Sale!

Máy phát áp suất MPI Melt Pressure đại lý Việt Nam

$520.00 (Giá tham khảo)

MPI Melt Pressure đã thiết kế, chế tạo và sản xuất các bộ chuyển đổi, máy phát áp suất nóng chảy và các sản phẩm liên quan từ năm 1999. Bộ điều khiển áp suất nóng chảy MPI có trụ sở chính tại Toronto, Canada, với mạng lưới nhà phân phối rộng khắp toàn cầu giúp khách hàng tìm thấy sản phẩm của chúng tôi, bất kể họ ở đâu.
Tại MPI, triết lý của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm chịu áp lực nóng chảy có hiệu suất tốt nhất và có chi phí cạnh tranh nhất trên thị trường, cùng với thời gian giao hàng nhanh nhất và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trong ngành. 90% đơn đặt hàng được giao trong cùng ngày và có thể được giao vào ngày hôm sau tại Hoa Kỳ và Canada.
Hoạt động sản xuất tại nhà máy Toronto của MPI bao gồm thiết kế, lắp ráp cũng như thử nghiệm và chứng nhận đầy đủ. Chúng tôi tuyển dụng đội ngũ nhân viên sản xuất có tay nghề cao, được đào tạo bài bản, với các kỹ thuật viên và kỹ sư nội bộ sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn thiết kế và các vấn đề kỹ thuật.
Sản phẩm MPI bao gồm:
 Đầu dò áp suất nóng chảy MPI
 Máy phát áp suất nóng chảy MPI
 Chỉ số áp suất nóng chảy MPI
 Bộ điều khiển áp suất nóng chảy MPI
 Đồng hồ đo áp suất nóng chảy MPI
 Phụ kiện máy phát/đầu dò áp suất nóng chảy MPI
 Cảm biến nhiệt độ nóng chảy MPI
 Bộ chuyển đổi áp suất công nghiệp MPI
 Máy phát áp suất công nghiệp MPI
 Chỉ báo kỹ thuật số MPI
 Đĩa vỡ máy đùn MPI
 Cảm biến vị trí MPI 

Đầu dò MPI Melt Pressure MK201P1.5MSS
MPI Melt Pressure MK201P3MSS – MPI Melt Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
MPI Melt Pressure MK201P5MSS
Cảm biến vị trí MPI Melt Pressure MK201P7.5MSS
MPI Melt Pressure MK201P10MSS
Đầu dò áp suất nóng chảy MPI Melt Pressure MK101P1.5MSS
MPI Melt Pressure MK101P3MSS
Cảm biến nhiệt độ nóng chảy MPI Melt Pressure MK101P5MSS
Đầu dò MPI Melt Pressure MK101P7.5MSS
MPI Melt Pressure MK101P10MSS – MPI Melt Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy phát áp suất MPI Melt Pressure MKJ01P1.5MSS
Bộ điều khiển áp suất nóng chảy MPI Melt Pressure MKJ01P3MSS
MPI Melt Pressure MKJ01P5MSS
Đầu dò áp suất nóng chảy MPI Melt Pressure MKJ01P7.5MSS
MPI Melt Pressure MKJ01P10MSS
MPI Melt Pressure MK204P1.5MSS – MPI Melt Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
MPI Melt Pressure MK204P3MSS
Bộ chuyển đổi áp suất MPI Melt Pressure MK204P5MSS
Cảm biến nhiệt độ nóng chảy MPI Melt Pressure MK204P7.5MSS
MPI Melt Pressure MK104P1.5MSS
MPI Melt Pressure MK104P3MSS
Đầu dò MPI Melt Pressure MK104P5MSS
MPI Melt Pressure MK104P7.5MSS – MPI Melt Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
MPI Melt Pressure MKJ04P1.5MSS
Đồng hồ đo áp suất nóng chảy MPI Melt Pressure MKJ04P3MSS
MPI Melt Pressure MKJ04P5MSS
Bộ điều khiển áp suất nóng chảy MPI Melt Pressure MKJ04P7.5MSS
MPI Melt Pressure MK207P1.5MSS
MPI Melt Pressure MK207P3MSS
MPI Melt Pressure MK207P5MSS – MPI Melt Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Đầu dò MPI Melt Pressure MK207P7.5MSS
MPI Melt Pressure MK107P1.5MSS
Đồng hồ đo áp suất nóng chảy MPI Melt Pressure MK107P3MSS
MPI Melt Pressure MK107P5MSS
Đầu dò áp suất nóng chảy MPI Melt Pressure MK107P7.5MSS
Cảm biến nhiệt độ nóng chảy MPI Melt Pressure MKJ07P1.5MSS
MPI Melt Pressure MKJ07P3MSS – MPI Melt Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
MPI Melt Pressure MKJ07P5MSS
MPI Melt Pressure MKJ07P7.5MSS
Chỉ số đầu dò MPI Melt Pressure MP9410
MPI Melt Pressure MP9610
Bộ chuyển đổi áp suất MPI Melt Pressure MG-IND
Bộ điều khiển đầu dò MPI Melt Pressure MPC9610
MPI Melt Pressure MT-IND – MPI Melt Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Đồng hồ đo MPI Melt Pressure MG100
MPI Melt Pressure MG200
Bộ điều khiển áp suất nóng chảy MPI Melt Pressure MGX
MPI Melt Pressure MG100-P5MSSM
Đồng hồ đo áp suất nóng chảy MPI Melt Pressure MG200-P5MSSM
MPI Melt Pressure MGJ00-P5MSSM
Đồng hồ đo MPI Melt Pressure MPG100-P1.5MS
MPI Melt Pressure MPG100-P3MS – MPI Melt Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
MPI Melt Pressure MPG100-P5MS
Cảm biến nhiệt độ nóng chảy MPI Melt Pressure MPG200-P1.5MS
Đầu dò áp suất nóng chảy MPI Melt Pressure MPG200-P3MS
MPI Melt Pressure MPG200-P5MS
MPI Melt Pressure MPGJ00-P5MS
Đồng hồ đo MPI Melt Pressure MPGJ00-P10MS
MPI Melt Pressure MPGJ10-P10MS – MPI Melt Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

MPI Melt Pressure RP344-12500
Bộ điều khiển áp suất nóng chảy MPI Melt Pressure RP1020.55-3000
MPI Melt Pressure RP1020.55-3500
Cảm biến nhiệt độ nóng chảy MPI Melt Pressure RP1020.55-5000
MPI Melt Pressure RPM1402 – MPI Melt Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected] 
Đĩa máy đùn MPI Melt Pressure RPM1403
MPI Melt Pressure RPM1406
Đồng hồ đo áp suất nóng chảy MPI Melt Pressure RPM1802
MPI Melt Pressure RPM1803
MPI Melt Pressure RPM1806 – MPI Melt Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Đầu dò áp suất thủy lực MPI Melt Pressure MHP-3-P1M-S-S
MPI Melt Pressure MHP-3-P1.5M-S-S
Bộ chuyển đổi áp suất MPI Melt Pressure MHP-3-P3M-S-S
MPI Melt Pressure MHP-3-P5M-S-S
Cảm biến nhiệt độ nóng chảy MPI Melt Pressure MHP-3-P10M-S-S
MPI Melt Pressure MHP-3-P1M-S-8F – MPI Melt Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Đầu dò áp suất thủy lực MPI Melt Pressure MHP-3-P1.5M-S-8F
MPI Melt Pressure MHP-3-P3M-S-8F
Máy phát áp suất nóng chảy MPI Melt Pressure MHP-3-P5M-S-8F
Cảm biến vị trí MPI Melt Pressure MHP-3-P10M-S-8F
MPI Melt Pressure HP321-P1MSS
Đầu dò áp suất thủy lực MPI Melt Pressure MHP321-P1.5MSS
MPI Melt Pressure MHP321-P3MSS – MPI Melt Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy phát áp suất MPI Melt Pressure MHT314-V30SS4
MPI Melt Pressure MHT314-P30SS4
Đồng hồ đo áp suất nóng chảy MPI Melt Pressure MHT314-P60SS4
MPI Melt Pressure MHT314-P100SS4
Máy phát áp suất MPI Melt Pressure MHT314-P150SS4
MPI Melt Pressure MHT314-P250SS4
Đầu dò áp suất nóng chảy MPI Melt Pressure MHT314-P500SS4
MPI Melt Pressure MHT314-P1MS4 – MPI Melt Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy phát áp suất thủy lực MPI Melt Pressure MHT-4-P1M-S-S
MPI Melt Pressure MHT-4-P1.5M-S-S
MPI Melt Pressure MHT-4-P3M-S-S
Cảm biến nhiệt độ nóng chảy MPI Melt Pressure MHT-4-P5M-S-S
Máy phát áp suất thủy lực MPI Melt Pressure MHT-4-P10M-S-S
MPI Melt Pressure MHT-4-P1M-S-8F
Máy phát áp suất nóng chảy MPI Melt Pressure MHT324-P1MSS
MPI Melt Pressure MHT324-P1.5MSS
MPI Melt Pressure MHT324-P3MSS – MPI Melt Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cặp nhiệt điện MPI Melt Pressure A400J-0-3-4-2-H
Cảm biến MPI Melt Pressure A400J-0.12-3-4-2-H
Máy phát áp suất MPI Melt Pressure A400J-0.25-3-4-2-H
Bộ điều khiển áp suất nóng chảy MPI Melt Pressure A400J-0-6-4-2-H
MPI Melt Pressure A400J-0.12-6-4-2-H
Bộ chuyển đổi áp suất MPI Melt Pressure A400J-0.25-6-4-2-H
Cặp nhiệt điện MPI Melt Pressure A40AJ-A-4-0-2
MPI Melt Pressure A40AJ-A-4-0-2-3/16D – MPI Melt Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
MPI Melt Pressure A400RTD-0-3-4-2-H
Cảm biến MPI Melt Pressure A400RTD-0.12-3-4-2-H
MPI Melt Pressure A400RTD-0.25-3-4-2-H
Cảm biến vị trí MPI Melt Pressure A400RTD-0-6-4-2-H
Máy phát áp suất nóng chảy MPI Melt Pressure A400RTD-0.12-6-4-2-H
MPI Melt Pressure A400RTD-0.25-3-6-2-H
MPI Melt Pressure A40ARTD-A-4-0-2 – MPI Melt Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cặp nhiệt điện MPI Melt Pressure A40ARTD-A-4-0-2-3/16D
MPI Melt Pressure A500J-48-0
MPI Melt Pressure A500J-72-0
Cảm biến MPI Melt Pressure A500J-96-0
Bộ chuyển đổi áp suất MPI Melt Pressure A500J-120-0
MPI Melt Pressure A500J-144-0 – MPI Melt Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cặp nhiệt điện MPI Melt Pressure A500J-48-2
Đồng hồ đo áp suất nóng chảy MPI Melt Pressure A500J-72-2
Cảm biến MPI Melt Pressure A500J-96-2
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm MPI Melt Pressure Canada tại Việt Nam
MPI Melt Pressure Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.