Sale!

Bơm định lượng Eldex Corporation Việt Nam

$700.00 (Giá tham khảo)

Mã: Máy bơm định lượng cao áp Eldex chínhh hãng USA Danh mục:

Eldex Corporation là một công ty tư nhân có trụ sở tại Napa, CA. Công ty được thành lập vào năm 1972 bởi Tiến sĩ Emmett Durrum, một nhà khoa học xuất sắc, doanh nhân đổi mới và người tiên phong trong lĩnh vực hóa học phân tích. Công ty tập trung phát triển thiết bị đo chính xác dành cho các nhà khoa học, nhà hóa học và kỹ sư. Từ các sản phẩm ban đầu bao gồm máy thu phân đoạn và máy gia nhiệt cột HPLC, Eldex đã giới thiệu dòng máy bơm định lượng áp suất cao đầu tiên vào năm 1978. Công ty có mối quan hệ đáng tin cậy với cơ sở khách hàng blue-chip và mạng lưới đối tác được xây dựng cẩn thận để cung cấp dịch vụ phân phối và hỗ trợ toàn cầu.
Máy bơm định lượng cao áp Eldex ReciPro Optos Series – Eldex ReciPro Optos Series high pressure metering pumps
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 1HI
Flow – 0.01-20mL/min
Pressure – 3000 psi (200 bar)
Material – PEEK
Explosion – N – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 1HM
Flow – 0.01-20mL/min
Pressure – 3000 psi (200 bar)
Material – 316SS
Explosion – N
Máy ơm định lượng cao áp Eldex Type – Optos Series 1HMH
Flow – 0.01-20mL/min – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Pressure – 3000 psi (200 bar)
Material – Hastelloy-C
Explosion – N
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 1LI
Flow – 0.002-2.5mL/min
Pressure – 4000 psi (275 bar)
Material – PEEK
Explosion – N – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 1LIP
Flow – 0.002-2.5mL/min
Pressure – 4000 psi (275 bar)
Material – PEEK
Explosion – N
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 1LM
Flow – 0.002-2.5mL/min
Pressure – 6000 psi (410 bar)
Material – 316SS – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Explosion – N
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 1LMP
Flow – 0.002-2.5mL/min
Pressure – 6000 psi (410 bar)
Material – 316SS
Explosion – N – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 1SI
Flow – 0.003-5.0mL/min
Pressure – 4000 psi (275 bar)
Material – PEEK
Explosion – N
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 1SIP
Flow – 0.003-5.0mL/min
Pressure – 4000 psi (275 bar)
Material – PEEK
Explosion – N – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 1SM
Flow – 0.003-5.0mL/min
Pressure – 6000 psi (410 bar)
Material – 316SS
Explosion – N
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 1SMH
Flow – 0.003-5.0mL/min
Pressure – 6000 psi (410 bar)
Material – Hastelloy-C
Explosion – N – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 1SMP
Flow – 0.003-5.0mL/min
Pressure – 6000 psi (410 bar)
Material – 316SS
Explosion – N
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 2HI
Flow – 0.02-40mL/min – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Pressure – 1500 psi (100 bar)
Material – PEEK
Explosion – N
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 2HM
Flow – 0.02-40mL/min
Pressure – 1500 psi (100 bar)
Material – 316SS
Explosion – N – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 2HMH
Flow – 0.02-40mL/min
Pressure – 1500 psi (100 bar)
Material – Hastelloy-C
Explosion – N
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 2LI
Flow – 0.003-5.0mL/min – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Pressure – 4000 psi (275 bar)
Material – PEEK
Explosion – N
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 2LIP
Flow – 0.003-5.0mL/min
Pressure – 4000 psi (275 bar)
Material – PEEK
Explosion – N – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 2LM
Flow – 0.003-5.0mL/min
Pressure – 6000 psi (410 bar)
Material – 316SS
Explosion – N
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 2LMP
Flow – 0.003-5.0mL/min – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Pressure – 6000 psi (410 bar)
Material – 316SS
Explosion – N
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 2SI
Flow – 0.01-10mL/min
Pressure – 4000 psi (275 bar)
Material – PEEK
Explosion – N – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 2SIP
Flow – 0.01-10mL/min
Pressure – 4000 psi (275 bar)
Material – PEEK
Explosion – N
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 2SM
Flow – 0.01-10mL/min – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Pressure – 6000 psi (410 bar)
Material – 316SS
Explosion – N
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 2SMH
Flow – 0.01-10mL/min – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Pressure – 6000 psi (410 bar)
Material – Hastelloy-C
Explosion – N
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 2SMP
Flow – 0.01-10mL/min
Pressure – 6000 psi (410 bar)
Material – 316SS – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Explosion – N
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 3HI
Flow – .04-80mL/min
Pressure – 750 psi (50 bar)
Material – PEEK – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Explosion – N
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 3HM
Flow – .04-80mL/min
Pressure – 750 psi (50 bar)
Material – 316SS
Explosion – N – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 3HMH
Flow – .04-80mL/min
Pressure – 750 psi (50 bar)
Material – Hastelloy-C
Explosion – N
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 3LI
Flow – 0.01-10mL/min
Pressure – 3000 psi (200 bar)
Material – PEEK – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Explosion – N
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 3LM
Flow – 0.01-10mL/min
Pressure – 3000 psi (200 bar)
Material – 316SS – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Explosion – N
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 3SI
Flow – 0.01-20mL/min
Pressure – 1500 psi (100 bar)
Material – PEEK
Explosion – N – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 3SM
Flow – 0.01-20mL/min
Pressure – 1500 psi (100 bar)
Material – 316SS
Explosion – N
Bơm định lượng Eldex Type – Optos Series 3SMH
Flow – 0.01-20mL/min – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Pressure – 1500 psi (100 bar)
Material – Hastelloy-C
Explosion – N

Bơm định lượng cao áp Eldex 1LM
Bơm định lượng Eldex 1HI – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Eldex 1LMP
Eldex metering pump 1SM
Bơm định lượng Eldex Eldex 1SMP
Eldex 1HM
Bơm định lượng cao áp Eldex 2LM
Eldex 2LMP – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Eldex 2SM
Eldex 2SMP
Eldex metering pump 2HM
Bơm Eldex 3LM
Bơm định lượng Eldex Eldex 3SM
Eldex 3HM
Eldex 1LI – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Eldex metering pump 1LIP
Eldex 1SI
Bơm định lượng cao áp Eldex 1SIP
Eldex metering pump 2LI
Bơm định lượng Eldex Eldex 2LIP
Eldex 2SI
Bơm định lượng Eldex 2SIP
Eldex 2HI – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Eldex 3LI
Eldex metering pump 3SI
Bơm Eldex 3HI
Bơm định lượng Eldex Eldex 1SMH
Eldex metering pump 2SMH
Bơm định lượng cao áp Eldex 3SMH
Eldex 1HMH – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm định lượng Eldex 2HMH
Eldex 3HMH
Phụ tùng Eldex 5918
Eldex 5911
Phụ kiện Eldex 5912
Eldex 5913
Eldex metering pump 1369
Eldex 1372 – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Eldex 5907
Bơm định lượng Eldex Eldex 5898
Eldex 6048
Phụ tùng Eldex 6100
Eldex metering pump 6101
Eldex 6045 – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Eldex 6046
Eldex 6047
Bơm định lượng Eldex Eldex 6044
Eldex metering pump 6052
Eldex 6080
Phụ tùng Eldex 6081
Eldex 6082 – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Eldex 6045
Bơm định lượng Eldex Eldex 6047
Eldex metering pump 6079
Phụ kiện Eldex 6083
Bơm định lượng Eldex A-10-S
Eldex A-30-S – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Eldex A-60-S
Bơm định lượng Eldex Eldex A-120-S
Bơm Eldex A-120-S-2
Eldex metering pump B-100-S
Eldex B-117-2 CE – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Eldex B-100-S-4
Bơm định lượng Eldex B-117-4-2 CE
Eldex AA-100-S
Bơm định lượng Eldex Eldex AA-117-2 CE
Eldex metering pump B-72-EXP
Bơm định lượng cao áp Eldex B-72-4-EXP
Eldex BBB-4 – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Eldex BBB-4-2
Bơm định lượng Eldex Eldex BBB-4-VS
Bơm định lượng Eldex BBB-4-VS HAZ

Phụ tùng Eldex 1373
Eldex metering pump 1374
Eldex 1371 – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Eldex 1370
Bơm định lượng Eldex Eldex 1381
Eldex 5819
Phụ kiện Eldex 5902
Eldex 5988
Bơm định lượng Eldex Eldex 5776
Eldex 5899 – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Eldex metering pump 5920
Eldex 5941
Bơm định lượng Eldex Eldex 5942
Eldex metering pump 5943
Eldex 5820
Phụ tùng Eldex 5903
Eldex 5988 – ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Eldex metering pump 5776
Bơm định lượng Eldex Eldex 5900
Eldex 5922
Eldex metering pump 5944

Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Bơm định lượng cao áp Eldex tại Việt Nam
ELDEX Corporation Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 

Brand

ELDEX Corporation

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.