Sale!

Vòng bi Distitec tại Việt Nam đại lý chính hãng giá tốt

$35.50 (Giá tham khảo)

Vòng bi Distitec đã đạt được và tiếp tục đạt được những kết quả xuất sắc về công nghệ và chất lượng trong lĩnh vực công nghiệp thép (có con lăn dự phòng cho máy san phẳng và làm thẳng tấm), luyện kim và xử lý công nghiệp (với vòng bi kết hợp và nhiều hơn nữa).
Chúng tôi Công ty TNHH Châu Thiên Chí phân phối chính thức tại Việt Nam tất cả vòng bi Distitec, ổ bi Distitec, bạc đạn Distitec, con lăn Distitec,ổ lăn Distitec, bạn đạn đũa Distitec, vòng bi đũa Distitec, ổ đũa Distitec với giá cạnh tranh nhất thị trường.
*** Liên hệ Mrs Nga – 0909.119.181 II [email protected]

 

Mã: Vòng bi DISTITEC Italy Danh mục: Từ khóa: ,

Distitec S.r.l. là một công ty đã tập trung vào phát triển dự án, sản xuất và bán ổ bi đặc biệt trong nhiều năm. Hoạt động sản xuất dựa trên cả nội bộ và gia công, dựa vào các nhà thầu phụ có trình độ và được chứng nhận; vì lý do này, Distitec có thể tin cậy vào các máy công cụ có phạm vi kích thước rất rộng và có khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu và yêu cầu về kích thước, tải trọng và kích thước tổng thể. Đại lý chính hãng DISTITEC Srl tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí.
Con lăn Distitec DSTR 2048
Distitec con lăn DSTR 2552
Distitec roller DSTR 3072 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Ổ bi Distitec DSTR 3080 – Đại lý DISTITEC Srl Vietnam distributor Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
vòng bi Distitec DSTR 3580
Con lăn Distitec DSTR 4080 DISTITEC Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Distitec con lăn DSTR 4090
Distitec roller DSTR 45100 – Đại lý DISTITEC Srl Vietnam distributor Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bạc đạn Distitec Việt Nam DSTR 50120
Distitec vòng bi DSTR 55140 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Distitec ổ bi DSTR 60135 DISTITEC Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Con lăn Distitec DSTR 60160
Distitec con lăn DSTR 65130
Distitec roller DSTR 65150
Bạc đạn Distitec DSTR 70150
Distitec ổ bi DSTR 75210 DISTITEC Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Distitec Việt Nam vòng bi DSTR 80200
Con lăn Distitec DSTR 90180
Distitec con lăn DSTR 100210
Distitec roller DSTR 120200 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
ổ bi Distitec DSTR 120250
Con lăn Distitec DSTR 120280 Hàng sẵn kho Chau Thien Chi Co.,Ltd. Liên hệ: 0909.119.181
GENEGLACE Plake Ice Generator Type: F250-SBF, Serial No.: 195940 F250, Fluid: R717, Date: 08/11/2019
GENEGLACE Bevel gear unit – Orbital Silo S3 With Discharge Auger Code: 02 859 984 Item 129
GENEGLACE Universal joint code 02 295 060 Item 116
Boot code 02 295 061
GENEGLACE Top central shaft SI TC 121 code 02 804 067 Item 121
GENEGLACE Reduction adapter 28/30 SO TC 127 code 02 804 068 Item 129
GENEGLACE Bevel gear unit cover SO TC 130 code 02 295 205 item 130
GENEGLACE Bevel gear unit screw SO TC 132 code 02 804 055 item 130
GENEGLACE Flap SO TC 140 code 02 804 031 item 140
GENEGLACE Hinge SO TC 141 item 141
GENEGLACE Central tube casing SO TC 142 code 02 295 204 item 142
GENEGLACE Flap holder SO TC 146 code 02 804 028 item 146
GENEGLACE Angle SO TC 147 code 02 804 026 item 147
GENEGLACE Flap bracket SO TC 169 code 02 804 057/58 item 169
GENEGLACE Counter flap brake SO TC 170 code 02 804 056 item 170
GENEGLACE Rubber flap SO TC 171 item 171
GENEGLACE Extraction auger shaft SO TC 178 code 22 295 069 item 178
GENEGLACE Extraction auger SO TC 179 code 22 295 070 item 179
GENEGLACE Central tube S2 SO TC 230 code 22 295 301 item 230
GENEGLACE Central shaft S2 SO TC 231 code 22 295 302 item 231
GENEGLACE Central tube S3 SO TC 236 code 22 295 201 item 236
GENEGLACE Central shaft S3 SO TC 237 code 22 295 202 item 237
GENEGLACE Top Central tube S4 SO TC 240 item 240
GENEGLACE Bottom Central tube S4 SO TC 241 item 241
GENEGLACE Central shaft S4 SO TC 242 item 242
GENEGLACE Top Central tube S5 SO TC 243 code 02 295 203 item 243
GENEGLACE Bottom Central tube S5 SO TC 244 code 02 295 203 item 244
GENEGLACE Central shaft S5 SO TC 245 code 02 295 206 item 245
GENEGLACE Lock-nut HM20 item HM20
GENEGLACE Lock-nut HM16 item HM16

Distitec con lăn DSRP 1000
Distitec roller DSRP 1001 DISTITEC Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
ổ bi Distitec DSRP 1002 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Distitec vòng bi DSRP 1003
Distitec ổ bi DSRP 1004 – Đại lý DISTITEC Srl Vietnam distributor Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Con lăn Distitec DSTB 0500
Distitec con lăn DSTB 0501
Distitec roller DSTB 0502
Ổ bi Distitec DSTB 0503 DISTITEC Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Con lăn Distitec DSTB 0504
Distitec con lăn DSTB 0505
Distitec roller DSTB 0506
Vòng bi Distitec DSTB 0507 Distitec Việt Nam Chau Thien Chi Co.,Ltd phân phối chính hãng giá rẻ nhất thị trường
Distitec vòng bi DSTB 0508  Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Con lăn Distitec DSTB 0509
Distitec con lăn DSTB 0510 DISTITEC Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Distitec roller DSTB 0511 – Đại lý DISTITEC Srl Vietnam distributor Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
ổ bi Distitec DSTB 0512
Distitec vòng bi DSTB 0513
Con lăn Distitec DSTB 0514 Hàng sẵn kho Chau Thien Chi Co.,Ltd. Liên hệ: 0909.119.181
Distitec con lăn DSTB 0515
Distitec roller DSTB 0516
Bạc đạn Distitec DSTB 0517 – Đại lý DISTITEC Srl Vietnam distributor Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Con lăn Distitec DSTB 0518
Distitec con lăn DSTB 0519
Distitec roller DSTB 0520 DISTITEC Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bạc đạn Distitec DSTB 0521
Con lăn Distitec DSTB 0522
Distitec con lăn DSTB 0523 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Distitec roller DSTB 0524
Bạc đạn Distitec DSTB 0525
Distitec Bạc đạn DSTB 0526 Hàng sẵn kho Chau Thien Chi Co.,Ltd. Liên hệ: 0909.119.181
Con lăn Distitec DSTB 0527
Distitec con lăn DSTB 0528
Distitec roller TR 2048 DISTITEC Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bạc đạn Distitec TR 2552
Distitec ổ bi TR 3072
Con lăn Distitec TR 3080
Distitec con lăn TR 3580
Distitec roller TR 4080
Bạc đạn Distitec TR 4090 DISTITEC Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected] 
Con lăn Distitec TR 45100
Distitec con lăn TR 50120 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Distitec roller TR 55140
Ổ bi Distitec TR 60135
Distitec vòng bi TR 60160
Distitec Bạc đạn TR 65130Hàng sẵn kho Chau Thien Chi Co.,Ltd. Liên hệ: 0909.119.181
Con lăn Distitec TR 65150
Distitec con lăn TR 70150
Distitec roller TR 75210
Bạc đạn Distitec TR 80200
Distitec bạc đan TR 90180
Con lăn Distitec TR 100210 – Đại lý DISTITEC Srl Vietnam distributor Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Distitec con lăn TR 120200
Distitec roller TR 120250
Vòng bi Distitec TR 120280
Repco Cat.No.: REP535W Grade EG
RINGSPANN Brake calliper DH 015 PFK-620M-12
RINGSPANN Brake pad of Brake calliper model DH 015 PFK D20 BK6800
RK ROSE+KRIEGER Electric cylinder ID. No.:LZ60P7B054+183-0, Material: QKX00AF0B0405
ROEMHELD SWING HYDRAULIC CYLINDER, PART No: 1849-012
ROEMHELD ANGLE SWIVEL JOINT Ø8-G¼, PART No: 9208-156 – Đại lý DISTITEC Srl Vietnam distributor Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
ROEMHELD DUST PROTECTION NIPPLE, PART No: 9384-400
ROEMHELD QUICK RELEASE COUPLING NIPPLE, PART No: 9384-206
ROEMHELD T-COUPLING Q8S Ø8, PART No: 9208-108
ROEMHELD 90˚ ELBOW COUPLING K8S Ø8, PART No: 9208-107
ROEMHELD T-SWIVEL COUPLING DSVQ 8SR/SA Ø8-G¼ , PART No: 9208-115
ROEMHELD SWIVEL BANJO COUPLING SVH 8SR/SA Ø8-G¼, PART No: 9208-103
ROEMHELD PLUG G¼ – 500 bar, PART No: 3610-006 – Đại lý DISTITEC Srl Vietnam distributor Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
RESISTRON-Temperature Controller for Heatseal
ROSS Double vavle : Ross J3573A4987, AC110V
ROSS Valve D2771C6032 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
ROSSEL MESSTECHNIK TEMPERATURE SENSOR 1XPT100/0 ORDER CODE: RM-TYPE B-12X2,5-1000-1.4571
Coil Voltage: 24 VDC, CODE:30301-2.2-2R-M6
Pneumatic valve312-Rotex-code: 30125-1.8-2G + I-230V-50Hz-22-LA; ATM: 0-10
Pneumatic valve S/2-Rotex-code: 51400-6-2G + I-230V-50Hz-22-LA
pneumatic valve Type: I-32-VI/W:230VAC/45mA/6W + I-230V-50Hz-37
Solenoid Valve 5/2 + coil – Rotex 51400-6-2G + I-230V-50Hz-22-LD
Rotex 30125-1.8-2G+ I-230V-50Hz-22-LD
Rotex 30125-1.8-2G+ I-230V-50Hz-37 – Đại lý DISTITEC Srl Vietnam distributor Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Rotofluid P/N.: 325-2300-000 DUAL FLOW
SAACKE Pump station DS1-750.BAB.0003
SANTEST GYcAT-1880-S/S-M-CL-CN-BD S/N:3902-003
SANTEST CN-SW-0-S connector
SANTEST GYHC-RP-800-Z150-FL37-BR/N-24S S/N:10806-001
SCANCON Type: 2RHIB-1024-M-Φ14-S Nr.: 090907-602341
SEP Pumps Type/Model: GN 250/500, Serial No.: 802685 – Đại lý DISTITEC Srl Vietnam distributor Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
SEP Pumps Type/Model: GN 300/400, Serial No.: 802676
SEP Pumps Type/Model: GN 125/315, Serial No.: 802661 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
SEP Pumps Type/Model: GN 100/250, Serial No.: 802648 C42 SEP GN 100/250
SEP Pumps Type/Model: GSP-YK 125/315, Serial No.: 802944
SEP Pumps Type/Model: GN 200/260, Serial No.: 802674
SHOWA SEIKI CO.,LTD ROTARY JOINT RJ-TS-04R – Đại lý DISTITEC Srl Vietnam distributor Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Shridhan Model: SDN102 , S/N.: LS/1516 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Sicme Motori S.p.A Type: P-180-MK-4-PVA/B3 70kW 1060/20/1 (Year/month: 12/02) S1 IP 23 IM1001 Speed: 2200rpm 400V 198A TROPICAL
MAGNETIC Servomotor Type: MA 100 L-FC, Nr.: 031881 Pn=8.2kW 1500rpm Transducer EH80K 1024I+Z 5V LD Combined with Planetary gears Type: EX 803 FB M1 Ratio: 1/85.8 Date: 05/2014 Code: 2230010191 OL/WO: 53021444
Somos Filter P/N.: 79-82-045-981 Pmax = 4bar – Đại lý DISTITEC Srl Vietnam distributor Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
STEUTE ZS 71 1O/1S VD 400V 6A
STEUTE Code: EM411R, 1o/1S, IP65 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
STOBER Invertor typ.: MDS5075A/L KT.NR.: 55405 245 S S/N.: 8541026
TEMPCO TCB900/70-310/W
TEMPCO TCB900/40-316/W Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
TEMPCO TCB500/20-CU-S/
TORK Hydraulics 4WE10J31B/CG24N9Z5L
TORK Hydraulics 4WE6J7X/G24NZ5L
TORK Hydraulics 4WE6E61B/CG24N9Z5L – Đại lý DISTITEC Srl Vietnam distributor Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
TORK Hydraulics 4WE6J61B/CG24N9Z5L Download Datasheet Drawing Catalogue Price list

Distitec Bạc đạn RP 1000
Con lăn Distitec RP 1001
Distitec con lăn RP 1002 DISTITEC Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Distitec roller RP 1000

Bạc đạn Distitec RP 1004
Con lăn Distitec DSTRC 4200
Distitec con lăn DSTRC 4201 DISTITEC Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Distitec roller DSTRC 4202
Bạc đạn Distitec DSTRC 4203 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Distitec ổ bi DSTRC 4204
Distitec Bạc đạn DSTRC 4205
Con lăn Distitec DS.YRT 50 Hàng sẵn kho Chau Thien Chi Co.,Ltd. Liên hệ: 0909.119.181
Distitec con lăn DS.YRT 80
Distitec roller DS.YRT 100 – Đại lý DISTITEC Srl Vietnam distributor Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bạc đạn Distitec DS.YRT 120
Distitec ổ bi DS.YRT 150
Ổ lăn Distitec DS.YRT 180 DISTITEC Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Distitec con lăn DS.YRT 200
Distitec roller DS.YRT 260
Bạc đạn  Distitec DS.YRT 325
Distitec ổ bi DS.YRT 395 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Con lăn Distitec DS.YRT 460
Distitec con lăn DS.YRT 580 Hàng sẵn kho Chau Thien Chi Co.,Ltd. Liên hệ: 0909.119.181
Distitec roller DS.YRT 650 – Đại lý DISTITEC Srl Vietnam distributor Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Bạc đạn Distitec DS.YRT 850
Con lăn Distitec DS.ZKLDF 100
Distitec con lăn DS.ZKLDF 120 DISTITEC Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Distitec roller DS.ZKLDF 150
Vòng bi Distitec DS.ZKLDF 200
Distitec ổ bi DS.ZKLDF 260 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Con lăn Distitec DS.ZKLDF 325
Distitec con lăn DS.ZKLDF 395 Hàng sẵn kho Chau Thien Chi Co.,Ltd. Liên hệ: 0909.119.181
Distitec roller DS.ZKLDF 460
Vòng bi Distitec DSTR 111
Distitec Bạc đạn DSTR 112
Distitec ô bi đũa DSTR 113 – Đại lý DISTITEC Srl Vietnam distributor Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Con lăn Distitec DSTR 115
Distitec con lăn DSTR 117
Distitec roller DSTR 118 DISTITEC Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Vòng bi Distitec DSTR 119 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Distitec vòng bi DSTR 120
Distitec Bạc đạn NNTR 55140.2Z
Vòng bi Distitec DSTR 001.HT
Ổ lăn Distitec DSCB 0500 – Đại lý DISTITEC Srl Vietnam distributor Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Distitec con lăn DSCB 0501 Hàng sẵn kho Chau Thien Chi Co.,Ltd. Liên hệ: 0909.119.181
Distitec roller DSCB 0502
Bạc đạn Distitec DSCB 0503 Download Datasheet Drawing Catalogue Price list
Distitec ổ bi DSCB 0504
Bạc đạn đũa Distitec DSCB 0505
Distitec ổ đũa DSCB 0506 – Đại lý DISTITEC Srl Vietnam distributor Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm vòng bi DISTITEC Italy tại Việt Nam
DISTITEC Vietnam Hotline: 0909 119 181 | Email: [email protected]

Brand

DISTITEC

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.