Sale!

CANTONI MOTOR ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM

$24,000.00 (Giá tham khảo)

CANTONI MOTOR ĐẠI LÝ VIỆT NAM - Chúng tôi đáp ứng đa dạng các ứng dụng động cơ trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp như hàng hải, dầu khí, hóa chất, xây dựng, năng lượng, v.v., luôn sẵn sàng tìm ra giải pháp kỹ thuật tốt nhất có thể ở điều kiện thuận tiện nhất.
CANTONI Electric Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

CANTONI MOTOR VIỆT NAM – Chúng tôi tự hào là đại diện cung cấp động cơ CANTONI – ITALY tại Việt Nam. Thông qua mạng lưới các nhà phân phối và đối tác kinh doanh, động cơ của chúng tôi hoạt động tại hơn 40 quốc gia ở hầu hết các châu lục.

CANTONI MOTOR đại lý VIỆT NAM 3SIE series | Three-phase “IE3 Premium Efficiency” motors with squirrel-cage rotor – CANTONI MOTOR ĐẠI LÝ VIỆT NAM

3SIE80-2A 80 2 0.75 1 3000 2.48
Động cơ CANTONI 3 SIE 80-2B 80 2 1.1 1.5 3000 3.63
3SIE80-4B 80 4 0.75 1 1500 5 – CANTONI Electric Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
3SIE80-8A 80 8 0.18 0.25 750 2.42
Động cơ CANTONI 3 SIE 80-8B 80 8 0.25 0.33 750 3.41
3SIE90L2 90 2 2.2 3 3000 7.2
3SIE90L4 90 4 1.5 2 1500 9.9
3SIE90L6 90 6 1.1 1.5 1000 11.2 Đại lý CANTONI MOTOR VIỆT NAM

Động cơ TEKNOMOTOR C15N 12000rpm 200HZ
PN: C15NCBTLH – CANTONI Electric Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
SN: 180069
Động cơ CANTONI motor 3SG-180L-8M IM-1031
Serial number: AK102973 Duty: S1 IP:55
380-420V 50Hz 11kW 730rpm 23.5A
660-720V 50Hz 11kW 730rpm 13.6A
440-480V 60Hz 13.2kW 875rpm 24.3A
760-830V 60Hz 13.2kW 875rpm 14.1A

TEKNOMOTOR motor Viet Nam  Động cơ C15N EKNOMOTOR

Động cơ TEKNOMOTOR Công Ty TNHH Châu Thiên Chí

Động cơ CANTONI 3~Motor type: 3SIE180L8-M IE3
No. AS043401 – CANTONI Electric Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
IMV6 IP56 S1 EN 60034-1
400/690V 11kW 50Hz 730rpm 23.6/13.7A
460V 11kW 60Hz 880rpm 20.8A
3SIE90L8 90 8 0.55 0.75 750 7.5
Động cơ CANTONI 3 SIE 90 S 2 90 2 1.5 2 3000 4.9
3SIE90S4 90 4 1.1 1.5 1500 7.2
3SIE90S6 90 6 0.75 1 1000 7.6 – CANTONI Electric Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
3SIE90S8 90 8 0.37 0.5 750 5
3SIE100L2 100 2 3 4 3000 9.8
Motor 3SIE100L4A 100 4 2.2 3 1500 14.3

ERA40NFC UFI Filter
ERA40NFD
ERA40NMF Lọc dầu UFI
ERA31 NME UFI 0913
ERA32NCC UFI 0914 – CANTONI Electric Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
F4RL2/M3 ( 039.0171.1)
ERA52NME lõi lọc dầu UFI
ERA 4 NME lõi lọc không khí UFI dùng cho xe
ESE11-N-FC
ERA 41 NME

Động cơ điện 3 phase Cantoni 3SIE100L4B 100 4 3 4 1500 19.6
3SIE100L6 100 6 1.5 2 1000 14.9 – CANTONI Electric Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
3SIE100L8A 100 8 0.75 1 750 9.9
Động cơ CANTONI 3SIE100L8B 100 8 1.1 1.5 750 14.8
3SIE112M2 112 2 4 5.5 3000 13.1
Động cơ CANTONI 3 SIE 112 M 4 112 4 4 5.5 1500 26.2
3SIE112M4A 112 4 5.5 7.5 1500 36
Động cơ CANTONI 3SIE112M6 112 6 2.2 3 1000 21.8
3SIE112M8 112 8 1.5 2 750 20.5
Động cơ CANTONI 3SIE132M2 132 2 9.2 12.3 3000 29.9
3SIE132M2A 132 2 11 15 3000 35.9 – CANTONI Electric Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ CANTONI 3SIE132M4 132 4 7.5 10 1500 48.9
3SIE132M4A 132 4 9.2 12.3 1500 60.2
Động cơ CANTONI 3SIE132M4B 132 4 11 15 1500 72
3SIE132M6A 132 6 4 5.5 1000 39.6
Động cơ CANTONI 3SIE132M6B 132 6 5.5 7.5 1000 54.7
3SIE132M8 132 8 3 4 750 40.4
Động cơ CANTONI 3SIE132S2A 132 2 5.5 7.5 3000 17.9
3SIE132S2B 132 2 7.5 10 3000 24.4
3SIE132S4 132 4 5.5 7.5 1500 35.9 – CANTONI Electric Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
3SIE132S6 132 6 3 4 1000 29.7
Động cơ CANTONI 3 SIE 132S8 132 8 2.2 3 750 29.6
3SIE160L2 160 2 18.5 25 3000 60.1
Động cơ CANTONI 3 SIE 160 L4 160 4 15 20 1500 97.1
3SIE160L6 160 6 11 15 1000 108.3
3SIE160L8 160 8 7.5 10 750 100.9
Động cơ CANTONI 3S IE 160M2A 160 2 11 15 3000 35.7
3SIE160M2B 160 2 15 20 3000 48.6 – CANTONI Electric Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
3SIE160M4 160 4 11 15 1500 71.5
3SIE160M6 160 6 7.5 10 1000 73.8
3SIE160M8A 160 8 4 5.5 750 53.8 CANTONI MOTOR VIỆT NAM

Động cơ CANTONI 3 S I E 160 M8 B 160 8 5.5 7.5 750 74
3SIE180L4 180 4 22 30 1500 142.4
3SIE180L6 180 6 15 20 1000 146.9
3SIE180L8 180 8 11 15 750 143.9 – CANTONI Electric Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
3SIE180L8A 180 8 15 20 750 196
3SIE180M2 180 2 22 30 3000 71.1
3SIE180M4 180 4 18.5 25 1500 119.8
Động cơ CANTONI 3 SIE 200 L2A 200 2 30 40 3000 97
CANTONI MOTOR VIỆT NAM 3SIE200L2B 200 2 37 50 3000 120
Motor 3 phase 3SIE200L2C 200 2 45 60 3000 145
3SIE200L2D 200 2 55 75 3000 178 – CANTONI Electric Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
3SIE200L4 200 4 30 40 1500 194
3SIE200L4C 200 4 37 50 1500 240
Động cơ Cantoni Poland 3SIE200L4D 200 4 45 60 1500 290
3SIE200L6A 200 6 18.5 25 1000 179
3SIE200L6B 200 6 22 30 1000 213
Động cơ CANTONI 3 SIE  200L8 200 8 15 20 750 196
3SIE225M2 225 2 45 60 3000 145
3SIE225M2C 225 2 55 75 3000 177 – CANTONI Electric Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
3SIE225M4 225 4 45 60 1500 290
3SIE225M4C 225 4 55 75 1500 354

3SIE225M6 225 6 30 40 1000 290
3SIE225M6C 225 6 37 50 1000 357
3SIE225M8 225 8 22 30 750 285
3SIE225S4 225 4 37 50 1500 238
3SIE225S8 225 8 18.5 25 750 240
Động cơ CANTONI 3 SIE 250 M 2 250 2 55 75 3000 177
3SIE250M2C 250 2 75 100 3000 241 – CANTONI Electric Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
3SIE250M4 250 4 55 75 1500 353
Động cơ CANTONI 3SIE 250 M4C 250 4 75 100 1500 483
3SIE250M6 250 6 37 50 1000 357
3SIE250M6C 250 6 45 60 1000 433
3SIE250M8 250 8 30 40 750 388
3SIE280M2 280 2 90 125 3000 289
3SIE280M2C 280 2 110 150 3000 353
Động cơ CANTONI 3 SIE 280 M 2 D 280 2 132 175 3000 423
CANTONI MOTOR VIỆT NAM 3SIE280M4 280 4 90 125 1500 576
3SIE280M4C 280 4 110 150 1500 706 – CANTONI Electric Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
3SIE280M6 280 6 55 75 1000 529
Động cơ CANTONI 3 SIE 280 M  6C 280 6 75 100 1000 722
3SIE280M8 280 8 45 60 750 582
3SIE280S2 280 2 75 100 3000 241
3SIE280S4 280 4 75 100 1500 481
3SIE280S6 280 6 45 60 1000 433
3SIE280S8 280 8 37 50 750 479 – CANTONI Electric Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
3SIE315L2 315 2 250 335 3000 802
Động cơ CANTONI 3 SIE 315 L4 315 4 250 335 1500 1608
3SIE315M2A 315 2 132 175 3000 423
3SIE315M2B 315 2 160 220 3000 513
3SIE315M2C 315 2 200 270 3000 641
3SIE315M4A 315 4 132 175 1500 847
Động cơ CANTONI 3 SIE 315 M 4 B 315 4 160 220 1500 1026
3SIE315M4C 315 4 200 270 1500 1284

Động cơ CANTONI 3~Motor type: 3Sg 180L8-M EN 60034-1
No.: B21427 – CANTONI Electric Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
IM 1031 IP55 S1 Ins.cl.F
400/690V 11kW 50Hz 730rpm 23.6/13.7A
D.E. 63112RSC3 N.D.E.63112RSC3
CANTONI 3SIE315M6A 315 6 90 125 1000 866 VIET NAM CANTONI đại lí phân phối chính hãng tại Việt Nam Công ty TNHH Châu Thiên Chí – Hotline: 0909.119181 – Email: [email protected]    3 ~ motor type 2SIE 225M4  No: A73308  45KW  50HZ  IP55 1485rpm

Để biết thêm thông tin về động cơ CANTONI tại Việt Nam hãy liên hệ đại lý phân phối Cantoni motor công ty CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về kỹ thuật, giao hàng nhanh và giá tốt nhất.
Website: chauthienchi.com- Email: [email protected] – Hotline: 0909119181

Brand

CANTONI

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.