Sale!

Cảm biến áp suất GEORGIN Sensor đại lý chính hãng

$410.00 (Giá tham khảo)

GEORGIN có hai lĩnh vực chuyên môn: thiết bị công nghiệp và kết nối tín hiệu đo lường trong khu vực nguy hiểm. Nhiệt kế GEORGIN chính hãng, Được thành lập bởi Marcel Georgin vào năm 1939. “Les regulateurs Georgin” đã phát triển bằng cách dần dần đa dạng hóa hoạt động của mình trong hơn 75 năm. Hãy liên hệ công ty TNHH Châu Thiên Chí để được hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm GEORGIN France.
Chiến lược của chúng tôi là củng cố vị thế của mình như một chuẩn mực quốc tế về AN TOÀN CỦA QUY TRÌNH CÔNG NGHIỆP. – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Temperature transmitters – Máy phát nhiệt độ GEORGIN
Temperature probes – Đầu dò nhiệt độ GEORGIN
Pressure transmitters – Máy phát áp suất GEORGIN
Pressure sensors – Cảm biến áp suất GEORGIN
Pressure gauges – Đồng hồ đo áp suất GEORGIN
Thermometers – Nhiệt kế GEORGIN
Pressure switches – Công tắc áp suất GEORGIN
Temperature switches – Công tắc nhiệt độ GEORGIN
Programmable converter, trip amplifier – Bộ chuyển đổi lập trình, bộ khuếch đại chuyến đi GEORGIN
Zener barrier – Rào cản Zener GEORGIN
Analog inputs – Đầu vào analog GEORGIN
Inputs tout ou rien – Đầu vào có sẵn GEORGIN
Outputs tout ou rien – Đầu ra tou ou rien GEORGIN
Outputs – đầu ra GEORGIN – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Indicators – Màn hình chỉ số GEORGIN
Converters – Bộ chuyển đổi GEORGIN
Nuclear – Hạt nhân GEORGIN
Railway – Đường sắt GEORGIN
Shipbuilding – Đóng tàu GEORGIN
Diaphragm seals – Phớt màng GEORGIN
Process accessories – Phụ kiện xử lý GEORGIN

Máy phát nhiệt độ GEORGIN Tia 2 – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến nhiệt độ GEORGIN Tia 1
Đầu dò nhiệt độ GEORGIN Tia 3
Bộ chuyển đổi tín hiệu GEORGIN TiXo1
Cảm biến nhiệt độ GEORGIN TiXo2
GEORGIN TiXo3
Máy phát áp suất GEORGIN S1VF
GEORGIN S1DF – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy phát nhiệt độ GEORGIN S1DI
Nhiệt kế GEORGIN chính hãng GEORGIN S1LI
Đầu dò nhiệt độ GEORGIN S1MI
GEORGIN S1UI
Máy phát áp suất GEORGIN S1VI
Cảm biến nhiệt độ GEORGIN S4DF
GEORGIN S4DI – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ chuyển đổi tín hiệu GEORGIN S4LF
Máy phát áp suất GEORGIN S4LI
GEORGIN S4MI
Máy phát nhiệt độ GEORGIN S4VF
GEORGIN S4VI
Máy phát áp suất GEORGIN S5DI
Đồng hồ đo áp suất GEORGIN S5DF
GEORGIN S5LF – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ chuyển đổi tín hiệu GEORGIN S5LI
Cảm biến nhiệt độ GEORGIN S5MI
Máy phát áp suất GEORGIN S5VF
Đầu dò nhiệt độ GEORGIN S5VI
Bộ chuyển đổi tín hiệu GEORGIN SSC
Đồng hồ đo áp suất GEORGIN IoT
GEORGIN GSR – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy phát nhiệt độ GEORGIN GSXR
Máy phát áp suất GEORGIN GSA 
GEORGIN GSXA
Đầu dò nhiệt độ GEORGIN GR
Bộ chuyển đổi tín hiệu GEORGIN GA
Đồng hồ đo áp suất GEORGIN TR-01

GEORGIN đã nổi tiếng ở Pháp và trên toàn thế giới trong hơn 75 năm.
Với chuyên môn của mình trong việc đo lường và kiểm soát áp suất và nhiệt độ, trong việc xử lý, điều hòa và bảo mật tín hiệu điện, trong công nghiệp, đóng tàu quân sự, đường sắt và điện lực (sản xuất và truyền tải điện hạt nhân, nhiệt điện và thủy điện).

GEORGIN FPL TX – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Công tắc áp suất GEOGRIN FPL VX
GEORGIN FPL YX
Máy phát áp suất GEORGIN FV HX
GEORGIN FV NX
GEORGIN FV M (X)
GEORGIN DFML B (X)
Đồng hồ đo áp suất GEORGIN DFML C (X)
Máy phát áp suất GEORGIN DFML H (X) – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ chuyển đổi tín hiệu GEORGIN DFMS JX
Đầu dò nhiệt độ GEORGIN DFMS MX
Công tắc áp suất GEOGRIN DFMT F (X)
Đồng hồ đo áp suất GEORGIN DFMT G (X)
Bộ chuyển đổi tín hiệu GEORGIN FD HX
GEORGIN FD NX – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy phát áp suất GEORGIN FD MX
GEORGIN FD P (X)
GEORGIN FD QX
Đầu dò nhiệt độ GEORGIN FD RX
GEORGIN FD SX
Máy phát áp suất GEORGIN FDH GX
Đồng hồ đo áp suất GEORGIN FDH NX
GEORGIN FDH PX – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Công tắc áp suất GEOGRIN FDH QX
Máy phát áp suất GEORGIN FB G
Bộ chuyển đổi tín hiệu GEORGIN FB P
Đầu dò nhiệt độ GEORGIN FB R
GEORGIN FBA GX
Máy phát áp suất GEORGIN FBA PX
GEORGIN FC B (X) – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
GEORGIN FC C (X)
Bộ chuyển đổi tín hiệu GEORGIN FC G (X)
Nhiệt kế GEORGIN chính hãng GEORGIN FC P (X)
Đầu dò nhiệt độ GEORGIN FC R (X)
GEORGIN FC R2 (X)
Đồng hồ đo áp suất GEORGIN FC T (X)
Máy phát áp suất GEORGIN FC V (X)
GEORGIN FC V2 (X) – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ chuyển đổi tín hiệu GEORGIN FC WX
GEORGIN ML EX
Công tắc áp suất GEOGRIN ML FX
Đầu dò nhiệt độ GEORGIN ML GX
GEORGIN ML HX
Máy phát áp suất GEORGIN MPB E
GEORGIN MPB F – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ chuyển đổi tín hiệu GEORGIN MPB G

Máy phát áp suất GEORGIN DMJBV RX53
GEORGIN DPB MX12
Đồng hồ đo áp suất GEORGIN DPB MX23
Công tắc áp suất GEOGRIN DPB PX11
GEORGIN DPB PX22
GEORGIN DPB PX44 – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ chuyển đổi tín hiệu GEORGIN DPB QX11
Đầu dò nhiệt độ GEORGIN DPB QX22
Máy phát áp suất GEORGIN DPB QX33
GEORGIN DPHB RX11
Bộ chuyển đổi tín hiệu GEORGIN DPHB RX21
GEORGIN DPHB TX12 – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy phát áp suất GEORGIN DPHB TX23
Đồng hồ đo áp suất GEORGIN FML B (X)
Công tắc áp suất GEOGRIN FML C (X)
Đầu dò nhiệt độ GEORGIN FML D (X)
GEORGIN FML H (X)
Bộ chuyển đổi tín hiệu GEORGIN FMS JX
GEORGIN FMS MX – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
GEORGIN FMT F (X)
Máy phát áp suất GEORGIN UP
Đầu dò nhiệt độ GEORGIN UC
Bộ chuyển đổi tín hiệu GEORGIN NFA*B
GEORGIN NFA*C
Đồng hồ đo áp suất GEORGIN NFA*D
GEORGIN NFA*G – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Công tắc áp suất GEOGRIN NFA*H
GEORGIN NFA*L
Máy phát áp suất GEORGIN NFB*A
Đầu dò nhiệt độ GEORGIN NFB*L
GEORGIN NFB*M
GEORGIN NFBP*M – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ chuyển đổi tín hiệu GEORGIN DNFA*C
GEORGIN DNFA*D
Công tắc áp suất GEOGRIN DNFA*G
Máy phát áp suất GEORGIN DNFA*H
Đầu dò nhiệt độ GEORGIN DNFA*L
GEORGIN DNFB*L – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ chuyển đổi tín hiệu GEORGIN DNFB*M
Đồng hồ đo áp suất GEORGIN MLFK16(D)CX51
Máy phát áp suất GEORGIN DMLFK16(D)CX51
GEORGIN GB*G
Đầu dò nhiệt độ GEORGIN GB*P
GEORGIN GB*R
Bộ chuyển đổi GEORGIN UI
GEORGIN BPX – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Nhiệt kế GEORGIN chính hãng GEORGIN S631
Máy phát áp suất GEORGIN S641
Đầu dò nhiệt độ GEORGIN S651
GEORGIN S772
Phớt màng GEORGIN S632
GEORGIN S642 – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Đồng hồ đo áp suất GEORGIN S652
GEORGIN S773
Phớt màng GEORGIN S663
Máy phát áp suất GEORGIN S643
Đầu dò nhiệt độ GEORGIN S653
Phớt màng GEORGIN S680
GEORGIN S660 – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ chuyển đổi tín hiệu GEORGIN FKSEP
Phụ kiện GEORGIN A3200
Nhiệt kế GEORGIN chính hãng GEORGIN A3000
Đầu dò nhiệt độ GEORGIN A3010
Phụ kiện GEORGIN A3100
GEORGIN A3400 – GEORGIN Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy phát áp suất GEORGIN A3500
Đồng hồ đo áp suất GEORGIN A3600
Phụ kiện GEORGIN A3700
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm thiết bị đo GEORGIN France tại Việt Nam
GEORGIN Measurement Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 

Brand

GEORGIN

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.