Sale!

Phân phối EagleBurgmann tại Việt Nam

$550.00 (Giá tham khảo)

Phân phối EagleBurgmann VNEagleBurgmann là một trong những nhà cung cấp công nghệ niêm phong công nghiệp hàng đầu thế giới. Phốt cơ khí, hệ thống cung cấp phốt, khớp nối từ, phốt vòng nổi carbon, khe co giãn, miếng đệm và vòng đệm cũng như các dịch vụ toàn diện được sử dụng ở bất cứ nơi nào cần độ tin cậy và an toàn. Con dấu cơ khí và hơn thế nữa

Nhà phân phối EagleBurgmann VN - Công Ty TNHH Châu Thiên Chí cung cấp giải pháp Seal EagleBurgmann làm kín công nghiệp hàng đầu thế giới. Công nghệ niêm phong của EagleBurgmann được sử dụng trên toàn thế giới trong các ngành công nghiệp dầu khí, nhà máy lọc dầu, công nghiệp hóa dầu, hóa chất và dược phẩm, chế biến thực phẩm, năng lượng, nước, khai thác mỏ, giấy, hàng không vũ trụ và các ngành công nghiệp khác.

AX05 - EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Mechanical seals | Mechanical seals for pumps | Elastomer bellows seals
Phốt cơ khí cho máy bơm
AX05-022 
AX05-027 
AX05-032 
Khớp nối xoay AX05-037
AX05-042
AX05-047 
AX05-052 - EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
AX05-057 
AX05-067
AX25 Mechanical seal EagleBurgmann
AX25D
EagleBurgmann VNAX30
AX40K
BT-A2 Rubber bellows mechanical seal
BT-AR Con dấu cơ khí ống thổi cao su
BT-PN - EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cartex Dual seals
Cartex Single seals
Cartex ANSI Single seals
Cartex ANSI
Dual seals
CGSH-K 
DF-(P)DGS6 
DF-SA DiamondFace 
EA100 - EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EA560 Phân phối EagleBurgmann VN
EA102 As EA100 but with a collar.
EA103 As EA100 but without a collar. 
EA104 As EA100 but with different coil spring installations. 
eCartex ANSI Single seals
eCartex ANSI
Single seals 
ED560 - EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
EH700 
eHJ 
EK700 
EM300
eMG 
eMG1
eMG12
eMG13
GSO-DN 
H3B - EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
H7N 
H10 / H8 
H17G
H12
H12G
H74-D 
H75VK 
H75VN
HA211
HGH201
HGH200
HGH210
HGH211
O-rings
HJ92N 

HA211 – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • Single seal
 • Unbalanced
 • Independent of direction of rotation
 • Positive torque transmission due to bayonet drive between seal head and drive collar
 • O-Ring groove for ventilation prevents solids build-up and enhances flexibility

HGH201 – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • For plain shafts (HGH201)
 • Semi split single seal
 • Multiple springs rotating
 • Balanced
 • Independent of direction of rotation
 • Unsplit as original equipment (HGH200)
 • Cartridge available (based on HGH210)
 • Variant for stepped shafts available (HGH211)
 • Splitted seal parts:
  sliding faces and O-rings

HJ92N – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • For unstepped shafts
 • Single seal
 • Balanced
 • Independent of direction of rotation
 • Encapsulated rotating spring
Phân phối EagleBurgmann VN

HR – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • Single seal
 • Balanced
 • Independent of direction of rotation
 • Multiple springs stationary
 • Seat rotating
 • Seat arranged directly behind the impeller
 • Spring protection sleeve
 • Variant with cylindrical spring and acc. EN 12756 (HRZ1) available
 • Variant as cartridge with/without guide sleeve for application with/without quench (HR2, HR3)
 • Dual seal as cartridge unit (HRKS-D) available

HRC…N – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • Cartridge
 • Balanced
 • Independent of direction of rotation
 • Stationary multiple springs
 • Spring protection sleeve
 • Variant for operation with pressureless quench available (HRC2000N)
 • Dual seal with and without pumping screw (HRC3300NF, HRC3300N) available

HRGS-D – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • Double seal
 • Balanced
 • Standard version with U-grooves (bi-directional)
 • Gas-lubricated

HRN – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • Single seal
 • Balanced
 • Independent of direction of rotation
 • Stationary springs
 • Dual seals in tandem as well as back-to-back arrangements (also in combination with H10 seal)

LB500 – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • Single seal
 • Balanced
 • Independent of direction of rotation
 • Rotating multiple springs

LP-D – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • Integrated seal for Sulzer A pumps
 • Dual seal, balanced
 • Semi cartridge unit
 • Independent of direction of rotation
 • Double pressure balanced
 • Internal barrier fluid circulation
 • Static springs on both sides
 • No dynamic O-Ring on shaft
 • Rugged design
 • Shrink-fitted seal faces
 • Seal faces have a large clearance to the shaft
 • Wear part cost minimized
 • Optimized design for Non-Flow use
 

LP-S – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • Integrated seal for Sulzer A pumps
 • Single + Plan 11 flush
 • Semi cartridge unit
 • Balanced
 • Independent of direction of rotation
 • Static springs
 • No dynamic O-Ring on shaft
 • Rugged design
 • Shrink-fitted seal faces
 • Seal faces have a large clearance to the shaft
 • Wear part cost minimized

M2N – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • For plain shafts
 • Single seal
 • Unbalanced
 • Conical spring rotating
 • Dependent on direction of rotation

M3N – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • For plain shafts
 • Single seal
 • Unbalanced
 • Rotating conical spring
 • Dependent on direction of rotation

M7N – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • For plain shafts
 • Single seal
 • Unbalanced
 • Super-Sinus-spring
 • Independent of direction of rotation

M74-D – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • For plain shafts
 • Dual seal
 • Unbalanced
 • Rotating multiple springs
 • Independent of direction of rotation
 • Seal concept based on the M7 range
 • Variant with pumping screw available (M74F-D)

MA290 / MA291 – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • Cartridge
 • Balanced
 • Independent of direction of rotation
 • Stationary multiple springs
 • Springs and pin located on the atmospheric side

MA390 / MA391 – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • Cartridge
 • Balanced
 • Independent of direction of rotation
 • Stationary multiple springs
 • Springs and pin located on the atmospheric side

MF95N – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • For unstepped shafts
 • Rotating bellows
 • Single Seal
 • Balanced
 • Independent of direction of rotation
 • Roller bellows

MFL85N – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • For unstepped shafts
 • Single seal
 • Balanced
 • Independent of direction of rotation
 • Metal bellows rotating
MFLCT8

MFLCT8 – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • For unstepped shafts
 • Single seal
 • Balanced
 • Independent of direction of rotation
 • Metal bellows rotating
MFLWT8

MFLWT8 – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • For unstepped shafts
 • Single Seal
 • Balanced
 • Independent of direction of rotation
 • Metal bellows rotating
MG1

MG1 – Phân phối EagleBurgmann VN – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • For plain shafts
 • Single and dual seal
 • Elastomer bellows rotating
 • Balanced
 • Independent of direction of rotation
 • No torsion on bellows
MG9

MG9 – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • For plain shafts
 • Single and dual seal
 • Elastomer bellows rotating
 • Balanced
 • Independent of direction of rotation
 • No torsion on bellows and spring
 • Conical or cylindrical spring
 • Metric and inch sizes available
 • Special seat dimensions available
 • US Patent No. 6.220.601
Mtex Dual seals

Mtex Dual seals EagleBurgmann VN – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • Double seal
 • Mtex-DN: API Plan 52 (53/54)
 • Mtex9-DN: API Plan 53/54
 • Cartridge
 • Balanced
 • Independent of direction of rotation
 • Metal bellows
 • Stationary Springs
 • Pumping device independent of direction of rotation
Mtex Single seals

Mtex Single seals – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • Single seal
 • Cartridge
 • Balanced
 • Independent of direction of rotation
 • Metal bellows
 • Single seal with quench and lip seal (-QN) or throttle ring (-TN)
 • Version available with multipoint injection ring (-QNM, -TNM)
 • Supply connections for flush (A) and quench (B)
Pulace

Pulace – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected] 

 • Single seal
 • Balanced
 • Independent of direction of rotation
 • Stationary multiple springs
 • Springs and pins not in contact with the medium
SAF(V) / SAP(V)

SAF(V) / SAP(V) – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • Cartridge design
 • Single seal
 • Balanced
 • Dependent on direction of rotation
 • Integrated pumping device
 • Stationary spring loaded unit
 • Inserted seal face
 • Rotating carbon seat
SHI300

SHI300 – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • Robust seal design – suitable for demanding light hydrocarbon applications
 • Compact cartridge seal for small seal chambers
 • Single unpressurized seal with a high pressure-non contacting containment seal
 • Stationary spring loaded unit
 • Balanced primary seal faces in materials with high thermal conductivity and strength
 • Multi-point injection of the flush fluid optional
 • Seal faces can be equipped with lubrication enhancing grooves and/or DiamondFace technology
SHI366

SHI366 – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • Robust seal design – especially for demanding crude oil applications
 • Compact cartridge seal for small seal chambers
 • Single unpressurized seal with containment high-pressure throttle design
 • Stationary spring loaded unit
 • Balanced seal faces in materials with high thermal conductivity and strength
 • Inserted seal face
 • Multi-point injection of the flush fluid optional
 • Seal faces can be equipped with lubrication enhancing hydropads and/or DiamondFace technology
SHV

SHV – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • Single seal in cartridge design
 • Balanced
 • Multiple springs
 • Stationary spring loaded unit
 • Shrink-fitted seal face
 • Rugged mating ring
SHV-D

SHV-D – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • Dual seal in face-to-face arrangement
 • Cartridge design
 • Balanced
 • Multiple springs arrangement
 • Stationary spring loaded unit
 • Shrink-fitted seal rings
 • Rugged mating rings
Splitex

Splitex – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • Fully split single seal, 2 x 2 segments, pre-assembled
 • Semi-cartridge
 • Balanced
 • Stationary springs
 • Bi-directional
 • External pressurization
 • Built-in flushing connections
 • Installation and wear control
Unitex

Unitex – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • Single cartridge seal
 • Elastomer bellows
 • Unbalanced
 • Independent of direction of rotation
 • Rotating spring
 • Bellows and spring free from torsion
 • Metric and inch sizes available
FREUDENBERG
ID: 1001266981
Item: Mechanical Seal
Drawing nr: EMG12S14/90-G2
Material: Q1Q1VGG/Y10YE400

YE400 – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 • Single seal
 • Balanced
 • Independent of direction of rotation
 • Stationary metal bellows
 • Phân phối EagleBurgmann VNRE06730173011202 MECHANICAL SEAL IT 30-11-LP D70/00
  RE06730174011202 MECHANICAL SEAL IT 40-11-LP D55/00 3RD S
  RE06730423811101 SEAL MECHENICAL MG1S50/30-G60-Q1Q1EGG – EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
  RE06730427511101 SEAL MECHANICAL MG1S50/35-G60-Q1Q1EGG
  RE06730454311101 SEAL,MECH.,43MM,7010/5027058,NM045SY01,S
  RE06731005531201 MECHANICAL SEAL MG912/55-G60  FREUDENBERG VIET NAM – CTC CO LTD -0909119181
  RE06731045312102 SEAL,MECH., MG12S14-53-G2-AQ1EGG
  RE06731046512102 SEAL,MECH,MG12S14-65-G2-AQ1E
  RE06731049012102 SEAL,MECH.,MG12S14-90-G2-AQ1EGG (G2)
  RE06731056512102 SEAL,MECH., MG12S14-65-G2-Q1QEGG (G2)
  RE06731063011202 SEAL, MECH HJ977 GNT1/30-00-Q22Q22EGG
  RE06731063511102 SEAL,MECH.,MGL 12S14/35-G1Q1Q1EGG
  RE06731064011202 SEAL, MECH HJ977 GNT1/40-00-Q22Q22EGG
  RE06731064511102 SEAL,MECH.,MGL 12S14/45-G1Q1Q1EGG EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
  RE06731065011202 SEAL, MECH HJ977GNT1/50-00-Q22Q22EGG
  RE06731065511102 SEAL ,MECH.,MGL 12S14/55-G1Q1EGG.
  RE06731066011202 SEAL, MECH HJ977 GNT1/60-00-Q22Q22EGG
  RE06731066511102 SEAL,MECH., MGL 12S14/65-G1Q1Q1EGG
  RE06731068511102 SEAL, MECH.,MGL 12S14/85-G1Q1EGG
  RE06731073812102 SEAL,MECH.,MG 12S14/38-G2Q1Q1EGG (G2)
  RE06731074812102 SEAL, MECH.,MG 12S14/48-G1Q1Q1EGG G6
  RE06731075312102 SEAL MECH.,MG 12S14/53-G1Q1QEGG G6
  RE06731079012102 SEAL MECHANICAL SINGLE MG 12S14/90-G1Q1Q
  RE06731325031204 SEAL,MECH M32N4/50-G6
  RE06731906131204 MECHANICAL, SEAL M7/N/90 G6-Q1Q1 VGG FOR
  RE313614003 GASKET RUBBER, 1.5MM (1/16″) EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
  RE313614010 GASKET RUBBER, 3MM (1/8″)  FREUDENBERG VIET NAM – CTC CO LTD -0909119181
  RE313645915 GASKET GRAPHITE SHEET 459, 1.5MM (1/16″)
  RE313645930 GASKET GRAPHITE SHEET 459, 3MM (1/8″)
  RE313646046 GASKET SYNTHETIC SHEET 450, 0.8MM (1/32″
  RE313646050 GASKET ARAMID, SHEET 455, 1.5MM (1/16″)
  RE313646052 GASKET SYNTHENTIC SHEET 450 1.5MM (1/16″
  RE313646054 GASKET SYNTHENTIC SHEET 450, 3MM (1/8″) EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
  RE313646056 GASKET ARAMID SHEET 455, 3MM (1/8″)
  RE317630520 SEALANT JOINT SIZE 5W*2.0 THK. *L23M
  RE317630725 SEALANT JOINT SIZE 7W*2.5 THK. *L15M
  RE317631030 SEALANT JOINT SIZE 10W*3.0 THK * L8M
  RE317631405 SEALANT JOINT SIZE 14W*5 THK * L5M
  RE317631706 SEALANT JOINT SIZE 17W*6 THK*L5M
  RE317632007 SEALANT JOINT SIZE 20W*7 THK*L5M
 • Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm EagleBurgmann tại Việt Nam

EagleBurgmann Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Brand

EAGLEBURGMANN

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.