Sale!

Thiết bị giám sát lưu lượng dầu Meister Flow đại lý chính hãng

$560.00 (Giá tham khảo)

Meister Flow Được thành lập vào năm 1984, chúng tôi phát triển, sản xuất và bán các hệ thống đo và giám sát dòng chảy trong môi trường công nghiệp trên toàn thế giới. Danh mục sản phẩm của chúng tôi bao gồm các thiết bị có nhiều ứng dụng cho môi trường chất lỏng và khí. Điều này được bổ sung bằng các giải pháp được thiết kế riêng – thế mạnh đặc biệt của chúng tôi. Thiết bị giám sát chất lỏng Meister Flow.

Bộ giám sát lưu lượng chất lỏng Meister Flow DWG-3
Thiết bị giám sát chất lỏng Meister Flow DWG-1,5 – Meister Flow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Meister Flow DWG-8
Meister Flow DWG-12
Meister Flow DWG-18
Meister Flow DWG-35
Meister Flow DWG-50 – Meister Flow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ giám sát lưu lượng chất lỏng Meister Flow DUG-4
Meister Flow DUG-6
Meister Flow DUG-8
Meister Flow DUG-14
Thiết bị giám sát chất lỏng Meister Flow DUG-22
Meister Flow DUG-28
Meister Flow DUG-45
Meister Flow DUG-80 – Meister Flow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ giám sát lưu lượng chất lỏng Meister Flow DUG-90
Meister Flow DUG-110
Meister Flow DUG-150
Meister Flow DUG-220
Meister Flow DUG-250
Meister Flow RVO/U-1/30
Meister Flow RVO/U-1/45 – Meister Flow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Thiết bị giám sát chất lỏng Meister Flow RVO/U-1/90
Meister Flow RVO/U-1/150
Meister Flow RVO/U-2/05
Meister Flow RVO/U-2/1
Meister Flow RVO/U-2/2
Bộ giám sát lưu lượng chất lỏng Meister Flow RVO/U-2/4
Meister Flow RVO/U-2/8 – Meister Flow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Meister Flow RVO/U-2/12
Đồng hồ đo lưu lượng Meister Flow RVO/U-2/15
Meister Flow RVO/U-2/20
Meister Flow RVO/U-2/24

Meister Flow DUM/A-5
Meister Flow DUM/A-8
Meister Flow DUM/A-14 – Meister Flow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ giám sát lưu lượng chất lỏng Meister Flow DUM/A-28
Meister Flow DUM/A-40
Meister Flow DUM/A-55
Meister Flow DUM/A-70
Thiết bị giám sát chất lỏng Meister Flow DUM/A-90
Meister Flow DUM/A-110
Meister Flow DUM/A-150
Meister Flow DUM/A-220 – Meister Flow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Meister Flow DUM/A-250
Meister Flow M21004
Meister Flow M21006
Bộ giám sát lưu lượng chất lỏng Meister Flow M21010
Meister Flow M21025
Meister Flow M21040
Meister Flow M21060 – Meister Flow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Thiết bị giám sát chất lỏng Meister Flow M21100
Meister Flow M21160
Meister Flow M21250
Meister Flow M21400
Meister Flow M21630
Meister Flow M21M01
Meister Flow WBM-65 – Meister Flow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ giám sát lưu lượng chất lỏng Meister Flow WBMC
Meister Flow RVM/U-1/30
Meister Flow RVM/U-1/45
Meister Flow RVM/U-1/60
Meister Flow RVM/U-1/90
Meister Flow RVM/U-1/150
Meister Flow RVM/U-2/02 – Meister Flow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Meister Flow RVM/U-2/06
Thiết bị giám sát chất lỏng Meister Flow RVM/U-2/1
Meister Flow RVM/U-2/3
Meister Flow RVM/U-2/7
Meister Flow RVM/U-2/13
Meister Flow RVM/U-2/20
Meister Flow RVM/U-2/30
Bộ giám sát lưu lượng chất lỏng Meister Flow RVM/U-4/01
Meister Flow RVM/U-4/02
Meister Flow RVM/U-4/06
Meister Flow RVM/U-4/1 – Meister Flow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Meister Flow KM-335-350
Meister Flow DHSF-2
Meister Flow DHSF-4
Bộ giám sát lưu lượng chất lỏng Meister Flow DHGF-2
Meister Flow DHGF-4
Meister Flow DHGA-2
Meister Flow DHGA-4
Thiết bị giám sát chất lỏng Meister Flow DHGF-10
Meister Flow DHGA-10
Meister Flow DHTF-1 – Meister Flow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Meister Flow FAA-8
Meister Flow FAA-10
Meister Flow FAA-15
Meister Flow FAA-20
Bộ giám sát lưu lượng chất lỏng Meister Flow FAA-25
Meister Flow FRA-8
Meister Flow FRA-10
Meister Flow FRA-15
Meister Flow FRA-20 – Meister Flow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Meister Flow FRA-25
Meister Flow FRA-32
Thiết bị giám sát chất lỏng Meister Flow FRA-40
Meister Flow TDHK-15I/PPO
Meister Flow TDIK-15I/PPO
Meister Flow TDHS-15I/PPO
Meister Flow TDIS-15I/PPO
Meister Flow TDHK-25I/PP
Bộ giám sát lưu lượng chất lỏng Meister Flow TDHK-25I/MS
Meister Flow TDHK-40I/MS – Meister Flow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Meister Flow SPM-15
Meister Flow SPM-20
Meister Flow SPKM-10
Meister Flow SPKM-15
Meister Flow SPKM-20
Meister Flow SPKM-25
Meister Flow SPKM-32
Thiết bị giám sát chất lỏng Meister Flow SPKM-40
Meister Flow SPKM-50 – Meister Flow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Meister Flow SPKR-10
Meister Flow SPKR-15
Meister Flow SPKR-20
Meister Flow SPKR-25
Meister Flow SPKR-32
Hơn 35 năm kinh nghiệm khiến chúng tôi trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đo lường dòng chảy công nghiệp. Chúng tôi không ngừng mở rộng bí quyết và liên tục phát triển phạm vi sản phẩm của mình. Các công nghệ mới, sản xuất bồi đắp và công nghiệp 4.0 cũng quan trọng đối với chúng tôi như danh mục sản phẩm cổ điển đã được chứng minh qua hàng thập kỷ của chúng tôi.

Meister Flow DKM/A-1/60
Meister Flow DKM/A-1/90
Thiết bị giám sát lưu lượng dầu Meister Flow DKM/A-1/110
Meister Flow DKM/A-2/2
Meister Flow DKM/A-2/3 – Meister Flow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ đo lưu lượng dầu Meister Flow DKM/A-2/7
Meister Flow DKME-1/20
Meister Flow DKME-1/40
Thiết bị giám sát lưu lượng dầu Meister Flow DKME-1/50
Meister Flow DKME-1/60
Meister Flow DKME-1/70
Meister Flow DKME-1/80
Bộ đo lưu lượng dầu Meister Flow DKME/A-1/20
Meister Flow DKME/A-1/40 – Meister Flow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Meister Flow DKME/A-1/50
Thiết bị giám sát lưu lượng dầu Meister Flow DKME/A-1/60
Meister Flow DKME/A-1/70
Meister Flow DKME/A-1/80
Meister Flow COVOL
Bộ giám sát lưu lượng khí Meister Flow DWG -L3
Thiết bị đo lưu lượng khí Meister Flow DWG -L1,5
Meister Flow DWG -L8 – Meister Flow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Meister Flow DWG -L12
Meister Flow DWG -L18
Bộ giám sát lưu lượng khí Meister Flow DWG -L35
Meister Flow DWG -L50
Đồng hồ đo lưu lượng Meister Flow DWG -L100
Thiết bị đo lưu lượng khí Meister Flow RVO/U-L10080
Meister Flow RVO/U-L10130
Meister Flow RVO/U-L10420 – Meister Flow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ giám sát lưu lượng khí Meister Flow RVO/U-L10625
Meister Flow RVO/U-L20012
Meister Flow RVO/U-L20030
Meister Flow RVO/U-L20040
Meister Flow RVO/U-L20080
Thiết bị đo lưu lượng khí Meister Flow RVO/U-L20125
Meister Flow RVO/U-L20200
Meister Flow RVO/U-L20420
Bộ giám sát lưu lượng khí Meister Flow RVO/U-L20500
Meister Flow RVO/U-L40001 – Meister Flow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Thiết bị đo lưu lượng khí Meister Flow RVO/U-L40002
Meister Flow RVO/U-L40003
Bộ giám sát lưu lượng khí Meister Flow RVO/U-L40004
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Meister Strömungstechnik GmbH tại Việt Nam
Meister Flow Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 

Brand

Meister Strömungstechnik GmbH

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.