Sale!

Bộ khuếch đại không khí EXAIR đại lý giá tốt

$550.00 (Giá tham khảo)

EXAIR được thành lập vào năm 1983 với tư cách là nhà sản xuất các sản phẩm vận hành bằng khí nén nhằm giải quyết các vấn đề trong các nhà máy công nghiệp. Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm Ống Vortex và các sản phẩm ứng dụng sử dụng Ống Vortex, Lưu lượng kế kỹ thuật số EXAIR, Bộ khuếch đại không khí, Dao khí, máy hút bụi vận hành bằng không khí, sản phẩm ion hóa để loại bỏ tĩnh điện và vòi phun nguyên tử hóa chất lỏng để làm mát, phủ, làm sạch và sơn sản phẩm.
Super Air Amplifier – Bộ khuếch đại siêu không khí EXAIR – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Adjustable Air Amplifier – Bộ khuếch đại không khí có thể điều chỉnh EXAIR
High Temperature Air Amplifier – Bộ khuếch đại không khí nhiệt độ cao EXAIR
Air Amplifier Accessories – Phụ kiện khuếch đại không khí EXAIR
VariBlast Precision Safety Air Gun – Súng hơi an toàn chính xác VariBlast EXAIR
VariBlast Compact Safety Air Gun – Súng hơi an toàn nhỏ gọn VariBlast EXAIR
Soft Grip Safety Air Gun – Súng hơi an toàn có tay cầm mềm EXAIR
Heavy Duty Safety Air Gun – Súng hơi an toàn hạng nặng EXAIR
TurboBlast Safety Air Gun – Súng hơi an toàn TurboBlast EXAIR
Super Blast Safety Air Gun – Súng hơi an toàn siêu nổ EXAIR
Air Gun Accessories – Phụ kiện súng hơi EXAIR
Super Air Knife – Dao siêu khí EXAIR – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Standard Air Knife – Dao khí tiêu chuẩn EXAIR
Full-Flow Air Knife – Dao khí toàn dòng EXAIR
Air Knife Accessories – Phụ kiện dao hơi EXAIR
Standard Force Air Nozzles – Vòi phun khí lực tiêu chuẩn EXAIR
High Force Air Nozzles – Vòi phun khí lực cao EXAIR
Back Blow Air Nozzles – Vòi phun khí thổi ngược EXAIR
Air Jets – Máy bay phản lực EXAIR
Blowoff Kits – Bộ dụng cụ thổi EXAIR
Air Nozzle and Jet Accessories – Phụ kiện vòi phun khí và máy bay phản lực EXAIR
Line Vac – Dòng Vac EXAIR – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Threaded Line Vac – Dòng ren Vac EXAIR
Heavy Duty Line Vac – Dòng nhiệm vụ nặng nề EXAIR
Heavy Duty Threaded Line Vac – Dây ren hạng nặng Vac EXAIR
Sanitary Flange Line Vac – Vệ sinh mặt bích dòng Vac EXAIR
Light Duty Line Vac – Dòng nhiệm vụ nhẹ Vac EXAIR
Line Vac Accessories – Phụ kiện dòng Vac EXAIR
Super Air Wipe – Lau siêu khí EXAIR
Standard Air Wipe – Khăn lau tiêu chuẩn EXAIR
Air Wipe Accessories – Phụ kiện lau gió EXAIR
Internal Mix Air Atomizing Spray Nozzle – Vòi phun phun khí kết hợp bên trong EXAIR
External Mix Air Atomizing Spray Nozzle – Vòi phun phun khí kết hợp bên ngoài EXAIR
Siphon Fed Air Atomizing Spray Nozzle – Vòi phun phun khí nén Siphon Fed EXAIR
No Drip Internal Mix Air Atomizing Spray Nozzle – Vòi phun phun không khí hỗn hợp nhỏ giọt bên trong EXAIR – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
No Drip External Mix Air Atomizing Spray Nozzle – Vòi phun phun không khí hỗn hợp bên ngoài không  nhỏ giọt EXAIR
No Drip Siphon Fed Air Atomizing Spray Nozzle – Vòi phun phun không khí nhỏ giọt Fed Siphon EXAIR
Air Atomizing Spray Nozzle Accessories – Phụ kiện vòi phun phun khí EXAIR
FullStream Cone Liquid Atomizing Spray Nozzles – Vòi phun phun chất lỏng hình nón FullStream EXAIR
HollowStream Cone Liquid Atomizing Spray Nozzles – Vòi phun phun chất lỏng hình nón HollowStream EXAIR – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
NEMA 12 Cabinet Cooler® Systems – Hệ thống làm mát tủ NEMA 12® EXAIR
NEMA 4 Cabinet Cooler® Systems – Hệ thống làm mát tủ NEMA 4® EXAIR
NEMA 4X Cabinet Cooler® Systems – Hệ thống làm mát tủ NEMA 4X® EXAIR
Cabinet Cooler® System Accessories – Phụ kiện hệ thống tủ Cooler® EXAIR
Aluminum ATEX Cabinet Cooler® Systems – Hệ thống làm mát tủ nhôm ATEX® EXAIR
Stainless Steel ATEX Cabinet Cooler® Systems – Hệ thống làm mát tủ ATEX® bằng thép không gỉ EXAIR
NEMA 4 Hazardous Location Cabinet Cooler® Systems – Hệ thống làm mát tủ ở vị trí nguy hiểm NEMA 4 EXAIR
NEMA 4X Hazardous Location Cabinet Cooler® Systems – Hệ thống làm mát tủ ở vị trí nguy hiểm NEMA 4X EXAIR – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cold Gun – Súng lạnh EXAIR
Cold Gun Accessories – Phụ kiện súng lạnh EXAIR
EasySwitch Wet-Dry Vac – Máy hút khô ướt EasySwitch EXAIR
Reversible Drum Vac – Trống có thể đảo ngược EXAIR
High Lift Reversible Drum Vac – Trống có thể đảo ngược nâng cao EXAIR
Chip Trapper – Người đánh bẫy chip EXAIR
High Lift Chip Trapper – Máy bẫy chip nâng cao EXAIR
Chip Vac EXAIR
Heavy Duty Dry Vac – Vac khô hạng nặng EXAIR
Heavy Duty HEPA Vac – Vac HEPA nhiệm vụ nặng nề EXAIR
Vac-u-Gun EXAIR – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Deep Hole Vac-u-Gun – Lỗ sâu Vac-u-Gun EXAIR
Industrial Housekeeping Accessories – Phụ kiện vệ sinh công nghiệp EXAIR
Electronic Flow Control – Kiểm soát dòng chảy điện tử EXAIR
Digital Flowmeter – Lưu lượng kế kỹ thuật số EXAIR
Ultrasonic Leak Detector – Máy dò rò rỉ siêu âm EXAIR
Digital Sound Level Meter – Máy đo mức âm thanh kỹ thuật số EXAIR đại lý chính hãng
Optimization Accessories – Phụ kiện tối ưu hóa EXAIR
Gen4 Super Ion Air Knife – Dao khí siêu ion Gen4 EXAIR
Gen4 Standard Ion Air Knife – Dao khí ion tiêu chuẩn Gen4 EXAIR
Gen4 Ionizing Bar – Thanh ion hóa Gen4 EXAIR – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Gen4 Super Ion Air Wipe – Khăn lau siêu ion Gen4 EXAIR
Gen4 Ion Air Cannon – Pháo không khí ion Gen4 EXAIR
Intellistat Ion Air Gun – Súng hơi ion Intellistat EXAIR
Intellistat Ion Air Nozzle – Vòi phun khí ion Intellistat EXAIR
Varistat Benchtop Ionizer – Máy ion hóa để bàn Varistat EXAIR
Gen4 Ion Air Gun – Súng hơi ion Gen4 EXAIR
Gen4 Ion Air Jet/Gen4 Stay Set Ion Air Jet – Máy bay phản lực không khí ion Gen4/Máy bay phản lực ion EXAIR – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Gen4 Ionizing Point – Điểm ion hóa Gen4 EXAIR
Static Eliminator Accessories – Phụ kiện khử tĩnh điện EXAIR
In-Line E-Vac – E-Vac nội tuyến EXAIR
Adjustable E-Vac – E-Vac có thể điều chỉnh EXAIR
E-Vac Accessories – Phụ kiện E-Vac EXAIR
Vortex Tubes – Ống xoáy EXAIR – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Adjustable Spot Cooler – Máy làm mát điểm có thể điều chỉnh EXAIR
Mini Cooler – Phụ kiện ống xoáy EXAIR
Vortex Tube Accessories EXAIR
Filters and Regulators – Bộ lọc và bộ điều chỉnh EXAIR
Fittings and Valves – Phụ kiện và Van EXAIR
Mufflers – Bộ giảm âm EXAIR
Hoses – ống mềm EXAIR
Miscellaneous – Điều khoản khác EXAIR

Bộ khuếch đại không khí EXAIR 120020
EXAIR 120021 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 120022
EXAIR 120024
EXAIR 120028
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 6230
EXAIR 6240 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 6231
EXAIR 6241
EXAIR 6232
EXAIR 6242
EXAIR 6233
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 6243
EXAIR 6234 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 6244
EXAIR 6230DX
EXAIR 6240DX
EXAIR 6231DX
EXAIR 6241DX
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 6232DX
EXAIR 6242DX
EXAIR 6233DX
EXAIR 6243DX
EXAIR 6234DX – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 6244DX
Bộ khuếch đại không khí nhiệt độ cao EXAIR 121021
EXAIR 120220DX
EXAIR 120221DX
Bộ khuếch đại không khí nhiệt độ cao EXAIR 120222DX
EXAIR 120224DX
EXAIR 120228DX – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Súng hơi an toàn chính xác VariBlast EXAIR 1808-PEEK
EXAIR 1809-PEEK
EXAIR 1810-PEEK
Súng hơi an toàn chính xác VariBlast EXAIR 1699SS
EXAIR 1696-PEEK
Súng hơi an toàn chính xác VariBlast EXAIR 1697-PEEK

EXAIR 110018-PVDF – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 110024
EXAIR 110024SS
EXAIR 110024SS-316
EXAIR 110024-PVDF
EXAIR 110030
Dao hơi EXAIR 110030SS
EXAIR 110030SS-316 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 110030-PVDF
EXAIR 110036
EXAIR 110036SS
EXAIR 110036SS-316
EXAIR 110036-PVDF
EXAIR 110042 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 110042SS
EXAIR 110042SS-316
Dao hơi EXAIR 110042-PVDF
EXAIR 110024PKI
EXAIR 110024SSPKI
EXAIR 110024SS-316PKI
EXAIR 110024DX – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 110024SSDX
EXAIR 110024SSDX-316
EXAIR 110236
EXAIR 110236SS
EXAIR 110236SS-316
EXAIR 110236-PVDF
EXAIR 2003 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 2203
EXAIR 2203DX
Dao hơi EXAIR 2006
EXAIR 2206
EXAIR 2206DX
EXAIR 2009
EXAIR 2209 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 2209DX
EXAIR 2012
Lưu lượng kế kỹ thuật số EXAIR EXAIR 2212
EXAIR 2212DX
EXAIR 2018
EXAIR 2218
EXAIR 2218DX
EXAIR 2024 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Băng tải EXAIR 6059
EXAIR 6059-316
EXAIR 6079
Băng tải vận hành bằng không khí EXAIR 6060
EXAIR 6060-316
EXAIR HT6060
EXAIR HT6060-316
EXAIR 6080 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 6061
EXAIR 6061-316
EXAIR HT6061
EXAIR HT6061-316
EXAIR 6081
EXAIR 6062
Băng tải vận hành bằng không khí EXAIR 6062-316
EXAIR HT6062 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR HT6062-316
EXAIR 6082
EXAIR 6063
EXAIR 6063-316
EXAIR HT6063
Băng tải EXAIR HT6063-316
EXAIR 6083 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 6064
EXAIR 6064-316
EXAIR HT6064
Băng tải vận hành bằng không khí EXAIR HT6064-316
EXAIR 6084 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 6065
EXAIR 6065-316
EXAIR HT6065
EXAIR HT6065-316
EXAIR 6085
EXAIR 6066 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 6066-316
EXAIR HT6066
EXAIR HT6066-316
EXAIR 6086
EXAIR 6067
Băng tải vận hành bằng không khí EXAIR 6087
EXAIR 6088 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 140038
EXAIR 141038

Băng tải EXAIR 150200
EXAIR 150250
EXAIR 150300 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 161150-316
EXAIR 161200-316
EXAIR 161250-316
EXAIR 161300-316
Băng tải vận hành bằng không khí EXAIR 130075
EXAIR 130100
EXAIR 130125 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 130150
Băng tải EXAIR 130200
EXAIR 130300
EXAIR 130400
EXAIR 130600
Khăn lau khí EXAIR 2399
EXAIR 2400 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 2400SS
EXAIR 2401
EXAIR 2401SS
EXAIR 2402
Khăn lau khí EXAIR 2402SS
EXAIR 2403 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 2403SS
EXAIR 2404
EXAIR 2404SS
EXAIR 2405
EXAIR 2406
Khăn lau khí EXAIR 2407
EXAIR 2409
EXAIR 2411 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 2429
EXAIR 2430
EXAIR 2431
Khăn lau khí EXAIR 2432
EXAIR 2433
EXAIR 2434
EXAIR 2435 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 2436
EXAIR 2437
Khăn lau khí EXAIR 2439
EXAIR 2441
Vòi phun khí EXAIR

EXAIR 4015 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 4025
EXAIR 4030
EXAIR 4040
EXAIR 4204
Máy làm mát tủ EXAIR 4208
EXAIR 4215 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 4225
EXAIR 4230
EXAIR 4240
EXAIR 4250
Máy làm mát tủ EXAIR 4260
EXAIR 4270
EXAIR 4280 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 4304
EXAIR 4304-240
EXAIR 4304-24VDC
EXAIR 4304-ETC120
EXAIR 4304-ETC240
EXAIR 4308 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 4308-240
EXAIR 4308-24VDC
Máy làm mát tủ EXAIR 4308-ETC120
EXAIR 4308-ETC240
EXAIR HT4015 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR HT4025
EXAIR HT4030
EXAIR HT4040
EXAIR HT4215
EXAIR HT4225
EXAIR HT4230 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR HT4240
EXAIR HT4250
Máy làm mát tủ EXAIR HT4260
EXAIR HT4270
EXAIR HT4280
EXAIR NHP4004 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR NHP4008
EXAIR NHP4015
Lưu lượng kế EXAIR NHP4025
EXAIR NHP4030
EXAIR NHP4040
EXAIR ATEX4615 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Máy khử tĩnh điện EXAIR 112003
EXAIR 112103
EXAIR 112203
EXAIR 112203DX
EXAIR 112018
EXAIR 112118
EXAIR 112218 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy khử tĩnh điện EXAIR 112218DX
EXAIR 112042
EXAIR 112142
Lưu lượng kế kỹ thuật số EXAIR EXAIR 112242
EXAIR 112242DX
EXAIR 112048
EXAIR 112148 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 112248
Máy khử tĩnh điện EXAIR 112248DX
Máy hút chân không EXAIR 810002
EXAIR 810003
EXAIR 810006
EXAIR 810008 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 810013
Máy hút chân không EXAIR 810023
EXAIR 810031
EXAIR 810002H
EXAIR 810003H
EXAIR 810006H
EXAIR 810008H – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy hút chân không EXAIR 810013H
EXAIR 810023H
EXAIR 810031H
EXAIR 811002M
EXAIR 811003M
EXAIR 811006M – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 811008M
Máy hút chân không EXAIR 811013M
EXAIR 811023M
EXAIR 811031M
Ống xoáy EXAIR 3202
EXAIR 3204 – EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EXAIR 3208
EXAIR 3210
EXAIR 3215
Ống xoáy EXAIR 3225
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm EXAIR LLC tại Việt Nam
EXAIR LLC Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 

Brand

EXAIR LLC

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.