Sale!

Động cơ điện Marelli Motori đại lý chính thức tại Việt Nam

$3,380.00 (Giá tham khảo)

Marelli Motori là công ty dẫn đầu ngành về động cơ điện cho nhiều ứng dụng. Marelli Motori thiết kế và sản xuất máy phát điện cho các ứng dụng kết hợp nhiệt và điện. Marelli Motori thiết kế các giải pháp nhằm mang lại sự cân bằng hợp lý giữa hiệu suất và hiệu suất.

Marelli Motori Group Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Marelli Motori là nhà sản xuất động cơ điện và máy phát điện hàng đầu. Được thành lập ở miền bắc nước Ý vào năm 1891, công ty được công nhận thương hiệu trên toàn thế giới trong lĩnh vực hàng hải, dầu khí, sản xuất điện, đồng phát điện, thủy điện và các lĩnh vực công nghiệp khác. Marelli Motori có khoảng 500 người và vận hành một cơ sở sản xuất rộng khắp ở Ý với các công ty con ở Hoa Kỳ, Đức, Nam Phi và Malaysia, đồng thời có mạng lưới bán hàng, phân phối và dịch vụ mở rộng trên khắp bốn châu lục, cung cấp các sản phẩm công nghệ tiên tiến tại hơn 120 quốc gia. Đại lý phân phối động cơ điện Marelli Motori tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí

Marelli Motori 3 phase motor MAA 90 S4 1.1 kw – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori MAA 90 L4 1.5 kw
Marelli Motori 3 phase motor MAA 100 LA4 2.2 kw
Động cơ Marelli-Motori MAA 100 LB4 3 kw
Marelli Motori 3 phase motor MAA 112 M4 4 kw
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori MAA 132 SA4 5.5 kw
Marelli Motori 3 phase motor MAA 132 MA4 7.5 kw – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori MAA 132 MB4 9.2 kw
Marelli Motori 3 phase motor BAA 160 M4 11 kw
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori BAA 160 L4 15 kw
Marelli Motori 3 phase motor BAA 180 M4 18.5 kw
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori BAA 180 L4 22 kw
Marelli Motori 3 phase motor BAA 200 L4 30 kw – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori BAA 225 S4 37 kw
Marelli Motori 3 phase motor BAA 225 M4 45 kw
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori BAA 250 M4 55 kw
Marelli Motori 3 phase motor BAA 280 S4 75 kw
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori BAA 280 M4 90 kw
Marelli Motori 3 phase motor BAA 315 SM4 110 kw
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori BAA 315 MA4 132 kw
Marelli Motori 3 phase motor BAA 315 MC4 160 kw
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori BAA 315 MD4 200 kw
Marelli Motori 3 phase motor BAA 355 M4 250 kw – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện 3 phase Marelli Motori BAA 355 LA4 280 kw

Động cơ Marelli Motori Vietnam Distributor C3G – C4G
SERIES: C3G, C4G (low voltage) C3GH, C4GH (medium voltage)
POWER: Up to 3400 kW
VOLTAGE: Up to 6600 V
FRAME: 280 to 710
POLE: 2 to 16 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): IP23
COOLING METHOD (IC): 01, 06
AMBIENT TEMPERATURE: -20°C to +60°C
ENCLOSURE MATERIAL: Welded steel
BEARING: antifriction, sleeve (from frame 355)
APPLICATIONS: Cross-Flow turbines, Francis turbines, Kaplan turbines, Pelton turbines, Turgo turbines
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori B4J-B5J (LV) / B4JH-B5JH (MV)
SERIES: B4J-B5J (Low Voltage) / B4JH-B5JH (Medium Voltage)
POWER: Up to 3500 kW
VOLTAGE: Up to 6600 V
FRAME: 315 to 630
POLE: 4 to 14 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 55, 56
COOLING METHOD (IC): 71W
AMBIENT TEMPERATURE: -20°C to +60°C
WATER TEMPERATURE: Up to 50°C
ENCLOSURE MATERIAL: Welded steel
BEARING: antifriction, sleeve (from frame 355)
APPLICATIONS: Cement, Manufacturing processes, Metals, Mining, Power, Pulp and Paper, Sugar mill, Water pumping and treatments, Propulsion, Thruster, Dredge pump, Hybrid machine, PTO-PTI system
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori B5N

SERIES: B5N
POWER: Up to 1900 kW
VOLTAGE: Up to 690 V
ATEX EXECUTION: Ex ec IIC T3 Gc
FRAME: 71 to 500
POLE: 2 to 8 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 55, 56, 65 ,66
COOLING METHOD (IC):411, 416
AMBIENT TEMPERATURE: -55°C to +60°C
ENCLOSURE MATERIAL: Cast iron
BEARING: antifriction, sleeve
APPLICATIONS: Centrifugal & reciprocating compressor, Conveyot system, Cranes, Extruders and expanders, Heat exchangers and blowers, Mills, Mixers, Pumps
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034, 60079

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori B5L

SERIES: B5L
POWER: Up to 1200 kW
VOLTAGE: Up to 6600 V
ATEX EXECUTION: Ex ec IIA T3 Gc
FRAME: 355 to 500
POLE: 2 to 8 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected] 
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 55, 56
COOLING METHOD (IC): 411, 416
AMBIENT TEMPERATURE: -20°C to +60°C
ENCLOSURE MATERIAL: Cast iron
BEARING: antifriction, sleeve
APPLICATIONS: Centrifugal & reciprocating compressor, Conveyot system, Cranes, Extruders and expanders, Heat exchangers and blowers, Mills, Mixers, Pumps
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034, 60079

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori D5

SERIES: D5C – D5F – D5X – D5S (Group IIB) D5T – D5U (Group I)
POWER: Up to 925 kW
VOLTAGE: Up to 690 V
ATEX EXECUTION: Ex db IIB T4 Gb / Ex db eb IIB T4 Gb Ex db I Mb / Ex db eb I Mb
FRAME: 160 to 450
POLE: 2 to 8 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 55, 56, 65, 66
COOLING METHOD (IC): 411, 416
AMBIENT TEMPERATURE: -55°C to +60°C
ENCLOSURE MATERIAL: Cast iron
BEARING: antifriction, sleeve
APPLICATIONS: Centrifugal & reciprocating compressor, Conveyot system, Cranes, Extruders and expanders, Heat exchangers and blowers, Mills, Mixers, Pumps
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034, 60079

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori D5X – D6X – D5S
SERIES: D5C – D5F – D5X – D5S (Group IIB) D5T – D5U (Group I)
POWER: Up to 925 kW
VOLTAGE: Up to 690 V
ATEX EXECUTION: Ex db IIB T4 Gb / Ex db eb IIB T4 Gb Ex db I Mb / Ex db eb I Mb

FRAME: 160 to 450
POLE: 2 to 8 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 55, 56, 65, 66
COOLING METHOD (IC): 411, 416
AMBIENT TEMPERATURE: -55°C to +60°C
ENCLOSURE MATERIAL: Cast iron
BEARING: antifriction, sleeve
APPLICATIONS: Centrifugal & reciprocating compressor, Conveyot system, Cranes, Extruders and expanders, Heat exchangers and blowers, Mills, Mixers, Pumps

STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034, 60079

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori D5H – D5L
SERIES: D5H / D5L
POWER: Up to 770 kW
VOLTAGE: Up to 6600 V
ATEX EXECUTION: Ex db IIB T4 Gb / Ex db eb IIB T4 Gb
FRAME: 355 to 450
POLE: 2 to 10 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 55, 56, 65, 66
COOLING METHOD (IC): 411, 416
AMBIENT TEMPERATURE: -20°C to +60°C
ENCLOSURE MATERIAL: Frame: cast iron, Shields: cast iron (355), welded steel (400-450)
BEARING: antifriction
APPLICATIONS: Centrifugal & reciprocating compressor, Conveyot system, Cranes, Extruders and expanders, Heat exchangers and blowers, Mills, Mixers, Pumps
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034, 60079

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori D5T

SERIES: D5C – D5F – D5X – D5S (Group IIB) D5T – D5U (Group I)
POWER: Up to 925 kW
VOLTAGE: Up to 690 V
ATEX EXECUTION: Ex db IIB T4 Gb / Ex db eb IIB T4 Gb Ex db I Mb / Ex db eb I Mb

FRAME: 160 to 450
POLE: 2 to 8 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 55, 56, 65, 66
COOLING METHOD (IC): 411, 416
AMBIENT TEMPERATURE: -55°C to +60°C
ENCLOSURE MATERIAL: Cast iron
BEARING: antifriction, sleeve
APPLICATIONS: Centrifugal & reciprocating compressor, Conveyot system, Cranes, Extruders and expanders, Heat exchangers and blowers, Mills, Mixers, Pumps
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034, 60079

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori D5K – D6K – D5R
SERIES: D5C – D5F – D5X – D5S (Group IIB) D5T – D5U (Group I)
POWER: Up to 925 kW
VOLTAGE: Up to 690 V
ATEX EXECUTION: Ex db IIB T4 Gb / Ex db eb IIB T4 Gb Ex db I Mb / Ex db eb I Mb
FRAME: 160 to 450
POLE: 2 to 8 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 55, 56, 65, 66
COOLING METHOD (IC): 411, 416
AMBIENT TEMPERATURE: -55°C to +60°C
ENCLOSURE MATERIAL: Cast iron
BEARING: antifriction, sleeve
APPLICATIONS: Centrifugal & reciprocating compressor, Conveyot system, Cranes, Extruders and expanders, Heat exchangers and blowers, Mills, Mixers, Pumps

STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034, 60079

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori D5Y – D6Y – D5V
SERIES: D5C – D5F – D5X – D5S (Group IIB) D5T – D5U (Group I)
POWER: Up to 925 kW

VOLTAGE: Up to 690 V
ATEX EXECUTION: Ex db IIB T4 Gb / Ex db eb IIB T4 Gb Ex db I Mb / Ex db eb I Mb
FRAME: 160 to 450
POLE: 2 to 8 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 55, 56, 65, 66
COOLING METHOD (IC): 411, 416
AMBIENT TEMPERATURE: -55°C to +60°C
ENCLOSURE MATERIAL: Cast iron
BEARING: antifriction, sleeve

APPLICATIONS: Centrifugal & reciprocating compressor, Conveyot system, Cranes, Extruders and expanders, Heat exchangers and blowers, Mills, Mixers, Pumps
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034, 60079

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori A6C A5C B6C B5C B5H
SERIES: A5C-B5C-A6C-B6C (low voltage) B5H (medium and high voltage)
POWER: Up to 2400kW
VOLTAGE: Up to 11000V
FRAME: 71mm to 560mm
POLE: 2 to 16 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
FREQUENCY: 50Hz, 60Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 55, 56, 65 (only cast iron)
COOLING METHOD (IC): 411, 410, 416
AMBIENT TEMPERATURE: -55°C to +60°C
ENCLOSURE MATERIAL: Aluminum (A5C-A6C) Cast iron (B5C-B6C-B5H)
BEARING: Antifriction, sleeve (from frame 355)
APPLICATIONS: Cement, Chemical, Manufacturing processes, Metals, Mining, Power, Pulp and paper, Sugar mill, Water pumping and treatments
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034

Động cơ điện 3 phase Marelli Motori C3C

SERIES: C3C C4C C5C C6C – C3W C4W C5W (low voltage) C3CH C4CH C5CH – C3WH C4WH C5WH (medium voltage)
POWER: Up to 4000 kW VOLTAGE: Up to 6600 V
FRAME: 200 to 560
POLE: 2 to 10 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): IP23 (C3C C4C C5C C6C – C3W C4W C5W), IP44 (C3CH C4CH C5CH – C3WH C4WH C5WH)
COOLING METHOD (IC): 01, 06
AMBIENT TEMPERATURE: -20°C to +60°C
ENCLOSURE MATERIAL: Welded steel
BEARING: antifriction, sleeve (from frame 355)
APPLICATIONS: Cement, Chemical, Manufacturnig processes, Metals, Mining, Pulp and paper, Sugar mill, Water pumping and treatments
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034

Motor 3 phase Marelli Motori A1C – A2C – A3C – A4C / B1C – B2C – B3C – B4C
SERIES: A1C-A2C-A3C-A4C / B1C-B2C-B3C-B4C
POWER: Up to 500 kW
VOLTAGE: Up to 690 V
FRAME: 63 to 355
POLE: 2 to 8 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
FREQUENCY: 50 Hz, 60 Hz or variable speed
PROTECTION DEGREE (IP): 55
COOLING METHOD (IC): 411, 410, 416
AMBIENT TEMPERATURE: -55°C to +60°C
ENCLOSURE MATERIAL: Aluminum (A_) Cast iron (B_)
BEARING: Antifriction
APPLICATIONS: Manufacturing processes, Water pumping and treatments
STANDARD / CERTIFICATE: IEC 60034

Động cơ Marelli Motori BAA250M2 55KW – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
3~MOT. Model – A3C 132 MB4 B5
9.2kW S1 400V 50Hz 4pole F/B 40degC IP55 IC411 aluminium body IE3
( Replaced obsolete M6Q 132 MA4 B5 )
Model – A1C 132 MB4 B5
9.2kW S1 400V 50Hz 4pole F/B 40degC IP55 IC411 IE1 aluminium body
( Replaced obsolete M6Q 132 MA4 B5 )
3~MOT. Model – B3C 160 L2 B3
18.5kW S1 400V 50Hz 2pole 2935rpm F/B 40degC IP55 IC411 IE3
(Replaced obsolete 3~MOT. B6Q 160 L2 B3 Code.: 12000865)
3~MOT. Model – B2C 225 S4 B3 – Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
37kW S1 400V 50Hz 4pole 1480rpm F/B 40degC IP55 IC411 IE2
3~MOT. Model – B2C 200 L4 B3
30kW S1 400V 50Hz 4pole 1475rpm F/B 40degC IP55 IC411 IE2
3~MOT. Model – B1C 355 LA6 B3
250kW S1 400V 50Hz 990rpm 3phase 6pole F/B 40degC IP55 IC411
(Replacement equivalent WEG MOT. 3~ 355M/L-06 DUTY:S1 IP55 DES:N IEC60034-1
400/690V 50Hz 250kW 995rpm 460/267A 2413Nm)
Động cơ Baumuller 3~MOT. DA 225 M 54 A 17-5
Nr.: 11805215
Artikelnr. 00399639
130kW 1750rpm 345V 280A 58.8Hz EN 60034
130kW 3000rpm 360V 253A 100.7Hz Isol. KI. F IP54

Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Động cơ Marelli Motori Group tại Việt Nam
Marelli Motori Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Brand

Marelli Motori

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.