Sale!

Cảm biến tốc độ AI Tek Instruments USA tại Việt Nam

$800.00 (Giá tham khảo)

Mã: Máy điều khiển thiết bị quay AI Tek Instruments Danh mục: Từ khóa: ,

AI Tek Instruments, LLC. đã dành hơn 60 năm thiết kế và sản xuất các sản phẩm điện tử và cơ điện để bảo vệ, giám sát và điều khiển thiết bị quay ở một số thị trường công nghiệp MIL-AERO, Petro-Chem, Rail, Bánh răng AI Tek Instruments và công nghiệp đòi hỏi khắt khe nhất.
Chúng tôi có hệ thống kinh doanh, chất lượng và nguồn lực của các công ty lớn hơn cùng với sự linh hoạt và tinh thần kinh doanh của các công ty nhỏ tốt nhất. Với sự cống hiến cho sự phát triển công
nghệ không ngừng, sự tôn trọng lành mạnh đối với những gì đã được thử và đúng cũng như sự hiểu
biết về các yêu cầu riêng của từng khách hàng, AI-Tek cung cấp các giải pháp dựa trên các sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy và sáng tạo với mức giá cạnh tranh.

Cảm biến tốc độ thụ động AI Tek Instruments 70085-1010-041
AI-Tek Instruments 70085-1010-428 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
AI-Tek Instruments 70085-1010-458
AI-Tek Instruments 70085-1010-174
Cảm biến tốc độ AI-Tek Instruments 70085-1010-024
AI-Tek Instruments 70085-1010-472
AI-Tek Instruments 70085-1010-227
AI-Tek Instruments 70085-1010-037
AI-Tek Instruments 70085-1010-299
Cảm biến tốc độ thụ động AI-Tek Instruments 70085-1010-182
AI-Tek Instruments 70085-1010-289 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
AI-Tek Instruments 70085-1010-028
AI-Tek Instruments 70085-1010-004
AI-Tek Instruments 70085-1010-469
AI-Tek Instruments 70085-1010-131
Cảm biến tốc độ AI-Tek Instruments 70085-1010-214
AI-Tek Instruments 70085-1010-078 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
AI-Tek Instruments 70085-1010-137
AI-Tek Instruments 70085-1010-421
AI-Tek Instruments 70085-1010-425
AI-Tek Instruments 70085-1010-424
AI-Tek Instruments 70085-1010-001
AI-Tek Instruments 70085-1010-003 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến tốc độ thụ động AI-Tek Instruments 70085-1010-018
AI-Tek Instruments 70085-1010-118
AI-Tek Instruments 70085-1010-002
AI-Tek Instruments 70085-1010-175
AI-Tek Instruments 70085-1010-026 
Cảm biến tốc độ AI-Tek Instruments 70085-1010-408
AI-Tek Instruments 70085-8080-003 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
AI-Tek Instruments 70085-1010-220
AI-Tek Instruments 70084-1713-111
AI-Tek Instruments 70085-1010-007
AI-Tek Instruments 70085-1010-056
AI-Tek Instruments 70085-1010-086
AI-Tek Instruments 70085-1010-355
AI-Tek Instruments 70085-1010-120 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
AI-Tek Instruments 70085-8080-001
Cảm biến tốc độ thụ động AI-Tek Instruments 70085-1010-314
AI-Tek Instruments 70085-8080-004
AI-Tek Instruments 70085-1010-037
AI-Tek Instruments 70085-1010-299
Cảm biến tốc độ AI-Tek Instruments 70085-1010-182
AI-Tek Instruments 70085-1010-289
AI-Tek Instruments 70085-1010-081
AI-Tek Instruments 70085-1010-411 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
AI-Tek Instruments 70085-1010-329
AI-Tek Instruments 70085-1010-330
Cảm biến tốc độ thụ động AI-Tek Instruments 70085-1010-412
AI-Tek Instruments 70085-1010-413
AI-Tek Instruments 70085-1010-005
AI-Tek Instruments 70085-1010-327
AI-Tek Instruments 70085-1010-328 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
AI-Tek Instruments 70085-1010-414
AI-Tek Instruments 70085-1010-404
AI-Tek Instruments 70085-1010-544
AI-Tek Instruments 70085-1010-406
Cảm biến tốc độ AI-Tek Instruments 70085-1010-417
AI-Tek Instruments 70085-1010-420
AI-Tek Instruments 70085-1010-541
AI-Tek Instruments 70085-1010-542 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
AI-Tek Instruments 70085-1010-540
AI-Tek Instruments 70085-1010-543
AI-Tek Instruments 70085-1010-403
AI-Tek Instruments 70085-1010-415
AI-Tek Instruments 70085-1010-416
AI-Tek Instruments 70085-1010-405
Cảm biến tốc độ thụ động AI-Tek Instruments 70085-3030-111
AI-Tek Instruments 70085-3030-112 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
AI-Tek Instruments 70085-3030-113
AI-Tek Instruments 70085-3030-114
AI-Tek Instruments 70085-3030-211
AI-Tek Instruments 70085-3030-212
Cảm biến tốc độ AI-Tek Instruments 70085-3030-213
AI-Tek Instruments 70085-3030-214
AI-Tek Instruments 70085-3030-222 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
AI-Tek Instruments 70085-3030-235
Cảm biến tốc độ thụ động AI-Tek Instruments 70085-3030-237
Cảm biến tốc độ chủ động AI-Tek Instruments RH1512-013
AI-Tek Instruments RH1522-013
AI-Tek Instruments RH1512-014
AI-Tek Instruments RH1522-014
AI-Tek Instruments RH1612-013 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến tốc độ AI-Tek Instruments RH1622-013
AI-Tek Instruments RH1612-014
AI-Tek Instruments RH1622-014
AI-Tek Instruments RH1512-005
AI-Tek Instruments RH1522-005
Cảm biến tốc độ chủ động AI-Tek Instruments RH1512-006
AI-Tek Instruments RH1522-006
AI-Tek Instruments RH1512-007 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
AI-Tek Instruments RH1522-007
AI-Tek Instruments RH1612-005
AI-Tek Instruments RH1622-005
Cảm biến tốc độ AI-Tek Instruments RH1612-006
AI-Tek Instruments RH1622-006
AI-Tek Instruments RH1612-007
AI-Tek Instruments RH1622-007 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
AI-Tek Instruments RH1512-009
AI-Tek Instruments RH1522-009
AI-Tek Instruments RH1512-010
Cảm biến tốc độ chủ động AI-Tek Instruments RH1522-010
AI-Tek Instruments RH1612-009
AI-Tek Instruments RH1622-009
AI-Tek Instruments RH1612-010 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
AI-Tek Instruments RH1622-010
AI-Tek Instruments RH1512-026
AI-Tek Instruments RH1522-026
AI-Tek Instruments RH1612-025
AI-Tek Instruments RH1622-026
Cảm biến tốc độ AI-Tek Instruments RH1612-027
AI-Tek Instruments RH1622-027 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
AI-Tek Instruments RH1320-001
AI-Tek Instruments RH1320-003
AI-Tek Instruments RH1320-009
AI-Tek Instruments RH1320-010
AI-Tek Instruments RH1320-012
AI-Tek Instruments RH1320-005
AI-Tek Instruments RH1320-006 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
AI-Tek Instruments DH1512-113

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp? Chất lượng, giá cả, giao hàng, dịch vụ, hiệu suất? AI-Tek tin rằng đây không chỉ là những khái niệm trừu tượng. Chúng tôi giải quyết vấn đề mỗi ngày. AI-Tek Instruments đã thiết kế, sản xuất và phân phối cảm biến tốc độ từ tính và máy đo tốc độ có độ chính xác cao trong hơn 60 năm. Hãy để đội ngũ chuyên gia xuất sắc của chúng tôi cung cấp cho bạn một giải pháp.

AI-Tek Instruments BH1512-009
AI-Tek Instruments BH1522-009 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
AI-Tek Instruments BH1512-010
Cảm biến tốc độ chủ động AI-Tek Instruments BH1522-010
AI-Tek Instruments BH1612-009
Cảm biến tốc độ AI-Tek Instruments BH1622-009
AI-Tek Instruments BH1612-010
AI-Tek Instruments BH1622-010 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy đo tốc độ AI-Tek Instruments T77510-10
AI-Tek Instruments T77510-40
AI-Tek Instruments T77510-70
AI-Tek Instruments T77530-10
Máy đo tốc độ AI Tek Instruments T77530-40
AI-Tek Instruments T77530-70
AI-Tek Instruments T77810-10 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến từ tính AI-Tek Instruments T77810-40
AI-Tek Instruments T77810-70
AI-Tek Instruments T77610-10
Máy đo tốc độ AI-Tek Instruments T77610-40
AI-Tek Instruments T77610-70
AI-Tek Instruments T77630-10
AI-Tek Instruments T77630-40 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
AI-Tek Instruments T77630-70
Bánh răng AI-Tek Instruments G79870-202-1800
AI-Tek Instruments G79870-202-1901
AI-Tek Instruments G79870-202-2001
Bánh răng AI-Tek Instruments G79870-202-2101
AI-Tek Instruments G79870-202-2201 – AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
AI-Tek Instruments G79870-202-4233
AI-Tek Instruments G79870-202-0967
Bộ khuếch đại tín hiệu AI-Tek Instruments EA79880-100
AI-Tek Instruments EA79880-200
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm AI Tek Instruments, LLC tại Việt Nam
AI Tek Instruments Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Brand

AI Tek Instruments

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.