 D/FS-L
68602807 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.22/20.11,2 D/FS-L
68602811  CASAPPA S.p.A.  PLP30.22/20.16 D/FS-L
68602813 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.22/20.20 D/FS-L
68602819  CASAPPA S.p.A.  PLP30.27/20.8 D/FS-L
68602821 Bơm dầu CASAPPA S.p.A.  PLP30.27/20.11,2 D/FS-L
68602823  CASAPPA S.p.A.  PLP30.27/20.14 D/FS-L
68602825  CASAPPA S.p.A.  PLP30.27/20.16 D/FS-L
68602826  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.27/20.16 S/FS-L
68602827  CASAPPA S.p.A.  PLP30.27/20.20 D/FS-L
68602829  CASAPPA S.p.A.  PLP30.27/20.25 D/FS-L CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
68602831  CASAPPA S.p.A.  PLP30.34/20.4 D/FS-L
68602833  CASAPPA S.p.A.  PLP30.34/20.6,3 D/FS-L
68602835 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.34/20.8 D/FS-L
68602837  Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter CASAPPA S.p.A.  PLP30.34/20.11,2 D/FS-L
68602838  CASAPPA S.p.A.  PLP30.34/20.11,2 S/FS-L
68602839 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.34/20.14 D/FS-L
68602841  CASAPPA S.p.A.  PLP30.34/20.16 D/FS-L
68602842 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.34/20.16 S/FS-L
68602843  CASAPPA S.p.A.  PLP30.34/20.20 D/FS-L
68602845 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.34/20.25 D/FS-L
68602853  CASAPPA S.p.A.  PLP30.38/20.8 D/FS-L
68602855 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.38/20.11,2 D/FS-L-(POSCH)
68602857  Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter CASAPPA S.p.A.  PLP30.38/20.14 D/FS-L
68602858 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.38/20.11,2 D/FS-L
68602859  CASAPPA S.p.A.  PLP30.38/20.16 D/FS-L CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
68602860  CASAPPA S.p.A.  PLP30.38/20.16 S/FS-L
68602861 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.38/20.20 D/FS-L
68602867  CASAPPA S.p.A.  PLP30.43/20.4 D/FS-L
68602869 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.43/20.6,3 D/FS-L
68602871  CASAPPA S.p.A.  PLP30.43/20.8 D/FS-L
68602873 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.43/20.11,2 D/FS-L
68602875  CASAPPA S.p.A.  PLP30.43/20.14 D/FS-L
68602877 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.43/20.16 D/FS-L
68602878  CASAPPA S.p.A.  PLP30.43/20.16 S/FS-L
68602879 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.43/20.20 D/FS-L
68602880  Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter CASAPPA S.p.A.  PLP30.43/20.20 S/FS-L
68602882 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.43/20.25 S/FS-L
68602887  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51/20.6,3 D/FS-L
68602891  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51/20.8 D/FS-L CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
68602893  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51/20.11,2 D/FS-L
68602897  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51/20.16 D/FS-L
68602899 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.51/20.20 D/FS-L
68602905  CASAPPA S.p.A.  PLP30.61/20.6,3 D/FS-L
68602907  CASAPPA S.p.A.  PLP30.61/20.8 D/FS-L
68602913 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.61/20.14 D/FS-L
68602915  CASAPPA S.p.A.  PLP30.61/20.16 D/FS-L
68602917  Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter CASAPPA S.p.A.  PLP30.61/20.20 D/FS-L
68602919 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.61/20.25 D/FS-L
68602935  CASAPPA S.p.A.  PLP30.73/20.25 D/FS-L
68602980 Bơm dầuCASAPPA S.p.A.  PLP30.34/20.9D-FS-L
68603698  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51-84E4/20.20 S/FS-L
68603751 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.82-84E4/20.20 D/FS-L
68603813  CASAPPA S.p.A.  PLP30.22-04S5/20.20 D/FS-L
68603825  CASAPPA S.p.A.  PLP30.27-04S5/20.16 D/FS-L CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
68603841  CASAPPA S.p.A.  PLP30.34-04S5/20.16 D/FS-L
68603855 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.38-04S5/20.11,2 D/FS-L
68603861  Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter CASAPPA S.p.A.  PLP30.38-04S5/20.16 D/FS-L
68603863  CASAPPA S.p.A.  PLP30.38-04S5/20.25 D/FS-L
68603883 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.51-04S5/20.6,3 S/FS-L
68603896  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51-04S5/20.16 S/FS-L
68603970  CASAPPA S.p.A.  PLP30.22-04S5/20.11,2-LEB/EA D/FS-L
68604069  CASAPPA S.p.A.  PLP30.43/20.6,3 D/FS-(POSCH)
68604269 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.43-LGF/GF/20.6,3-LGD/GD D/FS-L
68604271  CASAPPA S.p.A.  PLP30.43-LGF/GF/20.8-LGD/GD D/FS-L
68604289 Bơm dầu  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51-LGF/GF/20.8-LGD/GD D/FS-L
68604618  CASAPPA S.p.A.  PLP30.27/KP20.8 D/FS
68604624 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.27/KP20.16 D/FS
68604638  CASAPPA S.p.A.  PLP30.34/KP20.11,2 D/FS
68604662  Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter CASAPPA S.p.A.  PLP30.38/KP20.11,2 D/FS
68604719 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.73/KP20.8 D/FS
68604729  CASAPPA S.p.A.  PLP30.73/KP20.14 D/FS CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
68605181  CASAPPA S.p.A.  PLP30.22-04S5-LOF/OD/20.16-LOD/OC S/FS-L
68605221 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.27-04S5-LOF/OD/20.11,2-LOC/OC D/FS-L
68605244  CASAPPA S.p.A.  PLP30.34-04S5-LOF/OD/20.14-LOD/OC S/FS-L
68605249  CASAPPA S.p.A.  PLP30.34-04S5-LOF/OD/20.20-LOD/OC D/FS-L
68605277  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.43-04S5-LOG/OF/20.16-LOD/OC D/FS-L
68605278  CASAPPA S.p.A.  PLP30.43-04S5-LOG/OF/20.16-LOD/OC S/FS-L
68605279 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.43-04S5-LOG/OF/20.14-LOD/OC D/FS-L
68605280  CASAPPA S.p.A.  PLP30.43-04S5-LOG/OF/20.20-LOD/OC S/FS-L
68605281 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.43-04S5-LOG/OF/20.25-LOD/OC D/FS-L
68605295  Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter CASAPPA S.p.A.  PLP30.51-04S5-LOG/OF/20.14-LOD/OC D/FS-L
68605297  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51-04S5-LOG/OF/20.20-LOD/OC S/FS-L
68605314 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.61-04S5-LOH/OG/20.16-LOD/OC D/FS-L
68605350  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51-04S5-LOG/OF/20.19-LOD/OC D/FS-L
6860604K  CASAPPA S.p.A.  PLP30.51-04S5-LOG/OF/20.20-LOD/OC-Z6 S/FS-L
68607733 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.43-A8U3-LGF/GF/20.4-L**/GD-N7 D/FS-L
68608105  CASAPPA S.p.A.  PLP30.22-A8U3-LGF/GF/20.8-LGD/GD D/FS-L
68608150 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  PLP30.27-A8U3-LGF/GF/20.14-LGE/GD/20.11,2-LGD/GD S/FS-L
68610056  CASAPPA S.p.A.  PLP30.22-A8U3/20.8 S/FS-L CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
68610071  Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter CASAPPA S.p.A.  PLP30.27-A8U3/20.14 D/FS-L
68610074  CASAPPA S.p.A.  PLP30.34-A8U3/20.11,2 D/FS-L
68610076  CASAPPA S.p.A.  PLP30.34-A8U3/20.14 D/FS-L
68610078 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.27-A8U3/20.20 S/FS-L
68610080  CASAPPA S.p.A.  PLP30.34-A8U3/20.20 D/FS-L
68610085  CASAPPA S.p.A.  PLP30.38-A8U3/20.16 S/FS-L
68610087 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.38-A8U3/20.20 S/FS-L
68610429  CASAPPA S.p.A.  PLP30.73-A8U3/20.16 S/FS-L(CSG)
68611463  CASAPPA S.p.A.  PL30.27-A8U3/20.11,2 D/FS-L-VPIF(230)
68611477 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.43-A8U3/20.20 D/FS-L-VPER/TS
68611492  Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter CASAPPA S.p.A.  PLP30.34-05S5-LGF/GF/20.14-LGE/GD S-FS/L
68613359  CASAPPA S.p.A.  PLP30.22-A8U3/20.20-LEB/GC D-P1-24
68613360 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  PLP30.22-A8U3/20.20-LEB/GC S-P1-24
6862500  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LMD/QB-N-RP0 CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6862504  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LMD/QB-N-LS0
6862505 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  LVP 30S-04S5-LMD/QB-N-LS0
6862508  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LMD/QB-N-RN (53/2400)
6862512  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-68Z1-LMD/QB-N-RP0
6862514 Bơm dầu thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LSD/VB-N-RN (73/2500)
6862520  Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LMD/QB-N-RN (38/1650)
6862524  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-32S5-LMD/QB-N-RP0
6862528 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-32S5-LMD/QB-N-LS0
6862530  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-32S5-PMD/QB-N-LS0
6862532 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-32S5-LMD/QB-N-RN (74/1500)
6862535  CASAPPA S.p.A.  LVP 30S-04S5-LMD/QB-N-RP0-U6
6862548 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LMD/QB-N-RP0-E
6862549  CASAPPA S.p.A.  LVP 30S-04S5-LMD/QB-N-RP0-E
6862552  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LMD/QB-N-LS0-E CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6862553  Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter CASAPPA S.p.A.  LVP 30S-04S5-LMD/QB-N-LS0-E
6862562 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LMD/QB-N-LS3-E
6862564  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LMD/QB-N-LS2
6862566 Bơm dầu CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-PMD/QB-N-LS2
6862568  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LMD/QB-N-LS2-G
6862570 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LMD/QB-N-LS0-E (HKM)
6862573  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LMD/QB-V-RP0-E
6862582  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LSD/VB-N-RP0
6862583  CASAPPA S.p.A.  LVP 30S-04S5-LSD/VB-N-RP0
6862590  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-32S5-LSD/VB-N-LS0-E
6862618  Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LMD/QB-N-RN-E (40/1450)
6862644 Bơm thuỷ lực CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-68Z1-LMD/QB-N-RN-G (49/1450)
6862648  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-32S5-LMD/QB-N-LS2 CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6862649  CASAPPA S.p.A.  LVP 30S-32S5-LMD/QB-N-LS2
6862650 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LMD/QB-N-RN-E (80/2500)
6862654  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-32S5-LMD/QB-V-RP0-E
6862656  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-32S5-LMD/QB-N-RP0-E
6862657 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  LVP 30S-32S5-LMD/QB-N-RP0-E
6862658  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-32S5-LMD/QB-N-RP0-E-U10
6862660  Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-32S5-LMD/QB-N-LS0-E
6862661 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  LVP 30S-32S5-LMD/QB-N-LS0-E
6862662  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-32S5-LMD/QB-N-LS2-E
6862670 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-32S5-LMD/QB-V-LS0-E (ATOS)
6862672  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LMD/QB-N-LS2-E CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
6862688  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-32S5-LMD/QB-N-RN-E (73/1450)
6862695 Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-68Z1-LMD/QB-N-RP0-E
6862710  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-32S5-PMD/QB-N-RP0-F/DI
6862717  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-68Z1-LMD/QB-N-LS0-G
6862744 Bơm dầu CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-PSD/VB-N-LS0-G
6862754  CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-32S5-PSD/VB-N-RP0-E
6862756  Bơm bánh răng CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-32S5-PSD/VB-N-LS0-E
6862782  Lọc dầu, lọc không khí, lọc thuỷ lực, lõi lọc, phin lọc, cốc lọc, phểu lọc Filter CASAPPA S.p.A.  LVP 30D-04S5-LMD/QB-N-RN-E (127/1500)
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm cảm biến CASAPPA tại Việt Nam
CASAPPA Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Brand

CASAPPA

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.