Sale!

Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings đại lý chính hãng Việt Nam

$85.00 (Giá tham khảo)

Mã: Đại lý phân phối bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Danh mục:

Dẫn hướng tuyến tính SNR là sản phẩm có độ chính xác chất lượng cao. Họ kết hợp việc phát triển sản phẩm theo định hướng khách hàng và yêu cầu chất lượng cao. Đại lý bạc đạn trượt SNR Linear Bearings cung cấp cho khách hàng một loạt sản phẩm đa dạng cho các ứng dụng khác nhau trong mọi lĩnh vực công nghiệp.
Công ty TNHH Châu Thiên Chí nhà nhập khẩu và phân phối con trượt SNR, bạc đạn trượt SNR, con trượt vuông LGBXH, thanh trượt SNR, thanh ray SNR chính hãng – giá tốt – thời gian nhanh tại Việt Nam.

Standard Linear SNR Guides
SNR LGB 1
High velocity and acceleration
Arrangement of the race ways at a 45° angle with equal load ratings in all main load directions
Low friction due to circular arc grooves
High assembling tolerance and error compensation capability due to DF configuration of the race ways
Undivided rails up to 4 m long as standard
Production of jointed rails as endless rails (J rails) with segments in arbitrary arrangement
Carriages with ball chains with very high running smoothness and low noise level

SNR Wide Standard Linear Guides
Arrangement of the race ways at a 45° angle with equal load ratings in all main load directions
High rigidity at load moments Mx across the rail direction
Low friction due to circular arc grooves
Undivided rails up to 4m long as standard
SNR LGB
SNR Narrow Miniature Guides
SNR LGB 2
Compact dimension
Profile rails and carriages made of corrosion-resistant material as standard
Undivided rails up to 2 m long as standard
SNR Wide Miniature Guides
Compact dimension
High rigidity at load moments Mx across the rail direction
Profile rails and carriages made of corrosion-resistant material as standard
Undivided rails up to 2 m long as standard
SNR LGB 3
Options
Options
Hard chrome, black chrome and DURALLOY TDC® coating as corrosion protection
Diverse sealing options for optimal adaptation to the requirements of the applications
Various high-performance lubricants for special areas of application
Various standard lubrication connections for optimal integration into the application
SNR Accessories
Sealing kits for individual adaptation of the carriages to the application conditions
Plastic caps, brass caps, cover strips or bellows as rail cover
Manual and pneumatic clamping elements

Bạc đạn trượt Linear SNR LGBCS15 BS – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Đại lý chính thức ổ bi SNR Viet Nam LGBCS15 BN
Bạc đạn trượt SNR Linear LGBCS15 BL
Con Truot SNR LGBCS20 BS
Bạc đạn trượt SNR LGBCS20 BN
Bạc đạn trượt SNR LGBCS25 BS
SNR Viet Nam Linear LGBCS25 BN – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bạc đạn trượt SNR LGBCS30 BS
Con Truot SNR LGBCS30 BN
Bạc đạn trượt SNR LGBCS30 BL
Bạc đạn trượt Linear SNR LGBCS30 BE
SNR Viet Nam LGBCS35 BS
Bạc đạn trượt SNR LGBCS35 BN – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Con Truot SNR LGBCS35 BL
Bạc đạn trượt SNR LGBCS35 BE
Bạc đạn trượt SNR LGBCS45 BN
SNR Viet Nam LGBCS45 BL
Bạc đạn trượt Linear SNR LGBCS45 BE
Con Truot SNR LGBCS55 BN
Bạc đạn trượt SNR LGBCS55 BL – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bạc đạn trượt Linear SNR LGBCS55 BE
Bạc đạn trượt SNR LGBCH15 FN
SNR Viet Nam LGBCH20 FN
Bạc đạn trượt SNR LGBCH45 FN
Con Truot SNR LGBCH15 FL
Bạc đạn trượt SNR LGBCH15 FL
Bạc đạn trượt SNR LGBCH20 FL
SNR Viet Nam LGBCH20 FE – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bạc đạn trượt Linear SNR LGBCH25 FN
Bạc đạn trượt SNR LGBCH25 FL
SNR Viet Nam LGBCH25 FE
Linear Rail 35mm
Dimension G1/G2 = 20mm (not symmetrical)
Pitch of holes = 60mm
NTNBRN35X280 – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bạc đạn trượt Linear SNR LGBR35L00280N-1-0-20.0N
NTNBRN35X360
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L00360N-1-0-20.0N
NTNBRN35X440
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L00440N-1-0-20.0N
NTNBRN35X520 – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L00520N-1-0-20.0N
NTNBRN35X600
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L00600N-1-0-20.0N
NTNBRN35X680
Bạc đạn trượt Linear SNR LGBR35L00680N-1-0-20.0N
NTNBRN35X760
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L00760N-1-0-20.0N
NTNBRN35X840 – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L00840N-1-0-20.0N
NTNBRN35X920
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L00920N-1-0-20.0N
NTNBRN35X1000
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L01000N-1-0-20.0N
NTNBRN35X1080
Bạc đạn trượt Linear SNR LGBR35L01080N-1-0-20.0N
NTNBRN35X1160 – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L01160N-1-0-20.0N
NTNBRN35X1240
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L01240N-1-0-20.0N
NTNBRN35X1320
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L01320N-1-0-20.0N
NTNBRN35X1400
Bạc đạn trượt Linear SNR LGBR35L01400N-1-0-20.0N
NTNBRN35X1480 – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L01480N-1-0-20.0N
NTNBRN35X1560
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L01560N-1-0-20.0N
NTNBRN35X1640
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L01640N-1-0-20.0N
NTNBRN35X1720
Bạc đạn trượt Linear SNR LGBR35L01720N-1-0-20.0N
NTNBRN35X1800 – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L01800N-1-0-20.0N
NTNBRN35X1880
Bạc đạn trượt Linear SNR LGBR35L01880N-1-0-20.0N
NTNBRN35X1960
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L01960N-1-0-20.0N
NTNBRN35X2040
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L02040N-1-0-20.0N
NTNBRN35X2200 – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bạc đạn trượt Linear SNR LGBR35L02200N-1-0-20.0N
NTNBRN35X2360
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L02360N-1-0-20.0N
NTNBRN35X2520
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L02520N-1-0-20.0N
NTNBRN35X2680 – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bạc đạn trượt Linear SNR LGBR35L02680N-1-0-20.0N
NTNBRN35X2840
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L02840N-1-0-20.0N
NTNBRN35X3000
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L03000N-1-0-20.0N
NTNBRN35X3160
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L03160N-1-0-20.0N
NTNBRN35X3320 – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L03320N-1-0-20.0N
Đại lý bạc đạn trượt SNR Linear Bearings NTNBRN35X3480
Bạc đạn trượt Linear SNR LGBR35L03480N-1-0-20.0N
NTNBRN35X3640
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L03640N-1-0-20.0N
NTNBRN35X3800
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L03800N-1-0-20.0N
NTNBRN35X3960 – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bạc đạn trượt SNR LGBR35L03960N-1-0-20.0N
NTNBRNH9.0X35X4M
Bạc đạn trượt Linear SNR LGBR35L04000N-1-0-20.0N
Bạc đạn trượt Linear SNR LGBXH25BNGGNZ0-N
Bạc đạn trượt SNR LGBXH35BNGGNZ1-N – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bạc đạn trượt SNR LGBXH35BNGGNZ1-N
Bạc đạn trượt SNR LGBXH35FNGGNZ1-N
Bạc đạn trượt Linear SNR LGBXH45FEGGNZ1-N
Bạc đạn trượt SNR LGBXH35FLGGNZ1-N
Bạc đạn trượt SNR LGBXH35FLGGNZ1-N
Bạc đạn trượt SNR LGBXH35FEGGNZ1-N
Thanh trượt SNR Rail LGBR35L02600N-1-0-20.0N
– length: 2600 mm – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
– pitch: 20/32×80/20 mm
Thanh trượt SNR Rail LGBR45L02700N-1-0-37.5N
– length: 2700 mm – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
– pitch: 37,5/25×105/37,5 mm
Bạc đạn trượt Linear SNR LGBXH35FNGGNZ1-N
Bạc đạn trượt Linear SNR LGBXH35FLGGNZ1-N
Bạc đạn trượt Linear SNR LGBXH35FNGGNZ1-N – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bạc đạn trượt Linear SNR LGBXH35FEGGNZ1-N
Thanh ray trượt SRN Linear rail LGBXH45FE2GGL08820NZ2-1-1-52.5N
Linear bearing SNR LGBXH 25 BN GG NZ0-N
Con trượt Linear bearing SNR LGBXH 35 BN GG NZ1-N
Linear bearing SNR LGBXH 35 FN GG NZ1-N
Linear bearing SNR LGBXH 45 FE GG NZ1-N
Linear bearing SNR LGBXH 35 FL GG NZ1-N – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Linear bearing SNR LGBXH 35 FL GG NZ1-N
Đại lý bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Linear bearing SNR LGBXH 35 FE GGNZ1-N
Rail SNR LGBR 35 L 02600 N-1-0-20.0N
Rail SNR LGBR 45 L 02700 N-1-0-37.5N
Linear bearing SNR LGBXH 35 FE GG NZ1-N – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Thanh ray Rail with Linear bearing SNR LGBXH 45 FE 2GGL08820NZ2-1-1-52.5N,
Linear bearing SNR LGBXH 35 FN GG NZ1-N
Linear bearing with Rail SNR LGBXH 45 FE 2GGL08820NZ2-1-1-52.5N

Thanh dẫn hướng tuyến tính Con trượt SNR LGBCH là sản phẩm chính xác chất lượng cao. Họ kết hợp sản phẩm hướng đến khách hàng, phát triển và yêu cầu chất lượng cao. Họ cung cấp cho khách hàng một loạt sản phẩm đa dạng ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp
Những đặc điểm đặc trưng của thanh trượt/ bạc đạn SNR , Con trượt SNR LGBCH :
Sắp xếp các đường đua ở góc 45 ° dẫn đến xếp hạng tải bằng nhau trong tất cả các hướng chính Ma sát hệ thống thấp với hệ số ma sát lớn nhất, μ là 0,003 do các rãnh cung tròn
Khả năng bù lỗi và bù dung sai cao do sự sắp xếp DF của đường đua
Nhiều kết nối bôi trơn có thể được gắn trên tất cả các mặt của toa xe
Mặt bích toa cho phép kết nối vít từ trên xuống dưới
Tất cả các con dấu trong các phiên bản hai môi để bảo vệ tối ưu cho việc vận chuyển chống lại chất lỏng và các hạt rắn ngoại lai
Phạm vi các tùy chọn niêm phong cho các ứng dụng đặc biệt
Thanh dẫn hướng tuyến tính với xích bi và các loại thông thường trên một thanh ray Kích thước theo DIN 645-1 và DIN 645-2 – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Các tính năng của bạc đạn / thanh trượt SNR
Thanh dẫn hướng tuyến tính tiêu chuẩn NTN-SNR với chuỗi bi
Mức độ tiếng ồn thấp
Chạy rất êm do có thêm quả cầu đệm ở đầu xích Sinh nhiệt thấp
Vận tốc lên đến 5 m / s
Gia tốc lên đến 50 m / s2
Không bảo trì dài hạn
Tuổi thọ dài – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Xích bi được cấp bằng sáng chế với các bể chứa bôi trơn tích hợp

Bạc đạn SNR / Con trượt SNR LGBCH được thiết kế độc đáo với lớp phủ chrome cứng có độ dày từ 2-5 μm . Chính vì vị độ cứng của con trượt rất cao (Khoảng 700, 800HV), giúp con trượt không bị biến dạng khi phải các vạt dụng nặng. Ngoài ra, Con trượt SNR cũng có khả năng chống ăn mòn hiệu quả nhờ tính năng kháng axit, kiểm và dùng môi của lớp mạ chrome.
Tính năng tự bôi trơn trong quá trình hoạt động giúp máy không bị khô hoặc phải bảo trì nhiều lần gây trì trệ trong sản xuất.
Các tính năng của con trượt SNR LGBCH: – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Các rãnh bóng được sắp xếp ở góc 45º giúp con trượt cho tải bằng nhau ở tất cả các hướng.
Độ ma sát thấp với hệ số ma sát tối đa 0,003μ
Vận tốc lên tới 5m/s
Gia tốc lên tới 50m/s
Hệ thống tự bôi trơn được thiết kế và gắn ở tất cả các mặt của lồng bóng
Lớp bảo vệ được tối ưu để bảo vệ con trượt khỏi sự xâm nhập của các hạt bụi hoặc chất lỏng trong quá trình hoạt đông gây kẹt bóng
Có nhiều sự lựa chọn kiểu con trượt cho các ứng dụng đặc biệt
Kích thước theo DIN 645-1 và DIN 645-2.
Con trượt SNR LGBCH15 FN – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bạc đạn trượt SNR LGBCH20 FN
Con trượt SNR LGBCH45 FN
Bạc đạn trượt SNR LGBCH15 FL
Con trượt SNR LGBCH15 FL
Bạc đạn trượt SNR LGBCH20 FL – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Con trượt SNR LGBCH20 FE
Bạc đạn trượt SNR LGBCH25 FN
Con trượt SNR LGBCH25 FL
Bạc đạn trượt SNR LGBCH25 FE
Con trượt SNR LGBCH30 FS
Bạc đạn trượt SNR LGBCH30 FN – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Con trượt SNR LGBCH30 FL
Bạc đạn trượt SNR LGBCH30 FE
Con trượt SNR LGBCH35 FS
Bạc đạn trượt SNR LGBCH35 FN
Con trượt SNR LGBCH35 FL – Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bạc đạn trượt SNR LGBCH35 FE
Con trượt SNR LGBCH45 FE
Bạc đạn trượt SNR LGBCH55 FN
Con trượt SNR LGBCH55 FL
Bạc đạn trượt SNR LGBCH55 FE

Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm bạc đạn trượt SNR EU tại Việt Nam
Bạc đạn trượt SNR Linear Bearings Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.