Marzocchi Pump ASIA Distributor

image

Major fields served by Chau Thien Chi Co.,ltd including Power Generating Plant, Steel, Cement, Tyre, Automobile, Oil & Gas, Marine, Chemical, Glass, Food and Beverage, Port& Cranes, Packing, Seafood processing, Agricultural machinery, etc…

Đại lý phân phối Bơm MARZOCCHI tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Marzocchi pumps Vietnam distributor – CHAU THIEN CHI CO.,LTD
Marzocchi Modular multiple pumps bơm đa tầng
Marzocchi multiple pump series: ALP – GHP – ALPC1 – GHPC1 – GHPC2 – 1PHL
Modular multiple pumps – Dòng bơm tầng nhờ tính mô-đun và tính linh hoạt là những đặc điểm đặc biệt của dòng bơm này. Chúng cho phép lắp ráp các mô-đun máy bơm thuộc loại ALP và GHP (từ 0,25cc đến 4cc) và vì vậy thích hợp cho nhà sản xuất và người dùng đều có thể kết hợp để đạt được kết quả theo đúng yêu cầu của họ.
Marzocchi hydraulic gear pump Italy . Series ALPC1-GHPC1 & ALPC2-GHPC2
Short multiple pumps – Dòng bơm tầng ngắn phù hợp cho các yêu cầu cần không gian hẹp và độ dài ngắn, thích hợp cho các ứng dụng di động.
Thông số kỹ thuật :
Thể tích bơm từ 1.4 – 35.2 cc
Tốc độ từ 1000 đến 4000 vòng/phút
Series 1PHL Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
HI-LO multiple pumps – Dòng bơm tầng HI-LO có hai gia đoạn giai đoạn đầu tiên là tiếp cận nhanh và giai đoạn hai là áp suất cao. Ứng dụng cho máy tách gỗ, máy nén và máy ép.
Thông số kỹ thuật :
Thể tích bơm từ 1.1 – 8 cc
Tốc độ từ 1000 đến 3500 vòng/phút
Áp suất làm việc từ 0 đến 230 bar
ALP/GHP Multiple/Modular Series Gear Pumps
Displacement: 1.9 to 200 cc/rev.
Max. continuous pressure: 250 bar
Max. intermittent pressure: 270 bar
Max. peak pressure: 290 bar
Max. speed: up to 6000 rpm

ALPC/GHPC (Short Multiple) Series Gear Pumps
Displacement: 1.4 to 35.2 cc/rev.
Max. speed: 1000 to 4000 rpm
Ports: Common inlet (option). Side ports code E, EP, FG, FC, FA, D (according to pump type). Rear ports KA (only group 2).
Flange and shafts: According to the pump type.
Max. pressure dependent on displacement

ALP Series Gear Pumps Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Displacement: 1.4 to 200 cc/rev.*
Max. continuous pressure: 230 to 250 bar*
Max. intermittent pressure: 260 to 270 bar*
Max. peak pressure: 290 bar*
Max. speed: up to 2800 to 6000 rpm*
* dependent on group number 1, 2, 3 or 4
Marzocchi Aluminium gear pump Series: 1P-K1P-EK1P-ALP1 / ALP1A / ALP2 / ALP2A / ALP2BK1 / ALP2BK4 / ALP2BK7 / ALP3 / ALP3A / ALP4 / ALP4E / ALP4A / ALP4A Stock pump marzocchi in Vietnam

GHP Series Gear Pumps
Displacement: 1.4 to 87 cc/rev.*
Max. continuous pressure: 270 to 280 bar*
Max. intermittent pressure: 290 to 295 bar*
Max. peak pressure: 310 bar
Max. speed: up to 3500 to 6000 rpm*
* dependent on group number 1, 2, or 3
Marzocchi – GHP series aluminium-cast iron gear pumps: GHP1 / GHP1A / GHP1AQ / GHP1A2 / GHP2 / GHP2A / GHP2A3 / GHP2BK1 / GHP2BK2 / GHP2BK4 / GHP2BK7 / GHP3 / GHP3A / GHP3A2 / GHP3BK1 / GHP35

Marzocchi Micro Gear Pumps 0.25 – 0.5 Series
Displacement: 0.19 to 1.5 cc/rev.
Max. continuous pressure: 190 to 230 bar
Max. Intermittent pressure: 210 to 250 bar
Max. peak pressure: 230 to 270 bar *
Max. speed: up to 7000 rpm.
* dependent on displacement
Mazocchi MicroPump Vietnam distributor – CTC Co.,Ltd.
Series/Model :
MONODIRECTIONAL SINGLE MICROPUMPS : Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
0.25 – 0.5 / K0.25 – K0.5 / 0.25KA – 0.5KA / U 0.25 – U0.5 / UK 0.25 – UK 0.25 / U 0.25 KA – U 0.5 KA

HIGH-PRESSURE MICROPUMPS RO VERSION :
0.25 RO – 0.5 RO / U 0.25 RO – U0.5 RO

SINGLE REVERSIBLE PUMPS :
0.25 R – 0.5 R / 0.25 R KX – 0.25 R KX / 0.25 R VN – 0.5 R VN / U 0.25 R – U 0.5 R / U 0.25 R KX – U 0.5 R KX / U 0.25 R VN – U 0.5 R VN
Marzocchi External Gear Pump – Marzocchi Pompe VietNam distributor

Marzocchi Gear Pumps 1P Series
Displacement: 1.4 to 13.8 cc/rev.
Max. continuous pressure: 270 bar
Max. Intermittent pressure: 290 bar
Max. peak pressure: 310 bar*
Max. speed: up to 6000 rpm.
* dependent on displacement

Marzocchi ALM Series Gear Motors
Displacement: 2.8 to 13.8 cc/rev.*
Max. continuous inlet pressure: 230 to 250 bar*
Max. continuous back pressure ~
uni-directional: 6 bar*
bi-directional: 220 to 240 bar*
Max. peak inlet pressure ~
uni-directional: 270 to 290 bar*
bi-directional: 250 to 270 bar*
Max. speed: up to 4000 rpm*
Max. drain line pressure: 6 bar*
* dependent on group number 1, 2, or 3 and uni or bi-directional

Marzocchi GHM Series Gear Motors
Displacement: 2.8 to 13.8cc/rev.*
Max. continuous inlet pressure: 230 to 250 bar
Max. continuous back pressure ~
uni-directional: 6 bar
bi-directional: 220 to 240 bar*
Max. peak inlet pressure ~
uni-directional: 270 to 290 bar*
bi-directional: 250 to 270 bar*
Max. speed: up to 6000 rpm*
Max. drain line pressure: 6 bar*
* dependent on group number 1, 2, or 3 and uni or bi-directional

High/Low, 2 Stage Marzocchi Gear Pumps
High pressure first stage smaller displacement: 1.1 to 8.3 cc/rev. P1 = up to 250 bar
Low pressure second stage bigger displacement: 3.7 to 35.2 cc/rev. Pressure set by unloading valve.
Unloading valve: Standard setting from 30 to 50 bar, special settings on request.
Speed: 1000 to 3500 rpm.
Ports: Common inlet. Common outlet. Side ports code FG, FA, D.
Flange & shafts: According to the HL pump type.
Max. pressure dependent on displacement.

ELIKA® Helical Gear Pumps ~ The low noise, high efficiency, low pulsation gear pump reduces noise level by an average of 15 dBA. Up to 20 dBA depending on size of pump. Including groups 1, 2, 3 and 4 and also multiple pump combinations.
Đại lý phân phối Bơm MARZOCCHI tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Marzocchi pompe Vietnam distributor – CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Marzocchi gear pump FTP3A-D-20.4
FTP3A-D-21.6
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi FTP3A-D-26.3
FTP3A-D-33.3
Marzocchi gear pump FTP3A-D-39.1
FTP3A-D-43.2
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi FTP3A-D-52.0
FTP3A-D-60.8 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
FTP3A-D-64.3
Marzocchi gear pump FTP3A-D-70.7
FTP3A-D-78.3
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi FTP3A-D-87.1

0.25 D 18
0.25 D 24
Marzocchi hydraulic gear pump 0.25 D 30
0.25 D 36
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi 0.25 D 48
0.25 D 60 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
0.25 D 0,50
Marzocchi gear pump 0.25 D 0,75
0.25 D 1,00
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi 0.25 D 1,30
0.25 D 1,60
0.25 D 2,00
K 0.25 D 18
Marzocchi gear pump K 0.25 D 24
K 0.25 D 30
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi K 0.25 D 36
K 0.25 D 48 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
K 0.25 D 60
Marzocchi gear pump K 0.25 D 0,50
K 0.25 D 0,75
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi K 0.25 D 1,00
K 0.25 D 1,30
K 0.25 D 1,60
Marzocchi gear pump K 0.25 D 2,00
0.25 D 18 KA
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi 0.25 D 24 KA
0.25 D 30 KA Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
0.25 D 36 KA
Marzocchi gear pump 0.25 D 48 KA
0.25 D 60 KA
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi 0.25 D 0,50 KA
0.25 D 0,75 KA
0.25 D 1,00 KA
Marzocchi gear pump 0.25 D 1,30 KA
0.25 D 1,60 KA
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi 0.25 D 2,00 KA
U 0.25 D 18
U 0.25 D 24 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Marzocchi gear pump U 0.25 D 30
U 0.25 D 36
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi U 0.25 D 48
U 0.25 D 60
U 0.25 D 0,50
Marzocchi gear pump U 0.25 D 0,75
U 0.25 D 1,00
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi U 0.25 D 1,30
U 0.25 D 1,60 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
U 0.25 D 2,00
UK 0.25 D 18
Marzocchi gear pump UK 0.25 D 24
UK 0.25 D 30
UK 0.25 D 36
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi UK 0.25 D 48
UK 0.25 D 60
UK 0.25 D 0,50
UK 0.25 D 0,75
Marzocchi gear pump UK 0.25 D 1,00
UK 0.25 D 1,30 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi UK 0.25 D 1,60
UK 0.25 D 2,00
U 0.25 D 18 KA
Marzocchi gear pump U 0.25 D 24 KA
U 0.25 D 30 KA
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi U 0.25 D 36 KA
U 0.25 D 48 KA
Marzocchi gear pump U 0.25 D 60 KA
U 0.25 D 0,50 KA
U 0.25 D 0,75 KA Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi U 0.25 D 1,00 KA
U 0.25 D 1,30 KA
U 0.25 D 1,60 KA
Marzocchi gear pump U 0.25 D 2,00 KA
0.25 D 18 G RO
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi 0.25 D 24 G RO
0.25 D 30 G RO
0.25 D 36 G RO
Marzocchi gear pump 0.25 D 48 G RO
0.25 D 60 G RO
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi 0.25 D 0,50 G RO
0.25 D 0,75 G RO Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Marzocchi gear pump 0.25 D 1,00 G RO
0.25 D 1,30 G RO
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi 0.25 D 1,60 G RO
0.25 D 2,00 G RO
U 0.25 D 18 G RO
Marzocchi gear pump U 0.25 D 24 G RO
U 0.25 D 30 G RO
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi U 0.25 D 36 G RO
U 0.25 D 48 G RO
U 0.25 D 60 G RO Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Marzocchi gear pump U 0.25 D 0,50 G RO
U 0.25 D 0,75 G RO
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi U 0.25 D 1,00 G RO
U 0.25 D 1,30 G RO
Marzocchi gear pump U 0.25 D 1,60 G RO
U 0.25 D 2,00 G RO
Đại lý phân phối Bơm MARZOCCHI tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Marzocchi pumps Vietnam distributor – CHAU THIEN CHI CO.,LTD
www.chauthienchi.com
0.25 R 18
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi 0.25 R 24
0.25 R 30 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Marzocchi gear pump 0.25 R 36
0.25 R 48
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi 0.25 R 60
0.25 R 0,50
0.25 R 0,75
Marzocchi gear pump 0.25 R 1,00
0.25 R 1,30 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi 0.25 R 1,60
0.25 R 2,00
0.25 R 18 KX
Marzocchi gear pump 0.25 R 24 KX
0.25 R 30 KX
0.25 R 36 KX
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi 0.25 R 48 KX
0.25 R 60 KX
0.25 R 0,50 KX
Marzocchi gear pump 0.25 R 0,75 KX
0.25 R 1,00 KX Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
0.25 R 1,30 KX
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi 0.25 R 1,60 KX
0.25 R 2,00 KX
0.25 R 18 VN KX
Marzocchi gear pump 0.25 R 24 VN KX
0.25 R 30 VN KX
0.25 R 36 VN KX
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi 0.25 R 48 VN KX
0.25 R 60 VN KX
0.25 R 0,50 VN KX Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Marzocchi gear pump 0.25 R 0,75 VN KX
0.25 R 1,00 VN KX
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi 0.25 R 1,30 VN KX
0.25 R 1,60 VN KX
Marzocchi gear pump 0.25 R 2,00 VN KX
U 0.25 R 18
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi U 0.25 R 24
U 0.25 R 30
Marzocchi gear pump U 0.25 R 36
U 0.25 R 48 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi U 0.25 R 60
U 0.25 R 0,50
U 0.25 R 0,75
Marzocchi gear pump U 0.25 R 1,00
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi U 0.25 R 1,30
U 0.25 R 1,60
U 0.25 R 2,00 Best price and stock
U 0.25 R 18 KX
Marzocchi gear pump U 0.25 R 24 KX
U 0.25 R 30 KX
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi U 0.25 R 36 KX
Marzocchi gear pump U 0.25 R 48 KX
U 0.25 R 60 KX Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi U 0.25 R 0,50 KX
U 0.25 R 0,75 KX
U 0.25 R 1,00 KX
Marzocchi gear pump U 0.25 R 1,30 KX
U 0.25 R 1,60 KX
U 0.25 R 2,00 KX
U 0.25 R 18 VN KX
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi U 0.25 R 24 VN KX
U 0.25 R 30 VN KX
Marzocchi gear pump U 0.25 R 36 VN KX
U 0.25 R 48 VN KX
U 0.25 R 60 VN KX
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi U 0.25 R 0,50 VN KX
U 0.25 R 0,75 VN KX Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
U 0.25 R 1,00 VN KX
Marzocchi gear pump U 0.25 R 1,30 VN KX
U 0.25 R 1,60 VN KX
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi U 0.25 R 2,00 VN KX
Đại lý phân phối Bơm MARZOCCHI tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Marzocchi pumps Vietnam distributor – CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Marzocchi pumps sock in Vietnam
Đại lý phân phối Bơm MARZOCCHI tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Marzocchi gear pump ELI2-D-7.0
ELI2-D-8.2
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2-D-9.6
ELI2-D-11.4
ELI2-D-14.0
Marzocchi gear pump ELI2-D-16.1
ELI2-D-17.8 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2-D-21.0
ELI2-D-23.7
ELI2-D-25.7
Marzocchi gear pump ELI2-D-28.0
ELI2-D-35.0
ELI2A-D-7.0
ELI2A-D-8.2
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2A-D-9.6
ELI2A-D-11.4 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
ELI2A-D-14.0
Marzocchi gear pump ELI2A-D-16.1
ELI2A-D-17.8
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2A-D-21.0
ELI2A-D-23.7
ELI2A-D-25.7
Marzocchi gear pump ELI2A-D-28.0
ELI2A-D-35.0
ELI2BK1-D-7.0
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2BK1-D-8.2
ELI2BK1-D-9.6 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected] 
ELI2BK1-D-11.4
Marzocchi gear pump ELI2BK1-D-14.0
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2BK1-D-16.1
ELI2BK1-D-17.8
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2BK1-D-21.0
ELI2BK1-D-23.7
ELI2BK1-D-25.7
Marzocchi gear pump ELI2BK1-D-28.0
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2BK1-D-35.0
ELI2BK2-D-7.0 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2BK2-D-8.2
ELI2BK2-D-9.6
Marzocchi gear pump ELI2BK2-D-11.4
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2BK2-D-14.0
ELI2BK2-D-16.1
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2BK2-D-17.8
ELI2BK2-D-21.0
Marzocchi gear pump ELI2BK2-D-23.7
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2BK2-D-25.7
ELI2BK2-D-28.0 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
ELI2BK2-D-35.0
Marzocchi gear pump ELI2BK4-D-7.0
ELI2BK4-D-8.2
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2BK4-D-9.6
ELI2BK4-D-11.4
ELI2BK4-D-14.0
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2BK4-D-16.1
ELI2BK4-D-17.8
Marzocchi gear pump ELI2BK4-D-21.0
ELI2BK4-D-23.7
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2BK4-D-25.7
ELI2BK4-D-28.0 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
ELI2BK4-D-35.0
Marzocchi gear pump ELI2BK7-D-7.0
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2BK7-D-8.2
ELI2BK7-D-9.6
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2BK7-D-11.4
ELI2BK7-D-14.0
Marzocchi gear pump ELI2BK7-D-16.1
ELI2BK7-D-17.8
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2BK7-D-21.0
ELI2BK7-D-23.7 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Marzocchi gear pump ELI2BK7-D-25.7
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2BK7-D-28.0
ELI2BK7-D-35.0
Marzocchi pumps Vietnam distributor – CHAU THIEN CHI CO.,LTD
Đại lý phân phối Bơm MARZOCCHI tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí
ELI3-D-20.4
Marzocchi gear pump ELI3-D-21.6
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI3-D-26.3
ELI3-D-33.3
ELI3-D-39.1
Marzocchi gear pump ELI3-D-43.2
ELI3-D-52.0 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
ELI3-D-60.8
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI3-D-64.3
ELI3-D-70.7
Marzocchi gear pump ELI3-D-78.3
ELI3-D-87.1
ELI3A-D-20.4
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI3A-D-21.6
ELI3A-D-26.3
Marzocchi gear pump ELI3A-D-33.3
ELI3A-D-39.1 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
ELI3A-D-43.2
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI3A-D-52.0
ELI3A-D-60.8
Marzocchi gear pump ELI3A-D-64.3
ELI3A-D-70.7
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI3A-D-78.3
ELI3A-D-87.1
ELI3..20.4 / 26.3
Marzocchi gear pump ELI3..33.3 / 43.2
ELI3..52.0 / 64.3 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI3..70.7 / 8
ELI3..20.4 / 26.3
Marzocchi gear pump ELI3..33.3 / 43.2
Gear pump ELI3..52.0 / 87.1
ELI4AC-D-106. 3-C0-A-N
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI4AC-S-199.8- S1-A-V
ELI4AC-D-86.5
ELI4AC-D-106.3
Marzocchi gear pump ELI4AC-D-127.4
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI4AC-D-147.2
ELI4AC-D-165.9
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI4AC-D-181.1
ELI4AC-D-199.88 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Marzocchi gear pump ELI4..86.5
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI4..106.3
ELI4..127.4 / 199.8
ELI2 from 7.0 to 35.1 cm3/rev
ELI3 from 20.4 to 87.1 cm3/rev
ELI4 from 86.5 to 199.8 cm3/rev
ELI2 from 200 to 4000 rpm
ELI3 from 200 to 3500 rpm
ELI4 from 200 to 2800 rpm
Marzocchi gear pump ELI2-D-8.2-T0- D-N
ELI2-D-9.6-S 1-D-N
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2A-D-11.4-S 3-FA-N
ELI2BK1-S-14.0-T 1-D-V
ELI2BK7-D-16. 1-G0- D-V
Marzocchi gear pump ELI 7.0 ÷ 9.6
ELI 11.4÷ 35.00 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI 7.0 ÷ 28.0
ELI 35.0
ELI3-D-33.3-T 0-A-N
Marzocchi gear pump ELI3A-D-43.2-S 1-A-N
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI3A-D-64.3-C1-FA-V
Đại lý phân phối Bơm MARZOCCHI tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Marzocchi pumps Vietnam distributor – CHAU THIEN CHI CO.,LTD
www.chauthienchi.com
ELI2-7.0
Marzocchi gear pump ELI2-8.2
ELI2-9.6
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2-11.4
ELI2-14.0
Marzocchi gear pump ELI2-16.1
ELI2-17.8
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2-21.0
ELI2-23.7
ELI2-25.7
Marzocchi gear pump ELI2-28.0
ELI2-35.0 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Double pump PD ELI2-D-16.1/8.2-T0-D-D-N
Double pump PD ELI2A-D-28.0/14.0-S1-FA-FA-N
Double pump PD ELI2BK1-S-8.2/8.2-T1-D-D-N
Double pump PD ELI2BK7-D-35.0/7.0-G0-D-D-V-AS hydraulic pump
ELI2BK
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI2BK4
Marzocchi gear pump ELI2BK7
ELI1P-D-XX-T0-D-N
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI1P-D-2,1
ELI1P-D-2,7
ELI1P-D-3,2
Marzocchi gear pump ELI1P-D-3,7
ELI1P-D-4,0 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELI1P-D-4,3
ELI1P-D-4,8
Bơm Mazocchi made in Italy ELI1P-D-5,9
Marzocchi gear pump ELI1P-D-8,1
ELIK1P-D-XX-G0-N
Marzocchi gear pump ELIK1P-D-2,1
ELIK1P-D-2,7
ELIK1P-D-3,2
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELIK1P-D-3,7
ELIK1P-D-4,0 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
ELIK1P-D-4,3
Marzocchi gear pump ELIK1P-D-4,8
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi ELIK1P-D-5,9
ELIK1P-D-8,1
FTP GEAR PUMPS LOW PRESSURE APPLICATIONS
Marzocchi pump FTP2A CTC Vietnam
Marzocchi pumps Vietnam distributor – CHAU THIEN CHI CO.,LTD
www.chauthienchi.com
Đại lý phân phối Bơm MARZOCCHI tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Marzocchi gear pump FTP2A-D-7.0
FTP2A-D-8.2
Marzocchi pompe FTP2A-D-9.6
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi FTP2A-D-11.4
FTP2A-D-14.0 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
FTP2A-D-16.1
Marzocchi gear pump FTP2A-D-17.8
FTP2A-D-21.0
FTP2A-D-23.7
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi FTP2A-D-25.7
FTP2A-D-28.0
Marzocchi gear pump FTP2A-D-30.1
FTP2A-D-35.0
Marzocchi pump FTP2-VM CTC Vietnam
Marzocchi gear pump FTP2-D-7.0
FTP2-D-8.2
FTP2-D-9.6 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi FTP2-D-11.4
FTP2-D-14.0
Marzocchi gear pump FTP2-D-16.1
FTP2-D-17.8
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi FTP2-D-21.0
FTP2-D-23.7
FTP2-D-25.7
Marzocchi gear pump FTP2-D-28.0
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi FTP2-D-30.1
FTP2-D-35.0 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Marzocchi pump FTP3 CTC Vietnam
FTP3-D-20.4
Marzocchi gear pump FTP3-D-21.6
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi FTP3-D-26.3
Pompe FTP3-D-33.3
FTP3-D-39.1
Marzocchi gear pump FTP3-D-43.2
FTP3-D-52.0
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi FTP3-D-60.8
FTP3-D-64.3 Download Datahseet pdf – Stock – Best price – Email: [email protected]
Marzocchi gear pump FTP3-D-70.7
Bơm bánh răng thuỷ lực Marzocchi FTP3-D-78.3
FTP3-D-87.1
Marzocchi pump FTP3A CTC Vietnam
Đại lý phân phối Bơm MARZOCCHI tại Việt Nam – Công ty TNHH Châu Thiên Chí
Marzocchi gear pumps Vietnam distributor – CHAU THIEN CHI CO.,LTD

error: Please Call 0909 119 181