Sale!

Cảm biến lưu lượng EGE Elektronik đại lý Việt Nam

$330.00 (Giá tham khảo)

Trong hơn bốn mươi năm, EGE-Elektronik đã phát triển và sản xuất các hệ thống đo lường và cảm biến có độ chính xác cao, cực kỳ đáng tin cậy cho những yêu cầu khó khăn nhất tại cơ sở Gettorf của chúng tôi. Phạm vi phổ của công tắc báo mức EGE Elektronik bao gồm từ cảm biến lưu lượng
và giám sát lưu lượng không khí đến đồng hồ đo mức tiêu thụ khí nén và công tắc tiệm cận điện cảm hoặc điện dung đến máy dò hồng ngoại cũng như cảm biến quang và siêu âm.
Chúng tôi cũng phát triển máy đo mức dựa trên tất cả các nguyên tắc đo phổ biến, cảm biến quang điện cho các ứng dụng công nghiệp và máy dò kim loại để sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt ở mỏ đá và sản xuất vật liệu xây dựng.

Cảm biến lưu lượng EGE Elektronik ST 418 K-A4
EGE Elektronik ST 418 KH-A4 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik ST 418 S-A4
Cảm biến EGE Elektronik ST 421 K-A4
EGE Elektronik ST 421 K-F
EGE Elektronik ST 421 K-L120
EGE Elektronik ST 421 K-L80
EGE Elektronik ST 421 KH-A4 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến lưu lượng EGE Elektronik ST 421 S-A4
EGE Elektronik ST 421 S-L120
EGE Elektronik ST 421 S-L80
EGE Elektronik ST 431 KH-A4
EGE Elektronik STB 450 K
EGE Elektronik STC 425 K – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik STK 412 K-A4
EGE Elektronik STK 412 S-A4
EGE Elektronik STK 421 K-A4
EGE Elektronik STK 421 KH-A4
EGE Elektronik STK 421 S-A4
Cảm biến lưu lượng EGE Elektronik ST 5021 KH
EGE Elektronik ST 5021/1 KH – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik ST 5021/2 KH
EGE Elektronik ST 521 KH
EGE Elektronik ST 521/1 KH
EGE Elektronik ST 521/2 KH
Cảm biến EGE Elektronik STA 421 K-B3
EGE Elektronik STA 421 K-HB2
EGE Elektronik STA 421 K-HC22 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik STA 421 S-B3
EGE Elektronik SC 440-A4-GSP
Cảm biến lưu lượng EGE Elektronik SC 440/1-A4-GSP
EGE Elektronik SC 440/2-A4-GSP
EGE Elektronik SC 440/3-A4-GSP
EGE Elektronik SC 440/5-A4-GSP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

EGE Elektronik SNS 450-A4-GSP-S
EGE Elektronik SNS 450-A4-WR1
EGE Elektronik SNS 450-A4-WR2
Cảm biến lưu lượng EGE Elektronik SNS 450-GA-3M
EGE Elektronik SNS 450-GAN-S
EGE Elektronik SCB 450 GSP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến lưu lượng khí EGE Elektronik LTZ 421 K-A2
EGE Elektronik LTZ 421 S-A2
EGE Elektronik LG 518 GA
Cảm biến quang điện EGE Elektronik LG 518 GPL
EGE Elektronik LG 518 GSP
Cảm biến EGE Elektronik LN 520 GA
EGE Elektronik LN 520 GPL – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik LN 520 GSP
Cảm biến lưu lượng khí EGE Elektronik LNZ 450 GA-K
EGE Elektronik LNZ 450 GA-S
EGE Elektronik LNZ 450 GR-K
EGE Elektronik LNZ 450 GR-S
EGE Elektronik LNZ 450 GSP-K – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik LNZ 450 GSP-S
EGE Elektronik LNZ 450 WR1-K
Cảm biến lưu lượng khí EGE Elektronik LNZ 450 WR2-K
EGE Elektronik LN 450 GA-K
EGE Elektronik LN 450 GA-S – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik LN 450 GR-K
Cảm biến EGE Elektronik LN 450 GR-S
EGE Elektronik LN 450 GSP-K
EGE Elektronik LN 450 GSP-S
EGE Elektronik LN 450 WR1-K
Cảm biến lưu lượng khí EGE Elektronik LN 450 WR2-K
Bộ khuếch đại lưu lượng EGE Elektronik SKM 420 GA
EGE Elektronik SKM 420 GR – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik SKM 420 GSP
EGE Elektronik SKM 421 GR
EGE Elektronik SKM 421 GSP
EGE Elektronik SKM 520 GR
Bộ khuếch đại lưu lượng EGE Elektronik SKM 522 GR
EGE Elektronik SKM 522 WR
EGE Elektronik SKZ 400 GR – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik SKZ 400 WR
EGE Elektronik SKZ 400 WR-115
EGE Elektronik LDN 510 GA
EGE Elektronik LDN 510 GR

EGE Elektronik STS 111 KH-140 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik STS 111 K-L80
EGE Elektronik STS 111 K-L140
Bộ khuếch đại lưu lượng EGE Elektronik STS 111 K-L110
EGE Elektronik STS 110 S
EGE Elektronik STS 110 KH-L80
EGE Elektronik STS 110 KH-L140
EGE Elektronik STS 110 KH-L110 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik STSEX 02
EGE Elektronik STSEX 01
Bộ khuếch đại lưu lượng EGE Elektronik STS 212 K
EGE Elektronik STS 212 S
EGE Elektronik STS 215 K
EGE Elektronik STS 215 KH – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik STS 215 S
Cảm biến lưu lượng khí EGE Elektronik LC 518 GA-Ex22
EGE Elektronik LC 518 GSP-Ex22
EGE Elektronik LC 521 GA-Ex22
EGE Elektronik LC 521 GSP-Ex22 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến lưu lượng khí EGE Elektronik LC 521/1 GA-Ex22
EGE Elektronik LC 521/1 GSP-Ex22
Cảm biến EGE Elektronik LC 521/2 GA-Ex22
EGE Elektronik LC 521/2 GSP-Ex22
Cảm biến lưu lượng khí EGE Elektronik LC 521/3 GA-Ex22
EGE Elektronik LC 521/3 GSP-Ex22 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ khuếch đại lưu lượng EGE Elektronik SZAb 400 EX-GA
EGE Elektronik SZAb 400 EX-GR
Bộ khuếch đại lưu lượng EGE Elektronik SZAb 400 EX-WR115
EGE Elektronik SZAb 400 EX-WR230
Cảm biến tốc độ dòng chảy EGE Elektronik SNS 552 GAPL
EGE Elektronik SNS 552/2 GAPL – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik SNS 552/3 GAPL
EGE Elektronik SD 504 S
EGE Elektronik SDNC 502 GAPL
Cảm biến tốc độ dòng chảy EGE Elektronik SDN 501/1 GSP-DYN
EGE Elektronik SDN 503 GA
EGE Elektronik SDN 503 GR – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến EGE Elektronik SDN 503 GSP
EGE Elektronik SDN 503/1 GA
EGE Elektronik SDN 503/1 GR
EGE Elektronik SDN 503/1 GSP
Cảm biến tốc độ dòng chảy EGE Elektronik SDN 503/1 GSP-DYN
EGE Elektronik SDN 503/2 GA – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

EGE Elektronik KGFP 050
EGE Elektronik KGFP 051
EGE Elektronik UFGS 075 GSOP-L1000
EGE Elektronik UFGS 075 GSOP-L120
EGE Elektronik UFGS 075 GSOP-L200 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik UFGS 075 GSOP-L400
Cảm biến mức EGE Elektronik UFGS 075 GSOP-L600
EGE Elektronik UFS 075 GSOP-L060
EGE Elektronik UFS 075 GSOP-L100
EGE Elektronik UFS 075 GSOP-L1000
Cảm biến EGE Elektronik UFS 075 GSOP-L200
EGE Elektronik UFS 075 GSOP-L600
EGE Elektronik MFK 50 GSP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik MFC 075 GSP-L120
EGE Elektronik MFC 075 GSP-L200
Cảm biến mức EGE Elektronik MFC 075 GSP-L400
EGE Elektronik CFC 050 GSOP-L1000
EGE Elektronik MFP 075 GPP-LK050
EGE Elektronik MFP 075 GPP-LK080 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik MFP 075 GA-LP030
EGE Elektronik MFP 075 GA-LP050
EGE Elektronik MFP 075 GA-LP080
Cảm biến EGE Elektronik MFP 075 GPP-LP030
EGE Elektronik MFP 075 GPP-LP050
EGE Elektronik MFP 075 GPP-LP080 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik MFP 075 GA-LM030
EGE Elektronik MFP 075 GA-LM050
Cảm biến mức EGE Elektronik MFP 075 GA-LM080
EGE Elektronik MFP 075 GPP-LM030
EGE Elektronik MFP 075 GPP-LM050
EGE Elektronik MFP 075 GPP-LM080 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik MFP 075 GA-LMF030
EGE Elektronik MFP 075 GA-LMF050
EGE Elektronik AGKU 200 GPP
EGE Elektronik AGKU 2000 GIPP
EGE Elektronik AGKU 2500 GI
EGE Elektronik AGKU 3000 GSP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik AGKU 800 GSOP
EGE Elektronik ARKS 250 GPP
Cảm biến EGE Elektronik ARKU 3500 GI
EGE Elektronik ARKU 3500 GPP
Cảm biến mức EGE Elektronik ARKU 400 GI
EGE Elektronik ARKU 400 GPP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

EGE Elektronik IGMW 008 WO
EGE Elektronik IGMW 008 WS
EGE Elektronik IGMP 030 S80
EGE Elektronik IGMF 005 GOP
EGE Elektronik IGMF 008 WS
Công tắc cảm ứng EGE Elektronik IGFW 010 GOP
EGE Elektronik IGFW 010 GSP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik IGFW 010 WS
Công tắc báo mức EGE Elektronik IGFW 015 GOP
EGE Elektronik IGFW 015 GSP
EGE Elektronik IGFW 015 WS
EGE Elektronik INFW 020 GSP
EGE Elektronik INFW 020 WS
EGE Elektronik GS 250 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik IGMF 010 GSP-PZ
EGE Elektronik IDKW 080 GSP
EGE Elektronik IDKW 120 GSP
Công tắc cảm ứng EGE Elektronik IGMP 005 WS
EGE Elektronik IGMP 008 WS – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik IGMP 010 GSP
Công tắc báo mức EGE Elektronik IGMP 015 GSP
EGE Elektronik IGMP 02 GSP
EGE Elektronik IGMP 04 GSP
EGE Elektronik IGMP 05 GSP
EGE Elektronik IGMP 08 GSP
EGE Elektronik IGMO 02 GSP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik IGMO 05 GSP
Công tắc cảm ứng EGE Elektronik IGVO 05 GSP
EGE Elektronik IGVO 10 GSP
EGE Elektronik IDA 030 GI
EGE Elektronik IDA 030 GU – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik IDBS 080 GPP
EGE Elektronik IDBS 160 GPP
EGE Elektronik IGBS 010 GSP
EGE Elektronik IGBS 020 GSP
EGE Elektronik IFE 200/100 GSP
EGE Elektronik IFE 400/100 GSP
EGE Elektronik IFE 400/150 GSP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik IFE 700/150 GSP
EGE Elektronik IFE 900/150 GSP
EGE Elektronik HGVH 03 GSP
EGE Elektronik IGEX20a 02 GSP
Công tắc cảm ứng EGE Elektronik IGEX20a 04 GSP

EGE Elektronik IKMb 122 Ex-230 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik IKMb 122 Ex-24
Công tắc cảm ứng EGE Elektronik IKMb 123 Ex-115
EGE Elektronik IKMb 123 Ex-230
EGE Elektronik IKMb 123 Ex-24
Máy dò hồng ngoại EGE Elektronik ODMO 402 GSP
EGE Elektronik ODMO 402 WS – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik ODMO 405 GSP
EGE Elektronik ODMO 405 WS
EGE Elektronik ODMO 602 GSP
EGE Elektronik ODMO 602 WS
Máy dò hồng ngoại EGE Elektronik ODMO 605 GSP
EGE Elektronik ODMO 605 WS – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik ODMO 902 GSP
EGE Elektronik ODMO 902 WS
EGE Elektronik ODML 400 GSP
EGE Elektronik ODML 400 WS
Máy dò hồng ngoại EGE Elektronik ODML 600 GSP
EGE Elektronik ODML 600 WS – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik ODML 900 GSP
EGE Elektronik ODML 900 WS
Công tắc báo mức EGE Elektronik OD 100 GPP
EGE Elektronik ODE 350 GWR
Máy dò hồng ngoại EGE Elektronik OD 100 GA 150
EGE Elektronik OD 100 GA 300 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến nhiệt độ EGE Elektronik TN 552 GAPP
EGE Elektronik TN 552 GPP
EGE Elektronik TN 552/1 GAPP
EGE Elektronik TN 552/1 GPP
Cảm biến nhiệt độ EGE Elektronik TN 553/1 GAPP
EGE Elektronik TN 553/1 GPP – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik TN 553/1 WP
Cảm biến EGE Elektronik TGBA 050 GI-L100
Cảm biến nhiệt độ EGE Elektronik TGBA 050 GI-L200
EGE Elektronik TGBA 050 GI-L400
EGE Elektronik TGM 050-TS060
EGE Elektronik TGM 050-TS065 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến nhiệt độ EGE Elektronik TGM 050-TS070
EGE Elektronik TGM 050-TS075
Cảm biến EGE Elektronik TGM 050-TS080
EGE Elektronik TGM 050-TS085
Cảm biến nhiệt độ EGE Elektronik TGM 050-TS090
EGE Elektronik TGM 050-TS095 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

EGE Elektronik A502
EGE Elektronik A503
EGE Elektronik Flansch – Ø 20
EGE Elektronik Flansch DN25/PN40
EGE Elektronik IOL-KONV-UIS-01 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik SDA G1/2-Ø18-L068
EGE Elektronik SDA G1/4-Ø10-L050
EGE Elektronik SDA-SCS-G1/2
Phụ kiện EGE Elektronik SDA-SCS-G1/4
EGE Elektronik KNM-20 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik KNM-35
EGE Elektronik Z00106
EGE Elektronik Z00107
EGE Elektronik Z00109
EGE Elektronik Z00110
EGE Elektronik Z00112 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Phụ kiện EGE Elektronik Z00113
EGE Elektronik Z00114
EGE Elektronik Z00115
EGE Elektronik Z00117
EGE Elektronik Z00118
EGE Elektronik Z00104 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik Z00105
EGE Elektronik KBM 025
EGE Elektronik KBM 030
EGE Elektronik KBM 035
Công tắc báo mức EGE Elektronik KLB 35
EGE Elektronik KLS 20 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik KLS 34
Phụ kiện EGE Elektronik KBM 012 A-ST52
EGE Elektronik KBM 012 B-A2
EGE Elektronik KBM 018 A-ST52
EGE Elektronik KBM 018 B-A2
EGE Elektronik KBM 030 A-ST52 – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Phụ kiện EGE Elektronik KBM 030 B-A2
EGE Elektronik GS 125
EGE Elektronik GS 175
EGE Elektronik GS 250
EGE Elektronik IOL-KONV-UIS-01
EGE Elektronik LLKS-100-BE – EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EGE Elektronik LLKS-1000-BE
EGE Elektronik LLKS-200-BE
Công tắc báo mức EGE Elektronik LLKS-300-BE
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm cảm biến EGE Elektronik tại Việt Nam
EGE Elektronik Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 

Brand

EGE Elektronik

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.