Động cơ một chiều DC motor Ansado GH 200 MK 120 kW