Sale!

Hộp số VOGEL Antriebstechnik Germany đại lý Việt Nam

$780.00 (Giá tham khảo)

VOGEL Antriebstechnik Germany đã thành công hơn 70 năm, chúng tôi có mục tiêu: tăng hiệu suất máy móc và nhà máy của bạn một cách đáng kể và bền vững. Để đạt được điều này, chúng tôi phát triển và sản xuất hộp số chính xác chất lượng cao, hệ thống truyền động đáng tin cậy và giải pháp truyền động tùy chỉnh cho các ứng dụng công nghiệp. Tất cả các sản phẩm và giải pháp của VOGEL đều đồng nghĩa với độ chính xác, độ bền và mật độ năng lượng cao.

Wilhelm Vogel GmbH Antriebstec Wilhelm đại lý Việt Nam

 

Wilhelm Vogel GmbH Antriebstechnik đại lý Việt Nam  - Châu Thiên Chí phân phối các dòng sản phẩm tiêu chuẩn VOGEL – chất lượng cao, phổ quát, toàn diện tại Việt Nam giá cả cạnh tranh nhất thị trường. Hãy liên hệ Hộp số VOGEL đại lý Việt Nam công ty Châu Thiên Chí để được hỗ trợ tốt nhất. Dưới đây là các dòng sản phẩm Vogel sản xuất:
Low backlash planetary gearboxes Vogel Hộp số hành tinh phản ứng thấp
Hộp số Vogel Planetary gearbox:
Type: MPR, MPRN, MPRW - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Size: 050, 100, 200, 300, 04, 05
Ratio: 3 - 100
Output torque: - 1000 Nm
Lubrication: Oillubrication
Hộp số Vogel Type: MPG
Size : 050, 100, 200, 300, 04, 05
Ratio: 4 - 100
Output torque: - 1000 Nm
Lubrication: Oillubrication
Hộp số Vogel Type: MPL
Size: 050, 100, 200, 300
Ratio: 3 - 100
Output torque: - 360 Nm
Lubrication: Greaselubrication
Planetary gearboxes Vogel Hộp số hành tinh
Hộp số Vogel Type: P, PH, PF, PFH, MP, MPH, MPF, PFH - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Size: 08, 16, 32, 64, 128, 256
Ratio: 3,4 - 245
Output torque: - 26000 Nm
Lubrication: Oillubrication
Hộp số Vogel Type: PF, MPF
Size: 512
Ratio: 13,6 - 1575
Output torque: - 50000 Nm
Lubrication: Oillubrication
Hộp số Vogel Type: LP, LPF, MLP, MLPF, LPH, LPFH, MLPH, MLPFH
Size: 08, 16, 32, 64, 128, 256 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Ratio: 60 - 210
Output torque: - 26000 Nm
Lubrication: Oillubrication
Servo spiral bevel gearboxes Vogel Hộp số côn xoắn ốc servo
Hộp số Vogel Type: SK, SKN - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Size: 050, 100, 200
Ratio: 3 - 10
Output torque: -150 Nm
Lubrication: Oillubrication
Servo hollow shaft gearboxes Vogel Hộp số trục rỗng servo
Hộp số Vogel Type: SKH - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Size: 050, 100, 200
Ratio: 3 - 10
Output torque: -150 Nm
Lubrication: Oillubrication
Servo spiral bevel planetary gearboxes Vogel Hộp số hành tinh vát xoắn ốc servo
Hộp số Vogel Type: SKPR, SKPRN, SKPG - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Size: 01, 02, 03, 04
Ratio: 12 - 100
Output torque: -550 Nm
Lubrication: Oillubrication
ATEX Bevel helical gearboxes
Spiral bevel gearboxes Vogel Hộp số côn xoắn ốc
Hộp số Vogel CTC L / LV / LS BA 30, L / LV / LS BA 40, L / LV / LS BA 50, L / LV / LS
BA 60, ML / MLV / MLS BA 30, ML / MLV / MLS BA 40, ML / MLV / MLS BA 50, ML / MLV / MLS BA 60, H BA 70, H BA 80, MH BA 70, MH BA 80, K BA 10, K BA 20, MK BA 10, MK BA 20
Hộp số Vogel Type: K, L, H, LS, LV, MK, ML, MH, UL - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Size: 50, 100, 200, 230, 250, 300, 370, 400, 500, 600
Ratio: 0,5 - 6
Output torque: 10 - 8500 Nm
Lubrication: Grease- or oillubrication
Bevel helical gearboxes Vogel Hộp số xoắn ốc côn
Hộp số Vogel Type: KS, KSH, KSHF, MKS, MKSH, MKSHF
Hộp số Vogel CTC KS BA 30, KS BA 40, KS BA 50, MKS BA 30, MKS BA 40, MKS BA 50, KSH BA 70, MKSH BA 70, KSHF, KSHF, MKSHF, MKSHF, MPKSH - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Size: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
Ratio: 6 - 48 
Output torque: 100 - 13000 Nm
Lubrication: Oillubrication
Rack & Pinion Drive Vogel Ổ đĩa bánh răng và thanh răng
Ổ đĩa bánh răng và thanh răng Vogel Type: MPRW
Size: 050R, 100R, 200R, 300R, 04R, 05R
Ổ đĩa bánh răng và thanh răng Vogel Type: MPRN
Size: 050R, 100R, 200R, 300R
Modul [mm]: 2-4
Output torque: - 850 Nm
Lubrication: Oillubrication
Wilhelm Vogel GmbH đại lí Viet Nam cung cấp bánh răng SERVO – chuyên gia cho bộ truyền động servo hiện đại. Đối với các ứng dụng yêu cầu tốc độ cao, thời gian chu kỳ ngắn và độ phản ứng ngược thấp, dòng sản phẩm SERVO của chúng tôi cung cấp loại hộp số tốt nhất trong số bốn loại hộp số, hộp số hành tinh có độ phản ứng thấp, hộp số côn xoắn ốc servo, hộp số côn xoắn ốc và hộp số côn xoắn ốc.
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Spiral bevel gearbox VOGEL type L
Gearbox size 600 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Ratio i= 1,00
Design 30
Type of lubrication Oil lubrication
Lubricant Gearbox oil
Condition Mineral
Viscosity 150 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Underside F
Breather on side D
Oil sight glass side D - Vogel gearbox best price - stock - download datasheet pdf
Drain/plug on side D
Toothing type ZPG
Quality / backlash Backlash max.10arcmin
Country of origin *CE - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Right Version DX
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Spiral bevel gearbox VOGEL Type & size: L050
Ratio i= 1.00 BA30
Hộp số giảm tốc VOGEL CTC Vietnam Spiral bevel gearbox VOGEL Type L
Gearbox size 100
Ratio i= 2,00 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Design 30
Type of lubrication Grease lubrication
Lubricant Gearbox grease
Condition Mineral
Underside A+B+C+D+E+F - Vogel gearbox best price - stock - download datasheet pdf
Quality / backlash Backlash max.10arcmin - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Spiral bevel gearbox VOGEL Type & size: L050
Ratio i= 1.00 BA30
ID.: 283925
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Spiral bevel gearbox VOGEL type L
Gearbox size 250
Ratio i= 5,00
Design 50 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Type of lubrication Oil lubrication
Lubricant SHC 629
Condition Synthetic
Viscosity 150
Underside E (F)
Plug screw on side E+F
Special: fittings Without fittings - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Quality / backlash Backlash max.10arcmin
(Note: the units are similar but not identical)
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Gearbox-combination
Consists of part 1 MKS16 / i=9,60 / BA30
Consists of part 2 ML200 / i=2,00 / BA50
Total ratio 19,20
Customer 3491800 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Customer documentat. Zchng. A050137
Mo-flange ext. dim. SQR140
Centring Ø 130
Pitch circle Ø 165
Motor mounting 4xM10
For motor shaft ØxL 32x60
Lubricant Gearbox oil - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Condition Mineral
Viscosity 150
Lubricant Mineral gearbox oil / 150cSt
Underside E
Underside E
Breather on side F
Breather on side D - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Oil sight glass side D
Oil sight glass side D
Drain/plug on side D
Drain/plug on side D
Special features Output shaft L=578/interm.fl.
Quality / backlash Backlash max.5arcmin
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Phase shifter gearbox type LUEF VOGEL size 2
Ratio i= 2,00 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
VOGEL drawing 028350
Customer 3040200
Customer documentat. Reference-No.P30078
Position worm shaft B
Type of lubrication Oil lubrication
Lubricant Without oil filling
Underside E - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Breather on side F
Oil sight glass side D
Drain/plug on side D
Quality / backlash Backlash max.15arcmin
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Planetary gearbox VOGEL type MPG
Gearbox size 03
Ratio i= 7,00
Mo-flange ext. dim. SQR160
Centring Ø 130 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Pitch circle Ø 165
Motor mounting 4xM10
For motor shaft Ø 24
For motorshaftlength 50
Type of lubrication Oil lubrication
Lubricant SHC 629
Condition Synthetic - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Viscosity 150
Underside A
With clamping set At input
Quality / backlash Backlash max.3arcmin
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Planetary gearbox VOGEL MPV-00 
type: MPV - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Gearbox size: 00 - Vogel gearbox best price - stock - download datasheet pdf
Ratio i= 50,00
Mo-flange ext. dim.: SQR75
Centring Ø = 60
Pitch circle Ø = 70
Motor mounting: 4xØ5,5
For motor shaft Ø = 11 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
For motorshaftlength: 23
Type of lubrication: Grease lubrication
Lubricant: Tribol GR 100-1 PD
Condition: Mineral - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
With clamping set: At input
Special: bearings = A: 2Z grooved ball bearing
Quality / backlash: Backlash max.15arcmin
Gearbox paint: Gearbox unpainted
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Planetary gearbox VOGEL MPV-00 
Gearbox type: MPV - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Gearbox size: 00
Ratio i= 10,00
Mo-flange ext. dim.: SQR75
Centring Ø = 40
Pitch circle Ø = 63
Motor mounting: 4xM5
For motor shaft Ø = 9
For motorshaftlength: 20 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Type of lubrication: Grease lubrication
Lubricant: Tribol GR 100-1 PD
Condition: Mineral
With clamping set: At input
Quality / backlash: Backlash max.10arcmin
Gearbox paint: Gearbox unpainted - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
As A-Nr.: 521111 Id.Nr.: 287511
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Planetary gearbox VOGEL MPV 00
Ratio i= 10  - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
As A-Nr.: 521207 001 Id.Nr.: 28301
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Gearbox VOGEL Type: MH 200
Ratio = 4 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Gearbox VOGEL Type: K-050-A i=1,0
Hộp số VOGEL CTC Vietnam SERVO GEARBOX Model: MPR100 Art Nr: 479822 Id. Nr: 299222
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Bevel gearbox Article no.: MKSH8
Hộp số VOGEL CTC Vietnam 465211-005 Gearbox 287602, L-050
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Gearbox Type K200 , Part number 549424 001, ID # 283741, Ratio 1.0:1 BA 10 2 shafts 25mm H7 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type MPRN 01
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type MPRF01 RATIO 5:1, SHAFT DIAMETER: 22 MM, LENGTH OF SHAFT: 35 MM - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type K0 i=1.0, BA: 10 Nr. 329945 
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type MPR01 Art Nr: 337574 Id. Nr: 276453
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type L-050 Nr. 287602
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type MKS-2
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type MPS0 id.Nr. 246379 A.Nr.495040
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type L2 BA 53 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type MPRN 00
Art Nr: 283925 
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type L050 Nr. 453677 001 Art Nr: 283925 
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type Type LPF 5 S0
SERVO gears – the specialists for modern servo drives – Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
For applications that demand high speeds, short cycle times and low backlash, our SERVO product line
offers the best of the four gearbox types low backlash planetary gearboxes, servo spiral bevel gearboxes, spiral bevel gearboxes and bevel helical gearboxes.
Hộp số Servo gearboxes Vogel Made in Germany
VOGEL Antriebstechnik Typ: MPR / MPRN / MPRW / MPG / MPL
Typ: SK / SKN / SKH / SKPR / SKPRN / SKPG - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Typ: ML / MH đại lý phân phối hộp số VOGEL tại Việt Nam - Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Typ: MKS / MKSH / MKSHF
Wilhelm Vogel GmbH đại lí Viet Nam -  Mechanical gearboxes
Typ: K / L / H / LS / LV / MK / ML / MH - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Typ: KS / KSH / MKS / MKSH / MKSHF
Wilhelm Vogel GmbH đại lí Viet Nam -  Industrial gearboxes
Typ: P / PH / PF / PFH
Typ: MP / MPH / MPF/ MPFH - Vogel gearbox best price - stock - download datasheet pdf
VOGEL Antriebstechnik Typ: LP / LPF / MLP / MLPF
Typ: LPH / LPFH / MLPH / MLPFH - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Typ: L / H / LS / LV / MK / ML / MH
Typ: KS / KSH / MKS / MKSH / MKSHF
MPR đại lý phân phối hộp số VOGEL tại Việt Nam - Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Coaxial gearbox with solid shaft without key
Ratios: i [-] 3,0 – 100,0 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Max. acceleration torque: T2maxzul [Nm] 44 – 1900
Nominal torque on output shaft: T2Nzul [Nm] 29 – 1000
Max. backlash: j [arcmin] 1 – 8
Max. input speed: N1maxzul [min-1] 3500 - 6000
The operating mode is S5. đại lý phân phối hộp số VOGEL tại Việt Nam - Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Hộp số hành tinh VOGEL Antriebstechnik đại lí Viet Nam cung cấp MECHANICAL Spiral bevel gearboxes - Made in Germany
VOGEL spiral bevel gearboxes are suitable for universal use thanks to their machine-friendly construction and adaptability. The efficient and reliable top performer is available in different versions. Like all VOGEL spiral bevel gearboxes, they are manufactured using the modern production method of ground circular arc teeth according to Klingelnberg. For customers, this means greater toothing quality and precision as well as even faster delivery times.
VOGEL Antriebstechnik đại lí Viet Nam - Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Hộp số côn xoắn ốc CƠ KHÍ - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hộp số côn xoắn ốc VOGEL Germany
VOGEL VN ML Angular gearbox with solid shaft with key
Ratios: i [-] 1,0 – 6,0
Max. acceleration torque: T2maxzul [Nm] 27 – 3240
Nominal torque on output shaft: T2Nzul [Nm] 10 – 1100
Max. backlash: j [arcmin] 10, 7, [4] - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Max. input speed: N1maxzul [min-1] 3000 – 4500
The operating mode is S5. Please contact us if you intend to use other operating modes.
L Angular gearbox with solid shaft with key
Ratios: i [-] 1,0 – 6,0
Max. acceleration torque: T2maxzul [Nm] 27 – 3240
Nominal torque on output shaft: T2Nzul [Nm] 10 – 1100
Max. backlash: j [arcmin] 10, 7, [4] - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Max. input speed: N1maxzul [min-1] 3500 - 6000
The operating mode is S5. Please contact us if you intend to use other operating modes.
H Hộp số Vogel góc trục rỗng có rãnh then
H Angular gearbox with hollow shaft with keyway
Ratios: i [-] 1,0 – 6,0 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Max. acceleration torque: T2maxzul [Nm] 27 – 3240
Nominal torque on output shaft: T2Nzul [Nm] 10 – 1100
Max. backlash: j [arcmin] 10, 7, [4]
Max. input speed: N1maxzul [min-1] 3000 – 4500
The operating mode is S5. Please contact us if you intend to use other operating modes.
H đại lý phân phối hộp số VOGEL tại Việt Nam - Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Angular gearbox with hollow shaft with keyway
Ratios: i [-] 1,0 – 6,0 - Vogel gearbox best price - stock - download datasheet pdf
Max. acceleration torque: T2maxzul [Nm] 27 – 3240
Nominal torque on output shaft: T2Nzul [Nm] 10 – 1100
Max. backlash: j [arcmin] 10, 7, [4]
Max. input speed: N1maxzul [min-1] 3000 – 4500 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
The operating mode is S5. Please contact us if you intend to use other operating modes.
Angular gearbox with hollow shaft with keyway
Ratios: i [-] 1,0 – 6,0
Max. acceleration torque: T2maxzul [Nm] 27 – 3240
Nominal torque on output shaft: T2Nzul [Nm] 10 – 1100
Max. backlash: j [arcmin] 10, 7, [4] - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Max. input speed: N1maxzul [min-1] 3000 – 4500
Tandler Reversing Spiral Bevel Gear Box STD-01-III-S515/1-R-1:1 1:1
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type 2SPIRAL BEVEL ANGULAR GEARBOX 02470 L2 440315-001 i=1.5, BA=40 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hub City 0220-62124 Right Angle Worm Gear Reducer, Model 265, 56C, 50:1, Style A
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type L200 Id. Nr. 289964
Hub City 300:1 Worm Gear Speed Reducer Model 3203 0220-28067-3203 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hub City Gear Reducer ASSY: 02-21-02330-615 Model 261 Ratio 10:1 Style A
Hộp số giảm tốc Hub City 0220-70818 4504 Style RA-R Gear Reducer Gearbox 200:1 Ratio
Hub City Model 66 Ratio 1/1 Style E Gear Reducer, pn 66
Gear, Worm Hub City 0223-05468 As Shown #4Gear 210Worm 40T
Hộp số giảm tốc Hub City 0271-00437 GW801 10-1 C WR Right Angle Worm Gear Reducer 10:1
Hub City Rotary Gear Reducer, Model 7009, 200/1 Ratio, Style RBBR
Hub City 1/1.5 Ratio Model 800 Gear Drive 0220-59331 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hộp số giảm tốc Hub City 0220-63876 Gear Reducer 384-60/1 022063876
Hộp số giảm tốc Hub City 0230-47637 Worm Reducer Gear Drive 023047637
Hub City 21-2008467 95HH 1/4.93 C4H Parallel Shaft Drive Gear Reducer
Hộp số giảm tốc Hub City 0270-07774 Worm Gear Drive 50:1 027007774
Hub City Hb2083Ps Nsnb - Right Angle Gear Reducer 48.17:1 Ratio 36 Rpm
Hộp số giảm tốc Hub City Model 66 Bevel Gear Drive, 1:1 Ratio, A, B ST, 0221-12482
Hub City 0221-93750 Gear Reducer 40:1 Model 524 Style C 022193750
Hộp số giảm tốc Hub City La-R Gear Box 0220-70158 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hộp số giảm tốc Hub City H12062E Gear Reducer Rpm Ouy 47.9 Hp 2.0 Ratio 36.56
Hộp số giảm tốc Hub City Gear Reducer 130.52:1 7.5Hp 13.4-Rpm 9921-07009 Hb2093Es
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Phase shifter gearbox VOGEL Type: LVUE 2 i= 3,00
Drawing 055949/055987
A/Nr.: 515058 005 - Id.Nr.: 285075
Hộp số giảm tốc VOGEL CTC Vietnam Phase shifter gearbox VOGEL Type: LVUE 2 i= 3,00
Drawing 030645 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
A/Nr.: 500439 004 - Id.Nr.: 226078
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Spiral bevel gearbox VOGEL Type: LV 2 i= 1,50
A/Nr.: 12808 - Id.Nr.: 282513
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Spiral bevel gearbox VOGEL Type: K-050 A Nr. 489563003 Id.Nr. 284851 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Typ K 050 ; I = 1,0 ; BA 10
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Spiral bevel gearbox VOGEL Type L
Gearbox size 600
Ratio i= 1,00
Design 30
Type of lubrication Grease lubrication
Lubricant Gearbox grease
Condition Mineral - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Underside A+B+D
Toothing type ZPG
Quality / backlash Backlash max.10arcmin
Hộp số VOGEL CTC Vietnam Spiral bevel gearbox VOGEL type L
Gearbox size 600
Ratio i= 1,00
Design 30 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Type of lubrication Oil lubrication
Lubricant Gearbox oil
Condition Mineral
Viscosity 150
Underside E
Breather on side D
Oil sight glass side D
Drain/plug on side D - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Toothing type ZPG
Quality / backlash Backlash max.10arcmin
Country of origin *CE
Left Version SX

The operating mode is S5. Please contact us if you intend to use other operating modes.

LP VOGEL đại lý phân phối hộp số VOGEL tại Việt Nam - Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Hộp số góc trục đặc có chìa khóa
Tỷ lệ: i [-] 60,0 – 210,0
Tối đa. mô men tăng tốc: T2maxzul [Nm] 1063 – 32470
Mô-men xoắn danh định trên trục đầu ra: T2Nzul [Nm] 800 – 23000
Tối đa. phản ứng dữ dội: j [arcmin] 20 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Tối đa. tốc độ đầu vào: N1maxzul [min-1] - 5250

MLP đại lý phân phối hộp số giảm tốc VOGEL tại Việt Nam - Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Hộp số góc trục đặc có chìa khóa
Tỷ lệ: i [-] 60,0 – 210,0 - Vogel gearbox best price - stock - download datasheet pdf
Tối đa. mô men tăng tốc: T2maxzul [Nm] 1063 – 32470
Mô-men xoắn danh định trên trục đầu ra: T2Nzul [Nm] 800 – 23000
Tối đa. phản ứng dữ dội: j [arcmin] 20 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Tối đa. tốc độ đầu vào: N1maxzul [min-1] - 5250

MLPF Angular gearbox with hollow shaft with shrink disc
Ratios: i [-] 60,0 – 210,0
Max. acceleration torque: T2maxzul [Nm] 1063 – 32470
Nominal torque on output shaft: T2Nzul [Nm] 800 – 23000
Max. backlash: j [arcmin] 20
Max. input speed: N1maxzul [min-1] - 5250
Wilhelm Vogel GmbH Antriebstechnik - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hộp giảm tốc VOGEL Gearbox Type: MH 200
Ratio = 4
Gearbox Type: K-050-A i=1,0
VOGEL Spiral bevel gearbox
Type & size: L050
Ratio i= 1.00 BA30
VOGEL Phase shifter gearbox
Type: LVUE 2 i= 3,00 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Drawing 055949/055987 VOGEL Antriebstechnik đại lý Việt Nam 
(A/Nr.: 515058 005 - Id.Nr.: 285075)
Wilhelm Vogel GmbH Antriebstechnik
Đại lý phân phối Công ty TNHH Châu Thiên Chí
VOGEL Phase shifter gearbox
Type: LVUE 2 i= 3,00
Drawing 030645 đại lý phân phối hộp số VOGEL tại Việt Nam - Công ty TNHH Châu Thiên Chí
(A/Nr.: 500439 004 - Id.Nr.: 226078)
VOGEL Spiral bevel gearbox
Type: LV 2 i= 1,50
(A/Nr.: 12808 - Id.Nr.: 282513)
Hộp số VOGEL Spiral bevel gearbox - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Type: K-050-A-Nr.489563003-Id.Nr-284851
Typ K 050;I = 1,0;BA 10
Spiral bevel gearbox
Type L đại lý phân phối hộp số giảm tốc VOGEL tại Việt Nam - Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Gearbox size 600
Ratio i= 1,00
Design 30
Type of lubrication Grease lubrication
Lubricant Gearbox grease
Condition Mineral
Underside A+B+D VOGEL Antriebstechnik đại lý Việt Nam 
Toothing type ZPG
Quality / backlash Backlash max.10arcmin
VOGEL Spiral bevel gearbox
Gearbox type L - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Gearbox size 600
Ratio i= 1,00
Design 30
Type of lubrication Oil lubrication
Lubricant Gearbox oil
Condition Mineral
Viscosity 150
Underside E - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Breather on side D
Oil sight glass side D
Drain/plug on side D
Toothing type ZPG
Quality / backlash Backlash max.10arcmin
Country of origin *CE
Left Version SX
Hộp số VOGEL Spiral bevel gearbox
Gearbox type L đại lý phân phối hộp số VOGEL tại Việt Nam - Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Gearbox size 600
Ratio i= 1,00
Design 30
Type of lubrication Oil lubrication
Lubricant Gearbox oil
Condition Mineral - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Viscosity 150 VOGEL Antriebstechnik đại lý Việt Nam 
Underside F
Breather on side D
Oil sight glass side D - Vogel gearbox best price - stock - download datasheet pdf
Drain/plug on side D
Toothing type ZPG
Quality / backlash Backlash max.10arcmin
Country of origin *CE
Right Version DX - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hộp số giảm tốc VOGEL Spiral bevel gearbox
Hộp số Vogel Type & size: L050
Ratio i= 1.00 BA30
Wilhelm Vogel GmbH Antriebstechnik
Đại lý phân phối Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Spiral bevel gearbox
Type L đại lý phân phối hộp số VOGEL tại Việt Nam - Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Gearbox size 100
Ratio i= 2,00 VOGEL Antriebstechnik đại lý Việt Nam 
Design 30
Type of lubrication Grease lubrication
Lubricant Gearbox grease
Condition Mineral - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Underside A+B+C+D+E+F
Quality / backlash Backlash max.10arcmin
VOGEL Spiral bevel gearbox
Gearbox type L
Gearbox size 250
Ratio i= 5,00
Design 50 VOGEL Antriebstechnik đại lý Việt Nam 
Type of lubrication Oil lubrication
Lubricant SHC 629
Condition Synthetic
Viscosity 150
Underside E (F) - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Plug screw on side E+F
Special: fittings Without fittings
Quality / backlash Backlash max.10arcmin
(Note: the units are similar but not identical)
VOGEL Gearbox-combination
Consists of part 1 MKS16/i=9,60/BA30
Consists of part 2 ML200/i=2,00/BA50
Total ratio 19,20
Customer 3491800
Customer documentat. Zchng.A050137
Phase shifter gearbox đại lý phân phối hộp số VOGEL tại Việt Nam - Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Type: LVUE 2 i= 3,00
Drawing 055949/055987 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
(A/Nr.: 515058 005 - Id.Nr.: 285075)
Vogel Phase shifter gearbox
Type: LVUE 2 i= 3,00 VOGEL Antriebstechnik đại lý Việt Nam 
Drawing 030645
(A/Nr.: 500439 004 - Id.Nr.: 226078)
Spiral bevel gearbox
Type: LV 2 i= 1,50
(A/Nr.: 12808 - Id.Nr.: 282513)
Gearbox Type: MH 200
Ratio = 4
Vogel Viet Nam Gearbox Type: K-050-A i=1,0
Hộp số Vogel Spiral bevel gearbox
Type & size: L050 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Ratio i= 1.00 BA30
Vogel Spiral bevel gearbox
Type: K-050-A-Nr.489563003-Id.Nr-284851
Typ K 050;I = 1,0;BA 10
Mo-flange ext. dim. SQR140
Centring Ø 130
Pitch circle Ø 165
Motor mounting 4xM10 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
For motor shaft ØxL 32x60
Lubricant Gearbox oil
Condition Mineral
Viscosity 150 VOGEL Antriebstechnik đại lý Việt Nam 
Lubricant Mineral gearbox oil / 150cSt
Underside E
Underside E
Breather on side F
Breather on side D
Oil sight glass side D - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Oil sight glass side D
Drain/plug on side D
Drain/plug on side D
Special features Output shaft L=578/interm.fl.
Quality / backlash Backlash max.5arcmin
Wilhelm Vogel GmbH Antriebstechnik
Đại lý phân phối Vogel gearbox Công ty TNHH Châu Thiên Chí
VOGEL Phase shifter gearbox type LUEF
Gearbox size 2
Ratio i= 2,00 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Wilhelm Vogel GmbH - VOGEL Antriebstechnik đại lí Viet Nam
VOGEL Antriebstechnik drawing 028350
Customer 3040200 - Vogel gearbox best price - stock - download datasheet pdf
Customer documentat. Reference-No.P30078
Position worm shaft B
Type of lubrication Oil lubrication
Lubricant Without oil filling
Underside E VOGEL Antriebstechnik đại lý Việt Nam 
Breather on side F
Oil sight glass side D - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Drain/plug on side D
Quality / backlash Backlash max.15arcmin
VOGEL Planetary gearbox 
Hộp số Vogel Gearbox type MPG
Gearbox size 03
Ratio i= 7,00
Mo-flange ext. dim. SQR160
Đại lý phân phối hộp số giảm tốc VOGEL tại Việt Nam - Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Centring Ø 130
Pitch circle Ø 165 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Motor mounting 4xM10
For motor shaft Ø 24
For motorshaftlength 50
Type of lubrication Oil lubrication
Lubricant SHC 629
Condition Synthetic
Viscosity 150
Underside A - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
With clamping set At input
Quality / backlash Backlash max.3arcmin
VOGEL Spiral bevel gearbox
Type & size: L050
Ratio i= 1.00 BA30
ID.: 283925
Wilhelm Vogel GmbH Antriebstechnik - Công ty TNHH Châu Thiên Chí
VOGEL Antriebstechnik VIET NAM

MPRW050 – 300
VOGEL Antriebstechnik đại lý Việt Nam Gearbox Vogel MPRW050 – 200
MPRW050 – 100 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
hộp số Vogel MPRW050 – 050
MPRW050 – 300
MPRW04 – 05
Vogel MPRW050 –300 /04 – 05
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type H30 Ra A-Nr: 413005 001 Id Nr: 206194 
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type LPF 5 S0
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type L-050 Id Nr: 287602
524712, - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL Gear Reducer Box Type H1 Bevel Gear H-050 Ratio 1:1. 
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type LS-4 Id Nr: 74269-2 Id Nr: 328797 
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type SKH100 i=10
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type BA 10 429126 001 Id Nr: 200167 
Hộp số giảm tốc Vogel Reducer 429126 001 X 2 X2 i= 3,0 
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type lS 25 A-Nr: 439114 002 i= 1,25 - BA 30. Id.nr. 269854
Hộp số giảm tốc Vogel gearbox K 1 200066 i = 1.0 Id Nr: 32388
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type L-050 Id Nr: 287602 A-Nr: 462693-001 
Vogel Gearbox Type L1 I= 1.00 BA 30 545632 id Nr 202077
Vogel Spiral Bevel Gearbox
Type: L230  - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
NR# 284982
Ratio: 1:1
BA 30 - Vogel gearbox best price - stock - download datasheet pdf
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type MPKSH 16 i=120
Wittenstein Alpha Planetary Gearbox LP090S-MF1-10-1G1-3S 
Vogel Helical Bevel Gearbox 299 661 1 Ks16/290561  - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hộp số giảm tốc Vogel Bevel Gearbox Ml-25 A-Nr: 333207 002, Id. Nr: 278657, I= 4.0, Ba: 30
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type 548660 Id Nr. 301859 LUE 2 I = 1 BA = 30
Vogel servo bevel gearbox SK 200 ID No. 305291 i=6.0
Hộp số giảm tốc Vogel Angular Gearbox MH25 A-NR 547119 w/ Hollow Shaft Ratio 3:1 BA 70 Bj 6/20
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type ML 23 Id. Nr. 267869
Vogel MH 050 MH050 Bevel Wheel Transmission ID. No. 301246 i=4.0
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type MKSH 2 ID. No. 306094 i=6.0
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type L 100 D-72644 A Nr: 470142 004 ID: 287373, i= 4.0, BA: 30  - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type MH 250
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type ML230 Id.Nr. 303049
Hộp số giảm tốc Vogel A.-Nr. 480327 Id. Nr. 295340
Three-Way Bevel Gear Gearbox Type L1 BA 30 Ratio 1:1 
Vogel spiral bevel gearbox Type ML230 Id.Nr. 303049
HUB CITY GEARBOX SPEED REDUCER 0220-47555-184 184 20/1WR Style 932, 184 FRAME
Hub city Gear 0585-000-554-80 Ratio 3.25, -1 - Hộp số VOGEL Servo Gearbox Vietnam Distributor  || Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type Type MH 250 A.-Nr. 480327 Id. Nr. 295340
Vogel Bevel Gearbox KU/I Model L Size 2 Version 60 i=1.5:1 PN: 41203801
Hộp số VOGEL CTC Vietnam VOGEL gearbox type L230 Id.Nr. 293975
Hộp số giảm tốc Vogel Gearbox MH100 Id.Nr. 293676
HUB CITY 1:2 Ratio Speed Increaser Model 88 Bevel Gear Drive 0220-04021-088
Right Angle Gearbox Spiral Bevel DH i=2:1 Gear Reducer w/ 3Keyed Shaft 15mm
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm hộp số giảm tốc Vogel Germany tại Việt Nam
VOGEL Servo Gearbox Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Brand

VOGEL

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.