Sale!

Lọc nhiên liệu Schroeder Industries chính hãng giá tốt

$450.00 (Giá tham khảo)

Ngày nay Schroeder Industries hiện phục vụ hầu hết mọi thị trường yêu cầu lọc chất lỏng hiệu quả cao. Giải pháp điều kiện chất lỏng nâng cao được rèn luyện thông qua trải nghiệm thực tế có được trong môi trường vận hành khắc nghiệt nhất thế giới
Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Mã: Phần tử lọc - lõi lọc Schroeder Danh mục:

Là công ty được chứng nhận ISO 9001:2015, Schroeder Industries đã thiết kế, sản xuất và tiếp thị toàn bộ các Giải pháp điều hòa chất lỏng nâng cao® trong 75 năm.
Schroeder là một trong những người đầu tiên xác định nhu cầu lọc vi mô tốt trong hệ thống thủy lực và là người tiên phong trong việc phát triển nhiều khái niệm và sản phẩm lọc. Trước khi ý tưởng về lọc vi mô mịn thậm chí còn được đề cập trong nhiều sách giáo khoa kỹ thuật, Schroeder đã đặt ra các tiêu chuẩn thực hiện cho loại kiểm soát ô nhiễm này ở nhiều thị trường như khai thác mỏ, thiết bị di động và sản xuất ô tô. Trên thực tế, tiêu chuẩn ô tô HF4 được viết có tính đến yếu tố Schroeder K-Size.
Trong hơn nửa thế kỷ, những nỗ lực đổi mới của Schroeder Industries nhằm phát triển các sản phẩm có giá trị kỹ thuật đã được công nhận với hơn 33 giải thưởng bằng sáng chế và 2 giải thưởng LEAP (Chương trình Thành tựu Kỹ thuật Lãnh đạo) vào năm 2020. Schroeder vẫn luôn dẫn đầu trong các lĩnh vực điều hòa chất lỏng, chẩn đoán và các sản phẩm năng lượng chuyên dụng.

Lọc nhiên liệu Schroeder Industries HDP KF1 240 BC1 7 W 1.1 /-DOO-TR
Lọc Schroeder Industries HDP KF1 240 BC1 7 W 1.1 /-PH4R-DOO-TR
Schroeder Industries HDP KF1 240 BC1 7 W 1.1 /-H3L-DLO-TR – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Schroeder Industries HDP KF1 240 BC1 7 W 1.1 /-H3L-PH4R-DLO-TR
Schroeder Industries HDP KF1 240 BC1 7 W 1.1 /-AS16-DOO
Schroeder Industries HDP KF1 240 BC1 7 W 1.1 /-AS16-PH4R-DOO
Schroeder Industries HDP KF1 240 BC1 7 W 1.1 /-AS16-H3L-DLO
Lọc nhiên liệu Schroeder Industries HDP KF1 240 BC1 7 W 1.1 /-AS16-H3L-PH4R-DLO
Schroeder Industries HDP KF1 240 BC1 7 W 1.1 /-DOO-TR-6
Schroeder Industries HDP KF1 240 BC1 7 W 1.1 /-PH4R-DOO-TR-6
Schroeder Industries HDP KF1 240 BC1 7 W 1.1 /-H3L-DLO-TR-6
Lọc Schroeder Industries HDP KF1 240 BC1 7 W 1.1 /-H3L-PH4R-DLO-TR-6
Schroeder Industries HDP KF1 240 BC1 7 W 1.1 /-AS16-DOO-6 – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Schroeder Industries HDP KF1 240 BC1 7 W 1.1 /-AS16-PH4R-DOO-6
Schroeder Industries HDP KF1 240 BC1 7 W 1.1 /-AS16-H3L-DLO-6
Schroeder Industries HDP KF1 240 BC1 7 W 1.1 /-AS16-H3L-PH4R-DLO-6
Lọc thủy lực Schroeder Industries GH6G1050S12VM
Schroeder Industries GH6G10S12
Schroeder Industries GH6G10S12DTO
Schroeder Industries GH6G10S12L
Schroeder Industries GH6G10S16R
Schroeder Industries GH6G25S12B – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Schroeder Industries GH6G25S12L
Lọc thủy lực Schroeder Industries GH6GZ1050S12VA
Schroeder Industries GH6GZ1050S16B
Schroeder Industries GH6GZ10NS12L
Schroeder Industries GH6GZ10NS16R
Schroeder Industries GH6GZ10S12 – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Schroeder Industries GH6GZ10S12R
Schroeder Industries GH6GZ10S16B
Lọc Schroeder Industries GH6GZ10S16L
Schroeder Industries GH6GZ2550S12L

Schroeder Industries K91KZ10P16P16ND5
Schroeder Industries K91KZ10BS20NS20N – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Schroeder Industries K91KZ10BP24NP24NUUD5C
Schroeder Industries K91KZ10BP24NP24NMS5
Schroeder Industries K91KZ10BP20NP20NUUD5C
Schroeder Industries K91KZ3P20NP20NUUD5C
Schroeder Industries K91KZ3BP24NP24NUD5
Lọc thủy lực Schroeder Industries K91KZ3BP20NP20ND5
Schroeder Industries K91KZ25VS16NS16ND5
Schroeder Industries K91KZ10VS16NS16NXD5
Schroeder Industries K91KZ10VS16NS16NMS5LC
Schroeder Industries K91KZ3VP20NP20N – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Schroeder Industries K91KZ3VS24NS24NXMS10
Schroeder Industries K91KZ5BP24NP24ND5C
Schroeder Industries K91KZ5BS16NS16ND5
Schroeder Industries K91KZ5S16NS16ND5
Schroeder Industries K91KZ5VNF16NS16D5C
Lọc Schroeder Industries K91KKZ3BNF24NF2460D10C
Schroeder Industries K91KK10BS16NS16NMS11
Schroeder Industries K92KZX3NF24NF24XMS13DCT
Schroeder Industries K91KZX25BS16NS16N
Schroeder Industries K91KKWVNF24NF24D5 – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Schroeder Industries K91KKZ10BS16NS16N50D5C
Schroeder Industries K91KKZ10VS20NS20NUUD5C
Schroeder Industries KF31KZ5S50
Schroeder Industries KF31K10MP
Schroeder Industries KF31K10MSMS5
Đại lý Lọc nhiên liệu Schroeder Industries KF31K10PDN
Schroeder Industries KF31K10SD5
Schroeder Industries KF31K10SMS5
Schroeder Industries KF31K10SXL – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected] 
Schroeder Industries KF31K25P50MS10
Schroeder Industries KF31K25PMS10L
Schroeder Industries KF31K25PMS5
Schroeder Industries KF31K25FD5
Schroeder Industries KF31K10VPD5
Lọc thủy lực Schroeder Industries KF31K3VPD5
Schroeder Industries KF31K3PD
Schroeder Industries KF31K3MPD
Schroeder Industries KF31K25VPMS
Schroeder Industries KF31K25SD – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected] 
Schroeder Industries KF31K25PXD
Schroeder Industries KF31KWVSMS16LCL
Lọc Schroeder Industries KF31KWVPD5
Schroeder Industries KF31KZ10BD5
Schroeder Industries KF31KWVSMS10
Lọc nhiên liệu Schroeder Industries 
Hệ thống lọc & chẩn đoán Schroeder Industries 
Bộ lọc thủy lực & bôi trơn Schroeder Industries 
Công cụ trực tuyến Schroeder Industries 
Bộ lọc quy trình Schroeder Industries  – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Phần tử lọc – lõi lọc Schroeder Industries 
Phụ kiện bể thủy lực Schroeder Industries 
Sáng kiến Schroeder 2030 Schroeder Industries 

Schroeder Industries TDSAVMBB031
Schroeder Industries NAV30-M-M-A-H-03
Schroeder Industries NAV30-M-M-A-H-05
Schroeder Industries NAV30-M-M-A-H-10
Schroeder Industries NAV30-M-M-A-H-25
Schroeder Industries NAV5-M-2-A-H-05 – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Schroeder Industries NAV5-M-2-A-A-10
Schroeder Industries PLF1-2-1-6HF-V-E1-S-C-E1-10-V-0-7-1
Lọc thủy lực Schroeder Industries PLF1-2-2-6HF-V-E1-S-C-E1-10-V-0-7-1
Schroeder Industries PLF1-1-1-9HF-V-E1-S-C-E1-10-V-0-7-1
Schroeder Industries PLF1-2-2-9HF-V-E1-S-C-E1-10-V-0-7-1
Schroeder Industries NF301N10BMS17LC
Schroeder Industries NF301N10BMS5LC
Schroeder Industries NF301N10P – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Schroeder Industries NF301N10PD
Lọc Schroeder Industries NF301N10PMS13DC
Schroeder Industries NF301N10S50MS5LC
Schroeder Industries NF301N10SMS10
Schroeder Industries NF301N10SMS17LC
Schroeder Industries NF301N10SMS5LC
Schroeder Industries NF301N25PD5
Schroeder Industries NF301N25SD
Schroeder Industries NF301NN3P – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Schroeder Industries NF301NN25SMS12LC
Schroeder Industries NF301NN25SMS11
Schroeder Industries NF301NN10SMS12
Schroeder Industries NF301NN10PD5
Lọc thủy lực Schroeder Industries NF301NZ5VSMS12
Schroeder Industries NF301NZ5SMS13DC
Schroeder Industries NF301NZ5SMS11
Schroeder Industries NFS301N10O – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Schroeder Industries NFS301N3OD
Schroeder Industries NFS301N3OD5
Schroeder Industries NFS301NZ10FOD
Schroeder Industries NFS301NZ10OD
Schroeder Industries NFS301NZ3OD5
Schroeder Industries NFS301NZ5OD5
Schroeder Industries NFN301NNZX10PMS10
Schroeder Industries NFS301NN10OD – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Schroeder Industries NFS301NNZ3OMS10
Schroeder Industries NFS301NNZ5OMS12LC
Lọc Schroeder Industries YF304YZ10SD5
Schroeder Industries YF304YZ10SDR
Schroeder Industries YF304YZ10SDRD5
Schroeder Industries YF304YZ10STD5
Schroeder Industries YF304YZ10WSDRD5

Schroeder Industries DF401C3SD – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Schroeder Industries DF401CC10WSD
Schroeder Industries DF401CC10SXMS
Schroeder Industries DF401CC10SMS
Schroeder Industries DF401CC10OMS
Schroeder Industries PF405HZ10SD5
Schroeder Industries PF405HZ10SD5S
Schroeder Industries PF405HZ10SMS5
Schroeder Industries PF409HZ5SMS10
Schroeder Industries PF409HZ5SD5 – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Lọc thủy lực Schroeder Industries RFS508RZ10OD5
Schroeder Industries RFS508RZ10OMS5LCT
Schroeder Industries RFS508RZ10VOD5
Schroeder Industries RFS508RZ3O50D5
Schroeder Industries RFS508RZ3OD5
Lọc Schroeder Industries RFS508RZ3OXMS10
Schroeder Industries RFS508RZ5OMS5
Schroeder Industries RFSN508RZX3O
Schroeder Industries RF608R10P – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Schroeder Industries RF608R10VS50D5
Schroeder Industries RF608RZ10FD5
Schroeder Industries RF608RZ10PD5
Schroeder Industries RF608RZ10S
Schroeder Industries RF608RZ10S50D5
Schroeder Industries RF608RZ10SD5
Schroeder Industries RF608RZ10SMS10LC
Schroeder Industries RF608RZ1VSD5 – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Schroeder Industries RF608RZ3HFMS10
Schroeder Industries RF608RZ3PD5
Schroeder Industries RF608RZ3SU
Schroeder Industries CF601CC10BD5
Schroeder Industries CF601CC10PD5
Schroeder Industries CF601CCZ10F50MS13DCLC
Schroeder Industries CF601CCZ10FMS14DCT
Schroeder Industries CF601CCZ10P50D5 – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Lọc thủy lực Schroeder Industries CF601CCZ10S50D5
Schroeder Industries CF601CCZ10SMS10
Schroeder Industries CF601CCZ10SMS13DC
Schroeder Industries CTF6014CTZ10F20
Lọc nhiên liệu Schroeder Industries CTF6014CTZ5S20D9
Lọc Schroeder Industries CTF605CTZ10P20D9
Schroeder Industries CTF605CTZ5S20D9
Schroeder Industries CTF608CTZ10P20D9
Schroeder Industries CTF608CTZ10S20D9
Schroeder Industries VF609V10SD5 – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Schroeder Industries VF609VZ10BD5
Ứng dụng của lọc Schroeder Industries

Ô tô
Nông nghiệp
Nhiên liệu số lượng lớn
Xử lý hóa học
Phòng thủ
Thuộc về môi trường
Lâm nghiệp
Công nghiệp
Công cụ máy móc
Hàng hải
Công nghệ khai thác mỏ
Xe di động
Ngoài khơi
Dâu khi
Tái chế & Cải tạo Dầu
Ép nhựa
Sản xuất điện
In ấn
Bột giấy
Đường sắt
Giải trí
Từ chối
Sản xuất thép
Nước & Nước thải

Schroeder Industries GKF501KGZ10SD5C
Schroeder Industries TF501A10B
Schroeder Industries TF501A10BD5MS10C
Schroeder Industries TF501A10BMS17LC
Schroeder Industries TF501A10MPD
Schroeder Industries TF501A10OD – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Schroeder Industries TF501A10OMS5
Lọc thủy lực Schroeder Industries TF501A10PD
Schroeder Industries TF501A10S
Schroeder Industries TF501A10SD5C
Schroeder Industries TF501A25FD
Schroeder Industries TF501AZ3VPD
Schroeder Industries TF501AZ3VBD5MS10C
Schroeder Industries TF501AZ3SMS5 – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Schroeder Industries TF501AZ3S50MS10
Schroeder Industries TF501AZ3OX
Lọc Schroeder Industries TF501AZ3OD5
Schroeder Industries TF501AZ3HOMS
Schroeder Industries KC501K10PD
Schroeder Industries KC501K10SD5C
Schroeder Industries KC501K25MPD
Schroeder Industries KC501KKZ3SL – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Schroeder Industries KC501KM260SMS5LCT
Schroeder Industries KC501KZ10OD8
Schroeder Industries KC501KZ10PD5C
Schroeder Industries KC501KZ10S50D5
Schroeder Industries KC501KZ10SD9C
Schroeder Industries KC501KZ10SLD5
Schroeder Industries KC501KZ10SMS19TNO
Schroeder Industries KCN50127KZX5SD5C
Schroeder Industries KCN50127KZX3FLMS1090
Schroeder Industries KCN501KZX40P32 – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Schroeder Industries KCN501KZX1FLMS1090
Schroeder Industries KCN501KZX10SD9CMS11
Lọc thủy lực Schroeder Industries KCN501KZX10SD5C
Schroeder Industries GKC501KGZ10S
Schroeder Industries MKF504K10PD
Schroeder Industries MKC50227KZ10P32D
Schroeder Industries MKC502KKMXX25BX
Schroeder Industries MKC502KKZ10BX
Schroeder Industries MKC502KZ25BD5
Schroeder Industries KC651K10FD9 – Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Schroeder Industries KC651K25HF50D9
Schroeder Industries KC651KZ10FMS10SS
Schroeder Industries KC651KZ3F50MS10SS
Schroeder Industries KC651KZ5F
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Schroeder Industries tại Việt Nam
Schroeder Industries Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 

Brand

Schroeder Industries

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.