Sale!

Bộ truyền động khí nén ACTUATECH

$330.00 (Giá tham khảo)

ACTUATECH S.p.A.

Bộ truyền động khí nén ACTUATECH S.p.A.
ACTUATECH Positioner (single/double acting) pneumatic Actuator
Pneumatic actuators
ALUMINIUM ACTUATORS
ACTUATORS WITH INTEGRATED HANDWHEEL
RP – RACK & PINION PNEUMATIC ACTUATORS
INOX PRECISION CASTING CF8M ACTUATORS
INOX 316 FROM SOLID BAR ACTUATORS
CARBON STEEL A105 ACTUATORS
ALUMINIUM TWO STAGE PNEUMATIC ACTUATOR
HEAVY DUTY CARBON STEEL ACTUATORS
SPECIAL VERSION ON REQUEST

ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Mã: Bộ truyền động khí nén ACTUATECH Danh mục: Từ khóa: ,

Với kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực truyền động khí nén, kết hợp với công nghệ phần cứng và phần mềm thế hệ mới nhất, chúng tôi ACTUATECH S.p.A. thiết kế và sản xuất tất cả các bộ phận của bộ truyền động khí nén trong nội bộ. Trong nhà máy sản xuất tại Villa Carcina (8.000 m2), chúng tôi thực hiện đúc khuôn, sơn và lắp ráp các bộ truyền động cỡ nhỏ và vừa. Thay vào đó, nhà máy Sarezzo (3.500 m2) được dành riêng để sản xuất các bộ truyền động khí nén lớn, chẳng hạn như các bộ truyền động hạng nặng.

Tập trung toàn bộ quá trình thiết kế và sản xuất tại Ý vào ACTUATECH có nghĩa là chúng tôi có thể đảm bảo cung cấp các giải pháp chất lượng cao. Trên thực tế, các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi giám sát từng giai đoạn của quy trình, thực hiện các cải tiến liên tục để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng phức tạp.

Bằng cách tập trung vào chất lượng sản phẩm và cải tiến liên tục, giờ đây chúng tôi đã trở thành đối tác đáng tin cậy của các công ty sản xuất thuộc các ngành công nghiệp đa dạng nhất, từ hóa chất đến công nghiệp năng lượng mặt trời.

Bộ truyền động khí nén ACTUATECH S.p.A.
Positioner Actuator GD60F05F07

Aluminium GD (double acting) pneumatic actuator
Nominal torque of the actuator: from 8 Nm to 8000 Nm
Product: GD 60 F05-07 ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GS180T
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GD 720
Description : Original Spare Part
Technical specification : F10-F12 SQ 27
Product: GS53T ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Brand: ACTUATECH S.p.A.
Product: GS480T
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GD60- F05-F07
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GE0070A5C000
Brand: ACTUATECH S.p.A.
Description : 70 Nm. power : 220 V.AC actuator
Product: GD 240 ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Brand: ACTUATECH S.p.A.
Description : Original Spare Part
Technical specification : F07-F10 SQ 22
Product: GS180F07F10
Brand: ACTUATECH S.p.A.
Description : Actuator
Product: GS240T
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GS960T

Product: GD0008 ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ truyền động ACTUATECH MAN80938
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GD0015-GD1920
Bộ truyền động khí nén GS0015
Brand: ACTUATECH S.p.A.
Bộ truyền động ACTUATECH GS0960
Product: MAN80515 ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Product: GD2880
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GD8000
Bộ truyền động khí nén GS1440
Brand: ACTUATECH S.p.A.
Bộ truyền động ACTUATECH GS4000
Brand: ACTUATECH S.p.A.
Product: MAN80937 ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GD0008F03
Brand: ACTUATECH S.p.A.
Product: GD0015F03
Bộ truyền động khí nén GD0015F04
Brand: ACTUATECH S.p.A.
Bộ truyền động ACTUATECH GD0030F03F05
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GD0030F04 ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ truyền động khí nén GD0045F03F05
Brand: ACTUATECH S.p.A.
Bộ truyền động ACTUATECH GD0045F04
Brand: ACTUATECH S.p.A.
Product: GD0060F04
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GD0060F05F07
Brand: ACTUATECH S.p.A.

Product: GD0106F05F07 ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ truyền động ACTUATECH GD0120F05F07
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GD0180F07F10
Brand: ACTUATECH S.p.A.
Bộ truyền động ACTUATECH GD0240F07F10
Hãng sản xuất: ACTUATECH S.p.A.
Product: GD0360F07F10 ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GD0480F10F12
Bộ truyền động khí nén GD0720F10F12
Bộ truyền động ACTUATECH GD0960F10F12
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GD0960F14
Brand: ACTUATECH S.p.A.
Product: GD1440F12 ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ truyền động ACTUATECH GD1440F14
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GD1920F12F16
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GD1920F14
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GD2880F16
Brand: ACTUATECH S.p.A.
Product: GD3840F16 ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ truyền động GD3840F16 100°
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GD5760F25
Brand: ACTUATECH S.p.A.
Bộ truyền động ACTUATECH GD8000F25
Hãng ACTUATECH S.p.A.
Aluminium GS (spring return) pneumatic actuator
Nominal torque of the actuator: from 15 Nm to 4000 Nm
Bộ truyền động ACTUATECH GS0015F03F05
ACTUATECH GS0015F04 ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
ACTUATECH GS0030F04
ACTUATECH GS0030F05F07
Thiết bị truyền động khí nén ACTUATECH GS0053F05F07
Bộ truyền động ACTUATECH GS0060F05F07
ACTUATECH GS0090F07F10
ACTUATECH GS0120F07F10
Bộ truyền động ACTUATECH GS0180F07F10
ACTUATECH GS0240F10F12
Bộ truyền động khí nén ACTUATECH GS0360F10F12
ACTUATECH GS0480F10F12
ACTUATECH GS0480F14 ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Thiết bị truyền động ACTUATECH GS0720F12
ACTUATECH GS0720F14
Bộ truyền động khí nén ACTUATECH GS0960F12F16
ACTUATECH GS0960F14
Bộ truyền động ACTUATECH GS1440F16
ACTUATECH GS1920F16
ACTUATECH GS1920F16 100°
Thiết bị truyền động khí nén ACTUATECH GS2880F16
ACTUATECH GS4000F25
GDV (double acting) pneumatic actuator with integrated manual control
Nominal torque of the actuator: from 60 Nm to 3840 Nm
ACTUATECH GDV0060XF04 ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
ACTUATECH GDV0060XF05F07
Thiết bị truyền động khí nén ACTUATECH GDV0106XF05F07
Bộ truyền động ACTUATECH GDV0120XF05F07
ACTUATECH GDV0180XF07F10
ACTUATECH GDV0240XF07F10
Bộ truyền động ACTUATECH GDV0360XF07F10
ACTUATECH GDV0480XF10F12
ACTUATECH GDV0720XF10F12
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GDV0960XF10F12
ACTUATECH GDV0960XF14 ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ truyền động khí nén ACTUATECH GDV1440XF12
ACTUATECH GDV1440XF14
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GDV1920XF12F16
ACTUATECH GDV1920XF14
Bộ truyền động khí nén ACTUATECH GDV3840XF16
GSV (spring return) pneumatic actuator with integrated manual control
Nominal torque of the actuator: from 30 Nm to 1920 Nm
ACTUATECH GSV0030XF04 ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
ACTUATECH GSV0030XF05F07
ACTUATECH GSV0053XF05F07
Bộ truyền động khí nén ACTUATECH GSV0060XF05F07
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GSV0090XF07F10
ACTUATECH GSV0120XF07F10
ACTUATECH GSV0180XF07F10
Bộ truyền động khí nén ACTUATECH GSV0240XF10F12
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GSV0360XF10F12
ACTUATECH GSV0480XF10F12 ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ truyền động van ACTUATECH GSV0480XF14
ACTUATECH GSV0720XF12
ACTUATECH GSV0720XF14
Bộ truyền động ACTUATECH GSV0960XF12F16
Bộ truyền động khí nén ACTUATECH GSV0960XF14
ACTUATECH GSV1920XF16
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GD0015F03INOX
ACTUATECH Bộ truyền động GD0015F03INOX_OPT
ACTUATECH GD0030F03INOX ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
ACTUATECH GD0030F03INOX_OPT
Bộ truyền động ACTUATECH GD0060F03F05INOX
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GD0120F05F07INOX
Bộ truyền động khí nén ACTUATECH GD0240F05F07INOX
Bộ truyền động ACTUATECH GD0480F07F10INOX
ACTUATECH GD0720F10F12INOX
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GD0960F12F16INOX
Bộ truyền động ACTUATECH GD0960F14INOX
ACTUATECH GD1440F12INOX
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GD1440F14INOX
Bộ truyền động ACTUATECH GD1920F12F16INOX
ACTUATECH GD3840F14INOX ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
ACTUATECH GD3840F16INOX
Bộ truyền động ACTUATECH GS0360F10F12INOX
ACTUATECH GS0480F12F16INOX
Bộ truyền động khí nén ACTUATECH GS0480F14INOX
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GS0720F12INOX
ACTUATECH GS0720F14INOX
Bộ truyền động ACTUATECH GS0960F12F16INOX
ACTUATECH GS1920F14INOX
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GS1920F16INOX
ACTUATECH GS0015F03INOX ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
ACTUATECH GS0015F03INOX_OPT
Bộ truyền động ACTUATECH GS0030F03F05INOX
ACTUATECH GS0060F05F07INOX
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GS0120F05F07INOX
Bộ truyền động ACTUATECH GS0240F07F10INOX
GDD aluminium pneumatic dosing pump actuator
Bộ truyền động khí nén ACTUATECH GDD30-GDD480 – 8_0756
ACTUATECH Positioner Pneumatic Actuator GDD30-GDD480 – 8_0757
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm ACTUATECH Pneumatic actuators tại Việt Nam
ACTUATECH Actuators Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.