Sale!

Bơm chân không HERMETIC Pumpen đại lý chính hãng

$1,400.00 (Giá tham khảo)

Mã: Bơm tiêu chuẩn HERMETIC Pumpen đại lý Việt Nam Danh mục: Từ khóa: ,

HERMETIC-Pumpen GmbH là nhà phát triển và sản xuất hàng đầu về máy bơm và công nghệ bơm kín, bơm điện lạnh HERMETIC Pumpen. Chuyên gia về máy bơm động cơ đóng hộp đã nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ máy bơm an toàn và bền bỉ, có thể được sử dụng cho các ứng dụng khắc nghiệt nhất và vận chuyển phương tiện nguy hiểm. Máy bơm HERMETIC phù hợp với nhiệt độ chất lỏng từ –160 °C đến +480 °C và áp suất hệ thống lên tới 120 MPa. Với công suất đầu ra từ 1 kW đến 690 kW, HERMETIC cung cấp máy bơm động cơ đóng hộp có công suất lớn nhất trên thị trường.

HERMETIC tuyển dụng khoảng 440 người tại trụ sở chính ở Đức và có các công ty con ở Trung Quốc và Hoa Kỳ. Cùng với mạng lưới đối tác hợp đồng và dịch vụ trên toàn thế giới, HERMETIC cung cấp dịch vụ khách hàng đáng tin cậy trong toàn bộ vòng đời của nhà máy.

Industry: CHEMICAL – OIL & GAS – POWER GENERATION
– Type CNKp
Single-stage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
High-temperature design with plate heat exchanger
Dimensions and performance curves in accordance with
EN 22858; ISO 2858
Explosion protection according to Directive 2014/34/EU
inkl. EC-type-examination certificate
Marking: II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
Capacity: max. 1600 m³/h
Head: max. 220 m
Rotating speed: 1450 to 3500 rpm
Operating temperature: max. +400 °C
Viscosity: max. 300 mm²/s
Pressure rating: PN 16 and PN 25
– Type CNKr
Single-stage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
High-temperature design with tubular cooler
Dimensions and performance curves in accordance with
EN 22858; ISO 2858
Explosion protection according to Directive 2014/34/EU
inkl. EC-type-examination certificate
Marking: II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
Capacity: max. 1600 m³/h
Head: max. 220 m
Rotating speed: 1450 to 3500 rpm
Operating temperature: max. +400 °C
Viscosity: max. 300 mm²/s
Pressure rating: PN 16 and PN 25
– Type CN and CNF
Single-stage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
High-temperature design without external cooler
Dimensions and performance curves in accordance with
EN 22858; ISO 2858
Explosion protection according to Directive 2014/34/EU
inkl. EC-type-examination certificate
Marking: II 2 G Ex de IIC T1 to T3 (*)
Capacity: max. 300 m³/h
Head: max. 220 m
Rotating speed: 1450 to 3500 rpm
Operating temperature: –120 °C to +360 °C
Viscosity: max. 300 mm²/s
Pressure rating: PN 16 and PN 25
– Type CNPKf acc. to API 685
Single-stage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
High-temperature design with tubular cooler
Single suction
Centerline-mounted
Process design
Completely designed according to the API 685
Explosion protection according to Directive 2014/34/EU
inkl. EC-type-examination certificate
Marking: II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
Capacity: max. 1200 m³/h
Head: max. 240 m
Rotating speed: 1450 to 3500 rpm
Operating temperature: –120 °C to +425 °C
Viscosity: max. 300 mm²/s
Pressure rating: PN 50
– Type CAM
Multistage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
High-temperature design without external cooling
Explosion protection according to Directive 2014/34/EU
inkl. EC-type-examination certificate
Marking: II 2 G Ex de IIC T1 to T3 (*)
Capacity: max. 350 m³/h
Head: max. 1100 m
Rotating speed: 2900 to 3500 rpm
Operating temperature: –120 °C to +360 °C
Viscosity: max. 300 mm²/s
Pressure rating: PN 16 to PN 100
– Type CAMKr and CAMKrT
Multistage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
High-temperature design with tubular cooler
Explosion protection according to Directive 2014/34/EU
inkl. EC-type-examination certificate
Marking: II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
Capacity: max. 350 m³/h
Head: max. 1100 m
Rotating speed: 2900 to 3500 rpm
Operating temperature: max. +400 °C
Viscosity: max. 300 mm²/s
Pressure rating: PN 16 to PN 100
– Type CNH, CNFH and CNKH
Single-stage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
Design for high system pressures
Explosion protection according to Directive 2014/34/EU
inkl. EC-type-examination certificate
Marking: II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
Capacity: max. 1600 m³/h
Head: max. 220 m
Rotating speed: 1450 to 3500 rpm
Operating temperature: –120 °C to +360 °C
Viscosity: max. 300 mm²/s
Pressure rating: up to PN 1200
– Type CAMT and CAMH
Multistage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
With pressure barrel for high system pressures
Explosion protection according to Directive 2014/34/EU
inkl. EC-type-examination certificate
Marking: II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
Capacity: max. 350 m³/h
Head: max. 1100 m
Rotating speed: 2900 to 3500 rpm
Operating temperature: –120 °C to +100 °C
Viscosity: max. 300 mm²/s
Pressure rating: up to PN 500
– Type CAMH-Tandem
Multistage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
Tandem design
With pressure barrel for high system pressures
Explosion protection according to Directive 2014/34/EU
inkl. EC-type-examination certificate
Marking: II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
Capacity: max. 350 m³/h
Head: max. 1200 m
Rotating speed: 2900 to 3500 rpm
Operating temperature: –120 °C to +100 °C
Viscosity: max. 300 mm²/s
Pressure rating: up to PN 500
Magnetically coupled pumps
– Type MCN – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Single-stage
Normal-suction design
Dimensions and performance curves in accordance with EN 22858; ISO 2858
Capacity: max. 700 m³/h
Head: max. 220 m
Rotating speed: 1450 to 3500 rpm
Operating temperature: max. +220 °C
Viscosity: max. 100 mm²/s
Pressure rating: PN 16 and PN 25
– Typ MCN close-coupled
Single-stage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
Close-coupled design
Dimensions and performance curves in accordance with EN 22858; ISO 2858
Capacity: max. 220 m³/h
Head: max. 220 m
Rotating speed: 1450 to 3500 rpm
Operating temperature: max. +140 °C
Viscosity: max. 100 mm²/s
Pressure rating: PN 16 and PN 25
– Type MCNK – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Single-stage
Normal-suction design
High-temperature design
With external cooling
Dimensions and performance curves in accordance with EN 22858; ISO 2858
Capacity: max. 700 m³/h
Head: max. 220 m
Rotating speed: 1450 to 3500 rpm
Operating temperature: max. +360 °C
Viscosity: max. 100 mm²/s
Pressure rating: PN 16 and PN 25
– Type MCAM
Multistage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
Capacity: max. 45 m³/h
Head: max. 270 m
Rotating speed: 2900 to 3500 rpm
Operating temperature: max. +220 °C
Viscosity: max. 100 mm²/s
Pressure rating: PN 16 and PN 25
– Type MCAM close-coupled
Multistage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
Close-coupled design
Capacity: max. 45 m³/h
Head: max. 270 m
Rotating speed: 2900 to 3500 rpm
Operating temperature: max. +140 °C
Viscosity: max. 100 mm²/s
Pressure rating: PN 16 and PN 25
Vacuum Pumps and Systems
– Type LVPG – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Double suction design
Shaft seal by mechanical seal
Suction capacity: max. 3000 m³/h
Suction pressure: min. 33 mbar (abs)
Rotating speed: 600 to 1800 rpm
Operating temperature: –20 °C to +100 °C
Pressure rating: PN 10
– Type LVPS – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Single suction design
Shaft seal by mechanical seal
Suction capacity: max. 250 m³/h
Suction pressure: min. 33 mbar (abs)
Rotating speed: 1500 to 1800 rpm
Operating temperature: –20 °C to +100 °C
Pressure rating: PN 10
– Type LVPL – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Single suction design
Shaft seal by mechanical seal
Suction capacity: max. 450 m³/h
Suction pressure: min. 33 mbar (abs)
Rotating speed: 1500 to 1800 rpm
Operating temperature: –20 °C to +100 °C
Pressure rating: PN 10
– Type LVPM – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Double suction design
Shaft seal by magnetic coupling
Design test certificate for use in zone 0 (inside),
equippment group 1, available
Suction capacity: max. 3000 m³/h
Suction pressure: min. 33 mbar (abs)
Rotating speed: 600 to 1800 rpm
Operating temperature: –20 °C to +100 °C
Pressure rating: PN 10
– Type LVPML – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Single suction design
Shaft seal by magnetic coupling
Design test certificate for use in zone 0 (inside),
equippment group 1, available
Suction capacity: max. 450 m³/h
Suction pressure: min. 33 mbar (abs)
Rotating speed: 1500 to 1800 rpm
Operating temperature: –20 °C to +100 °C
Pressure rating: PN 10
– Type LVPMB – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Single suction design
Shaft seal by magnetic coupling
Design test certificate for use in zone 0 (inside),
equippment group 1, available
Suction capacity: max. 450 m³/h
Suction pressure: min. 33 mbar (abs)
Rotating speed: 1500 to 1800 rpm
Operating temperature: –20 °C to +100 °C
Pressure rating: PN 10
– Type LVPH – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Double suction design 
Shaft seal by magnetic coupling
Design test certificate for use in zone 0 (inside),
equippment group 1, available
Suction capacity: max. 1800 m³/h
Suction pressure: min. 33 mbar (abs)
Rotating speed: 1000 to 3500 rpm
Operating temperature: –20 °C to +100 °C
Pressure rating: PN 10 – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
– Type LVPH
Single suction design
Shaft seal by canned motor
Design test certificate for use in zone 0 (inside),
equippment group 1, available
Suction capacity: max. 450 m³/h – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Suction pressure: min. 33 mbar (abs)
Rotating speed: 1450 to 3500 rpm
Operating temperature: –20 °C to +100 °C
Pressure rating: PN 10
Type: Vacuum pump type LVPG 1800
Liquid ring vacuum pump type LVPG 1800 with mechanical shaft seal, double-flow
For suction of solvent vapours – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Suction temperature approx. 42 °C
Pumping capacity 1674 m³/h at 147 mbar
Compression to 1206 mbar
– Type: Vacuum package unit type ALVPM 800
Liquid ring vacuum pump type LVPM 800 with magnetic coupling, double-flow
For suction of a mixture of:air, nitrogen, epichlorohydrin and water vapour
Suction temperature approx. 20 °C
Pumping capacity 280 m³/h at 26 mbar
Compression to 1113 mbar – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Special features: vacuum package unit with connected gas ejector
– Type: ALVPMB 150
Liquid ring vacuum pump type LVPMB 150 with magnetic coupling, close-coupled, single-flow
For suction of a mixture of: air, nitrogen, epichlorohydrin and water vapour
Suction temperature approx. 25 °C
Pumping capacity 81 m³/h at 106 mbar
Compression to 1113 mbar – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
– Type: ALVPH 1800
Liquid ring vacuum pump type LVPH 1800 with canned motor, double-flow
For suction of nitrogen
Suction temperature approx. 40 to 45 °C
Pumping capacity 1007 m³/h at 30 mbar
Compression to 1113 to 1120 mbar
Special features: vacuum package unit with integrated canned motor pump type CNK and 2 metering pumps – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Bơm điện lạnh HERMETIC-Pumpen CNF 32 – 160
Bơm chân không HERMETIC Pumpen CNF 40 – 160
Bơm HERMETIC-Pumpen CNF 40 – 200
HERMETIC-Pumpen CNF 50 – 160
Bơm điện lạnh HERMETIC-Pumpen CNF 50 – 200
HERMETIC-Pumpen CAM 1/2
HERMETIC-Pumpen CAM 1/3 – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
HERMETIC-Pumpen CAM 1/4
Bơm HERMETIC-Pumpen CAM 1/5
HERMETIC-Pumpen CAM (R) 2/2
HERMETIC-Pumpen CAM (R) 2/3
Bơm điện lạnh HERMETIC-Pumpen CAM (R) 2/4
HERMETIC-Pumpen CAM (R) 2/5
HERMETIC-Pumpen CAM (R) 2/6
HERMETIC-Pumpen CAM 3/2 – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm HERMETIC-Pumpen CAM 3/4
HERMETIC-Pumpen CAMh 2/2
HERMETIC-Pumpen CAMh 2/3
Bơm điện lạnh HERMETIC-Pumpen CAMh 2/4
HERMETIC-Pumpen CAMh 2/5
Bơm áp suất cao HERMETIC Pumpen CAMh 2/6
HERMETIC-Pumpen LC32-125
HERMETIC-Pumpen LC32-160 – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm tiêu chuẩn HERMETIC-Pumpen N34L-2
HERMETIC-Pumpen N34XL-2
HERMETIC-Pumpen N54XL-2
Bơm điện lạnh HERMETIC Pumpen N64XL-2
Bơm tiêu chuẩn HERMETIC-Pumpen CN 40-25-160
HERMETIC-Pumpen CN 40-25-200
Bơm từ tính HERMETIC Pumpen CN 50-32-125
Bơm HERMETIC-Pumpen CN 50-32-160
HERMETIC-Pumpen CN 50-32-200 – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm tiêu chuẩn HERMETIC-Pumpen CN 50-32-250
Bơm chân không HERMETIC-Pumpen CNP
Bơm áp suất cao HERMETIC-Pumpen CNPF
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm bơm HERMETIC Pumpen GmbH tại Việt Nam
HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.