Sale!

Động cơ 3 pha Hoyer đại lý Vietnam

$5,200.00 (Giá tham khảo)

Hoyer là nhà sản xuất động cơ điện hiệu suất cao hàng đầu. Chúng tôi cung cấp các giải pháp sáng tạo cho nhiều ngành công nghiệp trên toàn thế giới và tập trung vào hiệu suất, độ tin cậy và tính bền vững. Các giải pháp đổi mới của động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu Hoyer giúp các công ty có thể đạt được mức độ hiệu quả và thành công mới.
Hoyer được bắt đầu bởi Svend Hoyer, một người đàn ông tràn đầy năng lượng và nghị lực. Ông thành lập doanh nghiệp vào năm 1974 và đã phát triển thành một trong những nhà cung cấp động cơ điện hàng đầu ở Scandinavia.
Dòng sản phẩm động cơ điện, bộ truyền động và bộ điều khiển của Hoyer được thiết kế để đảm bảo hiệu quả trong mọi ứng dụng trên khắp các thị trường.
Động cơ điện Hoyer HMA4 80 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ Hoyer HMA4 90
Hoyer motor HMA4 100
Hoyer HMA4 112
Động cơ điện Hoyer Motors đại lý Vietnam HMA4 132
Hoyer HMA4 160
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMC4 180
Động cơ nam châm vĩnh cửu Hoyer HMC4 200
Hoyer HMC4 225 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC4 250
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMC4 280
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu Hoyer HMC4 315
Động cơ điện Hoyer HMC4 355
Hoyer HMA4 80 1-2
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMA4 80 2-2
Hoyer HMA4 90S-2
Hoyer HMA4 90L-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMA4 100L-2
Hoyer HMA4 112M-2
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMA4 132S1-2
Động cơ điện Hoyer HMA4 132S2-2
Hoyer HMA4 160M1-2
Động cơ điện Hoyer HMA4 160M2-2
Động cơ Hoyer HMA4 160L-2
Hoyer motor HMC4 160M1-2
Hoyer HMC4 160M2-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC4 160L-2
Hoyer HMC4 180M-2
Hoyer HMC4 200L1-2
Động cơ điện Hoyer HMC4 200L2-2
Hoyer HMC4 225M-2
Hoyer HMC4 250M-2
Hoyer HMC4 280S-2
Hoyer HMC4 280M-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC4 315S-2
Động cơ nam châm vĩnh cửu Hoyer HMC4 315M-2
Động cơ điện Hoyer HMC4 315L1-2
Hoyer HMC4 315L2-2
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMC4 355M-2
Hoyer HMC4 355L-2
Hoyer HMA4 80 2-4
Hoyer HMA4 90S-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện Hoyer HMA4 90L-4
Hoyer HMA4 100L1-4
Hoyer HMA4 100L2-4
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMA4 112M-4
Hoyer HMA4 132S-4
Hoyer HMA4 132M-4
Hoyer HMA4 160M-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện Hoyer HMA4 160L-4
Động cơ Hoyer HMC4 160M-4
Hoyer motor HMC4 160L-4
Hoyer HMC4 180M-4
Động cơ nam châm vĩnh cửu Hoyer HMC4 180L-4
Hoyer HMC4 200L-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC4 225S-4
Hoyer HMC4 225M-4
Động cơ điện Hoyer HMC4 250M-4
Hoyer HMC4 280S-4
Hoyer HMC4 280M-4
Động cơ điện cao áp Hoyer HMC4 315S-4
Hoyer HMC4 315M-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC4 315L1-4
Hoyer HMC4 315L2-4
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMC4 355M-4
Hoyer HMC4 355L-4
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMA4 90S-6
Động cơ điện Hoyer HMA4 90L-6
Hoyer HMA4 100L-6
Hoyer HMA4 112M-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMA4 132S-6
Động cơ điện Hoyer HMA4 132M1-6
Động cơ Hoyer HMA4 132M2-6
Hoyer motor HMA4 160M-6
Hoyer HMA4 160L-6
Hoyer HMC4 180L-6
Động cơ điện Hoyer HMC4 200L1-6
Hoyer HMC4 200L2-6
Hoyer HMC4 225M-6
Hoyer HMC4 250M-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC4 280S-6
Động cơ nam châm vĩnh cửu Hoyer HMC4 280M-6
Hoyer HMC4 315S-6

Hoyer HMC3 180L-8
Hoyer HMC3 200L-8
Hoyer HMC3 225S-8 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC3 225M-8
Hoyer HMC3 250M-8
Động cơ điện Hoyer HMC3 280S-8
Hoyer HMC3 280M-8
Hoyer HMC3 315S-8
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMC3 315M-8
Hoyer HMC3 315L1-8
Hoyer HMC3 315L2-8 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC3 355M1-8
Hoyer HMC3 355M2-8
Động cơ điện Hoyer HMC3 355L-8
Động cơ Hoyer HMA2 56 1-2
Hoyer motor HMA2 56 2-2
Hoyer HMA2 63 1-2
Hoyer HMA2 63 2-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMA2 71 1-2
Động cơ điện Hoyer HMA2 71 2-2
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMA2 80 1-2
Hoyer HMA2 80 2-2
Hoyer HMA2 90S-2
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMA2 90L-2
Hoyer HMA2 100L-2
Hoyer HMA2 112M1-2
Hoyer HMA2 132S1-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMA2 132S2-2
Động cơ nam châm vĩnh cửu Hoyer HMC2 80 1-2
Hoyer HMC2 80 2-2
Động cơ điện Hoyer HMC2 90S-2
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMC2 90L-2
Hoyer HMC2 100L-2
Hoyer HMC2 112M-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện Hoyer HMC2 132S1-2
Động cơ Hoyer HMC2 132S2-2
Hoyer HMC2 160M1-2
Hoyer HMC2 160M2-2
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMC2 160L-2
Hoyer HMC2 180M-2
Hoyer HMC2 200L1-2
Hoyer HMC2 200L2-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC2 225M-2
Hoyer HMC2 225M1-2*
Hoyer HMC2 250M-2
Động cơ điện Hoyer HMC2 250M1-2*
Hoyer HMC2 280S-2
Hoyer HMC2 280M-2
Hoyer HMC2 315S-2
Hoyer HMC2 315M-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC2 315L1-2
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMC2 315L2-2
Hoyer HMC2 355M-2
Hoyer HMC2 355L1-2
Động cơ điện Hoyer HMC2 355L2-2
Động cơ Hoyer HMC2 400M2-2
Hoyer motor HMC2 400M3-2
Hoyer HMC2 400L1-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC2 400L2-2
Hoyer HMA2 56 1-4
Động cơ điện Hoyer HMA2 56 2-4
Động cơ nam châm vĩnh cửu Hoyer HMA2 63 1-4
Hoyer HMA2 63 2-4
Hoyer HMA2 71 1-4
Hoyer HMA2 71 2-4
Hoyer HMA2 80 1-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMA2 80 2-4
Hoyer HMA2 90S-4
Hoyer HMA2 90L-4
Hoyer HMA2 100L1-4
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMA2 100L2-4
Hoyer HMA2 112M2-4
Hoyer HMA2 132S-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMA2 132M1-4
Hoyer HMC2 80 1-4
Hoyer HMC2 80 2-4
Động cơ điện Hoyer HMC2 90S-4
Động cơ Hoyer HMC2 90L-4
Hoyer motor HMC2 100L1-4
Động cơ điện Hoyer HMC2 100L2-4
Hoyer HMC2 112M1-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC2 132S-4
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu Hoyer HMC2 132M2-4
Hoyer HMC2 160M-4
Hoyer HMC2 160L-4
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMC2 180M-4
Hoyer HMC2 180L-4
Hoyer HMC2 200L-4
Hoyer HMC2 200L1-4*
Hoyer HMC2 225S-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC2 225M-4
Động cơ điện Hoyer HMC2 225M1-4*

Hoyer HMC2 355M1-8
Hoyer HMC2 355M2-8
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMC2 355L-8
Hoyer HMC2 400M1-8
Hoyer HMC2 400M2-8
Hoyer HMC2 400L1-8 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện Hoyer HMC2 400L2-8
Động cơ Hoyer HMC2 400L3-8
Hoyer motor MS 56 1-2
Động cơ điện Hoyer MS 56 2-2
Hoyer MS 63 1-2
Hoyer MS 63 2-2
Hoyer MS 63 3-2*
Hoyer MS 71 1-2
Hoyer MS 71 2-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer MS 71 3-2*
Hoyer MS 80 1-2
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer MS 80 2-2
Hoyer MS 80 3-2*
Động cơ điện Hoyer MS 90S-2
Hoyer MS 90L-2
Hoyer MS 90L2-2*
Hoyer MS 100L-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer MS 100L2-2*
Hoyer MS 112M1-2
Hoyer MS 112M2-2*
Động cơ nam châm vĩnh cửu Hoyer MS 132S1-2
Hoyer MS 132S2-2
Hoyer MS 132M1-2*
Hoyer MS 132M2-2* – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer Y2E2 80 M1-2
Động cơ điện Hoyer Y2E2 80 M2-2
Động cơ Hoyer Y2E2 90S-2
Hoyer motor Y2E2 90L-2
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer Y2E2 100L-2
Hoyer Y2E2 112M-2
Hoyer Y2E2 132 S1-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer Y2E2 132S2-2
Hoyer Y2E2 160M1-2
Hoyer Y2E2 160M2-2
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer Y2E2 160L-2
Hoyer Y2E2 160LA-2*
Động cơ điện Hoyer Y2E2 180M-2
Hoyer Y2E2 180L-2*
Hoyer Y2E2 200L1-2
Hoyer Y2E2 200L2-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer Y2E2 200L3-2*
Hoyer Y2E2 225M-2
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer Y2E2 225M1-2*
Hoyer Y2E2 250M-2
Động cơ nam châm vĩnh cửu Hoyer Y2E2 250M1-2*
Hoyer Y2E2 280S-2
Hoyer Y2E2 280M-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer Y2E2 280M1-2*
Hoyer Y2E2 315S-2
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer Y2E2 315M-2
Hoyer Y2E2 315L1-2
Động cơ điện Hoyer Y2E2 315L2-2
Hoyer Y2E2 355M-2
Hoyer Y2E2 355L-2
Hoyer MS 56 1-4
Hoyer MS 56 2-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện Hoyer MS 63 1-4
Động cơ Hoyer MS 63 2-4
Hoyer motor MS 63 3-4*
Hoyer MS 71 1-4
Hoyer MS 71 2-4
Hoyer MS 71 3-4*
Hoyer MS 80 1-4
Hoyer MS 80 2-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer MS 80 3-4*
Hoyer MS 90S-4
Hoyer MS 90L-4
Động cơ điện Hoyer MS 90L2-4*
Hoyer MS 100L1-4
Hoyer MS 100L2-4
Hoyer MS 100L3-4*
Hoyer MS 112M1-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer MS 112M2-4*
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer MS 132S-4
Hoyer MS 132M-4
Hoyer MS 132M2-4*
Động cơ nam châm vĩnh cửu Hoyer MS 132M3-4*
Hoyer Y2E2 80 M1-4
Hoyer Y2E2 80 M2-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer Y2E2 90S-4
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer Y2E2 90L-4
Hoyer Y2E2 100L1-4
Động cơ điện Hoyer Y2E2 100L2-4
Hoyer Y2E2 112M-4
Động cơ điện Hoyer Y2E2 132 S-4
Động cơ Hoyer Y2E2 132M-4

Hoyer motor Y2E2 160M-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer Y2E2 160L-4
Hoyer Y2E2 160L1-4*
Động cơ điện Hoyer Y2E2 180M-4
Hoyer Y2E2 180L-4
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer Y2E2 180LA-4*
Hoyer Y2E2 200L-4
Động cơ nam châm vĩnh cửu Hoyer Y2E2 200L1-4*
Hoyer Y2E2 225S-4
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer Y2E2 225M-4
Hoyer Y2E2 225M1-4*
Hoyer Y2E2 250M-4 64 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện Hoyer Y2E2 250M1-4*
Động cơ Hoyer Y2E2 280S-4
Hoyer motor Y2E2 280M-4
Hoyer Y2E2 280MB-4*
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer Y2E2 315S-4
Hoyer Y2E2 315M-4
Động cơ điện Hoyer Y2E2 315L1-4
Hoyer Y2E2 315L2-4
Hoyer Y2E2 315L3-4* – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer Y2E2 355M-4
Hoyer Y2E2 355L-4
Hoyer Y2E2 355LB-4
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer Y2E2 400M1-4
Hoyer Y2E2 400M2-4
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer Y2E2 400L1-4
Hoyer Y2E2 400L2-4
Hoyer Y2E2 400L3-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer MS 63 1-6
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer MS 63 2-6
Hoyer MS 71 1-6
Hoyer MS 71 2-6
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer MS 80 1-6
Hoyer MS 80 2-6
Động cơ điện Hoyer MS 90S-6
Hoyer MS 90L-6
Hoyer MS 100L-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện Hoyer MS 112M1-6
Động cơ Hoyer MS 132S-6
Hoyer MS 132M1-6
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer MS 132M2-6
Hoyer Y2E2 80 M1-6
Động cơ điện Hoyer Y2E2 80 M2-6
Hoyer Y2E2 90S-6
Hoyer Y2E2 90L-6
Hoyer Y2E2 100L-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer Y2E2 112M-6
Động cơ nam châm vĩnh cửu Hoyer Y2E2 132 S-6
Hoyer Y2E2 132M1-6
Động cơ điện Hoyer Y2E2 132M2-6
Động cơ Hoyer Y2E2 160M-6
Hoyer motor Y2E2 160L-6
Hoyer Y2E2 180L-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer Y2E2 200L1-6
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer Y2E2 200L2-6
Hoyer Y2E2 225M-6
Hoyer Y2E2 225M1-6*
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer Y2E2 250M-6
Hoyer Y2E2 280S-6
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu Hoyer Y2E2 280M-6
Hoyer Y2E2 280M1-6*
Hoyer Y2E2 315S-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer Y2E2 315M-6
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer Y2E2 315L1-6
Hoyer Y2E2 315L2-6
Động cơ điện Hoyer Y2E2 355M1-6
Hoyer Y2E2 355M2-6
Hoyer Y2E2 355L-6
Hoyer Y2E2 400M1-6
Hoyer Y2E2 400M2-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer Y2E2 400L-6
Hoyer MS 71 1-8
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer MS 71 2-8
Hoyer MS 80 1-8
Động cơ điện Hoyer MS 80 2-8
Động cơ Hoyer MS 90S-8
Hoyer motor MS 90L-8
Hoyer MS 100L1-8 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer MS 100L2-8
Hoyer MS 112M1-8
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer MS 132S-8
Hoyer MS 132M-8
Hoyer Y2E2 80 M1-8
Động cơ điện Hoyer Y2E2 80 M2-8
Hoyer Y2E2 90S-8
Hoyer Y2E2 90L-8
Hoyer Y2E2 100L1-8 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer Y2E2 100L2-8
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer Y2E2 112M-8
Hoyer Y2E2 132 S-8
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer Y2E2 132M-8

Hoyer HMCX 160
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMCX 180
Hoyer HMCX 200
Động cơ chống cháy nổ Hoyer HMCX 225
Động cơ Hoyer HMCX 250 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer motor HMCX 280
Hoyer HMCX 315
Động cơ nam châm vĩnh cửu Hoyer HMCX 355
Hoyer HMCX 80M1-2
Động cơ điện Hoyer HMCX 80M2-2
Hoyer HMCX 90S-2
Hoyer HMCX 90L-2
Hoyer HMCX 100L-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMCX 112M-2
Hoyer HMCX 132S1-2
Hoyer HMCX 132S2-2
Hoyer HMCX 160M1-2
Hoyer HMCX 160M2-2
Hoyer HMCX 160L-2
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMCX 180M-2
Hoyer HMCX 200L1-2
Hoyer HMCX 200L2-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMCX 225M-2
Động cơ chống cháy nổ Hoyer HMCX 250M-2
Động cơ Hoyer HMCX 280S-2
Hoyer motor HMCX 280M-2
Hoyer HMCX 315S-2
Hoyer HMCX 315M-2
Hoyer HMCX 315L1-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMCX 315L-2
Hoyer HMCX 315L2-2
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMCX 355S1-2
Động cơ điện Hoyer HMCX 355S2-2
Hoyer HMCX 355M1-2
Hoyer HMCX 355M2-2
Hoyer HMCX 355L1-2
Hoyer HMCX 355L2-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMCX 80M1-4
Hoyer HMCX 80M2-4
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMCX 90S-4
Hoyer HMCX 90L-4
Hoyer HMCX 100L1-4
Hoyer HMCX 100L2-4
Hoyer HMCX 112M-4
Hoyer HMCX 132S-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMCX 132M-4
Hoyer HMCX 160M-4
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMCX 160L-4
Hoyer HMCX 180M-4
Hoyer HMCX 180L-4
Hoyer HMCX 200L-4
Hoyer HMCX 225S-4
Động cơ chống cháy nổ Hoyer HMCX 225M-4
Động cơ Hoyer HMCX 250M-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer motor HMCX 280S-4
Hoyer HMCX 280M-4
Hoyer HMCX 315S-4
Hoyer HMCX 315M-4
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMCX 315L1-4
Hoyer HMCX 315L-4
Động cơ điện Hoyer HMCX 315L2-4
Hoyer HMCX 355S1-4
Hoyer HMCX 355S2-4
Hoyer HMCX 355M1-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMCX 355M2-4
Hoyer HMCX 355L1-4
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMCX 355L2-4
Hoyer HMCX 80M1-6
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu Hoyer HMCX 80M2-6
Hoyer HMCX 90S-6
Hoyer HMCX 90L-6
Hoyer HMCX 100L-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMCX 112M-6
Hoyer HMCX 132S-6
Hoyer HMCX 132M1-6
Động cơ chống cháy nổ Hoyer HMCX 132M2-6
Động cơ Hoyer HMCX 160M-6
Hoyer HMCX 160L-6
Hoyer HMCX 180L-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMCX 200L1-6
Hoyer HMCX 200L2-6
Hoyer HMCX 225M-6
Hoyer HMCX 250M-6
Động cơ điện Hoyer HMCX 280S-6
Hoyer HMCX 280M-6
Hoyer HMCX 315S-6
Động cơ nam châm vĩnh cửu Hoyer HMCX 315M-6
Hoyer HMCX 315L1-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMCX 315L2-6
Hoyer HMCX 355S-6
Hoyer HMCX 355M1-6
Hoyer HMCX 355M2-6

Hoyer HMCA2 355H1-4
Hoyer HMCA2 355H2-4
Hoyer HMCA2 355H3-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMCA2 355H4-4
Hoyer HMCA2 400H-4
Động cơ trung thế Hoyer HMCA2 400H1-4
Động cơ Hoyer HMCA2 400H2-4
Hoyer motor HMCA2 400H3-4
Hoyer HMCA2 450H-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMCA2 450H1-4
Động cơ điện Hoyer HMCA2 450H2-4
Hoyer HMCA2 450H3-4
Hoyer HMCA2 500H-4
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMCA2 500H1-4
Hoyer HMCA2 500H2-4
Hoyer HMCA2 500H3-4
Hoyer HMCA2 560H-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMCA2 560H1-4
Hoyer HMCA2 560H2-4
Hoyer HMCA2 560H3-4
Động cơ điện Hoyer HMCA2 355H-6
Hoyer HMCA2 355H1-6
Hoyer HMCA2 355H2-6
Động cơ trung thế Hoyer HMCA2 400H-6
Động cơ Hoyer HMCA2 400H1-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer motor HMCA2 400H2-6
Hoyer HMCA2 400H3-6
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMCA2 450H-6
Hoyer HMCA2 450H1-6
Hoyer HMCA2 450H2-6
Hoyer HMCA2 450H3-6
Hoyer HMCA2 500H-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMCA2 500H1-6
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu Hoyer Hoyer HMCA2 500H2-6
Hoyer HMCA2 500H3-6
Động cơ điện Hoyer HMCA2 560H-6
Hoyer HMCA2 560H1-6
Hoyer HMCA2 560H2-6
Hoyer HMCA2 560H3-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMCA2 400H-8
Hoyer HMCA2 400H1-8
Hoyer HMCA2 400H2-8
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMCA2 400H3-8
Hoyer HMCA2 450H-8
Hoyer HMCA2 450H1-8
Hoyer HMCA2 450H2-8 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMCA2 450H3-8
Động cơ nam châm vĩnh cửu Hoyer HMCA2 500H-8
Hoyer HMCA2 500H1-8
Động cơ điện Hoyer HMCA2 500H2-8
Hoyer HMCA2 500H3-8
Động cơ trung thế Hoyer HMCA2 560H-8
Động cơ Hoyer HMCA2 560H1-8
Hoyer motor HMCA2 560H2-8 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMCA2 560H3-8 8
Động cơ VFD
Cảm biến rung Hoyer KPV100
Hoyer KPV200
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Động cơ Hoyer Motors tại Việt Nam
Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Brand

Hoyer Motors

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.