Sale!

CASAPPA BƠM VIET NAM

$88.00 (Giá tham khảo)

CASAPPA BƠM VIET NAM – CASAPA PUMP được thành lập bởi Roberto Casappa hơn 60 năm trước, công ty đa quốc gia này vẫn thuộc sở hữu hoàn toàn của gia đình Casappa, thuộc thế hệ thứ ba. 

CASAPPA Pump Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]

 

CASAPPA BƠM VIET NAM – Công Ty TNHH Châu Thiên Chí cam kết gần gũi với khách hàng ở khắp mọi nơi và phục vụ giá tốt nhất tại Việt Nam. Liên hệ: [email protected]

Casappa Pump type – bơm Casapa Viet Nam

SFP 30•34 35,43 (2.16) 280 (4060) 300 (350) 310 (4495) 2800 4200 300
SFP 30•43 45,09 (2.75) 270 (3915) 290 (4205) 300 (4350) 2500 3500 300
Bơm bánh răng CASAPPA SFP 30•51 53,14 (3.24) 250 (3625) 270 (3915) 280 (4060) 2500 3500 300
SFP 30•61 62,80 (3.83) 230 (3335) 250 (3625) 260 (3770) 2500 3500 300 CASAPPA Pump Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Casappa Pump  SFP 30•73 75,68 (4.62) 205 (2973) 235 (3408) 240 (3480) 2250 3500 300
SFP 30•82 83,74 (5.11) 195 (2828) 225 (3263) 230 (3335) 2250 3500 300
SFP 35•90 95,99 (5.86) 230 (3335) 250 (3625) 265 (3843) 2250 3500 300
SFP 35•100 104,92 (6.40) 220 (3190) 240 (3480) 255 (3698) 2250 3500 300
Casappa Pump VN SFP 35•112 118,31 (7.22) 205 (2973) 225 (3263) 240 (3480) 2250 3500 300
21,99 cm 3 /rev (1.34 in3 /rev) KP 30•22
26,7 cm3 /rev (1.63 in3/rev) KP 30•27
30,63 cm3 /rev (1.87 in3/rev) Casappa Pump Viet Nam KP 30•31
34,56 cm3/rev (2.11 in3/rev) KP 30•34
39,27 cm3/rev (2.40 in3/rev) KP 30•38
41,62 cm3/rev (2.54 in3/rev) KP 30•41
43,98 cm3/rev (2.68 in3/rev) KP 30•43
46,34 cm3/rev (2.83 in3/rev) KP 30•46
51,83 cm3/rev (3.16 in3/rev) KP 30•51
56,54 cm3/rev (3.45 in3/rev) KP 30•56
61,26 cm3/rev (3.74 in3/rev) KP 30•61
73,82 cm3/rev (4.50 in3/rev) KP 30•73

Gear Pumps and Motors / Aluminium body
POLARIS [PL 05 T A]
Gear Pumps and Motors / Cast Iron Body
KAPPA 30 COMPACT [K30 03 T A]
POLARIS [PH 05 T A]
KAPPA 30 CHS [K30CHS 04 T E]
KAPPA 40 – 40 Plus [K40 02 T A]
FORMULA [SFP 04 T A]
KAPPA 35 [K35 01 T A]
FORMULA [F 03 T A]
MAGNUM [MA 02 T A]
KAPPA [K 05 T A]

Gear Pumps and Motors / Built-in valves
Built-in valves for hydraulic gear pumps and motors [V 02 T A]
Piston Pumps / Variable Displacement
MVPD [MVPD 03 T A]
PLATA [LVP 05 T A ]
MVPR [MVPR 01 T A]
Bơm Casappa MVP [MVP 07 T A]
TVP [TVP 02 T A]
Gear flow dividers
MAGNUM [MD 01 T A]
POLARIS [PLD 03 T A]

Quick Build Program – [QBPL-04-T-A]
Truck Pumps – [TMKP-02-T-A]
Special Versions [SPV 02 T A]
Electro-hydraulic systems & Electronic Control Devices
Title File File (High Resolution) Edition
CSP 02 T A
Fan Drive [FD 06 T A]
Electronic Control Devices [EL 01 T A]

CASAPPA BƠM VIET NAM  PL. 10•1 1,07 (0.07) 260 (3770) 280 (4060) 290 (4205) 4000 650
PL. 10•1,5 1,60 (0.10) 260 (3770) 280 (4060) 290 (4205) 4000 650
PL. 10•2 2,13 (0.13) 260 (3770) 280 (4060) 290 (4205) 4000 650 CASAPPA Pump Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Casappa Pump PL. 10•2,5 2,67 (0.16) 260 (3770) 280 (4060) 290 (4205) 4000 650

Liên hệ: [email protected]
PL. 10•3,15 3,34 (0.20) 260 (3770) 280 (4060) 290 (4205) 4000 650 CASAPPA Pump Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
VIET NAM CASAPPA PL. 10•4 4,27 (0.26) 250 (3625) 270 (3915) 280 (4060) 4000 650
PL. 10•5 5,34 (0.33) 250 (3625) 270 (3915) 280 (4060) 4000 650
POLARIS 20

CASAPPA VIET NAM GIÁ TỐT
PL. 20•4 4,95 (0.30) 250 (3625) 280 (4060) 300 (4350) 4000 600 CASAPPA Pump Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
PUMP CASAPAPA PL. 20•6,3 6,61 (0.40) 250 (3625) 280 (4060) 300 (4350) 4000 600
CASAPPA PL. 20•7,2 7,29 (0,44) 250 (3625) 280 (4060) 300 (4350) 4000 600
PL. 20•8 8,26 (0.50) 250 (3625) 280 (4060) 300 (4350) 3500 600
PL. 20•9 9,17 (0.56) 250 (3625) 280 (4060) 300 (4350) 3500 600
Bơm Casappa PL. 20•10,5 10,9 (0.66) 250 (3625) 280 (4060) 300 (4350) 3500 600
Bơm bánh răng CASAPPA PL. 20•11,2 11,23 (0.69) 250 (3625) 280 (4060) 300 (4350) 3500 600
CASAPPA bơm PL. 20•14 14,53 (0.89) 250 (3625) 280 (4060) 300 (4350) 3500 500
PL. 20•16 16,85 (1.03) 250 (3625) 280 (4060) 300 (4350) 3000 500 CASAPPA Pump Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bơm bánh răng CASAPPA PL. 20•19 19,09 (1.16) 200 (2900) 220 (3190) 240 (3480) 3000 500
PL. 20•20 21,14 (1.29) 200 (2900) 220 (3190) 240 (3480) 3000 500
PL. 20•24,5 24,84 (1.52) 170 (2465) 190 (2755) 210 (3045) 2500 500
Bơm bánh răng CASAPPA PL. 30•51 51,83 (3.16) 210 (3045) 230 (3335) 240 (3480) 2500 350
Casappa Pump PL. 30•61 61,26 (3.74) 190 (2755) 210 (3045) 220 (3190) 2500 350
PL. 30•73 73,82 (4.50) 170 (2465) 190 (2755) 200 (2900) 2500 350
PL. 30•82 81,68 (4.98) 160 (2320) 170 (2465) 180 (2610) 2200 350 CASAPPA Pump Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
PL. 30•90 91,10 (5.56) 150 (2175) 160 (2320) 170 (2465) 2200 350

CASAPPA BƠM VIET NAM  KP 30•51
PHP 20•19
PLP 20•14
CASAPPA VIET NAM GIÁ TỐT

Pump type PHP CASAPPA VIET NAM
Motor type PHM VIETNAM CASAPPA
PH. 20•8 8,26 (0.50) 250 (3600) 280 (4060) 300 (4350) 3500 500
CASAPPA PH. 20•10,5 10,9 (0.66) 250 (3600) 280 (4060) 300 (4350) 3500 500
PH. 20•11,2 11,23 (0.69) 250 (3600) 280 (4060) 300 (4350) 3500 500
PH. 20•14 14,53 (0.89) 250 (3600) 280 (4060) 300 (4350) 3500 500
PH. 20•16 16,85 (1.03) 250 (3600) 280 (4060) 300 (4350) 3500 500 CASAPPA Pump Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
CASAPPA  bơm PH. 20•18 18,29 (1.12) 250 (3600) 280 (4060) 300 (4350) 3500 500
PH. 20•19 19,09 (1.16) 250 (3600) 280 (4060) 300 (4350) 3500 500
PH. 20•31,5 33,03 (2.01) 200 (2900) 230 (3335) 250 (3625) 2500 500

CASAPPA BƠM VIET NAM

KP 30•41 KM 30•41 41,62 141,8 97,3 MD MC MC MD GC OA
KP 30•43 KM 30•43 43,98 143,3 98,8 MD MC MC MD GC OA CASAPPA Pump Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Casappa Pump KP 30•46 KM 30•46 46,34 144,8 100,3 MD MC MC MD GC OA

KM 30•43 175(6.890)126(4.961)

KM 30•51 180(7.087)123(4.843)
KM 30•56* 182(7.165)127(5.000)1-7/8-12 UN-2B 1-5/8-12 UN-2B 135(5.433) OG OH

HD. 30•17 1.05 (17,28) 4060 (280) 4350 (300) 4640 (320) 3000 400
HD. 30•22 1.34 (21,99) 4060 (280) 4350 (300) 4640 (320) 3000 400 CASAPPA Pump Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
bơm CASAPPA HD. 30•24 1.47 (24,03) 4060 (280) 4350 (300) 4640 (320) 3000 400
HD. 30•27 1.63 (26,70) 4060 (280) 4350 (300) 4640 (320) 3000 400
HD. 30•34 2.11(34,56) 3915 (270) 4205 (290) 4495 (310) 3000 400

Bộ lọc Casappa
Bộ chia dòng Casappa
Casappa pump
HD. 30•38 2.40 (39,27) 3915 (270) 4205 (290) 4495 (310) 3000 400
HD. 30•43 2.68 (43,98) 3770 (260) 4060 (280) 4350 (300) 3000 400 CASAPPA Pump Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bơm thủy lực Casappa HD. 30•51 3.16 (51,83) 3335 (230) 3770 (260) 4060 (280) 2500 300
Bơm bánh răng CASAPPA HD. 30•56 3.45 (56,55) 118 (215) 3553 (245) 3843 (265) 2500 300
pump CASAPPA HD. 30•61 3.74 (61,26) 2900 (200) 3335 (230) 3625 (250) 2000 250

Đại lý Bơm Casappa Việt Nam – công ty TNHH Châu Thiên Chí
HD. 30•73 4.50 (73,82) 2755 (190) 3045 (210) 3335 (230) 1700 250
HD. 30•82 4.98 (81,68) 2465 (170) 2755 (190) 3045 (210) 1500 250 CASAPPA Pump Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bơm bánh răng CASAPPA HD. 35•100 6.10 (100,08) 3045 (210) 3480 (240) 3770 (260) 2700 400
Casappa lọc HD. 35•112 6.88 (112,85) 2755 (190) 3190 (220) 3480 (240) 2700 400
HD. 35•125 7.66 (125,63) 2465 (170) 2900 (200) 3190 (220) 2500 250

FP 20•8 (•) 0.50 (8,26) 4060 (280) 4495 (310) 4713 (325) 2000 4200 300
FP 20•11,2 (•) 0.69 (11,23) 4060 (280) 4495 (310) 4713 (325) 2000 4200 300 CASAPPA Pump Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
CASAPPA bơmFP 20•16 1.03 (16,85) 4060 (280) 4495 (310) 4713 (325) 2000 4200 300
FP 20•20 1.29 (21,14) 3770 (260) 4060 (280) 4205 (290) 2000 4200 300

Động cơ Casappa
Casappa bơm
Gearbox Casappa
Motor Casappa
Casappa gearbox

FP 20•25 1.61 (26,42) 3190 (220) 3625 (250) 3770 (260) 2000 4200 300
Động cơ Casappa FP 20•31,5 2.01 (33,03) 2755 (190) 3045 (210) 3190 (220) 1800 4000 300
FP 20•36 (•) 2.19 (35,94) 2465 (170) 2755 (190) 2900 (200) 1800 4000 300
FP 20•40 2.42 (39,64) 2320 (160) 2610 (180) 2755 (190) 1800 4000 300

CASAPPA BƠM VIET NAM  CASAPPA Bơm thủy lực KP40.87-06S8-LMF/ME-CSC/20.20AV-A

KP 35•63 63,88 (3.90) HSC Compact 260 (3770) 275 (3988) 290 (4205) 3000 400
CSL Standard CASAPPA Pump Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
KP 35•71 72,4 (4.42) HSC Compact 260 (3770) 275 (3988) 290 (4205) 3000 400
CSL Standard
KP 35•80 80,91 (4.94) HSC Compact 260 (3770) 275 (3988) 290 (4205) 3000 400
CSL Standard  Đại lý Bơm Casappa Việt Nam – Công Ty TNHH Châu Thiên Chí

Pump type MVP60·60

Pump type MVP60·72

Pump type MVP 60·84

CASAPA MVPR 60•60
MVPR 60•72
PUMP VN MVPR 60•84

HDD 30•17 17,28 (1.05) 310 (4500) 335 (4800) 3000 500 CASAPPA Pump Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
HDD 30•22 21,89 (1.34) 310 (4500) 335 (4800) 3000 500
Bơm piston Casappa  HDD 30•27 26,58 (1.62) 310 (4500) 335 (4800) 3000 500
HDD 30•34 34,39 (2.10) 310 (4500) 335 (4800) 3000 500
HDD 30•43 43,77 (2.67) 310 (4500) 335 (4800) 3000 500
HDD 30•51 51,59 (3.15) 310 (4500) 335 (4800) 2500 500 CASAPPA Pump Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]

Bơm piston Casappa Việt Nam
Bộ chia dòng bánh răng Casappa Việt Nam
Bộ lọc Casappa Việt Nam
Bơm bánh răng và động cơ Casappa Việt Nam
Bơm thủy lực Casappa Việt Nam
Bơm Casappa
Hộp số Casappa
HDD 30•61 60,97 (3.72) 310 (4500) 335 (4800) 2500 500
Bơm bánh răng CASAPPA HDD 30•73 73,47 (4.48) 310 (4500) 335 (4800) 2000 500
Bơm Casappa HDD 30•82 81,29 (4.96) 310 (4500) 335 (4800) 2000 500
HDD 35•50 50,77 (3.10) 310 (4500) 335 (4800) 3000 500
Bơm piston Casappa HDD 35•63 63,46 (3.87) 310 (4500) 335 (4800) 3000 500
Bơm bánh răng CASAPPA HDD 35•71 71,92 (4.39) 310 (4500) 335 (4800) 3000 500
LVP 90

TVP 60·84 S-16 Z0-P MF/OF-N-RP1-LS2-G

APL 61 60,97
APL 82 81,29
APL 100 99,43
APL 125

CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM CỦA HÃNG CASAPPA TẠI VIỆT NAM:

  • Bơm piston Casappa Việt Nam
  • Bộ chia dòng bánh răng Casappa Việt Nam
  • Bộ lọc Casappa Việt Nam
  • Bơm bánh răng và động cơ Casappa Việt Nam
  • Bơm thủy lực Casappa Việt Nam
  • Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm bơm bánh răng CASAPPA tại Việt Nam
    CASAPPA Pump Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Brand

CASAPPA

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.