Sale!

Máy sưởi bức xạ Watlow Powered Việt Nam

$2,100.00 (Giá tham khảo)

Watlow Powered giải quyết các vấn đề nhiệt khó khăn và quan trọng nhất trên thế giới. Bộ gia nhiệt Watlow chất lượng số một thế giới.
Là công ty dẫn đầu về công nghệ công nghiệp và sản phẩm nhiệt đẳng cấp thế giới, Watlow thiết kế và sản xuất các giải pháp sưởi ấm bao gồm chủ yếu là máy sưởi điện trở, cảm biến nhiệt độ, bộ điều khiển nhiệt độ và công suất cũng như phần mềm hỗ trợ – tất cả các thành phần của hệ thống nhiệt. Chúng tôi hợp tác với khách hàng để tối ưu hóa hiệu suất nhiệt, giảm thời gian thiết kế và nâng cao hiệu quả của sản phẩm và ứng dụng.
Chúng tôi mang 100 năm kinh nghiệm vào nhiều ngành công nghiệp, bao gồm xử lý chất bán dẫn, công nghệ môi trường sạch, sản xuất năng lượng, khí thải diesel, thiết bị dịch vụ y tế và thực phẩm.

Máy sưởi không khí Watlow HELIMAX
Máy sưởi Watlow LDH – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Watlow LDH9S10S
Watlow LDH9S3S
Watlow LDH9S11S
Watlow LDH9S5S
Watlow LDH18S10S
Watlow LDH18S3S
Watlow LDH18S11S
Watlow LDH18S5S – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy sưởi không khí Watlow LDH27S10S
Máy sưởi Watlow LDH27S3S
Watlow LDH27S11S
Watlow LDH27S5S
Bộ gia nhiệt Watlow LDH36S10S
Watlow LDH36S3S
Watlow LDH36S11S – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Watlow LDH36S5S
Cảm biến nhiệt độ Watlow LDH45S3S
Watlow D6S10S
Watlow D6S3S
Watlow D6S11S
Watlow D6S5S
Watlow D12S10S – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Máy sưởi không khí Watlow D12S3S
Máy sưởi Watlow D12S11S
Watlow D12S5S
Watlow D18S10S
Watlow D18S3S
Watlow D18S11S
Watlow D18S5S
Watlow D24S10S
Watlow C2-224 – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Watlow D24S11S
Watlow D24S5S
Watlow D30S3S

Watlow 1/4” FIREROD
Bộ gia nhiệt Watlow 3/4” FIREROD
Watlow 3/8” FIREROD
Watlow 5/8” FIREROD – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Watlow MUTICELL
Máy sưởi tuần hoàn Watlow POWERSAFE
Watlow OPTIMAX
Máy sưởi Watlow 2124-5306
Watlow 2124-5311
Watlow 2124-5322 – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Watlow 2124-5333
Watlow 2124-5340
Watlow 2124-5354
Watlow HYDROSAFE
Watlow STARFLOW
Watlow FREEFLEX
Watlow FLUENT
ULTRAMIC – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Watlow 125X3SA
Watlow 250X3SA
Watlow 250X4SA
Watlow 250X5SA
Watlow 250X6SA
Watlow EHG SL10
Watlow MB1A1AN1
Watlow MB1A1AN2 – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Watlow MB1A1AN3
Máy sưởi Watlow MB1A1AN4
Watlow MB1A1JN1
Watlow MB1A1JN2
Watlow MB1A1JN3
Watlow MB1A1JN4
Watlow MB1A1JN5
Watlow MB1E1AN1
Watlow MB1E1AN2 – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Watlow MB1E1AN3
Watlow MB1E1JN1
Watlow MB1E1JN2
Watlow MB1E1JN3
Watlow MB1J1AN1
Watlow MB1J1AN2
Watlow MB1J1AN3
Watlow MB1J1AN4
Watlow MB1J1AN5 – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Watlow MB1J1JN1
Watlow MB1J1JN2
Máy sưởi Watlow Powered
Giúp Tôi Chọn Máy Sưởi Watlow Powered
Máy sưởi không khí Watlow Powered
Bộ gia nhiệt hộp mực/chèn Watlow Powered
Máy sưởi tuần hoàn Watlow Powered
Máy sưởi linh hoạt Watlow Powered
Máy sưởi phân phối chất lỏng Watlow Powered
Máy sưởi nhiệt độ cao Watlow Powered
Máy sưởi ngâm Watlow Powered
Máy sưởi và cung cấp khí thải Watlow Powered
Máy sưởi vòi phun Watlow Powered
Máy sưởi bức xạ Watlow Powered
Máy sưởi đặc biệt Watlow Powered
Máy sưởi dải và kẹp Watlow Powered
Máy sưởi hình ống Watlow Powered
Cảm biến Watlow Powered
Giúp tôi chọn cảm biến Watlow Powered
Cặp nhiệt điện Watlow Powered
Máy dò nhiệt độ điện trở (RTD) Watlow Powered
Cảm biến nhiệt độ Watlow Powered
Bộ điều khiển Watlow Powered
Giúp Tôi Chọn Bộ Điều Khiển Watlow Powered
Bộ điều khiển nhiệt độ và quy trình Watlow Powered
Bộ điều khiển nguồn Watlow Powered
Bảng điều khiển WATCONNECT® Watlow Powered
Đăng nhập dữ liệu Watlow Powered
Bộ điều khiển đa chức năng tích hợp Watlow Powered
Các chỉ số Watlow Powered
Giới hạn và máy quét Watlow Powered
Giao diện vận hành Watlow Powered
Ứng dụng di động Watlow Powered
Phần mềm Watlow Powered

Watlow OKJ30B4B
Đầu nối Watlow OKK30B2A
Watlow OKK30B2B
Watlow OKJ30B11A
Cảm biến Watlow OKJ30B11B
Watlow OKK30B10A
Watlow OKK30B10B – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến Watlow OKT30B12A
Watlow OKT30B12B
Watlow OKJ30B2A
Bộ gia nhiệt Watlow OKJ30B2B
Watlow OKK30B1A
Watlow OKK30B1B
Watlow 71305601
Đầu nối Watlow 71305602
Watlow 71305603 – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Watlow 70900201
Watlow 70900202
Watlow 70900203
Watlow 50500401
Watlow 50500501
Watlow 50500601
Watlow J20-1-314 – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Watlow J20-2-321
Watlow K20-1-321
Watlow K20-2-314
Watlow K20-2-321
Cảm biến Watlow J20-1-304
Watlow J20-1-S-304
Watlow J20-2-304
Watlow J20-3-304 – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Watlow J20-3-S-304
Watlow J24-1-304
Watlow J24-2-304
Watlow J24-3-304
Watlow J28-2-305
Watlow J30-1-305
Watlow J30-2-305
Watlow K20-1-304
Watlow K20-1-S-304 – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected] 
Watlow K20-2-304
Watlow K20-3-304
Watlow K20-3-S-304
Watlow K24-1-304
Watlow K24-2-304
Watlow K24-3-304

Watlow 401-2104-HT – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Đầu nối Watlow 404-2104-SP
Watlow 401-2107-SP
Watlow 401-2107-HT
Watlow 402-1507-SP
Watlow 402-2507-SP
Watlow 404-2507-SP
Watlow 401-2108-SP – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Cảm biến Watlow 402-1508-SP
Watlow 402-2508-SP
Watlow 404-2508-SP
Watlow 401-2111-SP
Watlow 402-1511-SP
Watlow 402-2511-SP
Watlow 404-1511-SP
Watlow 404-2511-SP – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Watlow 401-2113-SP
Watlow 401-2104-050-SP
Watlow 401-2107-050-SP
Đầu nối Watlow 401-2108-050-SP
Watlow 401-2111-050-SP
Nguồn điện Watlow F4T
Watlow 0830-0870-0000 – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Nguồn điện Watlow 0216-1285-0000
Watlow 0847-0400-0000
Watlow 0238-1245-ALUM
Watlow 0238-1245-REDD
Watlow 0238-1245-BLUE
Watlow 16-0246
Watlow 0804-0147-0000
Watlow 0601-0001-0000 – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Watlow 0830-0808-0001
Watlow 0830-0808-0002
Nguồn điện Watlow 0830-0858-0000
Watlow 0822-0769-0000
Watlow EZ-ZONE RM
Watlow EZ-ZONE RMZ/RMF
Nguồn điện Watlow EZ-ZONE RMG
Watlow EZ-ZONE RMUH – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ gia nhiệt Watlow EZ-ZONE RMT
Watlow PM PLUS
Watlow PM LEGACY
Watlow POWERGLIDE
Watlow EZ-ZONE ST
Nguồn điện Watlow EHG
Watlow CF – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Cầu chì Watlow 17-8040
Watlow 17-8050
Watlow 17-8063
Watlow 17-8080
Watlow 17-8100
Watlow 17-5122 – Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Nguồn điện Watlow DSP30
Watlow DSP60
Watlow DSP100
Cảm biến nhiệt độ Watlow RTDs
Watlow ENVIROSEAL HD
Bộ điều khiển Watlow ASPYRE DT SCR
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Watlow Powered tại Việt Nam
Watlow Powered Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 

Brand

Watlow Powered

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.