Sale!

Đại lý chính thức bơm cánh gạt Procon tại Việt Nam

$130.00 (Giá tham khảo)

Bơm cánh gạt Procon – Đại lý chính thức các sản phẩm của hãng Procon tại Việt Nam – CHAU THIEN CHI CO.,LTD (Hotline: 0909.119.181- [email protected]). Chúng tôi luôn vươn tới chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh và dịch vụ hậu mãi tốt nhất thị trường. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 

Mã: Bơm cánh gạt PROCON US Danh mục: Từ khóa:

Bơm cánh gạt Procon dịch chuyển dương PROCON có từ năm 1948. Máy bơm PROCON được sản xuất bắt đầu từ năm 1950 và tiếp tục cho đến ngày nay. PROCON US, Inc. được mua lại vào năm 2023 bởi Investindustrial, một tập đoàn tư vấn và đầu tư châu Âu, có trụ sở chính tại London.

PROCON cung cấp máy bơm mới cho nhà sản xuất và người dùng cuối cho các hệ thống yêu cầu chuyển chất lỏng sạch ở áp suất lên tới 250 psi và lưu lượng lên tới 11 gallon mỗi phút.

BƠM BÁNH GẠT QUAY PROCON US Series 1
Bơm Procon 131A100F11GA PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Procon pump 131A100F11FA
Bơm Procon 131A100F11CA
Procon pump 131A100F11BA
Bơm Procon 131A100F116A
131A100F115A Đại lý chính thức bơm Procon tại Việt Nam – CHAU THIEN CHI CO.,LTD (Hotline: 0909.119.181- [email protected])
Procon pump 131A100F113A
Bơm Procon 131A100F112C
Procon pump 101E015F11BC
Bơm Procon 101E015F11BB
Procon pump 101E015F11BA
Bơm Procon 101E015F11AC
Procon pump 101E015F11AA PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Procon pump 101E015A12BC
Bơm Procon 101D140F11BD
Procon pump 101D125F12GC
Bơm Procon 101D110F11BD PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm cánh quạt Procon 1101D100S11BD
Procon pump 101D100F12BA
Bơm Procon 101D100F11BD
Procon pump 101D100F11BC
Bơm Procon 101D100F11BB PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Procon pump 101D100F11BA
Procon bơm Viet Nam 101D100F112D
Procon pump 101A025F11BD
Bơm Procon 101A025F11BC
131A060F116A Đại lý chính thức bơm cánh gạt quay Procon tại Việt Nam – CHAU THIEN CHI CO.,LTD (Hotline: 0909.119.181- [email protected])
Procon pump 131A060F115B
Bơm Procon 131A060F115A
Procon pump 131A060F113B
Bơm Procon 131A060F113A PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Procom bơm 131A060F111A
Procon pump 131A050F12FA
Bơm Procon 131A050F11AB
Procon pump 131A050F115C
Bơm Procon 131A050F115B PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Procon pump 131A050F115A
Procon bơm cánh gạt 131A050F114B
Bơm Procon 131A050F111A
Procon pump 131A035F12FA
Bơm Procon 131A035F123B PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Procon pump 131A035F116A

Rotary Pump Procon 101C100R11BC
Procon pump 101C100R11BA
Bơm Procon 101C100F12XX PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Procon pump 101C100F12GC
Bơm Procon 101C100F12BC
Bơm cánh quạt Procon 101C100F11PB
Bơm Procon 111E100F11CA
Procon pump 111E100F11BC PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Procon 111E100F11BA
Bơm Procon 101B140R11GA
Bơm Procon 101B140R11BA
Procon pump 101B140R11AA
101B140F12XX Đại lý chính thức bơm cánh quạt quay Procon tại Việt Nam – CHAU THIEN CHI CO.,LTD (Hotline: 0909.119.181- [email protected])
Procon pump 101B140F12BB
Bơm Procon 101B140F11XX
Procon pump 101B140F11BC PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Procon 101B140F11BB
Procon Bơm cánh gạt 101B140F11BA
Procon pump 101B140F11AA PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Procon 101B125S11BC
Procon pump 101B125R12BA
Bơm Procon 101B125R11BB
101B125G12XX  Đại lý bơm Procon Việt Nam – CHAU THIEN CHI CO.,LTD (Hotline: 0909.119.181- [email protected])
Procon pump 101B125G12BC
Bơm Procon 101B125F31XX PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Procon pump 111D100F111C
Bơm Procon 111D050F11CA
Bơm Procon 111D025F11XX
Procon pump 111C140F11RD
Bơm Procon 111C125F112C PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Procon pump 111C100F11BC
Procon bơm 111C025F11BC
Procon pump 111B140F11FA
Bơm Procon 111B140F11BD
Procon pump 111B140F11BB
Bơm Procon 111B140F11BA PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Procon pump 111B140F115A
Bơm cánh gạt Procon 111B140F112C
Procon pump 111B140F112A
Bơm Procon 111B125F11XX
Procon pump 101B110F11BC PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Procon 101B110F11AD
Procon pump 101B100S12XX
Bơm Procon 101B100S12BC
Rotary Vane Pump Procon 101B100R12XX
Procon pump 101B100R12GC
Bơm Procon 101B100R12BC PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Procon pump 101B100R12BB
Bơm cánh quạt quay Procon 101B100R12BA
Bơm Procon 101B100R11XX
Procon pump 101B100R11PC
Bơm Procon 101B100R11BB
Rotary Vane Pump Procon 101B100R11BA
Procon pump 101B100R11AA PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Procon 111B025F11CB
Procon pump 111B025F11CA
Bơm Procon 111B015F11CA PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Procon pump 111B015F11BD
Procon bơm cánh gạt 101B070F11BB
Procon pump 101B070F11BA
Bơm Procon 101B070F11AA
Procon pump 101B060R11BC PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm cánh quạt Procon 101B060F11XX
Procon pump 101B060F11BD
Bơm Procon 101B060F11BC PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected] 
Đại lý bơm Procon 111A080F111A
Procon pump 111A070F11XX
Bơm Procon 111A070F11CB
Procon pump 111A070F11CA
Bơm Procon 111A070F11BC
Procon pump 111A070F11BB
Bơm Procon 111A070F11BA PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Procon pump 111A070F11AA
Procon Rotary Vane Pump 111A060F12CB
Bơm Procon 111A060F12CA
Procon pump 111A060F123A
Bơm Procon 111A060F11FB PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Procon pump 111A060F11CC
Bơm Procon 111A060F11CB
111A060F11CA  Đại lý chính thức bơm cánh gạt Procon tại Việt Nam – CHAU THIEN CHI CO.,LTD (Hotline: 0909.119.181- [email protected])
Procon pump 101B035F11BB
Bơm Procon 101B035F11BA
Procon pump 101B025R11PA
Rotary Pump Procon 101B025F11BD
Procon pump 101B025F11BC PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm Procon 101B025F11BA
Procon pump 101B025F11AA
Bơm Procon 101B015G11PD
Procon pump 101B015F11XX
Bơm Procon 101B015F11PA PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm cánh gạt Procon 101B015F11BD
Procon pump 101B015F11BC
Bơm Procon 101B015F11BB PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Procon pump 101B015F11BA
Bơm Procon 101A165F11BA
Procon pump 101A140R12PA

ĐỘNG CƠ AC- 872;     PROCON 101A140F11AA
ĐỘNG CƠ  AC- 871 PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
ĐỘNG CƠ CHIA AC- 859
ĐỘNG CƠ CHIA Pha AC- 828
ĐỘNG CƠ CHIA Pha AC- 806
ĐỘNG CƠ AC PSC- 755
ĐỘNG CƠ AC PSC- 983
Motor 982 PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
BPV011035FBD
KẸP BAN THÉP V KHÔNG GỈ -1113
BỘ KHỚP NỐI BƠM/ ĐỘNG CƠ- 3881-1
BỘ KẾT NỐI BƠM/ ĐỘNG CƠ- 3880-4
Coupling pump/ motor- 3880-3
BỘ KẾT NỐI BƠM/ ĐỘNG CƠ- 3880-2
BỘ KẾT NỐI BƠM/ ĐỘNG CƠ- 3880-1
BỘ KHỚP NỐI BƠM/ ĐỘNG CƠ- 3865-1
Coupling pump/ motor- 3362-2
KHỚP NỐI BƠM/ ĐỘNG CƠ- 3362-1
KHỚP NỐI BƠM/ ĐỘNG CƠ- 1143-3
Coupling pump/ motor- 1143-2 PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
KẸP V-BAND HẠNG NẶNG- 4155
BƠM/MOTOR 90L KHUNG BỘ CHUYỂN ĐỔI- 3866
BỘ KHỚP NỐI BƠM/ ĐỘNG CƠ- 3865
KHỚP NỐI BƠM/ ĐỘNG CƠ- 1143
MÁY LỌC-1138
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P3E050F31BB
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P3E050F126C
BỘ SỬA CHỮA- 1P3E035R31BC
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P3E035R31BA
BỘ SỬA CHỮA- 1P3E035F31BC
1P2K070F11BA PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
BỘ SỬA CHỮA- 1P2K060F21XX
BỘ SỬA CHỮA- 1P2K050G22BC
1P2K050F21BC
BỘ SỬA CHỮA- 1P2E140S11XX
1P2E140R21BD
1P2E140R11BB PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
BỘ SỬA CHỮA- 1P2E140F21BB
BỘ SỬA CHỮA- 1P2B100R11BC
1P2B100G11BA  Đại lý chính thức bơm cánh gạt Procon tại Việt Nam – CHAU THIEN CHI CO.,LTD (Hotline: 0909.119.181- [email protected])
BỘ SỬA CHỮA- 1P2B100F31XX
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P2B100F11XX
1P2B100F11BB PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P2B100F11BA
1P2B100F11AA
P2B080R12XX PROCON
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P2B080F11BB
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P2B070R12BA

1P2B070R122A PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P2B070R11XX
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P2B070R11BA
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P2B070F126B
BỘ SỬA CHỮA- 1P2B070F11XX  Đại lý chính thức các sản phẩm Procon tại Việt Nam – CHAU THIEN CHI CO.,LTD (Hotline: 0909.119.181- [email protected])
1P2B070F11BA
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P2B050F31XX
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P2B035F126C
1P2B035F11DA
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P2B025G11BA
BỘ SỬA CHỮA- 1P2B015F11XX
1P2AXXXFXXDB PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
BỘ SỬA CHỮA VAN- 1P2AXXXFXXCB
BỘ SỬA CHỮA VAN- 1P2AXXXFXX4B
BỘ SỬA CHỮA VAN- 1P2AXXXFXX3B
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P2A140R11XX
1P2A140R11PA
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P2A140R11BA
BỘ SỬA CHỮA- 1P2A140G11BC
1P2A140F11XX PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P2A140F11PA
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P2A140F11BA
PROCON 1P2A140F11AA
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P2A125S12XX
BỘ SỬA CHỮA- 1P2A125R31BB
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P2A125G112A
PROCON 1P2A125F12XX PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P2A125F11XX
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P2A125F11BD
PROCON 1P2A125F11BA
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P2A125F11AA
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P2A125F113A
BỘ SỬA CHỮA- 1P2A110F11XX
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P2A100S12XX
PROCON 1P2A100R11XX
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P1A125F11BA
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P1A125F11AA
PROCON 1P1A125F116C PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected] 
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P1A125F116A
BỘ SỬA CHỮA- 1P1A110R11BC
BỘ SỬA CHỮA- 1P1A110F21XX
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P1A110F11AA
BỘ SỬA CHỮA- 1P1A100S11BC
PROCON 1P1A100S11BB
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P1A100S11BA
BỘ SỬA CHỮA- 1P1A100S11AA
BỘ SỬA CHỮA- 1P1A100R12BC
PROCON 1P1A100R11XXPROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P4B240G12XX
BỘ SỬA CHỮA- 1P4B240G12BC
BỘ SỬA CHỮA- 1P3E060F31BB
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P3E060F31AA
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1P3E050R31BA
1P3E050G32XX PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
1P3E050F31XX
BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA- 1PCE100F116A
1PCAXXXFXXCA PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
VALVE REPAIR KIT- 1PCAXXXFXX3B
REPAIR KIT- 1PCA035F11CB
VALVE REPAIR KIT- 1PBXXXXFXX5A
VALVE REPAIR KIT- 1PBAXXXFXX4B
VALVE REPAIR KIT- REPAIR KIT- 1PBA080F126C
REPAIR KIT- 1PBA050F114B
REPAIR KIT- 1PAS125FA2XX
PROCON REPAIR KIT- 1PAS125F12XX
REPAIR KIT- 1PAS125F12GC
VALVE REPAIR KIT- 1PAAXXXFXX6C
REPAIR KIT- 1PAA050F126C
REPAIR KIT PROCON 1P6N660R11XX
REPAIR KIT- 1P5E140F31GA
REPAIR KIT- 1P5E140F31BA
REPAIR KIT- 1P5E115F11XX
REPAIR KIT- 1P5E115F11RB
REPAIR KIT- 1P5C240G51BD
REPAIR KIT- 1P5C240F51BD
REPAIR KIT- 1P5C240F112D
REPAIR KIT- 1P5B330R31XX
REPAIR KIT- 1P5B330F31XX
REPAIR KIT- 1P5B330F31BB
REPAIR KIT- 1P5B330F11BA
REPAIR KIT- 1P5B265R32BC
REPAIR KIT- 1P5B265R32BA
REPAIR KIT- 1P5B265R31BA
REPAIR KIT- 1P5B265F31XX  Đại lý chính thức các sản phẩm Procon tại Việt Nam – CHAU THIEN CHI CO.,LTD (Hotline: 0909.119.181- [email protected])
REPAIR KIT- 1P5B265F31BC
REPAIR KIT- 1P5B265F31BB
REPAIR KIT- 1P5B265F31BA
REPAIR KIT- 1P5B240R32BC
PROCON REPAIR KIT- 1P5B240R32BB
REPAIR KIT- 1P5B240R31BC
REPAIR KIT- 1P5B240R31BB
REPAIR KIT- 1P5B240R31BA
REPAIR KIT- 1P5B240R12BA
REPAIR KIT- 1P5B240G32BC
REPAIR KIT- 1P5B240G31BC
PROCON 1P5B240F32BD

1P4B190F11BA PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Procon pump 1P4B165S12XX
1P4B165R12XX
REPAIR KIT 1P4B165R11XX
Procon pump 1P4B165F11XX
1P3E100F41GA
1P3E100F41BA
1P3E100F32BA
1P3E100F31XX
1P3E100F31GA
1P3E100F31BC
1P3E100F122A
1P3E100F116A
1P3E080S31XX PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
1P3E080R31BB
REPAIR KIT 1P3E080F31XX
1P3E080F31BA
1P3E080F31AD
1P3E080F31AA
1P3E070R31BC
1P3E070F41BC
1P3E060R31XX
1P3E060R31BB
1P3E060R31BA PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
1P3E060G31XX
PROCON 1P3E060F31XX
1P3E060F31RD
1P1B100S11BA
1P1B100R32BA  Đại lý chính thức các sản phẩm Procon tại Việt Nam – CHAU THIEN CHI CO.,LTD (Hotline: 0909.119.181- [email protected])
1P1B100R12RA
1P1B100R12BC
1P1B100R12BB
1P1B100R12BA PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
1P1B100R11BA
1P1B100F12GA
1P1B100F12BC
PROCON 1P1B100F12BA
1P1B100F11RA
1P1B100F11DC PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
1P1B100F11BD
1P1B100F11BC
1P1B100F11BB; PROCON 104B240F11XX
1P1B100F11BA
1P1B100F11AA PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
1P1B100A11BC
1P1B070R12BA
1P1B070F11BA
1P1B060F11BA

101B050F11BD
101B050F11BC PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
101B050F11BB
Procon Rotary Vane Pump 101B050F11BA
101B050F11AA
101B035G12BD
101B035F12CB PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
101B035F11CB
101B035F11BD
Pump Procon 101B035F11BC
111A060F11BB
111A060F11BA
111A060F11AB PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
111A050F11XX
Procon Rotary Vane Pump 111A050F11GB
111A050F11CB
111A050F11CA
111A050F11BD
111A050F11AC
111A050F11AA PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
111A050F115A
101R125R11BB  Đại lý chính thức các sản phẩm Procon tại Việt Nam – CHAU THIEN CHI CO.,LTD (Hotline: 0909.119.181- [email protected])
101R125R11BA
101R125G12BC
101R125FA2GC
101R125F12GC
101R100R12BD
Procon Rotary Pump 101R100R12BC
101R100R12BB
101R100R12BA
101A100S11BA PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
101A100S11AA
Bơm cánh gạt quay Procon 101A100R12XX
101A100R12GC
101A100R12FC
101A100R12BC
101A100R12BA
Procon Rotary Pump 101A100R12AC
101A100R11XX
101A100R11PD
101A100R11PA PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
101A100R11CA
101K050F11AA
101E140R12XX
101E140R12BA
Procon Bơm cánh gạt quay 101E140G11PB
101E140F11PC Đại lý chính thức các sản phẩm Procon tại Việt Nam – CHAU THIEN CHI CO.,LTD (Hotline: 0909.119.181- [email protected])
101E140F11GA
111A140F11XX
111A140F11CA PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
111A140F11BC
111A140F11BA
111A140F11AC
Procon Bơm cánh gạt 111A140F11AB
111A140F11AA PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
111A140F113A
111A140F112B
111A140F112A
111A125F31XX
111A125F12GC
101B100F11CD PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm cánh gạt Procon 101B100F11CA
101B100F11BD
101B100F11BC
101B100F11BB
101B100F11BA
101B100F11AD PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Procon pump 101B100F11AC

Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm bơm Procon tại Việt Nam

Đại lý chính thức các sản phẩm Procon tại Việt Nam – CHAU THIEN CHI CO.,LTD 

PROCON Pumps Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Brand

PROCON

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.