Sale!

Cảm biến tải trọng AEP Transducers

$568.00 (Giá tham khảo)

CHAU THIEN CHI CO.,LTD (CTC VIET NAM) phân phối chính hãng AEP transducers ITALY giá tốt nhất:
* Cảm biến tải trọng AEP transducers
* Cảm biến lực AEP transducers
* Bộ chuyển đổi AEP transducers
* Bộ chuyển đổi lực AEP transducers
* Đầu dò dịch chuyển AEP transducers
* Động lực kế AEP transducers
* Dụng cụ AEP transducers
* Đồng hồ đo áp suất AEP transducers
* Đầu dò áp suất AEP transducers
* Bộ chuyển đổi mô men xoắn AEP transducers
*** AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]

 

Mã: Cảm biến AEP Transducers Danh mục: Từ khóa:
Cảm biến tải trọng AEP Transducers tự hào có sự hiện diện lâu dài trên thị trường về thiết kế, sản xuất và sản xuất: cảm biến đo biến dạng, thiết bị điện tử và phần mềm ứng dụng. 50% sản lượng của chúng tôi được dành cho thị trường trong nước. 50% sản lượng được dành cho thị trường quốc tế.
Cảm biến tải trọng AEP CC2S16575TC35
Cảm biến tải trọng AEP transducers CC2S165100TC15
Load cell AEP transducers CC2S165100TC25
CC2S165100TC35 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Load cell AEP transducers CC2S200150TC15
Cảm biến tải trọng AEP transducers CC2S200150TC25
Cảm biến tải trọng AEP CC2S200200TC15
Load cell AEP transducers CC2S200200TC25
AEP CTIC22 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Load cell AEP transducers CPB120D82
AEP CUPC2
Load cell AEP CTIC35 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
30 t Load cell AEP transducers CC2S12630TC15H
50 t Cảm biến tải trọng AEP CC2S16550TC15
75 t Load cell AEP CC2S16575TC15
100 t Cảm biến lực AEP transducers CC2S165100TC15
150 t Cảm biến tải trọng AEP transducers CC2S200150TC15
200 t Load cell AEP CC2S200200TC15
AEP CUPC3 LH: 0909.119.181 [email protected] để được tư vấn hỗ trợ & lắp đặt miễn phí
AEP CTIC60
AEP CUPC5 
AEP CTIC8 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Cảm biến tải trọng để đo tải trọng tĩnh và động trong chế độ NÉN.
Tải trọng danh định từ 250 kg đến 100 tấn
Lỗi kết hợp: 0,03%
Đầu ra: 2mV/V
Phiên bản CHI PHÍ THẤP được sản xuất trong hơn 30 năm
Load cell AEP CCBS82250K5 250 kg AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Load cell AEP transducers CCBS82500K5 500 kg
Cảm biến tải trọng AEP CCBS821T5 1 t
Load cell AEP CCBS822T55 2.5 t LH: 0909.119.181 [email protected] để được tư vấn hỗ trợ & lắp đặt miễn phí
Cảm biến lực AEP transducers CCBS825T5 5 t
Cảm biến tải trọng AEP CCBS827T55 7.5 t
Load cell AEP CCBS8210T5 10 t AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
CCBS10015T5 15 t 
Cảm biến tải trọng để đo tải trọng tĩnh và động trong chế độ NÉN AEP CLS VietNam - Chauthienchi.com.
Tải danh định từ 30t đến 500t
Lớp (OIML R60) C1 và C2
Lỗi kết hợp: 0,023%
Đầu ra: 2mV/V     AEP VietNam CMIL7MF MIL7M  CMIL7FV5 CONNM12MF CONNM12FV5 CONNETTORE M12x1 femmina 8 poli dritto completo di CAVO PVC schermato lunghezza 5 m
Cảm biến tải trọng để đo tải trọng tĩnh và động ở dạng CĂNG và NÉN
Tải trọng danh định từ 10 kg đến 10 tấn
Lớp (OIML R60) C2, C3 và C4
Lỗi kết hợp: 0,018%
Đầu ra: 2mV/V
Load cell AEP CTS6310KC25 
Load cell AEP CTS6325KC35 
AEP Viet Nam CTS822T5C25 
Cảm biến tải trọng AEP CTS822T5C35 LH: 0909.119.181 [email protected] để được tư vấn hỗ trợ & lắp đặt miễn phí
AEP CTS1025TC25 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Load cell AEP CTS1025TC35 
AEP CTS1027T5C25 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Load cell AEP CTS1027T5C35 
Cảm biến tải trọng AEP CTS12710TC25 
Load cell AEP CTS12710TC35
Load cell AEP CTSA822TC35
AEP CTSA822TC45 2t AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Cảm biến tải trọng AEP CTSA822T5C25
AEP CTSA822T5C35 LH: 0909.119.181 [email protected] để được tư vấn hỗ trợ & lắp đặt miễn phí
Load cell AEP CTSA822T5C45 2.5t
AEP CTSA1025TC25
Cảm biến AEP CTSA1025TC35
Cảm biến tải trọng AEP CTSA1027T5C25
Load cell AEP CTSA1027T5C35 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Cảm biến tải trọng để đo tải trọng tĩnh và động ở dạng NÉN và CĂNG
Tải trọng danh nghĩa từ 350 kg đến 20 tấn
Độ tuyến tính và độ trễ 0,03%
Đầu ra: 2mV/V
AEP CTCE57350K5 350 kg
CTCE57500K5 500 kg
CTCE571TK5 1 t Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
AEP CTCE572T55 2.5 t
CTCE825T5 5 t AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
AEP CTCE827T55 7.5 t
Cảm biến lực AEP transducers CTCE8210T5 10 t
CTCE8220T5 20 t
AEP CTIC22 LH: 0909.119.181 [email protected] để được tư vấn hỗ trợ & lắp đặt miễn phí
CTS25M20 
CACCEM20 
AEP CTIC28 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Cảm biến lực AEP transducers CTS45M30 
AEP CACCEM30
CTIC35 
AEP CTS62M42 
AEP CACCEM42

DD220000 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Load cell CD20020TC25
CD20030TC25 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
CT205TC25 CT205TC35
Cảm biến tải trọng AEP transducers CT207T5C25 CT207T5C35
CT2010TC25
Cảm biến lực AEP transducers CGP419.5T
transducers AEP CD20050TC25
CACCEM20
Cảm biến tải trọng AEP CACCEM25
CACCEM30
CACCEM42 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Cảm biến tải trọng AEP CACCEM4230T
transducers AEP CTCE575T5
transducers AEP CTCE825T5
CTCE827T55
Cảm biến tải trọng AEP CTCE8210T5
CTCE8220T5 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
CTIC22 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
transducers AEP CTS25M20
Cảm biến tải trọng AEPCACCEM20
CTIC28 LH: 0909.119.181 [email protected] để được tư vấn hỗ trợ & lắp đặt miễn phí
CFT65KC25
Cảm biến lực AEP transducers CFT610KC25
CFT620KC25 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
CFT630KC25
Cảm biến tải trọng AEP CUPFT2EL1T
CFT22TC25
Cảm biến lực AEP transducers CFT22TC35
CFT25TC25
CFT25TC35 Cảm biến việt nam LH: 0909.119.181 [email protected] để được tư vấn hỗ trợ & lắp đặt miễn phí
CFT210TC25
FTT11AMP AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
CUPFT1EL1T
Cảm biến tải trọng AEP transducers CFT1500KC25
Cảm biến lực AEP transducers CFT1500KC35
CFT11TC25 Cảm biến việt nam LH: 0909.119.181 [email protected] để được tư vấn hỗ trợ & lắp đặt miễn phí
CFT11TC35 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Cảm biến tải trọng AEP transducers CFT1A500KC25
CFT1A1TC25 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
CFT13TC25
Cảm biến lực AEP transducers CFT13TC35
CFT15TC25
CFT1A500KC35 LH: 0909.119.181 [email protected] để được tư vấn hỗ trợ & lắp đặt miễn phí
CFT15TC35
CFT17T5C25
CFT17T5C35
CF3200KC25 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
CF3200KC35
Cảm biến tải trọng AEP transducers CF3500KC25
CF3500KC35
Cảm biến tải trọng AEP transducers CF31TC25
CF31TC35 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
CF31T5C25

UPF1
UPF1B
PDM8 LH: 0909.119.181 [email protected] để được tư vấn hỗ trợ & lắp đặt miễn phí
CF12K5C25
CF15KC25 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Cảm biến tải trọng AEP transducers CF110KC25
CF110KC35 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
CF125KC25
CF125KC35 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
CF150KC25 Cảm biến tại trọng việt nam LH: 0909.119.181 [email protected] để được tư vấn hỗ trợ & lắp đặt miễn phí

AEP ADN2 Động lực kế nhỏ gọn để đo NÉN và CĂNG THẲNG
Tải trọng danh nghĩa từ 100kg đến 5t
Độ chính xác: 0,05% loại (ISO 376)
Bộ chuyển đổi lực để đo tải trọng tĩnh và động trong NÉN.
Tải danh nghĩa từ 300 kN đến 5 MN
Lớp (ISO 376) 1
Độ tuyến tính và độ trễ 0,05%
Đầu ra: 2mV/V
Bộ chuyển đổi lực AEP CCLF300KN
Bộ chuyển đổi lực AEP CCLF600KN
Bộ chuyển đổi lực AEP CCLF1MN 1 MN
FORCE transducer AEP CCLF2MN 2 MN AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
FORCE transducer AEP CCLF3MN 3 MN
Bộ chuyển đổi lực AEP CCLF5MN

Bộ chuyển đổi lực để đo tải trọng tĩnh và động trong NÉN.
Tải danh nghĩa từ 300 kN đến 5 MN
Cấp (ISO 376) 1 và 0,5
Độ tuyến tính và độ trễ 0,05%
Đầu ra: 2mV/V
Bộ chuyển đổi lực AEP CCLSTM300KNI05 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
FORCE transducer AEP CLSTM300KNI15
FORCE transducer AEP CCLSTM600KNI05
FORCE transducer AEP CLSTM600KNI15
Bộ chuyển đổi lực AEP CCLSTM1MNI05
FORCE transducer AEP CLSTM1MNI15 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
FORCE transducer AEP CCLSTM2MNI05
AEP CLB30KNI00  LH: 0909.119.181 [email protected] để được tư vấn hỗ trợ & lắp đặt miễn phí
FORCE transducer AEP CLB30KNI0
AEP CLB30KNI1 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
FORCE transducer AEP CLB50KNI00
AEP CLB50KNI0 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Đầu dò AEP CLB50KNI1
AEP CLB100KNI00 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
FORCE transducer AEP CLB100KNI0
AEP CLB100KNI1 Cảm biến lực việt nam LH: 0909.119.181 [email protected] để được tư vấn hỗ trợ & lắp đặt miễn phí
Bộ chuyển đổi lực AEP CLB200KNI00
FORCE transducer AEP CLB600KNI00
AEP CLB600KNI0 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bộ chuyển đổi lực AEP CLB600KNI1

AEP CKAL12710KN005 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
transducer AEP CKAL12710KN055
Bộ chuyển đổi lực AEP CKAL12710KN15
transducer AEP CKAL12725KN005
AEP CKAL12725KN055 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Bộ chuyển đổi lực AEP CKAL12725KN15
transducer AEP CKAL12750KN005
AEP CKAL12750KN055 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bộ chuyển đổi lực AEP CKAL12750KN15
transducer AEP CKAL165100KN005
AEP CKAL165100KN055
AEP CKAL165100K15  bộ chuyển đổi việt nam LH: 0909.119.181 [email protected] để được tư vấn hỗ trợ & lắp đặt miễn phí
transducer AEP CKAL2301MN005
AEP CKAL2301MN055 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
transducer AEP CKAL2301MN15
AEP CKAL2302MN055
transducer AEP CKAL2302MN15

Bộ chuyển đổi lực AEP CUKAL1KNI055
AEP CUKAL1KNI15 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
transducer AEP CUKAL2KNI005
AEP CUKAL2KNI055 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Bộ chuyển đổi lực AEP CUKAL2KNI15
AEP CUKAL3KNI005
Bộ chuyển đổi lực AEP CUKAL3KNI055
AEP CUKAL3KNI15
AEP CUKAL5KNI005 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
transducer AEP CUKAL5KNI055
AEP CUKAL5KNI15

Bộ chuyển đổi lực AEP CACCEM6
AEP CACCEM30  bộ chuyển đổi lực AEP việt nam LH: 0909.119.181 [email protected] để được tư vấn hỗ trợ & lắp đặt miễn phí
transducer AEP CACCEM42
AEP CACCEM4230T AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
AEP CACCEM4250T Download Datasheet Drawing Catalogue Price list

AEP MICROTC4-AMP
AEP MICROTC5
AEP MICROTC5-AMP
AEP TC8 AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
C10 Bộ chuyển đổi lực để đo tải trọng tĩnh và động trong NÉN và CĂNG
Tải danh định từ 10 kN đến 1 MN
Độ tuyến tính và độ trễ 0,10% và 0,20%
Đầu ra tiêu chuẩn 2mV/V
C10-AMP Bộ chuyển đổi lực để đo tải trọng tĩnh và động trong NÉN và CĂNG
Tải danh định từ 10 kN đến 1 MN
Độ tuyến tính và độ trễ 0,10% và 0,20%
Đầu ra tiêu chuẩn
Bộ chuyển đổi lực AEP CM-AMP AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bộ chuyển đổi lực AEP CM
Bộ chuyển đổi lực AEP TCETM
AEP CTCETM75KN005
Bộ chuyển đổi lực AEP CTCETM75KNI05
AEP CTCETM75KNI15  AEP Transducers Vietnam | Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bộ chuyển đổi lực AEP CTCETM100KN005
Bộ chuyển đổi lực AEP CTCETM100KNI05
AEP CTCETM100KNI15 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
AEP TSTM

Bộ chuyển đổi lực AEP việt nam LH: 0909.119.181 [email protected] để được tư vấn hỗ trợ & lắp đặt miễn phí
Brand

AEP Transducers

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.